De door Balkenende geanimeerde en door de Tweede Kamer geslikte Hernoemde Grondwet is een stuk dat nog veel aanleiding zal geven tot politiek geritsel en zwendel.

Minstens 40 elementen zijn troebel en daar moet nog duidelijkheid over komen. Nog los van de touwtrekkerij om de drie belangrijke topfuncties: De Europese President (van de Commissie), De President van de Europese Raad, (Staatsopperhoofden) en de Europese Minister van Buitenlandse Zaken.*)

De EUobserver geeft al in veel artikelen aan wat er staat te gebeuren. **)
Omdat niet duidelijk is hoe de verdeling van macht tussen de drie topfuncties is, zal alles afhangen van de persoonlijkheden en het handjeklap.
De benoeming van deze personen gebeurt echt niet “democratisch” maar “sjoemeltechnisch”. Een grote vraag is of de grote jongens het daarover eens kunnen worden, of dat ze als tussenoplossing maar een van de kleintjes een functie geven.
Als eerste President horen we alleen nog maar de naam van Tony Blair. Politiek gezien misschien slim om de groeiende drang in Engeland voor een EU-referendum te voorkomen? Het “leuke” van die baan is dat de President aan niemand verantwoording verschuldigd is!

Het is ook niet duidelijk wat de bevoegdheden zijn van de Minister van Buitenlandse Zaken en de grens met beide andere topfuncties. Wel zal duidelijk zijn dat de eigen bevoegdheden van de landelijke ministers van BuZA steeds kleiner zullen worden.
Hoe de eigen Diplomatieke Dienst van de EU er uit gaat zien, is ook niet duidelijk. Zeker is dat hier veel touwtrekken met mogelijke conflicten zal plaatsvinden.
Een groot “voordeel” voor politici ligt hier in het scheppen van een paar duizend nieuwe leuke goedbetaalde baantjes! Mogelijk een belangrijke reden voor de Tweede Kamer om zo slaafs achter Balkenende aan te lopen?
Brian Crowe, een vroegere hoge ambtenaar bij de EU, voorspelt dat het in ieder geval een nachtmerrie wordt! Bovendien zegt hij dat het zeker is dat zich in die EU-buitenlandse dienst veel zal afspelen in het geheim en dat de ledenstaten daar niets van weten komen. Een mooi vooruitzicht voor de Brusselse macht.
Bovendien weet nog niemand hoe dit alles betaald moet worden. Uiteindelijk natuurlijk door de belastingbetaler!

Guenter Burghardt, vroegere EU ambassadeur voor de USA waarschuwt dat politici er goed voor moeten zorgen dat discussies hierover niet open gevoerd worden voordat het EU parlement de Hernoemde Grondwet heeft geratificeerd en voor het Ierse referendum. (Het Ierse referendum is waarschijnlijk aanstaande mei of juni). De meeste mensen zullen het kwaad pas ontdekken als het te laat is.

Deze en meer kwesties zijn zo gevoelig dat je er Jan Peter Balkenende en zijn trawanten nooit hardop over hoort praten. Dat gebeurt alleen in de achterkamertjes. Minstens totdat het tekenen van de Hernoemde Grondwet verzekerd is, en al helemaal niet voordat Balkenende op 13 december aanstaande in Lissabon de Nederlandse soevereiniteit verder gaat uithollen door al vast te tekenen voor die Hernoemde Grondwet.

Het blijft onbegrijpelijk hoe een Tweede Kamer dit allemaal kan accepteren.
Net zoals het onbegrijpelijk is dat het Nederlandse, en het Vlaamse, volk zich zo gedwee naar de slachtbank laten voeren.
De oplossing is uit die EU treden en als vrij land samenwerken.
Werk er aan om alsnog een referendum te krijgen.

——————————————————
*) In de Hernoemde Grondwet zijn deze functies anders “genoemd” om politieke redenen (Lees: het volk zand in de ogen strooien) maar dat is slechts tijdelijk.

**) Zie bvb.: Unclear EU treaty provisions causing ‘nervousness’
euobserver.com/9/25234 en
EU faces raft of open questions over diplomatic service
euobserver.com/?aid=25207

3 REACTIES

 1. Ik doe een gokje voor de 3 topfunkties;

  – Blair (zie argument in artikel).
  Noodzakelijk om de UK erbij te trekken.
  Dit zal in de achterkamertjes ook als ruilvoorwaarde door de EUSSR uitonderhandeld worden.
  – Balkenende (als dank voor het de nek omdraaien van een nieuw referendum).
  Het representeert de Groot Duitse Staat
  en zal sidkick worden van partijgenoot Angela Merkel.
  – Een vertegenwoordiger voor de Oosteuropeese nieuwe landen (een Pool?)
  Nodig voor verdere expansie van de superstaat in oostelijke richting.
  Dit is nodig om de gaten in de arbeidsmarkt die zijn ontstaan door de volksverhuizing in deze landen weer goedkoop op te vangen met bv Oekraieners, Wit Russen of Moldaviërs.
  Tevens zal men alles in het werk stellen om de macht van Rusland in te perken.

  Frankrijk heeft al één van de sleutelposities in de vorm van Trichet van de Centrale EU bank.

 2. De zoveelse blabla in de trand van "bewaar onze soeveraniteit tegen de buitenlandse barbaren".
  De EUobserver noemt een aantal problemen op en meteen kapen een aantal volksnationalisten die uitspraken voor hun eigen xenofobisme. Ooit al eens aan gedacht dat de journalisten van EUobserver slecht de politiek op een aantal dingen wilde wijzen, i.p.v. een kruistocht tegen die ‘verschrikkelijke’ EU te starten?
  Het is trouwens opvallend dat je dezelfde nationalisten zelden hoort over de VN, de NATO en andere niet-(direct)democratische verdragsorganisaties waarin ongetwijfeld óók veel aan vriendjespolitiek wordt gedaan…

 3. Het is je goed recht om voor een politieke superstaat te zijn.
  Ik neem aan dat je ook gelooft dat we de welvaartgroei en koopkrachtverbetering(welke?) van de laatste jaren te danken hebben aan Europa en de Euro.
  Slaap rustig verder en laat U leiden door Balkie die het beste met U voorheeft en waakt over uw pensioenen.

  Ik zal U een voorbeeld geven van waar kunstmatig gecreeërde staten toe leiden; België.

  Trouwens de VN is een bureaucratisch geldverslindend hol vat en de NATO wordt gedicteerd door de VS.
  Beide afschaffen en wel meteen!

Comments are closed.