Doekle Terpstra, Spreekbuis van de Week van politiek correct Nederland, heeft afgelopen zaterdag een tegenbeweging tegen Wilders aangekondigd, waarvan eerder in de week het nieuws naar buiten kwam dat hij bezig is met een film over de islam als bron van alle kwaad. De tegenbeweging zou van start moeten gaan onder het motto ’tegen de verWildering van Nederland’. Wat bezielt deze omhooggevallen ex-vakbondsbons en wannabee-grootverdiener-over-andermans rug eigenlijk ? En hoe lang moeten we ons de onzin van dit soort demagogen en hun immorele waterdragers nog laten welgevallen ?

Laten we beginnen de flinterdunne kleren van deze zelfbenoemde keizer eens tegen het licht aanhouden, met dank aan Wikipedia.

Doekle Terpstra (Witmarsum, Friesland, 16 april 1956) ‘studeerde’ Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen aan de Christelijke Sociale Academie ‘De IJsselpoort’ in Kampen. Na zijn ‘studie’ (1980) werd hij direct actief voor het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), als districtsbestuurder van de Industrie- en Voedingsbond CNV in Rotterdam. Later werd hij lid van het dagelijks bestuur van die bond. Van december 1998 tot 1 mei 2005 was hij voorzitter van de vakcentrale CNV, als opvolger van Anton Westerlaken. Uit hoofde van die functie was hij lid van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Vanaf 1 mei 2005 is hij voorzitter van de HBO-raad. Zijn opvolger bij het CNV werd René Paas.

Was ooit fel tegenstander tegen de graaimentaliteit in het bedrijfsleven en de semi-publieke sector. Onlangs verklaarde hij toen een journalist uitleg vroeg over de enorme salarisstijgingen van HBO-bestuurders “Zo is nu eenmaal het systeem”.
Ook was Terpstra bestuurslid van het Wereldverbond Van De Arbeid (WVA) en het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV).

Naast voorzitter van de HBO-raad is Terpstra momenteel onder meer voorzitter van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking ICCO en lid van de raad van toezicht van de Publieke Omroep. Daarnaast bekleedt hij commissariaten bij Grontmij Nederland Holding BV, AEGON en Unilever.

Tot zover het overzicht van de levensloop van deze demagoog.

De Grote Leider is vanuit zijn ‘waardevolle’ ‘studie’ direkt in dienst getreden van een afpersersbende, met vingers in de pap bij de overkoepelende organisaties voor afpersers, de Sociaal Economische Raad en de Stichting van de Arbeid, toonbeelden van de afgedwongen samenwerking die zo kenmerkend is voor Nederland. Obersturmbahnführer Terpstra heeft dus ruime ervaring als inkomstenherverdeler, ook wel bekend als dief of graaier.

Zodoende is deze proleet ook tegen de ‘graaicultuur’, ooit aangezwengeld door zijn grote leermeester, Wim ‘kwartje, welk kwartje ?’ Kok, zonder ce oo cee ka, die aan de ene kant tegen ‘de graaicultuur’ is en er na zijn ‘doorslaand succesvolle’ ministerschap een grossierderij in commissariaten op nahoudt. Zoals vaker in de geschiedenis is de leerling beter dan de leermeester, gezien het grote aantal commissariaten van de gristen-socialistische heilige Terpstra.

Thans is apparatsjik Terpstra, één van de verbindingsmensen tussen overheid en bedrijfsleven, in dienst van de HBO Raad, de overkoepelende organisatie voor het HBO-staatonderwijs.

Uiteraard weet deze polderprins wat goed is voor de Medelander. Uit hoofde van zijn functie (voorzitter van de HBO-Raad) vindt hij, dat het tijd wordt ‘het kwaad te stoppen’. Stichting VluchtelingenWerk, verschillende gemeenteraadsleden, hoogleraren, antidiscriminatieorganisatie ‘Nederland bekent Kleur’ en de stichting Islam en Burgerschap hebben ook al steun toegezegd. Op persoonlijke titel heeft Amnesty Internationaldirecteur Eduard Nazarski eveneens sympathie betuigd.

“Wilders is het kwaad en dat kwaad moet gestopt worden. De koude rillingen lopen me over mijn rug als ik hem hoor praten” , zegt Terpstra. “Het is tijd dat het debat over integratie bij de politiek wordt weggehaald. Laten we niet langer lijdzaam zijn. Het is belangrijk dat ook autochtonen nu opstaan en Wilders een halt toeroepen.”

Volgens Terpstra is het on-Nederlands wat Wilders aan ideeën verspreidt. ” Problemen met allochtonen moeten benoemd worden, maar het is zinloos mensen te schofferen en over de kling te jagen zoals hij doet.”

Opvallend is, dat er diverse door de overheid- (en dus met belasting-geld) betaalde mensen en organisaties steun betuigen aan dit walgelijke initiatief om de vrijheid van meningsuiting te beteugelen, van iemand (Wilders) die zelf overigens ook een beetje in de war is dienaangaande. De werkelijke kwade in deze is Terpstra, die nog nooit zelf productief is geweest en zijn loopbaan in de sociaal-democratie heeft te danken aan geritsel. In plaats van ‘het debat’ (alsof er onduidelijkheid bestaat betreffende de kongsi tussen de reeds decennia lange socialistische politiek en de islam) ‘uit de politiek’ te halen, bedrijft hij zelf politiek. Het zal toch niet zo zijn dat hij ook daarin de Grote Roerganger Kok als rolmodel ziet ?

Mensen als Terpstra vormen een gevaar voor de toekomst van Nederland. Mensen als Terpstra zijn meesterlijk in het bedrijven van agitprop. Mensen als Terpstra zijn gevormd door de gedachte van de Frankfurter Schule, en zijn in feite zowel marxistisch als fascistisch qua signatuur. Als het aan hen ligt, dan is er geen sprake meer van vrijheid van meningsuiting, geheel naar wens van de opper-komedienne van Nederland. Mensen als Terpstra zijn dus de bron van alle kwaad. Raak ze maar eens kwijt, deze bloedzuigers, die altijd over de rug van anderen uitstekend voor zichzelf weten te zorgen. Geen hand vol, maar een land vol..

61 REACTIES

 1. Sinds wanneer is het VERBOTEN om een tegenbeweging op te richten? Mogen de collectivisten Wilders en Terpstra niet allebei hun mening verkondigen?
  Laat Wilders zijn film maken en laat Terpstra zijn tegenbeweginkje maar oprichten.

  Als libertariër moet je je niet bemoeien met dit soort lui, laat ze maar lekker hun collectivistische propaganda op elkaar loslaten.

 2. Hieronder staat letterlijk een deel van het bericht van Terpstra;

  Wilders is het kwaad en dat kwaad moet gestopt worden. De koude rillingen lopen me over mijn rug als ik hem hoor praten" , zegt Terpstra. "Het is tijd dat het debat over integratie bij de politiek wordt weggehaald. Laten we niet langer lijdzaam zijn. Het is belangrijk dat ook autochtonen nu opstaan en Wilders een halt toeroepen."

  Het kwaad moet gestopt worden en wilders moet een halt toe geroepen worden………
  Voor mij is dit een verkapte oproep tot het vermoorden van Wilders.
  Doekle laat hiermee zien dat het een geweldadige ondemocratische christenhond is. En hier neem ik geen woord van terug!

 3. [4]
  "Het kwaad moet gestopt worden en wilders moet een halt toe geroepen worden………
  Voor mij is dit een verkapte oproep tot het vermoorden van Wilders."

  Oneeens.

  Hij gebruikt stevige retoriek. Terpstra is het duidelijk oneens met Wilders, zelfs zeer oneens. Ik vind dat Terpstra, net zoals Wilders, te stevige taal gebruikt. Terpstra en Wilders zijn dan ook allebei collectivisten die het debat zeer scherp willen voeren. In de Verenigde Staten worden debatten nog wel heel wat scherper gevoerd, en daar gaan de kandidaten echt niet jammeren dat ze "gedemoniseerd" zouden worden.

  Het is typisch voor Wilders aanhangers dat zij alle critici van het ultra-collectivistische programma van Wilders gelijk willen criminaliseren. Stevige kritiek wordt door hen gelijkgesteld met oproepen tot moord.

  Wilders is al voorstander van internering zonder vorm van proces zoals hij laatst verklaarde en zoals ook in zijn programma staat. Ziehier wat er met critici van Wilders gaat gebeuren als hij aan de macht zou komen. Op grond van vage gevoelens ("kritiek is een verkapte oproep tot moord") kunnen tegenstanders dan opgeborgen worden.

  Wilders heeft niet veel op met vrijheid. Een libertariër zou dat ook moeten inzien en ook stevige kritiek op Wilders moeten hebben. Sommige libertariers op dit forum hebben dat overigens ook regelmatig gedaan en zullen dat ook zeker blijven doen.

 4. [2]

  Inderdaad, maar wie organiseert het? Bij het profitariaat hoeft de arganisator al niet aan te komen, want
  die lopen wel achter terpstra aan!

 5. [6]
  Hij gebruikt stevige retoriek. Terpstra is het duidelijk oneens met Wilders, zelfs zeer oneens. Ik vind dat Terpstra, net zoals Wilders, te stevige taal gebruikt.

  Ik zie een duidelijk verschil; Terpstra spreekt over "het kwaad Wilders" . De aanval is gericht op het individu zoals Bush bv ook spreekt over "the evil Osama Bin Laden". En wat mag je daarmee doe??
  Wilders daarentegen richt zijn (kei)harde aanvallen op dé Islam of dé Koran. Hooguit twijfelt hij aan de geestelijke vermogens van een minister maar nog nooit heb ik hem horen praten over "het kwaad Bos of Vogelaar".

  Terpstra en Wilders zijn dan ook allebei collectivisten die het debat zeer scherp willen voeren.

  Niet waar; Terpstra is een collectivist die zijn aanval richt op een individu. Wilders is een individu die zijn aanval richt op een geloof of een boek.

  In de Verenigde Staten worden debatten nog wel heel wat scherper gevoerd, en daar gaan de kandidaten echt niet jammeren dat ze "gedemoniseerd" zouden worden.

  Ik ben zeer blij met de aanval van Terpstra. Het geeft aan dat, als je goed kijkt, er achter de man met zijn maatpak en stropdas eigenlijk fundamentalist met een baard en een jurk staat.
  Hoe meer polarisatie hoe meer duidelijkheid.

  Wilders heeft niet veel op met vrijheid. Een libertariër zou dat ook moeten inzien en ook stevige kritiek op Wilders moeten hebben.

  Ik ben geen hardcore libertariër en heb wel kritiek op sommige standpunten van Wilders. Je moet elke uitspraak en handelen van een politicus apart op met je eigen gezonde boerenverstand beoordelen. Daarvoor heb je als individu je hersens meegekregen.

 6. Als ik met mensen praat dan let ik vooral op het uiterlijk en luister naar de intonatie en kijk naar lichaamstaal.
  Als ik kijk en luister naar Doekle dan wekt de vent irritaties bij mij op.
  Doekle zegt dat als hij Wilders hoort praten hem de koude rillingen over de rug lopen!
  Als Doekle praat dan lopen bij mij NIET de koude rillingen over de rug, buiten de irritante stemval en het gereformeerd kapsel, begin ik te gapen en wil ik zappen!!
  En als ik het geluid van de tv uitzet dan oogt de man als een doorsnee landbouwer zonder papieren! Een soort smaak van ouwelpapier krijg ik, bij het zien van deze man, op mijn tong!
  Hij is de antipode van charisma!

  Doekle is niet meer dan een zakkenvuller en hokjesdenker! Hij denkt vanuit een gereformeerde achtergrond en gelooft met zijn ellebogen!!

  Milieuorganisaties en vakbonden lijken wel broedkamers van de politiek, hier komen veel wolven in schaapkleren vandaan!
  http://nl.wikipedia.org/wik…öller
  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://nl.wikipedia.org/wik

  HOWEVER, I’M NOT ONE TO BELIEVE IN THEIR KIND OF SHIT!!

 7. [9]

  Het is duidelijk een kluwen:

  Terpstra is TEGEN Wilders, omdat Wilders z.g. TEGEN de Islam is. Wat (waarschijnlijk opzettelijk) VERKEERD is, omdat zij NIET de schuldigen zijn … maar de machthebbers. Met name de overheid in de vorm van de majesteit en de politieke pachters.

  De laatsten zijn echter inmiddels reeds overgevoelig voor zelfs geimpliceerde beschuldigingen. zoals zij dat ook waren in het geval FORTUYN.

  Wilders is duidelijk zijn eigen doel hard aan het VOORBIJ streven … Namlijk het ooit kunnen beuren van een een PENSIOENTJE uitgekeerd door de machthebbers … dank zij het voeren van pseudo politieke oppositie. Nu staat hij per ongeluk of niet de machthebbers op hun eksterogen …

 8. Tja, kostelijk vermaak al zeg ik het zelf als één man Nederland en bijna de hele wereld op stelten kan zetten.
  Het probleem zit volgens mij dat veel politici niet zien/snappen wat Geert bedoeld.
  Nu slaat hij vaak door maar we zijn een westerse samenleving en dat moet ook zo blijven voorlopig lijkt hij de enige die zich daar echt druk om maakt.

 9. [9] "Wilders is een individu die zijn aanval richt op een geloof of een boek."

  Ik zou het nog iets verder willen nuanceren: Wilders is een individu die zijn aanval richt op een ideologie en met name op de consequenties daarvan op het westen, specifiek op Nederland.

  Of die baarden elkaar in Arabië de hersens inslaan zal hem (en mij) een worst wezen. Maar als ze menen hier de middeleeuwse veroveringen nog eens dunnetjes over te moeten komen doen dan moet je je daar tegen verdedigen.

  Maar zoals altijd spelen de linkse lutsers op de man, inhoudelijk hebben ze namelijk geen enkel weerwoord. De jonge socialisten en al die andere FS producten hebben maar één agenda: herverdeling van de armoede en vernietiging van de welvaart. De Islam is een daartoe uitstekend geschikt middel, en wordt daarom omarmd.

  Hun ‘elitaire’ zelfoverschatting maakt hen blind voor het feit dat zij, zoals de meeste NSBers, als eerste worden afgedankt zodra zij hun nut gehad hebben, al was het alleen maar vanwege hun notoire onbetrouwbaarheid. Maar zij denken door nu lief te zijn voor de Islam, de sharia straks lief zal zijn voor hen. Dom, dom, dom.

 10. [14] Mee eens wat betreft het snappen.

  Wie hebben Nederland gemaakt?

  Wie gaan Nederland naar de verdommenis helpen?

  Wilders krijgt van mij gelijk.

 11. [1] Dat moet je juist nooit doen. Je moet die mensen met inhoudelijke argumenten bestrijden en proberen te laten zien dat het werkt in de praktijk. Als je die mensen gaat criminaliseren, kun je hun achterban nooit overtuigen.

  [9] "Hij gebruikt stevige retoriek. Terpstra is het duidelijk oneens met Wilders, zelfs zeer oneens. Ik vind dat Terpstra, net zoals Wilders, te stevige taal gebruikt."

  Heb ik geen problemen mee, dan heb je die wolven tenminste direct in de gaten.

  "Terpstra is een collectivist die zijn aanval richt op een individu. Wilders is een individu die zijn aanval richt op een geloof of een boek."

  Wilders is ook duidelijk een collectivist. Hij begint steeds meer fascistische trekjes te vertonen.

  [13] Nee, dat is ook zo idioot. Wilders heeft gezegd dat hij een film gaat maken en dat die voor sommige mensen ongetwijfeld provocerend zal zijn. Verder is er niks bekend en toch al die ophef…

 12. Overigens: met ‘democratie’ heeft het allemaal net zovel te maken als de gemiddelde vakbond: niets. En dan nog: democratie is kwaadaardig, en zeker de parlementaire democratie (MPP) die ‘regeert bij algemeen accoord’, hetgeen niets anders is dan zuiver fascisme. Hetgeen door de huidige gang van zaken in NL duidelijk wordt geëtaleerd, en onder Balkenbende IV ook niet meer getracht wordt te verhullen.

 13. "Dat moet je juist nooit doen"
  Strikt genomen heb je daar gelijk in. De actie en de retoriek van deze linkse lutsers geven echter (alweer) duidelijk aan dat inhoudelijkheid (ratio) en links niet samengaan.

  Pinochet deed dit ook niet uit hobby, maar uit noodzaak. En ik denk dat de meeste Chilenen al snel waren overtuigd van zijn gelijk, gezien het feit dat men weer eten in de winkels en welvaart kreeg… De Rosenmöllers en Marijnissens zul je toch nooit kunnen overtuigen. Die geloven nog steeds heilig dat Che Guevara en Castro Cuba welvarender gemaakt hebben… en Pol Pot en Mao lieve mensen die het beste met hun bevolking voorhadden…

 14. [17] "Wilders is ook duidelijk een collectivist"
  En dat is dan ook meteen wat libertarisch gezien het meest fout is aan Wilders. Maar in de arena waarin hij vecht is hij de enige die een kleinere staat, lagere belastingen en meer eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun daden bepleit. Om over de verdediging van onze (toch al beperkte) vrijheden tegen een achterlijke en ronduit kwaadaardige ideologie nog maar te zwijgen.

  En dat maakt dat, ook al hoef je hem niet lief te vinden, hij minimaal onze steun verdient, en mensen als Terpstra en René Danen met pek en veren overdekt de poort uitgejaagd zouden moeten worden. Deze lieden zijn uitsluitend uit op onderwerping van hen waaraan zij hun riante, luxe leventje te danken hebben, waarbij de gulle gevers dat veelal niet vrijwillig doen…

 15. [20] Maar hoe is het met Pinochet afgelopen? Hij zorgt er juist voor dat zijn goede daden geassocieerd worden met moord en uiteindelijk krijg je daarmee niet zoveel steun extra. Het overtuigen van Marijnissen is ook niet de bedoeling, maar het verspreiden en bekend maken van de sterke argumenten van het klassiek-liberalisme en zo elke SP’er elke discussie laten verliezen wel.

  "Maar in de arena waarin hij vecht is hij de enige die een kleinere staat, lagere belastingen en meer eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun daden bepleit.Om over de verdediging van onze (toch al beperkte) vrijheden tegen een achterlijke en ronduit kwaadaardige ideologie nog maar te zwijgen."

  Het probleem zit hem al bij eigen verantwoordelijkheid én bij de verdediging van vrijheden. Wilders is tegen drugsgebruik e.d. Wilders stemt ook op landbouw en milieu gebied mee met links voor meer overheidsingrijpen. Daarnaast is het verbieden van boeken en hoofddoekjes ook geen oplossing voor de problemen die we hebben met de Islam (want dat die problemen er zijn, wil ik absoluut niet ontkennen).

  Zo wordt Wilders dus steeds collectivistischer. Al ben ik met je eens dat hij een verademing is naast Terpstra.

 16. [6] Nee, dat is wel degelijk een oproep tot moord! En wel om de eerdergenoemde redenen maar meer nog om de onderstaande reden:

  Doekle stelt dat Wilders mensen "over de kling jaagt". Welnu, hij beschuldigt Wilders er dus van mensen te vermoorden, want iemand over de kling jagen heeft slechts één betekenis: iemand doelbewust doden, vermoorden. Gezien die beschuldiging (Wilders is een moordenaar) is het niet vreemd dat men Wilders desnoods met geweld wil stoppen. Vergelijk het maar met de aanslag op Hitler in 1944.

  In de kringen waarin Terpstra vertoeft, is tirannenmoord breed geaccepteerd en met de beschuldiging dat hij een moordenaar zou zijn, plaatst Doekle Wilders in het rijtje Hitler, Stalin, Pol Pot enz.

 17. [21] "Hij zorgt er juist voor dat zijn goede daden geassocieerd worden met moord"
  Dat is dus ook alleen maar beeldvorming. Pinochet heeft ‘slechts’ 3000 mensen afgevoerd, tegen de aantallen die Pol Pot en Mao er hebben weggezet is dat niks (en dan hebben we het nog niet eens over de afgod van de JS, Lenin).

  Dat beeld wordt dus ook alleen maar door de propagandamachinerie (MSM, Nationale Omroep Socialisten e.d.) neergezet en gepromoot. Heeft in ieder geval niet veel met de werkelijkheid te maken.

  Voor de rest: eens.

 18. [22] Precies! Die linkse boys hebben vast nog wel ergens een chantabel type als Volkert die in ruil voor het laten verdwijnen van de chantabele feiten bereid is iemand om te leggen, en net als bij Volkert waarschijnlijk niet voor het eerst. Mijn theorie is dat hij gechanteerd werd met de moord op Van de Werken, die ‘onoplosbaar’ zou worden in ruil voor het omleggen van Fortuyn.

  Als hij niet zo dom was geweest zich te laten pakken (hulde Smolders) was ook de moord op Fortuyn nooit opgelost. Waarom anders een elitaire linksradicale advocaat als Böhler op kosten van de belsatingbetaler, waarom de dag respijt zodat Sjoerdje de computer van Volkert kon wissen, getipt door de burgemeester van Wageningen?

  Ook nu nog mag niemand Volkert en de moord op Van de Werken met elkaar in verband brengen, al zijn er sterke aanwijzingen. Maar die moord zal nooit officieel worden opgehelderd.

  Links heeft weinig respect voor een mensenleven, zeker als de eigenaar van dat leven zich niet wenst te voegen naar de fascistische eisen van links.

 19. "Als hij niet zo dom was geweest zich te laten pakken (hulde Smolders) was ook de moord op Fortuyn nooit opgelost."

  Maar geloof je werkelijk dat Volkert dom is? Of dat de politie toevallig snel ter plaatse was? Wat was er gebeurt als Folkert niet was gepakt?
  Ik denk dat veel Koran uitbaters dakloos waren geworden en dat moest natuurlijk ook weer niet!!
  En reken maar dat Volkert een hele zielige en gluiperige rothond is, die zeer zeker tot meerdere moorden in staat is, ook op die van van de Werken!
  De laatste zin van jou is 100% de waarheid!!

 20. Eigenlijk, zou (en liever vandaag nog) het kabinet moeten vallen, maar we zien en weten allemaal waarom dat niet gebeurt helaas. Je zo haast terug verlangen naar de tijd van de VOC, maar daar mogen we van de linkse kerk ook niet trots op zijn.

 21. Waarom mag Wilders eigenlijk geen film maken over de islam? Jansen schreef toch ook een kritisch boek over de Profeet? Nahed Selim schrijft in haar boek: "Allah houdt niet van vrouwen" kritisch over leugens in de Koran? In Den Haag is men gezwicht.

  De kunstenares (Mevrouw Hera) in Den Haag: "Hera gelooft dat de fractie van de Islam Democraten in Den Haag de museumdirecteur onder druk heeft gezet." Eerder kon de het stuk Aisha, over de vrouw van de Profeet niet doorgaan. Vrouw Elatik in A’dam vond dat de vrijheid van meningsuiting was doorgeslagen en vorig jaar moest een professor in Nijmegen zijn rede inkorten omdat zich daarin kritisch over de jodenhaat bij moslims uitliet. Men was bang voor geweld van moslimstudenten.

  Als alle boeken en artikelen die de islam kritisch benaderen op een berg werden gegooid kunnen we beter wachten tot na de kerst. Dan kunnen onze laatste kerstbomen ook op die vuurstapel

  Islamisering? Een kind kan hier de was doen …

 22. [15]

  De jonge socialisten en al die andere FS producten hebben maar één agenda: herverdeling van de armoede en vernietiging van de welvaart. De Islam is een daartoe uitstekend geschikt middel, en wordt daarom omarmd.

  Ik krijg ook steeds meer de indruk dat de socialisten een duivelspact hebben gesloten met de 2 mainstream godsdiensten in NL. Ze zijn hard bezig om de seculiere samenleving af te breken en van de burger weer de hardwerkende slaaf van vóór pakweg 1960 te maken. Het zal de christelijke geloofsfascisten en rotzorg dat ze hun hun godsdienst moeten inruilen tegen de islam. Het gaat alleen maar om macht bij deze mensen.

  Hun ‘elitaire’ zelfoverschatting maakt hen blind voor het feit dat zij, zoals de meeste NSBers, als eerste worden afgedankt zodra zij hun nut gehad hebben, al was het alleen maar vanwege hun notoire onbetrouwbaarheid. Maar zij denken door nu lief te zijn voor de Islam, de sharia straks lief zal zijn voor hen. Dom, dom, dom.

  Je onderschat ze. Ze zullen vorstelijk woorden beloond voor hun verraad. Het probleem is dat wij ons als individualisten veel moeilijker kunnen organiseren en mobiliseren.
  Dat is de grote achilleshiel van onze seculiere westerse maatschappij.

Comments are closed.