Wachtgeld is een regeling die in stand wordt gehouden door de Nederlandse politici om hun werkloze collega’s (en henzelf) vele jaren door te betalen met 70% tot 80% van hun laatstverdiende inkomen.Wachtgeld is onrechtvaardig en discriminerend ten opzichte van de miljoenen werknemers in Nederland, die de salarissen en pensioenen van politici betalen.

Het kost een onbekend bedrag per jaar, geld dat wij samen opgebracht hebben. Rijks-, provincie-, en gemeentepolitici die werkloos worden, moeten net als alle Nederlandse werknemers WW met een sollicitatieplicht krijgen.
Wachtgeld kent een enorme willekeur en diversiteit aan bedragen en termijnen. Wachtgeld moet in alle gevallen afgeschaft worden, volledig en direct.

Wil jij dit ook
Via de niet-politieke community Belastinglobby.nl kan iedereen
Belastinglobbyist worden en wekelijkse acties tekenen.
www.belastinglobby.nl

10 REACTIES

 1. Er is één probleem.
  Die er over beslissen zijn niet belangenloos en objectief.
  Ze moeten een beslissing nemen die negatief uit valt voor hun zelf.
  Ze hebben het drukker met de positieve beslissingen nl. 30% + 30% zonder prestatie.
  Dit kan alleen door iemand zonder connectie’s in de politiek.

 2. Inderdaad meteen afschaffen die hap en eventueel loon wat opvijzelen.
  Dat er op dit moment nog velen met een wachtgeldregeling rondlopen geeft aan dat we te maken hebben met minkukels die niet veel (niks?) kunnen.

 3. Het is helaas zo, dat er vele parlementariers zijn die de wachtgeld regeling niet wensen af te schaffen.

  Ook het partijenstelsel waarin met Handjeklap de compromissen worden gesloten met een zekere meerderheid voor welk onzinnig idee dan ook zal nooit verdwijnen.

  Hiervoor zal een revolutie plaats moeten vinden.
  Alleen de ontwrichting van de samenleving en de lage kans op een betere staatsvorm hieruit bij elkaar genomen.

  Hou het dan maar zoals het is.

 4. Als ik dit zo lees is het onbegrijpelijk dat de meeste partijen nog tobben om mensen van geschikte kwaliteit te krijgen. Waarom melden deze ontevreden burgers zich niet bij een partij om ook een kans te maken? Zou het te veel werk zijn soms?
  Kwaliteiten in het bestuur eist kwantitatieve volwaardige beloning.

 5. Ik zit ook niet te wachten op een loodvergiftiging, maar ik ben het wel met jullie eens dat al die wachtgeldpersonen net zo goed de WW in kunnen net als iedere andere Nederlander die zonder werk zit. Het spaart een hoop geld uit die elders beter besteed kan worden. Ook de mensen die dure onkosten vergoedingen en zelfs salaris krijgen uit de ‘onze’ schatkist moeten een ‘sollicitatieplicht’ krijgen net als ook iedere andere bijstandstrekker. Geen ‘erebaantjes’ om de tijd door te komen. Eerlijk werk, of mogen de ‘gewone’ bijstandtrekkers dan ook met een gepeperde rekening voor onkosten uit bv. vrijwilligerswerk komen? Kilometers, (dure)werkkleding en een diner of lunch?
  Geef het ‘plebs’ brood en spelen en ze zijn koest? Nee, die tijd is geweest hoop ik.
  Iedereen kan Al Gore nawauwelen en googelen naar info om wijs te staan verkondigen.

 6. Het bestuur dient qua importantie op zijn minst dusdanig gereduceerd te worden, dat de daarbij behorende baantjes financieel relatief onbelangrijk worden, zodat een symbolische vergoeding van een eurootje of 100 per jaar volstaat, e.e.a. analoog aan de vergoeding die dergelijke lieden in New Hampshire ontvangen.

  Waar we het in bananenmonarchie Nederland over hebben, is een zelfverrijkende elite die over de hoofden van de onderdanen zichzelf omhoog werkt. De wachtgeldregeling is daar een voorbeeld van, en het bewijs dat socialisten het adagio "we zijn allemaal gelijk, alleen zijn er mensen die iets gelijker zijn dan de rest" nog steeds niet vergeten zijn.

 7. [4] Volgens mij hebben alle partijen dikke rijen wachtenden staan.

  Dat ze niet de juiste personen nemen heeft meer te maken met de vriendjes selectie procedure dan met de kwaliteit in die lange rijen.

  Het lijkt me dus overbodig voor de mensen die hier reageren om aan te sluiten in zo’n rij.

 8. [4] Vuurvliegje, wachtgeld is geen onderdeel van een normale beloning (behalve bij de maffia en oosteuropees actige dictaturen) of reden waarom mensen politicus zouden moeten willen worden. Met wachtgeld krijg je kwalitatieve bestuurders? Overigens, waar wachten die werkloze politici op? Tot ze ergens burgemeester, directeur natuurclub of voorzitter van een woningcertificaatclubje worden gemaakt?
  Wachtgeld is diefstal. Beter verdienen en uit belastinggelden!, dan ze buiten de politiek hadden kunnen dromen ooit te verdienen meestens, zelfs bij miljarden tekorten of overschrijdingen niet weggestuurd worden. Je moet lid zijn van het politieke kartel om zo’n baan te krijgen! Dat is 2 a 3% van de bevoling. En met reden, Je moet maffia normen en waarden bezitten en een metalen plaat in je hoofd. Je hoeft geen specifieke kwaliteiten te hebben, wel partijdiscipline en mores volgen.

  En de allerergste incompetenten krijgen dan wachtgeld, nameljk zij die zo slecht zijn dat ze zelfs even geen andere politiek baantje toegeschoven krijgen in de provincie of europa.

  WW, net als iedereen, en dan hoeven ze die miljarden aan wanbeleid p.p. niet van hun WW terug te betalen…;-) wel sollicitatieplicht, ook voor banen ‘onder hun nivo’. 😉

 9. Ik vind wachtgeld onder sommige omstandigheden wel terecht.

  Kijk als jij je baan opzegt om minister te worden en vervolgens valt het kabinet 10 dagen later… Dan ben je behoorlijk genaaid. Dan is enige financiële compensatie daarvoor wel gerechtvaardigt.

  Als je dat niet doet is het risico bovendien dat politici eindeloos blijven schipperen en modderen om te voorkomen dat er nieuwe verkiezingen komen en ze werkloos kunnen worden.

  Maar de regeling kan zeker erg beperkt worden!

Comments are closed.