De provincies zijn een overbodige bestuurslaag in Nederland. Het zijn overblijfselen uit de periode van de postkoets en het turfsteken.

Ze kosten de belastingbetaler naar schatting 750 miljoen per jaar en hebben functies die beter en voor minder geld door het Rijk of de gemeente gedaan kunnen worden.

Provinciebesturen kampen met enorme schandalen rondom wachtgelden en salarissen. Ze proberen angstvallig hun geldverslindende functie te behouden door steeds meer oneigenlijke bezigheden zoals ontwikkelingshulp, te dure provinciegebouwen en bancaire activiteiten.

De overbodigheid van de provincies wordt algemeen erkend door politicologen en ervaringsdeskundigen en blijkt het duidelijkst uit de reserves die zij opgebouwd hebben. Schattingen van de reserves van de bestuurslaag zonder concrete en zinvolle prestaties lopen op tot meer dan 11 miljard Euro.
Opheffing van de provincies betekent minder bestuurlijke drukte, een slagvaardiger overheid en vooral minder belastingverspilling. Het zorgt voor een onmiddellijke lastenverlichting van miljarden Euro’s en voor honderden miljoenen meer besteedbaar inkomen, elk jaar weer voor alle belastingbetalers.

Wil jij dit ook?
Via de niet-politieke community Belastinglobby.nl kan iedereen Belastinglobbyist worden en wekelijkse acties tekenen.
www.belastinglobby.nl

12 REACTIES

 1. "en hebben functies die beter en voor minder geld door het Rijk of de gemeente gedaan kunnen worden"

  In andere woorden vind je dat deze overheidslaag het geld niet verdient en een andere laag wel, want die kunnen het geld goed besteden?

 2. "Opheffing van de provincies betekent minder bestuurlijke drukte, een slagvaardiger overheid en vooral minder belastingverspilling."

  minder bestuurlijke drukte en daarom een slagvaardiger overheid. Klinkt logisch maar is dt nou echt wel wat wij willen?? Waarom zouden wij ‘gezegend’ wilen zijn met een slagvaardiger overheid? De manier waarop Nederland nu steeds moeilijker te besturen wordt bevalt mij wel.

 3. [1] "die kunnen het geld goed besteden?"
  Daar geloof ik niets van!

  [2] "en daarom een slagvaardiger overheid"
  Ook dat geloof ik niet. Bovendien zou dit betekenen meer macht gecentraliseerd, en dat is alleen maar slechter.

  De oplossing is de provincies opheffen. Nederlaqnd wordt nu toch al een provincie van de EU doordat de NL-soevereiniteit weer meer wordt uitgehold.

  Provincies opheffen door:
  1. Taken en bevoegdheden compleet te laten vervallen.
  2. Zaken die gemeentes overlappen door de gemeentes zelf onderling laten oplossen, met tegelijkertijd ook huidige taken en bevoegdheden van de gemeentes op te heffen.

 4. Persoonlijk ben ik een voorstander van het decentraliseren van macht. Zo is het misschien een idee veel functies van het Rijk naar de provincies te verplaatsen. Dan ben je meteen van het probleem af dat ze daar niks te doen hebben is de macht verder verdeeld.

 5. [4]
  Ik sluit me hierbij aan. Alles moet zo decentraal mogelijk. Het Zwitserse model spreekt mij meer aan dan het centralistische model. In Zwitserland hebben de Kantons veel meer bevoegdheden die bij ons op centraal niveau liggen. Ook gemeentes hebben in Zwitserland meer bevoegdheden.

 6. Goed idee; provincies (incl commisarissen) weg, 1e kamer weg en 2 e kamer naar 100 vertegenwoordigers.
  Allemaal baantjesverdelerij die bureaucratie en corruptie in de hand werkt.
  Voor de rest veel meer macht overdragen naar de gemeenten die dan ook hun eigen burgermeester kiezen en bestuur en financieël beleid mogen bepalen.

 7. Elke keer als er weer provinciale verkiezingen zijn, is politiek Den Haag weer heel verbaasd over de zeer lage opkomst. Het gebruikelijke ritueel van straatinterviews is op alle journaals en actualiteitenrubrieken te zien: ‘wat zijn volgens u de taken van de provincie?’
  Een enkele keer weet iemand nog dat ze de gemeentebegrotingen controleren, iets met bestemmingsplannen te maken hebben en de provinciale wegen onderhouden. Waarmee trouwens de provincie zo’n beetje beschreven is. Kortom taken die een ministerie met gemak kan overnemen. De provincies kunnen daarom zelf nooit goed uitleggen wat hun bestaansrecht is. In wanhoop beginnen ze daarom zelf hier en daar jeugdbeleid te ontwikkelen, geven ze kleine cultuursubsidies en starten ze – hoe kan het anders – met CO2-reducerend milieubeleid.

  Of de Eerste Kamer weg moet? Een beetje rem op de Tweede Kamer kan geen kwaad. Maar senatoren kunnen we ook rechtstreeks verkiezen, misschien elfs wel via een districtenstelsel, zodat een senator een de belangen van een bepaalde regio kan vertegenwoordigen.

  Ach, het is allemaal een mogelijk begin van het deels ontmantelen en laten krimpen van de overheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk. [1] Dus kom op Kiel, ergens moet die eerste stap gezet worden.

 8. [5] En als straks Brussel nog meer invloed krijgt, dan kunnen we gewoon die incestueuze bende in Den Haag opheffen en worden we weer ‘Verenigde Provinciën’.

 9. Ik zie nog steeds het effect van deze site niet. Welk gewicht legt deze website in de schaal behalve een beetje online fappen? http://whois.domaintools.co

  Van mij mag de tweede kamer wel 500 leden hebben, mits die niet meer verdienen dan een parlementarier in New Hampshire en geen privileges genieten, behalve welke zij uit eigen middelen betalen.

 10. Eens met de schrijver. In de republiek Duitsland heb je deelstaten zoals Noordrijn Westfalen die een eigen bestuur hebben. Dat is heel wat logischer, want alleen al Nordrhein-Westfalen is zowel in oppervlakte als qua inwonertal groter dan heel Nederland

 11. @DVB, stoer stukje, maar jouw eigen wereldje is niet die van de grote boze buitenwereld. Het beste

 12. Het zou goed zijn dat er bestuurslagen afvielen,De Gemeenten zitten nu met een groot probleem doordat de Provincie ze controleerd en de gekste dingen oplegt, Daarnaast moeten ze vanuit Den Haag ook allerlij aanpassingen organiseren, en nu komt er ook nog veel uit Brussel bij.Een onoverzichtelijke burocratie, en wij krijgen van alle bestuurslagen en waterschappen ook rekeningen gepresenteerd. Mooi onoverzichtelijk allemaal.En Gemeente besteden veel werk uit, wat handen vol geld kost,niet dat ze het zelf niet kunnen,maar graag de verantwoordelijkheid afschuiven.

Comments are closed.