Productieprocessen creëren met behulp van apparatuur, menselijke arbeid en grondstoffen een bepaalde orde in een chaos en dat volgens een vaste bewerkingsvolgorde en -verhoudingen (receptuur). Uit de wanorde van meel, zout, gist, water en suiker, volgens voorgeschreven samenstelling bewerkingen en wat apparatuur produceert de bakker brood.

Hij voegt door zijn arbeid aan relatief goedkope elementen waarde toe waardoor een brood meer opbrengt dan de losse samenstellende elementen samen.

Voor ieder product staat onder gegeven omstandigheden de theoretische optimale (=goedkoopste) productielijn vast en kan worden weergegeven als een rechte lijn vanaf de grondstoffen tot aan het eindproduct. Iedere afwijking van die rechte lijn maakt het proces minder efficiënt en dus duurder. In de praktijk zullen er echter heel weinig optimale productlijnen bestaan, er zal altijd wel wat overbodig personeel bij betrokken zijn of een machine of recept die verbeterd zouden kunnen worden.

Concurrentie dwingt producenten om doorlopend hun productieprocessen te verbeteren, dus om die optimale rechte lijn zoveel mogelijk te benaderen. Iedere verbetering van het proces geeft een voorsprong in kwaliteit en/of prijs op de concurrent in de markt, maar dwingt de concurrent ook weer om aan zijn productielijn te gaan sleutelen. Dat heet innovatie.

Staatsmonopolisten missen die concurrentiedruk en dan krijg je het Trabant-effect. Dit vlaggenschip van socialistische industriële technologie en innovatie is vanaf het begin van de productie in 1957 tot het einde daarvan in 1989 praktisch onveranderd gebleven omdat de klant gewoon geen andere keuze had zodat er geen noodzaak was voor verbetering.

De Trabant is altijd de norm voor de prijs/kwaliteit van producten van collectivistische overheden gebleven. VINEX hutten, staatsomroep, staatsonderwijs, staatsziektekostenverzekeringen, staats openbaar vervoer en noem maar op: allemaal Trabantjes, troep dus, opgedrongen rotzooi uit een vergaan tijdperk tegen een absurd hoge prijs.

Buiten die staatsmonopolies hechten socialistische overheden zich als bloedzuigers aan commerciële goedlopende productielijnen en voegen hun eigen bewerkingen daar aan toe en in tegenstelling tot echte bewerkingen die orde toevoegen, vergroten staatsbewerkingen juist de chaos. Het zijn altijd schadelijke afwijkingen van de optimale rechte lijn en dus kostenverhogend.

De 3 miljard aan boetes van Eurocommissaris Kroes zijn daar een mooi voorbeeld van: het is een extra bewerking in de productielijn, namelijk “controle op kartelvorming”.

Accijnzen, BTW en overige belastingen vormen eigenlijk de bewerking “product mag in Nederland worden verkocht indien geïnd en afgedragen” en voor administratieve lasten is dat “product mag worden verkocht zolang de producent aan de staat rapporteert.

Dat kost allemaal wel een cent maar dan heb je er echt helemaal niks voor.

10 REACTIES

 1. De gemengde economie van dit witte chocoladeland begint zo langzamerhand wel heel errug de soosjalistiese kant op te gaan. Binnen niet al ta afzienbare tijd zal het verschijnsel SUV nog minder voorkomen dan nu, met dank aan de enorme miljeu- en andere belastingen, en zullen er steeds meer mensen in een auto met een staatsgoedgekeurd miljeu-vriendelijk gelabelde auto rondrijden -pardon in de file stilstaan. Welkom achter de Muur.

 2. Goede analyse.
  De overheid is er zo verliefd op dat ze zelfs het belastinggeld in cirkels laten lopen.
  Bvb geld gaat via Den Haag naar Brussel naar Den Haag naar Groningen om fietspaden te maken.
  En deat neemt steeds meer toe.

 3. Wladimir ziet de kwaliteit van onze publieke televisie blijkbaar niet.

 4. [3] Wladi heeft GELIJK … Inhoudelijk is de Nederlandse radio en TV leterlijk van derde wereld kwaliteit …

 5. In Nederland "functioneert" de zwaar gesubsidieerde publieke televisie als ware zij de roeptoeter van een vakbond … waar de belastingbetalers jaarlijks echter meer dan een miljard voor moet ophoesten …

  Het is een absoluut SCHANDAAL …

 6. [6]

  De hele bedoening is immers volledig GEPOLITISEERD, net zoals de ambtenarij, justitie, economische zaken, het onderwijs, de gezondsheidsvoorziening. de maatschappelijk "zorg", DE MULTIKUL en alle andere minsterien, de semi-overheid, de gesoepsideerden, de stichtingen en zelfs de verenigingen …

  WAAAAR draait bijv het Wiardi GEkmann Gesticht op … terwijl zij tevens grootaandeelhouders zijn in de kranten en media business, en met de vakbonden onder het bed liggen …

  Men moet al BLIND, DOOF en totaal Imbeciel zijn om nog te vragen welke argumenten er bestaan … Tis net of men zich in de grote zaal van Auschwitz bevindt en afvraagt waarom er zoveel mensen opeen gepakt zijn en wanneer het water uit de douches komt … Of niet soms?

  Of is dat toevallig een ad homine wedervraag?

 7. [8]

  Onder een defacto dictatorschap waar alle civilcervants handlangers van zijn is het zeer moeilijk, zeg maar onmogelijk, om de eigen onderdrukkers te respecteren … ?

  Waar ik echter nog het meeste hekel aan heb is dat men steeds doet of zijn neus bloedt … en van de prins (Pils) geen kwaad weet … omdat men vindt dat het volk immers strenge gedragsregels zijn ingestampt:

  1. Niet kort door de bocht gaan, whatever that means.
  2. Tolerant en steeds gewillg blijven opdat men de moeltikoel en das viertes Reich door de strotten van de mensen kan drukken.
  3. Niet discrimineren, marginalisiren of stigmatiseren … Maw, gewoon over je heen laten lopen …
  4. Sosjialisme en neo-marxisme en dus opgelegde "gelijkheid" en minimale verschien behalve voor de gepreviligeerden: de Majesteit en het Ranja gebroed, de politieke pachters, hun ambtenarenleger en het geteisem voor het vuile werk …zoals politieke moorden …
  5. NEPETHIEK zoals verboden om "op de man te spelen" en het plegen van "kiezersbedrog als men alsnog eigen eer en geweten laat spreken …

  Ziet daat Dienaar wat u in naam des konings doet …

 8. [8]
  Ach ja, Adolf Eichmann was ook een civil servant, maat toen reden de treinen nog op tijd, nietwaar.

  Respect voor anderen?

  Laat me niet lachen, de publieke propagandisten worden betaald via de loonbelasting.
  Hele volksstammen ploeteren zich een slag in de rondte en hebben geen TeVe, maar worden wel "belast".

  Over respect gesproken…………..

  Irritante TROL.

Comments are closed.