De NOS bericht dat de Minister van Onderwijs, Ronald Plasterk van plan is om de « Masters studies » te ontmoedigen.

De mensen moeten ook niet te veel kennis gaan opdoen.

Als ze « Bachelor » zijn, zijn ze volgens Roland knap genoeg.

Zie NOS *)

Als die Masterstudie niet nodig is, kunnen we dan niet beter die opleiding helemaal stoppen ? Spaart een boel geld.
Misschien kunnen we dan die Bachelorstudie ook wel ontmoedigen of zelfs afschaffen?
Waarom overbodige kosten maken?

En toch klopt daar iets niet.
Dat de studenten « voldoende » betalen voor hun opleiding en de eventuele beurs terugbetalen, is alleen maar logisch. Daar ben ik helemaal voor. Maar dat is wat anders dan ontmoedigen!
Het verbeteren van het kennisniveau is volgens mij alleen maar positief en dus aan te moedigen!
Ontmoedigen is geen optie.

——————————————————-
*) NOS 01 December 2007 NOS
Plasterk wil masters ontmoedigen
Minister Plasterk van Onderwijs overweegt verhoging van het collegegeld voor masteropleidingen. Ook denkt hij er over om de beurs voor masters om te zetten in een lening.

In een interview met De Volkskrant zegt Plasterk:”Nu stroomt 80 procent van de bachelors door naar een master, terwijl je met een bachelorsdiploma prima de arbeidsmarkt op kunt.” Hij denkt dat studenten daar door een lening of door verhoging van het collegegeld beter over gaan nadenken.

Het extra geld wil Plasterk gebruiken voor beter hoger onderwijs. Nog deze kabinetsperiode wil hij er over praten.

7 REACTIES

 1. Onderwijs hoort niet door de staat gereguleerd te worden.

  Je moet overigens wel enorm van de pot gerukt zijn om meer te willen betalen voor een master aan één van de talrijke soosjalistiese universiteiten in Nederland. Want waarom zou je meer willen betalen om opgeleid te worden als apparatsjik dan wel waterdrager van een land dat langzaam maar zeker oost-duitse kenmerken begint te krijgen ?

  Zat die Plasgoot nog maar in dat Buitenhof programma. Kon ik tenminste verder zappen..

 2. Als dit plan nu bedoeld was om daadwerkelijk over te stappen van een beurs-stelsel naar een leenstelsel, zou het een goed idee kunnen zijn. Dan zouden immers mensen zich bewust worden van hoeveel een specifieke opleiding kost, vooral als alle kosten, zonder subsidies (dus ook geen kunstmatig lager collegegeld en zo), in de vorm van een lening worden gegeven.

  Maar dan zou ook de belasting navenant omlaag moeten, omdat nu uiteraard die opleidingssubsidies ook betaald worden, via de belastingen die men later moet afdragen. Sowieso is al niet erg transparant hoeveel je uiteindelijk terugbetaalt, maar het zal veel meer zijn dan wat de opleiding heeft gekost. En iets zegt me dat die belastingen nu juist niet met hetzelfde bedrag omlaag gaan, dus is het gewoon een ordinaire belastingverhoging. Moest je eerst je opleiding tot de laatste cent (en nog heel veel meer) terugbetalen via de belasting, moet je straks nog altijd datzelfde ontransparante, inefficiënte systeem betalen, plús de opleiding "terugbetalen" via een lening. Betaalde je eerst dus via de belastingen wellicht 2 á 3, of meer keren de kosten van je opleiding, betaal je hem straks nog een keer. Blijkbaar zorgt het Nederlands onderwijs nog altijd wel voor creatief rekenende ambtenaren en politici. Of ze zijn helemaal de tel kwijt.

  Ook zal me benieuwen of opleiding met een geïntegreerde master, zoals rechtenopleidingen, tandheelkunde, (dier)geneeskunde, farmacie, enzovoorts, ook duurdere masters krijgen. En zo ja, mag ik daaruit dan concluderen dat de wettelijke eis die nu voorschrijft dat men om rechter, notaris, advocaat, tandarts, (dieren)arts, of apotheker te worden, verplicht de gehele opleiding moet hebben voltooid, inclusief de masterfase, nu ook versoepeld wordt? Dacht het niet.

 3. Dit id de socialistische gedachtengang. Houdt het volk dom en onmondig.

 4. O da’s toch al goed? Een stap in de goede richting. een stap meer zou zijn om de bachelorstudies te "ontmoedigen", lees zelf te bekostigen. Nog een stap meer zou zijn om de middelbare school te "ontmoedigen" en enkel het kleuter- en lager onderwijs "aan te moedigen" lees door de overheid te laten organiseren. Dan zouden we al een heel eind gevorderd zijn. Natuurlijk moeten de zelfbekostigde studiesd in mindering kunnen gebracht worden van het belastinggeld dat iemand aan staatsonderwijs betaalt.

  Ja, dit is een stap in de goede richting.

 5. Zelf studeerde ik in de tijd waarin je drs werd. Op mijn diploma staat weliswaar in het Engels een zin dat ik me MSc in Economics mag noemen, dus ben ik Master maar ik weet niet of nu wellicht alles anders is dan in mijn tijd.

  Toen ik studeerde was dat vooral om een toegangsticket voor het bedrijfsleven te bemachtigen. Want iets nuttigs heb ik er niet geleerd, of toch niet bij een der verplichte vakken.

  De stof kon je ruwweg in 4 categorien indelen:

  – onzin (zoals Keynesiaanse theorien)
  – theoretische spielerei die zelfs niet eens te testen en daarmee te weerleggen valt (zoals het CAPM)
  – zaken die wel kloppen maar zonder praktische nut (bv. wegens gebrek aan relevante data in de praktijk zoals optimalisatiemodellen in de theoretische micro-economie)
  – zaken die wel kloppen en praktisch toepasbaar zijn maar die (op wat jargon na) zo voor zich spreken dat het echt ingetrapte open deuren zijn (zoals de meeste marketing cursussen)

  Kortom iets leren wat verifieerbaar waar was, praktisch nut had en je nog niet wist, was er niet bij.

  Dus afgezien van het feit dat het mogen voeren van een titel op de arbeidsmarkt zo zijn voordelen heeft (maar dan alleen maar omdat de meeste werkgevers te dom zijn om in te zien dat het eigenlijk niets voorstelt), heb ik dus jarenlang mijn tijdverkwist aan de EUR.

  Er was slechts 1 vak dat WEL de moeite waard was, maar dat was een keuzevak.
  Dat was "STA01" (de eerste module van het keuzevak gevroderde statistiek). De focus lag niet zozeer op formules e.d. waarvan de professor terecht opmerkte dat je die altijd wel in een boek kon opzoeken, dus waarom op het examen niet? Waar het in dit veeleer methodologische vak meer om ging, was een manier van naar cijfers kijken en niet in vallen trappen van verbanden te zien die er niet zijn en aan jumping to conclusions te doen. Er werd je een zienswijze bijgebracht, een "statistisch geweten" die je op eender welke problematiek kan loslaten, ook niet-economische.
  Het is het enige vak waar ik ooit wat aan gehad heb (bij zowat elk "analytisch" krantebericht dat ik lees).

  Maar het was verdomme een keuzevak.
  20 man zat er in het zaaltje.
  Terwijl van de 1800 eerstejaars toch ca. 700 sloegen. Maar na het verplichte vak statistiek in de propaedeuse die voor velen een struikelblok was, waagde z.g.a. niemand zich noch vrijwillig aan een vervolg later in het doctoraal.

  Voor wie het vak niet kan volgen (bv. wegens drukke baan of wat dan ook) kan ik een "ophefmakend" boek aanraden wat ruim 10 jaar later verscheen en waarin ik op erudiete wijze verwoord later hetzelfde las als zowat alles wat ik ook van professor Lammerts van Bueren leerde: "Fooled by Randomness" van N.N. Taleb.

  Voor de rest raad ik eenieder met hersens af zijn tijd aan de universiteit te gaan verdoen. Nou ja, wellicht dat het voor exacte vakken anders is. Wie ingenieur wil worden, kan misschien toch maar beter naar de TU. Dat weet ik niet.

 6. Inderdaad is het voor de exacte studies anders. Ikzelf studeer Aerospace Engineering aan de TU-Delft. Het is mijn passie.
  Verder heb ik vroeger (vrij intensief)oosterse filosofie & religie gestudeerd en tegenwoordig studeer ik zo nu en dan westerse religies (Christendom). Gewoon uit interesse, en giga leerzaam*.
  Dit kost(e) ongeveer 22 Euro per jaar. Dit is namelijk de prijs van een bibliotheekpas

  *ik verbaas mij er nog steeds over hoe hard wij genaaid zijn door die k#tkerkvaders, -bisschoppen en -keizers, die op de diverse concillies verzonnen hebben wat wij duizenden jarenlang hebben moeten geloven

Comments are closed.