Zuchtend en steunend van klimaattop naar klimaattop: halte Bali


Naar mijn gevoel hebben vele lezers van deze website zo hun twijfels over de objectivietit van de Nederlandse media. Persoonlijk geloof ik echter dat we blij mogen zijn met een behoorlijk niveau van pluriformiteit van het medialandschap in ons land.

De kwaliteitskranten zijn weliswaar wat ‘linksig’, maar besteden toch ook veel aandacht aan parlementariërs die rechtse thema’s onder de aandacht willen brengen, zoals Geert Wilders en Rita Verdonk. Ongeacht het feit of men al of niet eens is met hun boodschap, is het belangrijk dat de Nederlandse media objectief rapporteren over wat er onder brede lagen van de bevolking leeft. Er is echter één thema ten aanzien waarvan de kwaliteitsmedia in ons land het laten afweten. En dat is het vermeende menselijke broeikaseffect. Daarbij volgen zij slaafs de politiek correcte propaganda, die van de zijde van de officiële instanties, zoals het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het KNMI, het RIVM enz. wordt verkondigd. Dit leidt er onder meer toe dat – voor zover mij bekend – geen enkele krant, radio- of tv-rubriek tot op heden een nuchtere evaluatie heeft gepresenteerd van het resultaat van de klimaattop in Bali. In de beschouwingen die ik daarover heb gelezen, werd het resultaat van Bali hetzij – onder het plengen van de verplichte krokodillentranen – gekwalificeerd als een mislukking, of als een succes, althans een ‘opluchting’ (in de woorden van Minister Cramer).

Maar wat is er nu werkelijk gebeurd?

‘Ceci n’est pas une pipe’
Een van de bekendste werken van de Belgische René Margritte is het schilderij van een pijp, afgebeeld in diens typische naturalistische stijl. Eronder staat in keurig schoolbordhandschrift: ‘Ceci n’est pas une pipe’ (Dit is geen pijp). Iets soortgelijks geldt voor het resultaat van de klimaatconferentie in Bali, die op zaterdag 15 december eindigde, dat niet is zoals het in vele media werd beschreven.

Hardnekkige mythes
De discussie over het klimaat wordt gedomineerd door een aantal hardnekkige mythes, die in een alles doordringende koekkoek-eenzang blijven echoën in de politiek en media. Allereerst de stelling dat de aarde opwarmt – en wel hoe langer hoe sneller. Dat blijkt niet in overeenstemming te zijn met de meest nauwkeurige temperatuurmetingen. Die laten sinds 1998 een daling zien. Verder wordt beweerd dat de CO2-concentratie in de atmosfeer een belangrijke invloed uitoefent op de temperatuur van de aarde. Opnieuw, dit wordt niet door metingen bevestigd. Metingen laten zien dat in het algemeen temperatuurstijgingen voorafgaan aan de verhoging van de CO2-concentratie. Voorts wordt gesteld dat de CO2-concentratie in de atmosfeer (thans ong. 380 ppmv) in duizenden jaren nog nooit zo hoog is geweest. Wederom, dit wordt niet door metingen bevestigd. In het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw was die concentratie zo’n 100 ppmv hoger dan op dit moment, hoewel moet worden erkend dat over de juistheid van deze metingen nog een gepassioneerde wetenschappelijke discussie woedt. Daarnaast wordt gesuggereerd dat er een dramatische stijging van de zeespiegel plaatsvindt. Metingen geven echter een geringe stijging van zo’n 20 cm. per eeuw aan. Deze stijging is reeds eeuwen aan de gang en er is de laatste tijd geen significante versnelling geconstateerd. Ook wordt beweerd dat er vele miljoenen planten- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd als gevolg van de opwarming van de aarde. Maar dit wordt niet bevestigd door het overgrote groot deel van de wetenschappelijke literatuur terzake. Ten slotte zouden de ijsberen – de iconen van de opwarmingshype – in hun bestaan worden bedreigd. De werkelijkheid is dat de ijsberenpopulatie de laatste halve eeuw waarschijnlijk meer dan verdubbeld is, zoals uit tellingen is gebleken. Voor zover bekend, waren er nog nooit zoveel ijsberen als thans.

Maar het klimaatalarmisme laat zich niet uit het veld slaan door feiten en metingen. Het is al tijden losgezongen van de werkelijkheid – slechts geloof en meningen tellen. Onophoudelijk wordt de bevolking blootgesteld aan de aankondiging van allerlei onheil, dat volgens de boodschappers daarvan een direct uitvloeisel vormt van menselijk verbruik van fossiele brandstoffen.

De voormalig Vice-President van de VS, Al Gore, Oscar-winnaar en Nobelprijswinnaar, is daarvan het meest illustere voorbeeld. Een Britse rechter heeft 9 fouten, overdrijvingen en/of onwaarheden in diens ‘documentaire’, ‘An Inconvenient Truth’, vastgesteld. Lord Monckton, voormalig adviseur van Margareth Thatcher en fervent klimaatscepticus, heeft er 35 gevonden. Andere auteurs kwamen nog nóg hogere getallen. Maar dat heeft allemaal niet kunnen verhinderen, dat de toespraak van Al Gore in Bali met een ovationeel applaus werd beloond. Een dergelijke reactie is symptomatisch voor het hoog ‘Alice in Wonderland’-gehalte van het huidige klimaatdebat. Ook de uiterlijke kenmerken van de onderhandelingen in Bali – deelnemers in tranen vanwege het gebrek aan vooruitgang en de daarop volgende euforie vanwege een cosmetische concessie van de VS – doen eerder aan de bijeenkomst van een religieuze sekte dan aan een rationeel diplomatiek proces denken. Dit is uiterst zorgwekkend omdat het hier het gedrag van een overwegend goed opgeleide elite betreft, die verantwoordelijke functies bekleedt, waaronder vele bewindslieden. Men zou toch mogen verwachten dat zij bij uitstek in staat zijn om feiten van fictie te onderscheiden. Helaas, de werkelijkheid is anders.

De top op Bali was aanvankelijk aangekondigd als een gebeurtenis waar knopen dienden te worden doorgehakt en een doorbraak diende te worden bereikt. Dat is er allemaal niet van gekomen. In plaats daarvan baarde de berg de zoveelste muis: een ‘routekaart’ voor verdere onderhandelingen. Maar daarom niet getreurd. Als het bekende refrein klinkt nu weer dat de volgende top in Denemarken de doorbraak moet opleveren.

Zoals inmiddels traditie is geworden, was de VS weer het mikpunt van de gram van vele conferentiedeelnemers en vooral van de milieubeweging. Immers de VS weigerden akkoord te gaan met bindende kwantitatieve doelstellingen voor de beperking van de uitstoot van CO2 met 25% – 40% tegen 2020. Bij de berichtgeving werd relatief weinig aandacht besteed aan het feit dat de VS hierbij de kastanjes uit het vuur haalde voor andere landen, zoals Australië, Canada en Japan, die ook niets van kwantitatieve doelstellingen willen weten. Voorts verschaften de VS landen als China en India, alsmede alle andere ontwikkelingslanden, een machtig alibi om passief achterover te leunen. Ook deze landen wensen geen bindende kwantitatieve restricties te aanvaarden. Zij stellen dat vooral de rijke landen verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot. Per hoofd van de bevolking is hun CO2-uitstoot nog steeds een fractie van die van de rijke landen. Bovendien zijn zij bang dat eenmaal overeengekomen restricties bij niet-nakoming de rijke landen een voorwendsel zullen bieden om protectionistische maatregelen tegen hen te nemen. Voor de arme landen prevaleert armoedebestrijding boven vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen. En geef ze eens ongelijk! Maar dat alles neemt niet weg dat in het oog van de wereld de VS met de Zwarte Piet bleven zitten.

Open brief aan Ban Ki-moon van ruim honderd wetenschappers
In de hectiek van de pogingen in Bali om de vermeende klimaatcatastrofe af te wenden, heeft een open brief van ruim honderd wetenschappers aan VN Secretaris-Generaal, Ban Ki-moon, nauwelijks aandacht getrokken. De ondertekenaars zijn van oordeel dat de pogingen die gericht zijn om wereldwijde klimaatverandering te voorkomen geen effect zullen hebben en een ’tragische verspilling vormen van geld, dat beter gebruikt zou kunnen worden voor het oplossen van de werkelijk nijpende problemen van de mensheid’.

Onder de ondertekenaars zijn vele vooraanstaande wetenschappers, uit alle delen van de wereld en vele wetenschappelijke disciplines, die leidende posities hebben bekleed bij nationale en internationale wetenschapsorganisaties, regeringsinstanties en universiteiten. Velen van hen zijn onderscheiden door wetenschapsacademies en ontvingen prestigieuze wetenschappelijke prijzen.

De ondertekenaars beklemtonen dat rapporten van het VN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) niet voldoende wetenschappelijk bewijs leveren om de voorgestelde maatregelen – die een negatieve invloed zullen hebben op de toekomstige welvaartsontwikkeling – te rechtvaardigen. In de IPCC rapporten is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de meest recente ‘peer-reviewed’ literatuur. Nieuwe inzichten roepen steeds grotere twijfel op ten aanzien van de hypothese dat door de mens veroorzaakte CO2-emissies een belangrijke invloed zouden hebben op het klimaat.

Hoe nu verder?
Komt men er dan in de komende jaren uit? Dat is niet waarschijnlijk. Inhoudelijk zullen de posities de komende jaren niet veranderen? Is dat ernstig? Geenszins. Zoals opgemerkt, doet de nieuwste wetenschappelijke literatuur ernstige twijfels rijzen aan het verband tussen CO2 en temperatuur. Dat betekent dus dat de voorgestelde maatregelen, die handen vol geld kosten, geen effect zullen hebben. Bovendien is de opwarming van de aarde 1998 gestopt.
De ‘mislukking’ van Bali is dus een ‘blessing in disguise’. Eind goed, al goed.
—————————————-
Ingezonden door Hans Labohm

23 REACTIES

 1. Van de horde mensen die naar Bali vlogen was er niet een bij met meer kennis van het klimaat als de gemiddelde kranten verkoper.
  De kreet ,een goed opgeleide elite ,is nog
  altijd geen kwalificatie voor deskundigheid op het klimaat gebied.
  Wel heeft een goed opgeleide elite geleerd
  waar Abraham de mosterd vandaan haalde.
  Goed opgeleid zijn miljoenen mensen,behorende bij de afdeling ,elite,zijn zij niet.
  elite is geen intellectuele graadmeter,wel een stand meter.
  Vroeger een maatschappelijke,tegenwoordig afhankelijk van de kleur van politieke voorkeur.
  En waar weer het recht van de sterkste het enigste recht is.
  Duidelijk te zien op Bali .
  Waar links en domheid de elite uitmaakte.
  En waar de echte intellectuele elite schitterde in afwezigheid.
  Duidelijk te zien in amsterdam.
  Waar die zelfde elite in een adem door corrupte mede elite leden weer als vrienden opnam in de afdeling ,voorbeeld geven.
  Historisch gezien heeft deze elite nooit bijgedragen tot kennis ,in wat voor veld ook.
  Respect voor dit soort,elite,vanuit de niet elite werd altijd afgedwongen via gedrag code,s .
  Tot op de dag van vandaag.

  Bas

 2. De meeste van dit soort artikelen gaan aan mij voorbij, immers het is vaak geleuter over getallen en bewijsvoeringen. Iedere keer weer komt die kwal Goor voorbij en iedere keer weet doet de wereld een plas en laat zij alles zoals het was. Zou het ooit tot de mensheid doordringen dat die niets anders is dan een instrument (gezamenlijke vijand/probleem) om de bevolking er onder te houden?

  Meneer Labohm, een zeer goed en eindelijk ook eens leesbaar artikel. Hartelijk dank.

 3. Onder het subkopje ‘hardnekkige mythes’ staat (r. 5) 1988 i.pv. 1998. In de laatste zin staat het wel goed. Kan iemand dat verbeteren in de tekst, anders komt er weer onterechte kritiek van de global warmers.

 4. Volgens mij is na de Internet hype en zeepbel de burger toe aan nieuwe gebakken lucht investeringen.

  Investeer groen, investeer klimaatneutraal, investeer, investeer in bedrijven die de hype aanwakkeren.
  Over 3 jaar weer iedereen zijn geld kwijt behalve zij die de hype instand hielden.

 5. Ik ben maar een simpele ziel, maar ik kan me niet voorstellen dat het grootste gedeelte van de klimaatdeskundigen in de wereld het met z’n allen verkeerd hebben wanneer ze zeggen dat ons klimaat door menselijk handelen veranderd. Ik vind dit dusdanig verontrustend dat ik sinds kort lid ben geworden van Groen Links. Mijn oude partij, VVD, besteedt naar mijn mening te weinig aandacht aan deze enorme bedreiging. M’n wereldbeeld is de laatste tijd erg veranderd. Ik kan helaas geen andere conclusie trekken dat we iets moéten doen..

 6. [7]
  U mag van mij best iets doen, maar MOET ik meedoen of MOET ik alleen maar (mede)betalen voor u nieuwe hobby?

 7. [8] Bep jij hoeft van mij helemaal niks. IK doe er in ieder geval wel wat aan. Wat jij doet interesseert mij eerlijk gezegd helemaal niks ben ik bang.

 8. [9]
  Toch wel, anders was je geen lid geworden van een extreem-linkse club die via de politiek zowel klimatosen- alsook de mensen die niet aan die vreselijke dwangmatige ziekte leiden dwingt om hun geld uit te geven voor de kat z’n viool.

  Ofschoon je dus op persoonlijk, 1:1 niveau een ander niet wenst te dwingen, doe je dat wel via het collectief. Niet logisch.

  Wat wél logisch zou zijn, is als je vanwege je geloof exreme maatregelen neemt in je persoonlijke sfeer. Dus: geen gebruik maken van de gemakken die de moderne maatschappij biedt, tenzij de schepping van een gemak geen energie heeft gekost. De ultieme oplossing is jezelf van kant maken; in jouw visie is CO2 immers de grote boosdoener. Zowel in direkte- als indirekte zin is dat het beste, ook voor je omgeving. Je zou ook in overweging kunnen nemen dat je daardoor zélf direkt iets goeds doet voor de samenleving, iets waar die GWS-types altijd de mond van vol hebben. Eén tip echter: spring niet voor de trein, treinmachinisten maken al genoeg ellende mee.

 9. [10] Ik doe het alleen op democratische wijze. Hoogstwaarschijnlijk gaan we toch met z’n allen de afgrond in. Het gaat mij nu alleen nog maar om het principe. Trouwens dat gejank over geld vind ik erg vermoeiend en klopt ook nog niet eens. Eén van de meest economisch succesvolle landen van de laatste tijd, Zweden, heeft juist een enorme CO2 reductie weten te bereiken. Desalniettemin zoals gezegd economisch zeer succesvol. Hou eens op met dat gejank over betalen sus en belasting zo!

 10. [11] We gaan uiteindelijk allemaal, stuk voor de stuk de afgrond in, dus daar maak ik me niet zo druk om.
  U blijkbaar wel, maar waarom zou u zich dan drukmaken om MIJ?

  Of denkt u stiekum MIJ te kunnen redden door een (tijdelijke?)aanval van principes? Dank u…

  Een beetje principieel is natuurlijk altijd een fijn onderwerp op feestjes e.d….. en dan kom je in de groene hemel…LOL

  Als u geen geld nodig heeft geeft u het toch lekker weg? Van mij MAG u dat en er zijn genoeg mensen ter wereld die u ook nog een bedank kaartje willen sturen, mocht u daar behoefte aan hebben.
  Of moeten principes niet te gek worden, en moet u wel ‘lekker’ leven?

  Het blijft een kwestie van smaak.

 11. [12] Bep, ik wens u het allerbeste toe, en u hoeft voor mij helemaal niets te betalen. Ik word, zoals ik al eerder heb gezegd, een beetje moe dat iedereen hier zit te zeuren over dat het bestrijden van CO2 uitstoot zoveel geld kost. Wat een flauwekul zeg! Je kunt er juist geld mee verdienen! Mijn genoemde voorbeeld van Zweden geeft ook een indicatie in die richting

 12. [13] Dus als ik CO2 produceer wilt u mij daar voor betalen?

  Nou, dan ga ik maar even een stukje rijden, …. en geld verdienen 😉

  Prettige kerstdagen, ook u het allerbeste.

 13. [14] Zucht….
  In ieder geval vanuit mij ook fijne feestdagen gewenst (En rij voorzichtig! :))

 14. [10] Scherp opgemerkt. Aan de rest van Herman’s bijdragen blijkt ook duidelijk dat hij bij de VVD duidelijk verdwaald was. Elke zin ademt bruin extremisme, en ontkenning dat hij ons wenst te dwingen te betalen voor zijn fobieën.

  Voor de niet-snappers: GroenLinks logo is groen+rood=bruin.

  Sowieso begrijp ik mensen niet die het nodig vinden LID te worden van een collectivistische vereniging die de jacht heeft geopend op andermans geld.

  Overigens hat Theo Richel lange tijd een artikel met tips op de site staan waar je op moest letten als je zou besluiten jezelf op te offeren aan de hoge priesters van het CO2: niet cremeren, geen uitvaart-met-receptie, etc. Helaas kan ik het artikel niet meer vinden…

 15. [11] Lees dit ook eens, en probeer voor de verandering eens zelf na te denken in plaats van je gek te laten maken: http://www.klimatosoof.nl/n

  Ik weet niet of die bruine bende een proeftijd hanteert; misschien kun je er dan nog vanaf.

 16. Het is beschamend dat de media (te links of bang voor klantenverlies) het niet aandurven om de belangrijke open brief plus ondertekenaars gericht aan de secr.gen van de UN te publiceren. Zo’n belangrijk bericht moet toch onder de mensen komen? Of is de vrijheid van meningsuiting een farce geworden.
  De slogan DON’T FIGHT, ADAPT is heel toepasselijk. Ook de regering die deze open brief heeft ontvangen blijft muisjesstil.

 17. [20] Ik begrijp dat gezeur nooit dat als je voorstander bent van het gebruik van alternatieve energiebronnen, dat je dan links zou zijn. Die lui hier op dit forum lijken wel volledig panisch voor "links". Ik stel me die types hier op dit forum voor als een stelletje nietsnutten die voor de open haard met hun pantoffeltjes en geruite pantalon een lekker pijpje roken. En maar bang zijn voor "GWS-types".

 18. [21] Da’s geen gezeur hoor. Dat jij een windmolen op je dak plaatst, prima. Maar laat anderen dat dan svp niet betalen door middel van subsidies.

  Over de hele levensduur gerekend zijn vrijwel alle ‘alternatieve’ energiebronnen gewoon niet rendabel. Het maken van een windmolen kost meer energie dan zo’n ding ooit zal opleveren. Nutteloos dus. En alleen in stand te houden door middel van subsidies. En tja, als het om subsidies gaat kom je toch bij links uit. Hoewel ‘rechts’ er ook wat van kan natuurlijk. De meeste mensen hier zijn niet links of rechts, maar anti-politiek. Da’s gans wat anders.

 19. [22] Ik vind gewoon de hele levensinstelling van de mensen hier op dit forum een beetje vreemd. Lekker de hele dag met jezelf spelen en niets geven om een ander. Daar komt het kort gezegd op neer. Maar goed…ieder het zijne. Ik heb zelf ook een hekel aan politiek en religie, daar niet van..
  Overigens dat wat jij zegt over die windmolens is allang achterhaald. De nieuwste modellen zijn nu wel degelijk rendabel!

Comments are closed.