Wie baalt van de superlage rentes bij de bank heeft een heel betrouwbaar alternatief: stort zoveel mogelijk geld naar de belastingdienst, want die vergoeden tot 6.6%!
Kom daar maar eens om bij een bank waar je blij mag zijn met 2.5%. De Pers schrijft over een Amsterdamse ondernemer die geplaagd werd door veel te hoge aanslagen van de belastingdienst. Maar nu hij door heeft dat hij toch uiteindelijk alles weer terugkrijgt met een torenhoge rente, betaalt hij de bedragen met een brede smile.
(artikel uit de Telegraaf)

‘Sterker nog, ik gooi er nog een paar duizend euro bovenop.’ Het advies kwam van zijn boekhouder die zei dat de belastingdienst je uiteindelijk alleen maar spekt met de hoge vergoeding.
De Utrechtse hoogleraar belastingrecht Harrie van Mens: ‘Het is juist dat je op deze manier de belastingaangifte kunt manipuleren. Op dit moment is het zelfs zeer aantrekkelijk.’
De heffingsrente, die sinds oktober 1992 ieder kwartaal door de belastingdienst wordt bepaald, is nu 5,4 procent. Dat is 1,1 procent hoger dan de depositorente bij DSB Bank. Het verschil wordt nog groter als de vermogenscomponent wordt meegerekend. Te veel betaalde belasting valt niet onder de vermogensbelasting. Besparing: 1,2 procent. Op jaarbasis levert dat dus een rendement van 6,6 procent op, zo rekent De Pers voor.
‘Dit is natuurlijk wel iets voor vermogende mensen om te doen’, zegt de Amstelveense belastingconsulent Arno Kottmann. Volgens hem is het in de praktijk eenvoudig om een te hoge aanslag aan te vragen en vervolgens een te hoge afdracht aan de belasting te doen. ‘De bedragen die je daarmee verdient, kunnen best oplopen en je steekt het zo belastingvrij in je zak.’

3 REACTIES

 1. dit kwam ik tegen, pst hier wel denk ik:
  ————-
  Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2008 nog kan betalen.

  Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van: De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten.

  Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

  Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor: Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasing, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting.

  En verder voor: Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

  Ik ben verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; Alsook aan Ziektegeldverzekering, Zorgverzekering en Autoverzekering..

  Ik betaal: Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijk en Luistergeld.

  Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz.

  Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Witgele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen.

  De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

  Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

  Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

  Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.

  Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft.

  Voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

  Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen.

  Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:

  WAT KOMT ER NOG MEER ??

  Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk.

  Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

  Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.

  Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

  Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

  Hoogachtend,
  Een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler

 2. nachtwaker

  Scheiding van BANK-en staat!(Bankgeheim)

  Ik eis Scheiding van BANK-en staat!,als
  burgerbeschermings-antiroof-inkomenswet.
  Ambtenaren dienen hun loon via de oude loonzakjes te ontvangen,daar deze GEEN
  bank mogen betreden (is dan strafbaar!).
  Op deze manier is vermogen beschermd tegen Rovers ,onafhankelijk of deze op
  partikulier of staatsiniatief `operen`.

Comments are closed.