Het Europese mededingingsbeleid moet op de schop worden genomen. De besluitvorming binnen de Europese Commissie verloopt te traag en is niet transparant, terwijl bedrijven die protest aantekenen terechtkomen bij een overbelast Europees Hof.
Dat vindt europarlementariër Bert Doorn (CDA), die samen met zijn liberale Duitse collega Wolf Klinz eurocommissaris Kroes (mededinging) oproept tot hervorming van het kartelbeleid.

“Ik heb niets tegen Kroes”, aldus Doorn. “Ze is zeer succesvol, maar er zijn schaduwzijden aan de procedures.”
Volgens de CDA-er is het “uiterst discutabel” dat onderzoek, tenlastelegging en veroordeling allemaal onder de verantwoordelijkheid van Kroes vallen. “Die vermenging wordt alleen maar erger nu er recordhoge boetes worden uitgedeeld.” Hij vindt dat ondernemers nog vóór een eventuele veroordeling terecht moeten kunnen bij een onafhankelijke partij buiten de Europese Commissie.
Daarnaast bepleit Doorn extra ambtenaren voor zowel het Europese Hof als Kroes.
“Een beoordeling van een grote fusie kan nu jaren duren. Al die tijd kampen bedrijven met een onzekere situatie. Er moeten duidelijker termijnen komen.”

Zoals bij politici gewoon is, wordt het probleem aangepakt door er meer geld en ambtenaren tegenaan te gooien. Het komt dus ook bij Bert Doorn niet op, om dit totaal nutteloze departement op te doeken.
Het zou logischer zijn om alle protectionistische wetgeving en andere regels die de vrije markt belemmeren op te heffen. Dan wordt de kans op kartelvorming, of wat de Europese commissie daaronder verstaat, veel kleiner of verdwijnt geheel.
Wat Doorn onder een onafhankelijke partij buiten de Europese commissie verstaat, is mij niet duidelijk. Immers alle door de Europese commissie of de lokale overheden benoemde onafhankelijke instellingen, kunnen mijns inziens nooit onafhankelijk zijn. Tenslotte ” wie betaalt, bepaalt.”

Wat mij ook onduidelijk is, waarom de Europese Commissie goedkeuring moet verlenen aan een fusie. Zijn die ambtenaren, die waarschijnlijk niet eens instaat zijn om een snoepwinkeltje te leiden, zoveel wijzer, intelligenter dan de partijen die bij een fusie zijn betrokken? Of worden hier de belangen van de ambtenaren zelf in overweging genomen?
In een “echte” vrije markt hangt het slagen of falen van een fusie en het daarmee gepaard gaande marktaandeel af van de toekomstvisie van de partners en het concurrerende vermogen van de markt.
Geen ambtenaar of commissaris (Kroes) is instaat om dit te voorzien.
Toch doen zij het voorkomen dat zij wel een magische kristallenbol bezitten, die een “gewoon” mens schijnbaar ontbeert.

13 REACTIES

 1. "Volgens de CDA-er is het "uiterst discutabel" dat onderzoek, tenlastelegging en veroordeling allemaal onder de verantwoordelijkheid van Kroes vallen"

  Nog erger is dat CrimiNeelie die boetes vervolgens in eigen zak steekt, ten behoeve van uitbreiding van haar kartelpolitie en daarmee haar macht (haar werkelijke doel). Zij is daarmee belanghebbende geworden bij die drie stappen, en alleen al daarom per definitie niet onafhankelijk.

  Even los van het feit dus dat politici sowieso nooit onafhankelijk zijn.

  Opheffen, niet alleen Kroes, maar de gehele politieke criminele organisatie.

 2. En voordat dat nutteloze departement van Neelie wordt gesloten, mag het eerst het monopolie van de Holland Casino’s aanpakken. Puur om de symboliek, want staatsmonopolies en -kartels worden door het Europese politburo, ahum commissie, met rust gelaten. Niet geheel onlogisch want hoe kun je de EU anders zien dan een belastingkartel?

 3. Goed artikel. Dit geeft weer aan hoe machtig de EU is.

  Aan de andere kant is het natuurlijk ook wenselijk dat kartels, die het marktmechanisme verstoren worden aangepakt.

  Dit moet echter wel op een democratische en niet op een corrupte wijze gebeuren.

 4. [3] Kartels zorgen ervoor dat de prijs opgedreven wordt, waarna er meer spelers op de markt komen. Gevolg is dat die nieuwe spelers klanten wegsnoepen en de kartels toch echt moeten stunten met de prijzen.
  Voorwaarde is wel dat men snel en makkelijk bedrijfjes moet kunnen opzetten (dus weg met de ontslagbescherming en andere vrijheidsbeperkende regeltjes!).

 5. [5] Dit gaat niet op in zaken waar het toetreden zeer moeilijk / onmogelijk is. Als de grote multinationals een kartel vormen, valt hier haast niet tegen de vechten. Dan heb je volgens mij toch echt wetgeving nodig.

  Neemt niet weg dat Kroes in sommige gevallen doorschiet (MicroSoft) en dat het sowieso absurd is dat de aanklager ook de rechter is. Dat het daarnaast ook nog is jaren kan duren is natuurlijk al helemaal absurd.

 6. [6]
  "Dit gaat niet op in zaken waar het toetreden zeer moeilijk / onmogelijk is. Als de grote multinationals een kartel vormen, valt hier haast niet tegen de vechten. Dan heb je volgens mij toch echt wetgeving nodig."

  Wat is volgens jou ‘moeilijk’ cq. ‘onmogelijk’, wanneer is dat het geval en door wie wordt dat veroorzaakt ?

  Wat is volgens jou het verband tussen moeilijk/onmogelijkheid tot toetreden en kartelvorming door ‘grote’multinationals ?

 7. Maar de astroloog heeft ze nodig voor haar eigen gewin, toch niet om richting te geven aan de EU? Mogen we hopen!

  Hoewel ik het leuk vind me in astrologie te verdiepen en de planeten een mondiale crisis lijken te voorspellen, is het volgens mij niet verstandig om in een dergelijke positie je daar mee bezig te houden.

  Maar het zal misschien wel helpen als ze in de politiek nog eens het ‘LICHT’ zullen zien! [4]

 8. [8] De stand van planeten en sterren heeft echt geen enkele invloed op het leven op aarde. Ter vergelijking: het zwaartekrachtveld van de vroedvrouw heeft meer invloed dan het zwaartekrachtveld van een wellicht allang uitgedoofde ster.
  Met alle respect, iedereen die astrologie enigszins serieus neemt, zit qua gedachten zo ongeveer op hetzelfde niveau als een afrikaan die in zijn hutje een koeieoog en een tijgerpenis legt voor een beter leven. Waar dan op zich niets mis mee is, maar dat soort lui zouden dus niet een bestuurlijke functie moeten hebben.

  Ennuh, ja een beetje voorspeller moet wel het einde van de wereld, of minstens een crisis aankondigen.

 9. Ik heb voor 9/11 geen enkele voorspeller horen zeggen de er zich in New York een drama zou gaan afspelen, die een wereldwijde impact zou hebben.
  Een hele belangrijke gebeurtenis die niet werd voorspeld? Ja, dat is erg vreemd.

  Mijn fascinatie voor astrologie heeft ook te maken met mijn interesse in astronomie. Miljarden planeten en zonnestelsels in een (oneindig)
  heelal dat vind ik zeer fascinerend en……onvoorstelbaar!
  Maar goed ieder zijn meug! Ik ben maar een simpel mens die zonder schaamte durft te zeggen dat hij zich op het (lage) niveau van (voor)gevoelens en astrologie begeeft.

  Je hebt gelijk dat dergelijke belangrijke functies geleid moeten worden met het verstand en de gezonde geest! Maar het zou m.i. geen kwaad kunnen als deze mensen zich eens zouden verdiepen in meer dan alleen politiek, macht en geld!

  P.S. Misschien was de tijgerpenis geïmporteerd, maar in Afrika komen geen tijgers voor.
  [9]

 10. [7] "Wat is volgens jou ‘moeilijk’ cq. ‘onmogelijk’, wanneer is dat het geval en door wie wordt dat veroorzaakt?"

  Bij bijvoorbeeld de oliehandel zijn alle olievelden al vergeven. Tevens moeten nieuwe spelers dan zo’n heel bedrijf opzetten die de hele bedrijfstak bestrijkt. Op een dergelijke manier krijg je in enkele branches dus multinationals die eigenlijk machtiger zijn dan de staat.

  "Wat is volgens jou het verband tussen moeilijk/onmogelijkheid tot toetreden en kartelvorming door ‘grote’multinationals?"

  Dat is niet zo moeilijk. Als je een markt hebt waar het moeilijk toetreden is, hetzij doordat alle grondstoffen zijn verdeeld, hetzij doordat de overheid door regelgeving kleinschaligen de nek omdraait, dan kun je met of zonder afspraak vrolijk de prijs omhoog laten lopen.

 11. [11]
  Ok.
  Ik zie niet in waarom nieuwe spelers ‘zo’n heel bedrijf op moeten zetten’.

  Het is de vraag of het commercieel interessant is om als nieuwkomer in een markt direkt met de grootste(n) te willen concurreren op kwantiteit in plaats van kwaliteit. Het aanbieden van innovatieve niche-producten in deelmarkten is kansrijker, met name ook omdat er in de olie-industrie nogal wat grote bedrijven zijn. Dat geldt overigens voor alle markten, niet alleen de oliemarkt.

  Wat betreft de olievelden: olievelden zijn niet de enige bron van olie; denk aan teerzand en steenkolen. Het lijkt me stug dat ‘alle olievelden’ ‘vergeven’ zijn; het zijn zeker niet de enige bronnen van olie, laat staan voor concurrerende energievormen, waardoor in het geval van een kartel van olieproducenten er ook op andere manieren concurrentie kan ontstaan, met prijsaanpassing als gevolg. Een eventueel kartel vormt geen probleem, waarbij ik doel op een kartel dat niet beschermd wordt door de staat, in welk geval de staat het probleem veroorzaakt (en ook zogenaamd oplost door anti-kartel maaregelen).

  Ik zie ook geen probleem in ‘machtige multinationals’ (wat dat dan ook moge zijn), TENZIJ deze samenspannen met de overheid. Uitgezonderd in dat geval heeft een ‘machtige multinational’ geen macht meer zodra de klanten de producten niet meer kopen. Zolang ze dat wél doen, is er niks aan de hand; de klanten zijn immers tevreden met de producten die ze vrijwillig afnemen.

  Met je opmerking dat er een situatie zou kunnen zijn waarin de staat minder machtig is dan een multinational, impliceer je in feite dat dat een ongewenste toestand is, waarschijnlijk in de veronderstelling dat de staat in staat zou moeten kunnen zijn om multinationals in de hand te houden. Dat is helemaal niet nodig; de markt zal dat doen bij afwezigheid van overheidsbemoeienis.

  Het uiteindelijke probleem is de overheid, die inderdaad dor regelgeving o.a. kleinschaligen de nek kan omdraaien.

  http://www.youtube.com/watc

 12. [12] Tsjah, des te langer ik erover nadenk, des te liberaler ik wordt. Feit blijft dat in de vrije markt het marktevenwicht soms wel lang op zich laat wachten. Toch kun je dat met overheidsingrijpen niet oplossen, omdat een langetermijn evenwicht dan onmogelijk wordt.

  Mijn zin over de macht van multinationals was inderdaad nogal slecht geformuleerd. Wat ik bedoelde te zeggen was dat multinationals zoveel machten hebben dat de staat naar ze gaat luisteren (hetzij in directe vorm, hetzij door lobbywerk) dat ze hen dus gaan beschermen. Dan zit inderdaad de fout bij de staat.

  Desondanks vind ik grote multinationals niet wenselijk, omdat er dan sterke machtconcentratie is met alle gevolgen van dien.

  Tot slot zal ik de docufilm over monopolies even bekijken. Levert vast weer wat munitie op voor een vrije markt discussie.

Comments are closed.