De directeur van het Haagse gemeentemuseum durfde de door de Iraanse kunstenares Sooreh Hera vervaardigde foto’s met afbeeldingen van islamitische homoseksuelen niet ten toon te stellen, de directeur van het Goudse museum daarentegen het wel aan.

Maar de kennelijk daarop ontvangen bedreigingen maakten het noodzakelijk de directeur te doen beveiligen. Hij is niet de enige, die mag genieten van de “weldaden”van de multi-culturele samenleving. Onze veelal fanatieke islamitische medelanders dulden niets, wat als “kwetsend” door moslims zou kunnen worden ervaren en verwachten dat wij naar hun pijpen blijven dansen.
Kennelijk is de overheid, die ons voortdurend de verrijking van onze samenleving voor houdt, niet in staat de grondwettelijk vastgelegde rechten op vrije meningsuiting en expressie te handhaven. Ook blijkt bij de inburgering hieraan nauwelijks aandacht te zijn besteed.

De beveiliging van Nederlanders, die niet door de knien gaan voor de eisen van moslim fanatici, is een kostbare aangelegenheid. Toch moeten die kosten worden opgebracht, want wij kunnen niet tolereren dat een kleine religieuze minderheid ons zijn wetten oplegt.
Van onze AIVD, justitie en politie mag overigens wel worden geëist dat zij alles op alles zetten om degenen, die onze vrijheid aantasten, op te sporen, te vervolgen en te bestraffen. Zoo alert ales men is om moslims tegemoet te komen, zo alert dient men ook te zijn wanneer het om de vrijheid van de gehele samenleving gaat.
—————————————
Ingezonden door P.J.G.A.Ego

6 REACTIES

 1. meneer Prosper Ego van het OSL ? Daar ben ik in de jaren 80 nog een tijdje donateur van geweest. Was mij uiteindelijk toch teveel een VVD, Oranje en vooral prins Bernhard fanclub zodat ik heb opgezegd.

  Schijnt nog te bestaan volgens Google.

  Goed stuk, meneer Ego en welkom.

 2. O die heet echt zo?
  De laatste alinea is natuurlijk geen libertarisch standpunt.
  Dat zou zijn: dit museum dient zelf bewaking in te huren voor de aanvalsdreiging. Die ingehuurde bewaking zou dan wel legitiem aanvallers kunnen doden dan wel gevangennemen om ze voor een ingehuurde rechter te brengen.
  Ook anderen, die niets met het museum te maken hebben maar zich geroepen voelen aan deze vrijheidsbedreiging iets te doen, mogen vrijelijk anti-mosliminitiatieven opstarten.

 3. [1] Om die zelfde reden is toen een echte samenwerking tussen OSL en het Libertarisch Centrum niet echt op gang gekomen.

 4. Is OSL het zelfde als Oud Strijders Legioen??

  Of te wel: allerlei van die pathetische Ouwe Lullen die in de Laagtij-dagen van-de-oorlog..; bereid waren om hunnie leven te geven voor een Inteelt (incest?) Majesteit?? En hun familie!
  My God!!

  Willem-III kreeg niet eens zijn Pijp omhoog!! ..en liet het kindjes kweken over aan zijn Kamerheer!!??

  .. die niet eens (bloedwaardig) LID is/was van het Koninklijke (te)huis??
  Maar Niemand!! Maar dan ook: NIEMAND! ..spreekt over een DNA-Onderzoek?? terwijl het Voorgeslacht van de Oranjes (simpelweg)begraven ligt in Delft!! (NB: onder het graf van Wullem van Oranje!)

  dus: in het Gebit & de Botjes ligt het (waarlijke) DNA van de ‘huidige Oranjes’ besloten!!!

 5. OSL
  Voor alle duidelijkheid:
  de OSL Stichtingen zijn onder voorbehoud gezagsgetrouw, niet aangesloten bij een politieke partij. De onafhankelijke positie geeft de vrijheid naar gelang de actualiteit en de opvattingen de OSL standpunten kenbaar te maken. De OSL zijn geen VVD-adepten. Onze monarchistische instelling impliceert geen onderdanigheid en wij onthouden ons ook niet van kritiek waar nodig.
  In onze herinnering komt een afwijzing van samenwerking (zoals door Hub bedoeld) niet voor.
  Op de reactie van Wiebo le Grande gaan wij niet in,
  (http://www.stosl.nl)

Comments are closed.