NMa laat ICT-sector met rust.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit zal ook in 2008 geen onderzoek doen naar marktverstoringen in de kiezer ICT-sector. Open source voorstanders reageren teleurgesteld.

Tegen het einde van ieder jaar consulteert de NMa de Nederlandse industrie op zoek naar pijnpunten op het gebied van mededinging. Sinds drie jaar reageren diverse partijen uit de ICT-sector met het verzoek toch eens te kijken. Dit jaar waren er 43 brieven.

Eerder deze maand vroeg de tweede kamer nog om een NMa onderzoek naar de koppeling van besturingssystemen met nieuwe computers. In praktijk blijkt het lastig om een pc te kopen zonder besturingssysteem. In november stelde de socialistische partij al kamervragen over de koppelverkoop.

Naar nu blijkt zal van een onderzoek naar de markt weinig terechtkomen. In diverse brieven schrijft de organisatie als conclusie: “de NMa benoemt de ICT-sector – gelet op andere prioriteiten – niet langer als prioritair aandachtsveld.”

Volgens de NMa zijn er niet in alle gevallen mogelijkheden om in te grijpen. “Er zijn op dit moment bijvoorbeeld onvoldoende concrete aanwijzingen dat Microsoft leveranciers van computers en notebooks dwingt of onder druk zet om Windows te installeren”, betoogt de organisatie als voorbeeld.
“Het enige wat wij gevraagd hebben, is eens de markt te onderzoeken. Nu wekt de organisatie de indruk dat wij gevraagd hebben Microsoft aan te pakken en te vierendelen”, zegt Arjen Kamphuis, voorzitter van de werkgroep open standaarden en open source bij Internet Society Nederland.
“We hebben het over een markt die vier keer zo groot is als de hele jaarlijkse opbrengst van de NMa. Mij maak je dan niet wijs dat je niet een paar mensen vrij kunt maken voor een paar maanden om te kijken wat er nou aan de hand is.”

Kamphuis verbaast zich over het voorbeeld uit de brief en wijst erop dat de NMa in een gesprek naar aanleiding van de vorige consultatie zelfs met een hardwareleverancier heeft gesproken die heeft gezegd wel onder druk te zijn gezet.
“Naar mijn mening heeft de NMa zich door de herhaalde weigering de softwaremarkt in Nederland te onderzoeken definitief buitenspel gezet”, schrijft Jan Stedehouder, die zich richt op elearning, in een reactie op zijn blog. “Immers onder het wegziend oog van de NMa worden nu generaties kinderen, leerlingen, docenten, computergebruikers en ICT professionals opgeleid die geen enkel idee hebben wat met open standaarden en open source wordt bedoeld.”

(Wat heeft de NMa hiermee te maken? Dat is een taak voor opleidingsinstituten en niet voor een waakhond van de overheid. En wie durft zich professional te noemen als men niet weet wat een open source is?)
Staatssecretaris Heemskerk verzocht de NMa al eerder de Nederlandse softwaremarkt te onderzoeken. Een dergelijke studie is ook onderdeel van het Actieplan Open Standaarden en Open Source. In het debat van 12 december beloofde de bewindvoerder hier nogmaals op aan te dringen.

Michiel Leenaars, manager strategie van stichting NL.net, reageert teleurgesteld. “Het is ironisch dat de tweede kamer een half decennium geleden de overheid unaniem vraagt om een verstoorde marktwerking in deze specifieke sector aan te pakken, en dat terwijl de overheid haar deel nu met het actieplan Heemskerk eindelijk gaat oppakken de NMa haar deel van het probleem maar weer een jaar vooruitschuift. En dat terwijl er veel signalen uit de markt zijn gekomen.”
Tot zover de media.

Voordat ik hier verder op in ga wil ik u wat meer informatie geven over besturingssystemen die gebaseerd zijn op open standaarden en open source. De bekendste hiervan is Linux.
De kernel (het hart van een besturingssysteem) is in 1991 geschreven door de Fin Linus Torvalds.
Iedereen kon bij de broncode komen en zodoende nieuwe toepassingen schrijven of aanpassingen verrichten. (Microsoft is nu door de EU gedwongen om zijn broncodes vrij te geven.)
Linux wordt historisch gezien voornamelijk gebruikt als serversysteem voor bedrijven. Op desktop gebied heeft Linux nog geen sterke positie weten te veroveren de voornaamste reden hiervoor is dat de meeste computers meteen vooraf geïnstalleerde versie van het Windows besturingssysteem verkocht worden. Hierdoor is Windows het vertrouwde besturingssysteem voor de meeste eindgebruikers. Het al aanwezige besturingssysteem waarvoor men betaalde bij aankoop zelf vervangen of laten vervangen door een Linux-distributie die afwijkt van de vertrouwde gebruikerservaring is een stap die slechts weinig eindgebruikers zetten.

Op servergebied heeft Linux een uitstekende positie. De Apache-webserver is bijvoorbeeld marktleider op het gebied van webservers en is gemaakt voor gebruik onder Linux. Iedereen die het Internet gebruikt is bijna per definitie bezig met Linux: Google, maar ook veel websites van overheden en grote bedrijven werken onder Linux.
Omwille van de lage kosten, hoger configureerbaarheid en beschikbaarheid op diverse platformen, wordt Linux ook meer en meer gebruikt op embedded systemen. Linux wordt zo een concurrent van het gesloten Symbian OS voor mobiele telefoons en een alternatief voor de dominante Windows CE en PalmOS op handheld devices.
Ook op supercomputers wordt Linux steeds populairder. Op de top 500 lijst van supercomputers van november 2005 draaiden de twee snelste computers op Linux. Van de 500 supercomputers draaiden er 371 op Linux. (Met dank aan Wikipedia)

Deze data is door mij aangeleverd om te laten zien dat open source systemen gaandeweg een belangrijke marktpositie aan het veroveren zijn, en er dus geen sprake is van een verstoorde marktwerking zoals Leenaars beweert. Ook is er geen sprake van koppelverkoop, want zonder een besturingssysteem kan een computer nu eenmaal niet draaien.
De klant heeft immers de keuze om onder een Windows of Linux omgeving te werken. (of beiden.)
Ondanks wat diverse stichtingen beweerden, heeft de NMa gelijk door Microsoft als voorbeeld te stellen, want op desktopgebied is Linux er niet in geslaagd om een sterke positie te veroveren.
En misschien wel om de volgende reden! Op de website “wat is Linux” heb ik de volgende eerlijke benadering van het besturingssysteem gevonden. (Ik heb hieromtrent ook contact opgenomen met een computerleverancier om te kijken of hij de volgende mededeling van de website kon bevestigen. En dat deed hij.)
Linux is een besturingssysteem. Je kunt het dus gebruiken in plaats van of naast bijvoorbeeld Windows. Elk besturingssysteem heeft voor- en nadelen. Linux is erg stabiel en flexibel, en ook al behoorlijk gebruiksvriendelijk, hoewel er hier en daar nog wel steekjes los zitten.
In plaats van op oneigenlijke gronden een aanval met de hulp van de overheid op Microsoft te lanceren, zouden de voorstanders van open standaarden en open source systemen er beter aan doen om het Linux besturingssysteem voor desktop computers gebruiksvriendelijker te maken.
En met een verbeterde versie de concurrentiestrijd met Microsoft aan te gaan.
(Maar dat duurt ze waarschijnlijk te lang, dus roepen ze de hulp van de overheid in.)
Nu worden door de overheid tientallen miljoenen euro’s aan het Actieplan Open Standaarden en Open Source besteedt, die in de bij de overheid bekende bodemloze put worden gegooid.
Ook hoeft er door de NMa geen nieuw onderzoek plaats te vinden. Ze hoeven alleen dit stukje maar te lezen om inzicht te krijgen wat er zich in de markt afspeelt.
Dit soort hulpkreten van “ondernemers” is funest om tot een echte vrije markt te komen.
Immers zo wekken zij de indruk bij die leeghoofden in Den Haag dat de overheid blijkbaar echt nodig is om de markt te reguleren.
Maar de markt is beter af zonder inmenging van de overheid.

77 REACTIES

 1. Ik ben het eens met de stelling dat dit soort hulpkreten in strijd zijn met de vrije markt. Helaas leven we echter niet in een vrije markt en is het dus niks gek dat die ondernemers hulpkreten uiten, ze hebben immers geleerd af en toe iets terug te verwachten voor alle welvaart die ze verplicht moeten afstaan.

  Ook moet je er rekening mee houden dat een ZEER groot deel van de open source community nooit heeft gevraagd voor deze hulp. De meeste mensen die echt mee bouwen aan open source software zijn wel met andere dingen bezig dan BB een sigaar uit eigen doos vragen.

  Bijvoorbeeld Ubuntu is een goed voorbeeld van een gebruiksvriendelijk OS. Zoiets ieder programma dat je oma nodig heeft op een computer zit er al in en anders kan je het door middel van een installatie programma met 2 klikjes installeren. Zonder te zeggen dat Ubuntu beter is kan je stellen dat er "gebruikersvriendelijke" functies inzitten waar dat MS een puntje aan kan zuigen.

 2. Ik wil er toch een kanttekening bij zetten. Microsoft verstoort wel degelijk de markt door koppelverkoop. Hardware wordt vaak inclusief Windows geleverd. Daar betaal je als consument ook voor, alleen hebbeen dat slecht weinigen in de gaten. Zonder het bijgeleverde Windows zou he PC enkele tientjes goedkoper zijn. Het is echter heel moeilijk om een PC te kopen zonder dat Windows erop.

  Wat Microsoft lange tijd gedaan heeft is PC producenten min of meer te dwingen on Windows standaard mee te leveren, en geen standaard Linux (of ander OS) installatie aan te bieden. Indien ze weigerden werden ze door Microsoft in de ban gedaan en kregen ze helemaal geen Windows meer geleverd. Dat kan zich natuurlijk niemand veroorloven.

 3. [2]
  Dat geloof ik ook. Als een bedrijf heel groot is in vergelijking tot anderen, is het voor dat bedrijf heel makkelijk om ervoor te zorgen dat de anderen nooit een rol zullen gaan spelen in dat segment.
  Omdat mensen zich niet constant bezig houden met dit soort zaken, hebben ze niet door dat er ook nog een ander product is dat beter is.
  Pas op het moment dat er iets heel opmerkelijks gebeurt, gaan ze kijken.
  Dus, ik vind dat het principe van vrije markt goed is, maar hoe je de vrije markt vrij houdt, is nog de vraag.

 4. [3] "maar hoe je de vrije markt vrij houdt, is nog de vraag."
  De libertarische oplossing: Uitschakelen (of corrigeren) van geweld,fraude, bedrog.

 5. [2] Het is een misverstand dat de bijgeleverde Windows-installatie een computer duurder maakt, eerder goedkoper. De prijs van een Windows OEM licentie (is voor iedere computerbouwer anders, maar maximaal zo’n 80 euro) is al lager dan de totale opbrengst van sponsoring door allerlei leveranciers van WIN32-programma’s die ook maar meteen meegeleverd worden (PowerDVD, Adobe Reader, virusscanner, etc). Waarmee we meteen bij het échte probleem van Linux zijn: de ondersteuning voor WIN32-programma’s is (vanzelfsprekend natuurlijk) uitermate beroerd…

 6. Dit is een zeer gekleurd en eenzijdig stukje dat geregisseerd lijkt door iemand die bij Microsoft in dienst is.

  Er vindt wel degelijk koppelverkoop en lobbyisme voor en door Microsoft plaats. Dat is een slechte zaak, waarbij het slechtste en duurste operating systeem het lijkt te winnen van het betere systeem.
  Zijn daar aanwijzingen voor: welzeker. Nergens vind je een aanbieder van hardware waarop linux is geïnstalleerd. Toch zou dat voor beide partijen veel voordeel hebben.
  De klant krijgt een nagenoeg gratis operating systeem tot zijn beschikking en de leverancier mag een redelijke vergoeding in ontvangst nemen voor de werkzaamheden die hij daartoe verricht.
  Een win-win situatie. Waarom gebeurt dit dan niet? De vraag stellen is haar beantwoorden.

 7. Linux incl. Ubuntu is niet gebruikersvriendelijk. Desktop gebruikers kunnen niet naar de winkel om een game te kopen. Als ze een game willen, moeten ze dat downloaden en een langdurig proces ingaan om het aan de praat te krijgen. Is niet bepaald leuk voor oma. Misschien dat ze met een beetje geluk een Word document kunnen openen, of iets in Excel doen. Maar laten we eerlijk zijn, veel desktop software is voor Linux niet of slecht beschikbaar (probeer onder Linux maar eens nieuwe kaarten te downloaden voor je TomTom).

  Linux is ook niet goedkoper in de servermarkt door "betere configureerbaarheid". Het systeem is gratis, maar voor de wereld daar omheen betaal je juist meer. Je hebt zeer dure specialisten nodig om het te beheren. En de software die in elkaar gehobbied wordt, en onder Linux wordt geïnstalleerd, is duur in ontwikkeling, onderhoud en de stabiliteit is vaak slecht. Met Linux geldt het motto, goedkoop is duurkoop op langere termijn.

  Goed, de Open Source Community heeft haar dromen, voor studenten en hobbyisten is Linux een leuk platform, voor de webmaster van http://www.fotosvanmijncavi… is Linux een prima middel voor de volhouder die zich door de technische jungle heenworsteld. Maar het platform moet echt in de marge gewaardeerd worden, zowel op desktop als op server vlak.

  De NMa moet zich ook niet gaan bezighouden met de markt; ik koop toch ook geen televisie waarbij ik het besturingssysteem van de remote control nog moet installeren. Bovendien is Apple op een bepaalde manier ook groot geworden door haar software op de hardware af te stemmen. Apple doet eigenlijk hetzelfde wat Microsoft met Intel doet.

 8. [6] "Waarom gebeurt dit dan niet? De vraag stellen is haar beantwoorden."

  Omdat er onvoldoende vraag naar is ! Het is kinderlijk eenvoudig voor een PC-in-elkaar-schroever zoals ze hier ook in Nederland zijn om een PC met Linux aan te bieden. Geen Microsoft die daar een stokje voor zal steken.

  Linux heeft op de desktopmarkt de stap van nerd-oplossing tot mainstream-oplosing simpelweg (nog ?) niet weten te maken, en zo lang dat niet het geval is zal de acceptatie bij klanten er niet zijn. Wat mij betreft is er geen probleem; blijkbaar zijn de klanten tevreden en is er weinig behoefte om naar alternatieven te kijken dan wel de al dan niet vermeende nadelen van de alternatieven voor lief aan te nemen.

  Overigens is Microsoft libertarisch gezien gerechtigd om hun produkten aan te bieden op de manier zoals hen dat het beste goeddunkt, en is elke poging om hun te dwingen het op een hen niet welgevallige manier te doen immoreel.

  Microsoft is een groot, succesvol bedrijf. Leer er maar mee te leven, zou ik zeggen.

  En nee, ik ben ab-so-luut geen fan van hun crappy producten die keer op keer bewijzen dat het succesvolste product niet de beste hoeft te zijn (remember Video 2000).

 9. [3]
  [6]

  Ik ben absoluut geen Microsoft fan. Integendeel: ik gebruik al zolang ik een computer heb Apple.
  Dus van mij mag MS verdwijnen.

  Toch zou ik het in dit geval willen opnemen voor MS.

  Tjeerd schreef: "Dus, ik vind dat het principe van vrije markt goed is, maar hoe je de vrije markt vrij houdt, is nog de vraag"

  Een vrije markt is vrij (zonder overheidsbemoeienis) en hoeft niet vrij gehouden te worden. Het enige wat je moet doen om het vrij te houden is er voor zorgen dat geen enkele overheid zich er mee bemoeit.

  A. Bos schreef: "vindt wel degelijk koppelverkoop en lobbyisme voor en door Microsoft plaats. Dat is een slechte zaak, waarbij het slechtste en duurste operating systeem het lijkt te winnen van het betere systeem."

  Wat een onzin. Waarom kopen zoveel mensen dan een een nieuwe versie van Windows los?
  Wat houdt jou (of wie dan ook) tegen om een computermerk neer te zetten, waar Windows niet standaard op zit?

  In een vergelijkbare discussie over de rol van Nelie Kroes, was mijn gesprekspartner van mening dat zij in het geval van MS goed werk had gedaan. Die koppelverkoop was tegen de vrije markt.
  Ik gaf hem aan dat hij vrij was om een Apple te kopen en gebruik te maken van MacOS of op zijn PC Linux, Unix of een ander systeem te zetten. Hij vondt dit echter geen optie, want zo zei hij, iedereen werkt met MS, dus ik wil met MS werken.

  Mijn conclusie was dat hij het niet opnam voor de vrije markt, maar dat hij gewoon zijn MS software goedkoper wilde hebben.

  En wat het "verlies" van dat betere OS betreft: VHS heeft het ook gewonnen van Betamax en Video2000. We zijn 20 jaar verder en die hele strijd doet er niet meer toe, omdat we inmiddels DVD-R en recordable HD hebben.

 10. [8] Remember VHS zul je bedoelen of hoe het slechtste product in de markt als winnaar uit de bus kon komen.

  Wat er op dit moment gebeurt met Windows Vista is koppelverkoop. Niks vrije keuze, de schijn wordt niet eens opgehouden.

  En breek me de bek niet open over hoe Microsoft het tot marktleider heeft weten te brengen. Ik ken Gates nog van de Dosperiode. Ik weet waarom Peter Norton ertoe overging om bescherming onder de Symantec paraplue te zoeken. Het aantal naïeve bedrijven dat opgevreten is door Microsoft is talloos.

 11. Wat megalomane bedrijven als Microsoft doen is het vrije ondernemerschap in gevaar brengen. Ik dacht dat de vrijsprekers daar zo’n voorstanders van waren? Of vergis ik mij nu?

  Hoe kan ik soeverein zijn en mijn eigen leven leiden als ik voortdurend word bedreigd en overvallen door Microsoft en handlangers?

  Hoe kan ik soeverein zijn als mijn soevereiniteit wordt bedreigd door allerlei opgeklopte rechtzaken van Microsoft cs, die voor dat bedrijf geen enkele financiële betekenis hebben, maar mij aan de rand van een bankroet brengen?
  Ik vergelijk dat met arbitraire belasting aanslagen van de overheid die een bedrijf soms de kop kosten.

 12. [10]
  "Het aantal naïeve bedrijven dat opgevreten is door Microsoft is talloos." en "Wat er op dit moment gebeurt met Windows Vista is koppelverkoop. Niks vrije keuze, de schijn wordt niet eens opgehouden. "
  Kun je deze pretentievolle uitspraken substantiëren ? Dan zouden we daar wat nader op in kunnen gaan.

 13. [11]
  "Wat megalomane bedrijven als Microsoft doen is het vrije ondernemerschap in gevaar brengen."
  Nee hoor. Ook een ‘vrije ondernemer’ (alsof zoiets bestaat in dit pokkenland) kiest veelal voor Microsof producten. Als alternatief kan hij Linux of Apple producten gebruiken, maar blijkbaar vindt men Microsoft producten toch economischer. Wat is jouw probleem daarmee ?

  "Ik dacht dat de vrijsprekers daar zo’n voorstanders van waren? Of vergis ik mij nu?"
  Vrijspreker streeft naar een vrije maatschappij. Zie tekstvak rechtsboven.

  "Hoe kan ik soeverein zijn en mijn eigen leven leiden als ik voortdurend word bedreigd en overvallen door Microsoft en handlangers?"
  Wat een draaamaaaa zeg !Nounounounounounounou… de tranen van het lachen springen me in de broek.

  Je doet alsof er geen andere keuze is. Die is er wel degelijk. EN als die er niet was, dan was dat ook niet erg, tenzij er sprake is van dwang of fraude. Wordt jij gedwongen ? Ik niet. Wél wordt ik gedwongen om belasting te betalen !

  De rechtszaken tegen Microsoft gaan uit van de overheid, niet van Microsoft. Rara wie is hier debet aan ?

 14. [6] "Nergens vind je een aanbieder van hardware waarop linux is geïnstalleerd."

  Hoeveel wil je d’r hebben??

  Verder is en blijft het MS<>UX verhaal een non-discussie: het is vergelijken van appels en peren. OpenSource en een commerciële onderneming is niet te vergelijken. Andere grondslagen. Microsoft heeft gewoon handig zaken gedaan en wordt daar met willekeur voor gestraft. http://www.vrijspreker.nl/v… Linux is met een heel andere achtergrond en doelstelling ontwikkeld.

 15. [11]

  Bedreigd en overvallen door Microsoft??

  Houden ze een pistool tegen je hoofd? Of een mes op je keel?

  Probeer Apple eens. Kan prima op werken zonder ook maar een programma van MS te gebruiken.

  "Hoe kan ik soeverein zijn als mijn soevereiniteit wordt bedreigd door allerlei opgeklopte rechtzaken van Microsoft cs, die voor dat bedrijf geen enkele financiële betekenis hebben, maar mij aan de rand van een bankroet brengen?"

  Sterk argument. Daarom zou het ook zo moeten zijn dat de verliezer voor de kosten opdraait. Heeft MS gelijk dan winnen ze, hebben geen gelijk, dan verliezen ze en heeft de gedaagde geen kosten.

  Grappige is dat de grootste klagers toch altijd weer MS spullen blijven kopen, via koppelverkoop of rechtstreeks.

  Het antwoord is heel simpel: we kunnen het de overheid laten doen die tenslotte opkomt voor 50%+1, of als we er echt zo met z’n alle achterstaan (of iig 50%+1) dan kunnen we het ook zelf doen. Wanneer MS opeens minimaal van zijn klanten kwijtraakt worden ze echt wel wakker. Maar nee stel je voor dat wel zelf actie ondernemen. We moeten het aan vadertje staat overlaten. belachelijk.

  De meest directe vorm van democratie is en blijft de (geheel) vrije markt.

 16. [14]
  [6]
  Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik ben bereid om op Linux gebaseerde PC’s aan te bieden voor wie dat wil. Wat dat kost ? Weet ik niet, alhoewel je er rekening mee kunt houden dat ik er winst op ga maken.

  Daarmede is er thans minstens één aanbieder van op Linux gebaseerde hardware.

  Interesse ? [6]

 17. Wanneer MS opeens minimaal 50% van zijn klanten kwijtraakt worden ze echt wel wakker. Maar nee stel je voor dat wel zelf actie ondernemen. We moeten het aan vadertje staat overlaten. belachelijk.

  Zo komt die zin iets zinniger over. Ik denk soms sneller dan ik typ 😉

 18. [16]
  Goed initiatief André! Dat nou niemand anders daar opgekomen is. 😉

 19. [18]

  Dank. I know a gat in de markt when I see one 😉

  Ik zie de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

 20. Wat ik wel zeker weet: als iedereen de volle pot zou moeten betalen voor alle software die gebruikt wordt (en dus geen illegale kopietjes meer mogelijk zijn), dan was de overstap naar gratis open source door iedereen snel gemaakt! 😉

  Open source is meer dan alleen Linux.

  Wat betreft een paar opmerkingen die hier voorbij komen:

  * Voor linux servers heb je dure specialisten nodig om ze draaiende te houden? Ik zie niet in waarom Linux experts duurder zouden zijn dan Windows experts.

  * Open source software wordt maar in elkaar ge-hobby-d. Dat kan best gelden voor sommige programma’s, maar er zijn genoeg voorbeelden van open source paketten die zonder meer kunnen wedijveren met commerciele producten. Daarnaast zit commerciele software ook vaak vol met fouten.

 21. It’s…like we both have this rich neighbour named Xerox, and you broke in to steal the TV set, and you found out that I’d been there first and you said, "Hey, that’s not fair! I wanted to steal the TV set!

 22. We kunnen toch niet ontkennen dat Microsoft een monopoly positie heeft, en dat dat voornamelijk komt door de onwetendheid van de mensen die het kopen.
  Wat eigenlijk eens onderzocht moet worden, hoeveel geld je bespaard als er meer controle op de markt was, en hoeveel dat kost. Waarschijnlijk kost de controle op een gegeven moment meer, maar als je ervoor zorgt dat de controle alleen de grootste monopolies aanpakt, zal het waarschijnlijk besparen.

 23. @Tjeerd: Microsoft heeft geen monopolie, hoe kom je daar bij? Tot een paar jaar geleden was Linux b.v. helemaal niet interessant voor de desktop markt. Zonder een pakket als OpenOffice zou Linux nu nog steeds niet interessant zijn, of denk je dat jan-lul om kan gaan met b.v. LaTeX of zo? Je kunt bij zat kleinere winkels pc’s halen zonder een voorgeinstalleerd OS hoor.

  @kapotjeplof: "Ik zie niet in waarom Linux experts duurder zouden zijn dan Windows experts."

  *zucht* prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Linux is ingewikkelder, dus minder aanbod van systeembeheerders, dus duurder…

  *zucht*zucht*zucht*

  Ik ben echt handig met Linux, de pc waarop ik dit bericht maak draait Suse 10.3, maar ik heb nog wel een Windows kloon gevirtualiseerd die ik ook veel gebruik. Zo simpel maak je die stap niet. En ik ben al 10 jaar bezig met Linux.

  Installeer anders zelf ffe Suse of zo en kom dan terug in de discussie, OK?

 24. [24]
  Aan de ene kant geef je aan dat MS een monopolie heeft door (de ontwetendheid van) de mensen die het kopen en daarna zeg dat de controle de grootste monopolies moet aanpakken.

  Moet de overheid dan mensen verbieden om produkten van MS te kopen, oh nee wacht dan wordt een ander weer monopolist.
  Weet je wat een maximaal aantal mensen mag maar MS produkten kopen. oh nee wacht, dat beperkt natuurlijk de keuzevrijheid van mensen.

  Ja ik heb het, weet je wat we doen we straffen MS (en andere zgn monopolisten) met een geldboete, dat zal ze leren. Want natuurlijk tast dat hun winst aan. Natuurlijk berekenen ze dat niet door naar hun klanten.

  Maar het natuurlijk vreselijk dat MS monopolist is. Je hebt als consument helemaal geen keuze. Er bestaan helemaal geen enkel ander OS en ook geen andere tekstverwerkers, spreadsheets, of browsers.
  En als was dat waar, niemand dwingt je om een computer te gebruiken, probeer eens pen en papier.

  Monopolies worden niet door bedrijven gecreeerd, maar door consumenten.

 25. [10] Hoezo was VHS het slechtste product? Je bedoelt dat V2000 technisch geavanceerder was. Dat wil echter niet zeggen dat V2000 "beter" was! Want de consument waardeerde dat "betere" product blijkbaar niet, anders had die consument het wel gekocht. Ik weet nog dat die Philips videorecorders in vrijwel elke winkel te koop waren, maar dat de prijs ervan aanzienlijk hoger was dan een VHS recorder. De klant vond die extra (technische) kwaliteit blijkbaar niet in verhouding met de hogere prijs. Bovendien kon je voor dat systeem veel te weinig huurbanden krijgen. Philips had nl. besloten dat ze zich verre wilden houden van pornofilms en het VHS-kamp had heel goed gezien dat daar behoorlijk veel vraag naar was.

  Kortom, volgens mij is er eerder reden om te veronderstellen da VHS het "beste" systeem was, nl. het systeem dat de wensen van de consument het beste bevredigde.

 26. [7] Sorry, flauwekul. Linux is gratis, en ondersteuning is niet duurder dan Windows. Kost ongeveer de helft. OS/400 (i5/OS) is nog goedkoper. Misschien (maar dat is maar zeer de vraag) zijn de professionals wel duurder, maar je hebt er minder van nodig. De meeste ‘echte’ ICT professionals gruwen van Windows door het gebrek aan logging e.d., waardoor problemen achterhalen erg lastig is.

  DE reden voor Windows is niet dat Microsoft retailers onder druk zet. Ik zie (als niet-actieve dealer) vele systemen zonder besturingssysteem aangeboden worden. Windows is gemakkelijk voor de massa, maar niet stabiel genoeg voor de professional. Maar Linux als desktop systeem is nog steeds minder vriendelijk (hoewel stabieler) voor de digibeet dan Windows. Spelletjes zijn er vooral voor Windows (met directe toegang tot de hardware, buiten het besturingssysteem om (DirectX), hetgeen niet bevorderlijk is voor stabiliteit. Linux staat dat niet toe, en dus zijn er nauwelijks ‘Linux’ ports van dat soort games.

  De Linux adept kan terecht bij CentOS, een uiterst professioneel Enterprise-class besturingssysteem, en daar kun je desgewenst Windows weer bovenop draaien (op de juiste Intel Core Duo en AMD X2 processoren). Maar voor de onwetende eindgebruiker biedt Windows het meeste gemak, en dat verkoopt.

  Kortom, Windows is wat de markt vraagt, en krijgt. De OEM licenties zijn vele malen voordeliger dan ‘los bijkopen’: win-win.En wie per sé geen Windows wil kan diezelfde PC met een paar tientjes korting kopen. Later toch Windows bijkopen kost echter veel meer, dus is gewoon dom.

  Veel ‘van-de-plank’ PCs hebben ook een audio-kaart met optische digitale uitgang. Dat scheelt ook een (paar) tientje(s), maar zonder zijn ze bijna niet te koop. Vrijwel niemand gebruikt deze uitgangen, maar daar hoor je nooit klachten over, terwijl dat ook koppel-verkoop is…

Comments are closed.