Twee derde van de Nederlanders vindt dat hun regering niet naar de mensen luistert als het erop aankomt.
Dit dringt langzamerhand tot de mensen door.

Ten onrechte menen de meeste mensen echter nog steeds dat “democratie” de beste bestuursvorm is.

De Telegraaf publiceert dit uit een verslag van een Gallup Poll.
Het blijkt dus dat steeds meer mensen door gaan krijgen dat de regering lak aan hun wensen heeft. Zelfs al moeten politici gedurende verkiezingstijden proberen het volk zoveel te beloven dat de kiezers op hen stemmen.

Het volk is daarvoor dan ook behoorlijk bewerkt en velen zien in stemmen voor de regering een soort burgerplicht, of zelfs een recht. En dan verbeelden ze zich nog dat ze enige invloed hebben.

Het volk is zodanig geprogrammeerd dat het “democratie” nog steeds de “beste” regeringsvorm vindt.
Democratie is echter in Nederland het beslissingen nemen door een meerderheid van Parlementariërs. Maar die Parlementariërs zitten in bepaalde partijen waarin partijdiscipline heerst, en er collectief volgens de mening van die bepaalde partij gestemd wordt. Zelfs als er in die groep partijparlementariërs personen met een tegengestelde mening zitten.

Meerderheden worden dus gevormd door partijen. En die ritselen onder elkaar, als jij voor dit stemt, dan stem ik voor dat. De uitwisseling CDA / PvdA van geen onderzoek naar Irak / ontslagrecht is een recent voorbeeld dat in de openbaarheid kwam.
Er is hier geen sprake van de wil van het volk.

Eveneens een voorbeeld is dat Nederlandse militairen toch naar Uruzgan/Afghanistan zullen gaan vechten terwijl de meerderheid van het volk daar tegen is.

En een voorbeeld met zeer grote consequenties is het gaan doorpersen van de Hernoemde EU Grondwet, terwijl die door het volk in een referendum is afgekeurd. Toch gaat Balkenende de volgende week ook namens ons allemaal dat ding in Lissabon ondertekenen. (U hebt nog kans de ratificatie tegen te houden. Als u de kans krijgt/neemt)

Duidelijk is dat die twee derde gelijk heeft en dat de overheid alleen doet wat ze zelf wil.
Het gekke en onbegrijpelijke is dat het volk dit blijft slikken!

“Uit de enquête, waarvoor TNS NIPO het Nederlandse deel heeft gedaan, komt naar voren dat negen op de tien Nederlanders democratie de beste regeringsvorm vindt.”

Dat komt doordat de meesten nooit nagedacht hebben over wat die Nederlandse democratie is. Kennelijk heeft slechts minder dan 10 procent er over nagedacht!
Negentig procent heeft nooit over een alternatief gedacht. De meesten komen niet verder dan de opmerkingen:
“Democratie is beter dan een dictatuur” of
“Democratie is de slechtste vorm maar er is geen betere.”

Maar natuurlijk zijn er veel betere vormen dan de absolute democratie die we in Nederland hebben.
Op de eerste plaats zou het volk tegen de overheid beschermd moeten worden door een echte Grondwet met rechten van het volk en de beperking van de macht van de regering.
Er zou in vastgelegd moeten worden met welke beperkte zaken de overheid zich mag bemoeien en de hele rest moeten de burgers zelf in vrijheid kunnen beslissen.
Dat noemen we een Republiek. Dat is een alternatief!

Om dit artikel niet te lang te maken, verwijzen we naar enkele andere artikelen en we hopen dat veel meer mensen dan die genoemde 10 procent tot een ander inzicht zullen komen:

Democratie, neen dank u.
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

Democratie, wat is dat
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

Democratie,de grote lelijke garbage can
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

19 REACTIES

 1. First things first … Tijd voor een realiteitstest. Laten wij het dus eerst over de zeeer ONNATUURLIJKE, feodale en reeds lang achterhaalde staatsvorm hebben waar Nederland en haar volk nog steeds onder gebukt gaat … Die moet toch eerst weg, zeker?

  Anders kunnen de fantasien over een beschermende en bevrijdende grondwet, inperking van overheidsmacht en afschaffing ( of althans drastische vermindering van de uitzuigerij van het volk wel vergeten … Of niet soms?

  Want WAT zouden wij binnen zeer afzienbaren tijd ook nog doen met een duidelijk minderbegaafd "staatshoofd"? Nog met nog meeeer brutale onderkoninkjes en politieke pachters misschien?

 2. [1] Ach, die mogen best wel wat lintjes blijven knippen en het levert ook de nodige toeristen op. Bovendien is een republiek niet per se goedkoper of beter.

  Het lijkt me dat er echter best mogelijk een modus te vinden is om de behoefte aan democratie te koppelen aan de eis om niet over andermans geld te beschikken. De huidige ICT maakt het zonder meer mogelijk om een stem te koppelen aan de financiering van de daarvoor benodigde middelen.

  Ik denk in deze richting: om de zoveel tijd houden we verkiezingen waarin bepaalde voorstellen worden gedaan, voorzien van een begroting. Wie gaat stemmen, doet dat met zijn Burgerservicenummer en stemt dan voor of tegen een bepaald voorstel.

  Als een bepaalde nog te bepalen drempel is overschreden, geldt het voorstel als aangenomen en bindend voor wie ervoor stemde. De kosten worden dan bij de voorstemmers in rekening gebracht en de dienst wordt aan die voorstemmers geleverd. Als een ponds-pondsgewijze verdeling niet wenselijk is, kan die afwijkende verdeling bij het voorstel worden aangegeven, zodat men weet waarvoor men stemt.

  Het spreekt voor zich dat wie niet stemt of niet "voor" stemt, ook geen enkel beroep kan doen op de betreffende voorzieningen.

  Voor bepaalde, zeer basale voorzieningen (bijv. het levensonderhoud van mensen die ernstige geestelijke of lichamelijke handicaps hebben) zouden we een algemene heffing van 5% van het inkomen van de inwoners kunnen afspreken.

  Ik weet dat dit laatste tegen de zuivere libertarische leer is, maar het voorkomt dat deze mensen op straat moeten gaan bedelen of erger en dat is mij persoonlijk wel iets waard. Bovendien denk ik dat de hele discussie op deze site niet gevoerd zou worden, als de inkomstenbelasting of de BTW permanent 5% zou bedragen.

 3. Laten we eerst de "meerderheid" in de 2de kamer opvoeren naar eem 2/3 of zelfs 3/4 meerderheid, en niet die kleine kabinetsmeerderheid of de 49/51% tegenstelling. De eerste kamer kunnen we ook gelijk afschaffen.

 4. Wat een onzin conclusie. Een republiek is een nieuw jasje dat zoals vele landen bewijzen er ook niet zo florissant uitziet.

  Een belangrijke voorwaarde voor ‘betere’ democratie begint met MEER transparantie zodat zichtbaar wordt hoe besluitvorming tot stand komt. De transparantie binnen de politiek en overheid is tot op heden beperkt en het is aan de burger dit af te dwingen via luid protest.

 5. [5] Erik, betere transparatie is natuurlijk heel goed. Zeker doen!

  Je valt over het woord "republiek" maar je moet het totale verhaal lezen. Daar staat dat de regering zich maar met heel weinog dingen mag bemoeien.
  Bvb Politie en rechtspraak (en defensie).
  Dat wordt geregeld in een strenge echte grondwet. In de geest als de oorspronkelijke (nu verwaterde) US Constitution. Dat noemde ik een "Republiek".
  In tegenstelling tot een (absolute) "democratie" waarin de meerderheid kan beslissen of we de sharia invoeren.
  En daarvoor is de term "republiek" in ons taalgebruik inderdaad niet zo geslaagd. Ik zoek een ander woord!!! Heb ik nu niet zo vlug paraat!

 6. LS
  Waar u de plank misslaat is in de veronderstelling dat Nederland een sprekend voor beeld is van ‘de democratie’.
  Zoals het Russische communisme niets met werkelijk communisme te maken had zo heeft de Nederlandse parlementaire democratie weinig of niets van doen met een echte democratie. U moet dus met verkeerde argumenten en oppervlakkig deduceren niet snel het kind met het badwater weggooien.
  In een echte democratie regeert het volk waar het op belangrijke beslissingen aankomt zoals grondwetswijzigingen en het wel of niet adopteren van een Europese grondwet of de Euro als munteenheid.
  Dat is in Nederland allemaal niet het geval; ergo.

 7. [7] "niets van doen met een echte democratie.

  OK Abos, valt over te praten.
  Geef maar aan"wat is een "echte democratie"
  En HOE regeert het volk en hoe worden beslissingen genomen.

 8. [8] Een echte democratie is een staatsvorm die het volk toelaat tot de regering. Niet slechts enkelen maar allemaal als ze die behoefte voelen.

  http://nl.wikipedia.org/wik
  Een regering van/voor en door het volk. Een staatsvorm die het algemeen belang dient zonder het indivduele belang te verwaarlozen. Een staatsvorm waar de stem van het volk altijd wordt gehoord en er ook iets mee wordt gedaan.
  Het woord echt kan eigenlijk vervallen. Het woord democratie spreekt voor zich.

 9. [9] Omdat er voor een verkeerde stemverhouding is gekozen bij democratische beslissingen kun je daarom de democratie in zijn geheel nog niet verdoemen. Persoonlijk ben ik een voorstander van een 2:1 of zelfs een 3:1 stemverhouding om bepaalde veranderingen door te voeren.
  Laten we wel wezen; als een wet zoveel bedenkingen oproept dat niet 3/4 van de kiezers er de voordelen van kan zien dan zijn we waarschijnlijk beter af zonder die wet.
  Dit alles doet niets af aan het functioneren van de democratie. Het volk regeert.

 10. [11] Idd, ik pleit ervoor om alle wetten waar niet 75(of een nog hogere drempel)% voor is, direct af te schaffen. Zoals Hub in het artikel zegt is een sterke grondwet nodig. Daarvoor kun je een 100% drempel leggen. Automatisch zal de overheid dan veel minder te beslissen hebben en dit moet je dan ook nog is zoveel mogelijk uitsmeren, zodat de macht echt verdeeld is.

 11. "Regering laat volk maar kletsen en doet wat ze zelf wil"

  Met deze zin is eigenlijk alles gezegd en meer woorden ben je niet nodig.
  Maar je kan je wel afvragen waarom de regering niet luistert naar zijn volk?

  NL is niet langer autonoom en moet luisteren naar Brussel, daar worden de
  lakens uitgedeeld en wordt de NLse overheid gedwongen niet langer
  te luisteren naar het ontevreden voetvolk? Niet dat ze ooit echt hebben geluisterd, maar ik stel mij zo voor dat de EU als grote kracht de Nlse overheid dwingt niet naar de protesterende burger te luisteren! De EU wil verder en NL moet volgen!

  Woorden zoals DEMOCRATIE, COMMUNISME, FASCISME, REPUBLIEK, DICTATUUR etc. zijn voor mij uitgeholde labels en zijn niet meer dan symbolen die overheden nodig hebben om met het vingertje te kunnen wijzen, de massa te paaien, te beïnvloeden, te sturen of te onderdrukken!
  Niks democratie, weg met alle symbolen en luisteren naar het volk!
  Wat donderstraalt mij de aangeleerde begrippen, symbolen en labels. Noem je partij Stront, Pik, Kut het zal mij een zorg zijn, wat ik belangrijk vind is dat ik door partij Keutel, Piemel of Kut met respect en fatsoen behandeld word! In de rest van de franjes ben ik niet geïnteresseerd, dat zijn rookgordijnen!
  Wat is democratie als eens in de vier jaar de burger wordt gepaaid om te stemmen en daarna simpel een schop in SEIN ARSCH BEKOMMT ………Ja, ja, DEMOCRATIE. Even een kotstzak pakken!

 12. De fout die in dit stukje gemaakt wordt is de aanname dat Nederland een echte democratie zou zijn. Verre van.

  We hebben dat onlangs weer eens kunnen zien bij het Europa referendum. Een dictator in den Haag bepaalt dat dat niet opportuun is.

  We zien het ook bij andere beslissingen die van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van de Nederlandse rechtsstaat. Nederland wordt dan geregeerd door partijpolitiek.

  Zwitserland heeft in dat opzicht een veel betere democratie. Daar worden belangrijke beslisingen bij referendum genomen door de bevolking. Toch kun je van Zwitseeland niet zeggen dat het geen welvarend land is. Ook kun je het niet als en achterlijk land bestempelen, misschien wel een beetje conservatief.

 13. Nou, dat is nogal wat. Zeer tendentieus geschreven. Vol met negatieve aannames. Natuurlijk is de macht van de meerderheid de dictatuur voor de minderheid. Maar iedereen ‘pleasen’ is onmogelijk. Waarom een republiek de optie lijkt is niet een op een met dit onderwerp te relateren.
  In het kort: veel ongenoegen in 1 artikel, weinig realiteitszin. Lijkt alsof deze meneer weinig ervaring heeft in het besturen van grote groepen mensen.

  Veel achterhaald jaren ’60 gedoe.

 14. [18]
  "Lijkt alsof deze meneer weinig ervaring heeft in het besturen van grote groepen mensen."

  ehm – voor het geval je het nog niet in de gaten hebt : dit is een libertarische site. Libertariers zijn mensen die niet bestuurd willen worden door een top-down potentaat. Je zult ze dus ook geen grote groepen mensen zien besturen, omdat ze geen macht over anderen uit willen oefenen. Uitzondering is wellicht om tot een kleinere overheid en dus tot minder ellende van bovenaf te komen.

  Dus, Veilige Nadenker, bedenk dat veiligheid de natuurlijke vijand van vrijheid is. En van de jaren ’60 heb je blijkbaar ook geen kaas gegeten. Verdiep je eens in de achtergronden van deze site zou ik zeggen.

  Zodra je dat gedaan hebt (en niet eerder), dan zou je erover na kunnen denken om je grieven over het artikel op een voor intelligente mensen begrijpbare manier te beargumenteren. Want veel verder dan wat loze kreten kom je niet.

  Prettig weekend verder.

Comments are closed.