Het lijkt er op alsof we uit de geschiedenis alleen maar kunnen leren dat de mensheid er niets van leert, en even dom blijft om oorlogen te voeren, elkaar te vermoorden en daarmee enorme hoeveelheden energie te verspillen.Ondanks dat blijven we het toch nuttig vinden om weer eens terug te kijken wat er op Libertarisch gebied is gebeurd. En zelfs als de “mensheid” er niets van leert, kunnen bepaalde “personen” er misschien wel wat van opsteken.
Vandaar het JAAROVERZICHT van het LIBERTARISCH CENTRUM

De LIBERTARIAN INTERNATIONAL VOORJAARSCONVENTIE was dit jaar in Berlijn van 1-3 juni. Georganiseerd door Jim Peron en Wolfgang Mueller die voor een heel interessant programma hebben gezorgd. De deelnemers waren dan ook heel erg enthousiast. Inclusief een aantal jonge studenten die de mogelijkheid van gesponsord te worden hadden aangegrepen.

Omdat deze conventie samenviel met DE INTERNATIONALE DAG VAN HET KAPITALISME, werd die dag in Nederland gevierd op 10 juni in Roosendaal. (ipv 3juni, de eerste zondag in juni)
Net als in het verleden kregen we ook weer de vraag om die dag een andere “naam” te geven vanwege het grote misverstand en misbruik dat gemaakt wordt met het woord “kapitalisme”. Maar toch hebben we net om die reden het woord gehandhaafd in zijn oorspronkelijke definitie. Zie daarvoor ook de definitie in de woordenlijst op de Vrijspreker. Die begint met de zin:
“Kapitalisme als zodanig is een politiek-economisch systeem gebaseerd op de morele gedachtegang dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de voortbrengselen van zijn arbeid”.

De LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIE van ISIL (International Society for Individual Liberty) was dit jaar van 11-15 augustus in Williamsburg in Virginia. En ook die was al weer een groot succes. (Lijkt wel of de kans op mislukking zo goed als nul is!!) De keuze viel op Williamsburg omdat in Virginia in Jamestown 400 jaar geleden de eerste Engelse nederzetting werd gesticht.
Het is verbazend dat uit die massa’s arme immigranten het sterkste en welvarendste land ter wereld is gegroeid. Dank zij de invoering van het kapitalistische systeem, en van waaruit welvaart zich over de hele wereld verspreidde. Jammer dat het er nu op lijkt dat ook Amerika in de ban van het collectivisme compleet op de terugweg is.

Het vorig jaar (2006) kwam eindelijk een nieuwe Nederlandse vertaling beschikbaar van het meesterwerk van Ayn Rand:
“ATLAS SHRUGGED”. Vertaald in “ATLAS IN STAKING”. Misschien het enige boek waarover we zeggen dat het “must reading” is!! (verkrijgbaar in elke goede boekenzaak)
Dit jaar verscheen een vertaling van het bekende boek van Walter Block: “Defending the Undefendable”, onder de titel
“TER VERDEDIGING”. (Zie: www.terverdediging.nl )

POLITIEK is het in Nederland er niet beter op geworden. De politici hebben wat cosmetische veranderingen aangebracht in de door het referendum afgestemde EU-Grondwet. Die hebben ze een andere naam gegeven, en aan het volk is door regering en kabinet wijs gemaakt dat het een heel ander verhaal is en dat er dus (???) geen nieuw referendum nodig is. Balkenende heeft het ding al getekend samen met 26 andere Europese opperhoofden.
De laatste kans is nog dat het volk kans ziet om alsnog een referendum af te dwingen en daardoor de ratificatie te voorkomen, en daarmee dan verder verlies van de eigen soevereiniteit.
Als we echter de lethargische, apathische stemming goed aanvoelen, is daar weinig kans op en laat het volk zich rustig naar de slachtbank leiden.

De LIBERTARISCHE PARTIJ (LP) organiseerde weer consistent op de eerste dinsdag van de maand haar maandelijkse discussie-avond in Den Haag. Deze al jarenlang lopende cyclus blijkt een nuttige gelegenheid om onderlinge contacten te behouden en uit te breiden. Zelfs al komt de partij niet van de grond met actie voeren, deze maandelijkse avond is op zichzelf al een lofwaardig succes. (Aankondigingen verschijnen op de Vrijspreker)

Een positief voorbeeld voor politieke actie is te zien in de Verenigde Staten waar RON PAUL meedingt naar de nominatie voor Republikeins Presidentskandidaat. Ron Paul heeft jaren geleden meegedongen naar kandidaat voor de Libertarian Party. Hij is ook al jarenlang lid van het Amerikaanse Congres. Hij verkondigt een bijna puur Libertarisch programma en maakt daardoor het Libertarisme op grote schaal bekend.*)
Hij is een hoopgevend voorbeeld voor libertariërs in de hele wereld.

Sterk en positief is dat er de laatste paar maanden wel drie nieuwe Nederlandse organisaties ontstaan zijn die streven naar “BELASTINGVERMINDERING”. Het spreekt vanzelf dat wij daar zeer positief tegenover staan en dat wij deze zoveel mogelijk zullen steunen. Op de Vrijspreker is deze ontwikkeling te volgen.

De Libertarian International/ Libertarian Alliance FALL CONVENTION werd weer in Londen gehouden. De daarbij uigereikte prijs van 1000 pond voor het beste essay wordt ondertussen een spannend gebruik. Dit jaar is deze prijs gewonnen door Neil Lock, de webmaster van www.libertarian.to

De VRIJSPREKER is op dit moment nog een van meest succesvolle en belangrijkste libertarische acties. In Nederland/Vlaanderen.
Om nog onbekende reden had de Vrijspreker aan het begin van 2007 minder bezoekers, maar dat aantal is daarna weer flink opgelopen en komen weer meer dan 3500 unieke bezoekers per dag.

De Vrijspreker is een project waaraan IEDEREEN kan meewerken voor een grotere groei. Door zelf te schrijven, te reageren, en de artikelen zoveel mogelijk door te sturen. En natuurlijk zijn ook financiële bijdragen nuttig en nodig om het vrijheidsideaal nog beter en meer te verspreiden. Doe het NU!
Op het resultaat kunnen vooral de schrijvers trots zijn. Maar ook de bezoekers, de incidentele inzenders van artikelen en degenen die levendig commentaar gaven verdienen lof, omdat zij helpen de kwaliteit hoog te houden. Samen kunnen we steeds beter de feiten en de beste oplossingen vinden. Het spreekt vanzelf dat we uw ideeën voor verbetering of groei bijzonder op prijs stellen.
De kwaliteit van de discussies is beslist weer verbeterd.
Bij het doorlinken naar NUjij komen Vrijspreker-artikelen dan ook regelmatig op de eerste pagina bij de Best Gewaardeerde.

De samenwerking van de Vrijspreker met de andere site van het Libertarisch Centrum: www.libertarian.nl en met www.FREE-EUROPE.org verlopen goed, maar kan nog steeds intensiever. Kwestie van tijd hebben!
En dit geldt ook voor een intensiever samenwerking met onder andere www.libertarian.to , www.novacivitas.be , www.meervrijheid.nl , www.natuurrecht.nl , www.europeanfreestate.net, in de gedachte dat je door samenwerking nog meer zou kunnen bereiken. En datzelfde geldt ook voor samenwerking met niet-libertarische sites die wel in de goede richting van minder overheid werken.

Tot slot kunnen we ondanks de nog doorgaande groei van de collectivistische invloed toch tevreden zijn over de libertarische resultaten. Er komen vaker berichten binnen bij de Vrijspreker van mensen die dank zij kennismaken met de Vrijspreker het vrijheidsideaal hebben leren kennen en begrijpen. Bovendien horen we regelmatig dat door de Vrijspreker mensen beter begrijpen wat er zich in de maatschappij afspeelt en hoe ze door de collectivisten gebruikt worden.
Wij hopen dat deze ontwikkeling doorgaat en dat er op een gegeven ogenblik een kritische massa ontstaat waardor die ontwikkeling in een sterke versnelling komt.

Nogmaals dank aan iedereen die aan dit positieve resultaat heeft bijgedragen.
Laten we volhouden. We hebben de feiten en de moraliteit aan onze kant.

Mede namens het Libertarisch Centrum en de VrijSprekerSchrijvers wens ik u en de uwen
een Gelukkig en een Vrij en Gezond 2008.
————————————————-
*) Het is interessant om hier aan toe te voegen dat in januari 2007 Ron Paul nog twijfelde of hij mee zou doen aan de verkiezingen. Maar op het Liberty Forum in New Hampshire werd hij met een zo groot enthousiasme ontvangen door een groot aantal mensen dat dat zeker tot deze stap heeft bijgedragen.
Het Liberty Forum is weer in januari 2008 van 3-6 januari, vlak voor de primaries. (Zie AGENDA). Ron Paul is weer een van de sprekers.

6 REACTIES

 1. Beste Hub & andere vrijsprekers

  Dank voor jullie inzet om het vrij woord tegen de wind in te verspreiden. Het is hard nodig om mensen over de hele wereld te helpen leren ontdekken, dat hun aangeleerde en sindsdien nageprate socialistische maatschappijbeeld moreel gezien verwerpelijk en fout is!

  Ga zo door in 2008, stap voor stap zal men de ogen openen voor de echte betekenis van vrijheid, en al het andere de rug toekeren!

 2. [1]
  Dankjewel namens mijzelf 🙂

  2008 wordt een interessant jaar. Een jaar waarin het de goede kant op kan gaan met vrijheid, maar waarin ook een (volgende) stap in de verkeerde richting kan worden gezet.

  De financiële markten staan op instorten, het Amerikaanse imperium staat onder druk (zie ook de laatste ontwikkelingen in Pakistan), en uiteraard staan de verkiezingen in Amerika op het programma, waar Ron Paul een steeds grotere kans maakt, alhoewel de MSM er alles aan doet om dat te verhullen.

  Ik zou iedereen die de moeite neemt om aktief na te denken over- en te participeren in de Vrijspreker een goede gezondheid en meer individuele vrijheid voor 2008 toe willen wensen !

 3. 2008 zal een voorbeeld jaar worden. Alles wat we krijgen te zien in 08 zal m.i. een (kleine of grote) demonstratie zijn van wat zich de komende jaren zal gaan afspelen.
  Ik wens de vrijsprekers veel kracht en vrijheid toe! En hoop dat ze net als in 2007, gezond, gelukkig en ongeschonden de eindstreep van 2008 mogen beleven.

 4. [3] Prachtig gesproken IIS, ik wil me daar volledig bij aansluiten!!!

  PS: Voor de vrije minuten tijdens deze (feest)dagen: een meer dan buitengeoon opmerkelijk aan te bevelen intermezzo: http://www.vrijheidsstrijde

 5. Ik volg ‘vrijspreker.nl’ nadat het ‘ Inventarisatie van vrijsprekende, rechtse en extreemrechtse uitingen op het web’ artikel van het NRC via GeenStijl bekend (aan mij) was geworden (was het NRC artikel toch nog ergens goed voor).
  Via FrontaalNaakt (geweldig) of VrijeVolk.com (minder, soms teveel vooroordeel-artikelen met allerlei ver- en gebods ideeen) hier terecht gekomen. Vooral een lezer, een die zich meer en meer bezorgd maakt om de inperking van vrijheden vanuit voornamelijk socialistische, christelijke en langzamerhand ook islamitische hoek, het wollige en angstige omgaan met intimidatie vanuit gelovige – vooral islamitische – kringen, de alles overheersende dure bureaucratie, regelgeving, belachelijke subsidiecultuur en de a-sociale (!) verdeling van (te veel) belastinggelden.
  Ben ook, via deze site, geinteresseerd geraakt in de libertarische ideeen – wel bedenkingen op sociaal-economisch vlak en op een grotere kans van een opkomst van een zgn sterke man in de vorm van een dictator, niet zozeer binnen de libertarische ideeen als wel als uitvloeisel ervan, en de toch wel eng-nationalistische en isolationistische ideeen die er soms mee gepaard gaan – .
  Ben ook de US presidentskandidaat Ron Paul een beetje gaan volgen, heeft ideeen (o.a. : afschaffen van regelgeving/wetten mbt ‘ victimless crimes’ ) die prachtig zijn maar blijft langs de andere kant ook een soort pro-life aanhanger wat mij weer tegenvalt.
  Hoe dan ook hoop ik dat via sites als vrijspreker.nl er toch een groeiend tegenwicht komt tegenover de macht van de staat en tegenover degenen die vrijheid willen inperken.

 6. Welkom aan boord!

  Als ik zo je reactie lees, dan krijg ik steeds het beeld van 6 miljard mensen op aarde te zien. Ik realiseer bij het lezen opeens met hoe ontiegelijk veel zielen wij hier op aarde rondlopen! En tegelijkertijd realiseer ik me ook hoe klein onze macht, als individu, hier op aarde is. Hoeveel kwade machten werken er op dit moment samen om aan het aantal van 6 miljard een einde te maken? Waarom weet ik niet maar dit overviel mij na het lezen van jouw reactie??
  Laten we maar hopen dat het niet zover zal komen! En daarom laten mensen maar flink uithalen, ook al is dat soms in het luchtledige, naar alle kwade machten die proberen het individu of de mens kapot te maken!
  [5]

Comments are closed.