Vrijheid is een vies woord voor velen. Het ondergraaft de alom heersende mening dat het collectief boven het individu staat. Het is dan ook goed te zien dat vanaf zondag 16 december het Murray Rothbard Instituut officieel is voorgesteld aan ‘het grote publiek’. Het Vlaamse Murray Rothbard Instituut zal zich toeleggen op onderzoek en educatie over de Oostenrijkse economische school, het natuurrecht, de praxeologie, de filosofie en de historiografie, en met de menswetenschappen in het algemeen voor zover het direct of indirect verband houdt met het leven, het werk of de methodologie van de Amerikaanse econoom Murray N. Rothbard. Murray Rothbard (1926-1995) was een buitengewoon productieve academicus en intellectueel die belangrijke bijdragen leverde in de economische wetenschap, de geschiedenis, de politieke filosofie en de rechtstheorie.
Veel succes !

3 REACTIES

  1. Dit hebben we in Nederland ook nodig. Misschien heeft het von Mises institute zin om een branch in ons land te beginnen?

  2. HA. Net begonnen aan "For a New Liberty: The Libertarian Manifesto", te downloaden als PDF. Even kijken of de schrijfstijl me ligt, en zo ja, bestellen. PDFs zijn handig maar voor boeken van 330 pagina’s minder geschikt. Voor geïnteresseerden:
    http://www.mises.org/rothba

  3. [1] Wat we in Nederland moeten hebben is iets als het ILD (Institute for liberty and Democracy)van Hernando de Soto. Zijn instituut in Lima is vooral voor ontwikkelingslanden, maar vandaag de dag ontbreekt het ook in de ontwikkelde westere wereld aan beide waarden. Een instituut wat daarna kijkt en bepaalde wetten voorstelt alsmede een maatschappelijk debat op laat leven. Alleen moet er dan wel een aansprekende naam het leiden.

Comments are closed.