Kijkers naar het programma ” het Buitenhof” van 16 december zullen ongetwijfeld nog eens extra geïrriteerd zijn door de toch al aan uitstraling tekortschietende fractieleider van het CDA, Pieter van Geel.

Op de stelling van VVD-fractieleider Rutte, dat het generaal pardon een aanzuigende werking heeft op vreemdelingen, waarvan in de laatste maanden is gebleken, beweert Van Geel dat het hier om een tijdelijke reactie gaat.

Het CDA heeft overigens wel met tegenzin ingestemd met het generaal pardon en daardoor de Nederlandse belastingbetalers met een extra onkostenpost van enige miljarden opgescheept onder gelijktijdige verloochening van het onder het vorige kabinet gevoerde beleid.

Op de van dit kabinet bekende betuttelende wijze beschuldigde Van Geel de VVD van populisme in het integratiedebat. Zo zou het door de VVD voorgestane verbod op het dragen van de boerka niet passen bij liberalen. Het past wel bij de “dhimittude-hype”, waarvan het CDA en niet alleen het CDA in het beleid bij herhaling blijk geeft. Enige voorstellen uit Kamp’s noti¬tie zijn volgens Van Geel in strijd met inter¬natio¬nale verdra¬gen. Een argument dat past bij een par¬tij, die zich kennelijk onder¬worpen heeft aan de internatio¬nale bemoeizucht met onze bin¬nenlandse aangelegenhe¬den.
Wij zien niet in, waarom Neder¬land op dit terrein het “zelfbe¬schikkingsrecht” niet kan terugne¬men.

Het debat was ontluisteren van het CDA, dat zich niet alleen waar het betreft de immigratie en integratie het tij¬dens de verkiezingen aan de PvdA gemaakte verwijt “een draai¬tol” te zijn overigens zelf dient aan te trekken.
—————————————————-
Ingezonden door P.J.G.A.Ego

2 REACTIES

 1. Mee eens, al was het nog meer het ontluisteren van de politiek.
  Lekker stoer van Rutte dat we die internationale verdragen toch kunnen opzeggen. En tussen neus en lippen door verklikte dat de Tweede Kamer net drie dingen in de NL-grondwet had veranderd.
  En zie het gedraai van partijgenoot Hans van Baalen die liet blijken dat de club van Rutte (VVD) wel voor de missie naar Afghanistan is, maar eerst nog wat publiekspunten moest halen!

 2. Je kunt zien dat de 2 grote geloofszuilen steeds meer de handen ineen slaan om de macht van de liberale burger de nek om te draaien.
  Laten we trouwens eerlijk zijn; de islamitische nederlanders hebben qua ideologie veel meer te zoeken bij een fundamentalistische partij als de CU of zelfs het CDA.
  Deze partijen zien een grote groeimarkt van kiezers en zijn daarvoor bereid om voor een groot deel naar deze groep op te schuiven. In essentie zit er natuurlijk ook weinig verschil tussen de Islam en het Christendom. Beide hebben een lange traditie van geweld en onderdrukking en als je het oude testament en de koran naast elkaar legt zijn er veel overeenkomsten.

  Verontrustender was het dat ik Van Geel een keer hoorde zeggen dat een voorstel (ik weet niet meer welk) van de VVD niet mogelijk was omdat het indruiste tegen de Europeese Regels.
  Het grote verschuilen en afschuiven van verantwoordelijkheid is schijnbaar al begonnen.
  Vuile hypocrieten!

Comments are closed.