Deze kreet hoor je regelmatig in discussies.
Maar als je dit even bekijkt, kom je tot de conclusie, dat dat rammelt aan alle kanten.

Op de eerste plaats al het eerste woord:”wij”!

Daar horen al direct ik en veel andere niet-stemmers niet bij. Bij de laatste verkiezingen hebben ongeveer 9,5 miljoen mensen gestemd en uitgaande van totaal 16 miljoen Nederlanders, hebben dus 6.500.000 niet gestemd. Doet er niet toe of ze wel of niet “gerechtigd” waren.
Van die 9,5 miljoen stemmers hebben er 4.550.000 op andere partijen gestemd dan de club die nu de macht heeft. Bij elkaar hebben dan 11.000.000 mensen niet op deze regering gestemd.

Daarbij komt dan nog dat mensen die op “regeringspartijen” gestemd hebben, dit gedaan hebben op grond van beloftes die onmiddellijk na het vormen van regering de prullenbak in gingen. Zelfs al onmiddellijk nadat de stemmen waren uitgebracht, Die mensen hebben op anders “maatregelen” gestemd dan wat ze nu krijgen.

De opmerking: “bovendien hebben toch echt de meerderheid van de mensen voor de huidige regering gestemd dus wat zeur je nou over niet democratisch.”
werd op NUjij door “thoucrit” dan ook op dit punt juist beantwoord met:
“Dat klopt, maar dat hadden ze nooit gedaan als ze geweten hadden wat ze nu weten. Kortom de regering heeft door middel van list en bedrog hun kiezers om de tuin geleid.
Dat kan wel in onze democratie, maar het is alles behalve democratisch.
Herinner je je deze nog
– “Er komt een referendum” PvdA
– “Wij gaan openheid over Irak eisen” PvdA
– “Twee jaar is twee jaar” Afghanistan
– “We gaan voor een opbouw missie” CDA
– “Irak heeft Massavernietigingswapens” JP Balkenende
– “Iran is een grote bedreiging” Maxime Verhagen
– “Het nieuwe verdrag is totaal anders dan de vorige” JP Balkenende

Allemaal zaken die achteraf leugens bleken te zijn. En als het nou om pietluttigheden ging…..

Trap dus nooit meer in een opmerking als dat je het zelf hebt gekozen.

39 REACTIES

 1. Eens in de zoveel jaar mag je stemmen. Dat betekent dat je mag kiezen uit een beperkt aantal mensen die het blijkbaar leuk vinden om jou en mij te kunnen vertellen wat je wel en niet mag. Net als in elke andere regeringsvorm is het een klein groepje dat de macht krijgt over de grote massa. En de grootste sanctie of verkeerd handelen is aftreden met een leuke zak wachtgeld. Democratie?

 2. Niet stemmen heeft alleen maar tot gevolg dat de collectivisten nog meer macht krijgen. Die 150 zetels worden toch wel verdeeld.
  Ik pleit er daarom voor om uit te zoeken welk (kandidaat)kamerlid het meest libertarisch is, zodat we massaal op hem of haar kunnen stemmen. Iemand met zo’n mandaat wordt door partijgenoten echt wel serieus genomen en kom nou niet met het voorbeeld van Rita, want bij haar ging het nooit om de inhoud, alleen maar om de vorm. Kijk liever naar Pim, veel van zijn programma is door andere overgenomen.

  Tenzij je alleen maar wilt schoppen natuurlijk, dan moet je vooral niet gaan stemmen. Om iets te veranderen moet je je laten horen en niet alleen via internet.

 3. Ik stem niet op landverraders, ze hebben zelfs al zoveel mensen van het eigen volk laten steriliseren dat het eigen volk uitsterft. Ze hebben zelfs geprobeert de opengevallen plaatsen op te vullen met idioten uit andere landen maar het land valt uit elkaar. en doordat ze niet konden ijveren voor het eigen volk zal dat wel snel gaan.

 4. [18]
  dat ligt er maar aan hoe je dit organiseert.
  Ik noemde als voorbeeld het rijvaardigheidsexamen, omdat hierover weinig discussie is,om eisen te stellen aan personen die aan het "gemeenschappelijk verkeer" willen deelnemen.
  Het lijkt me toch mogelijk om een "proeve van bekwaamheid" te construeren zonder politiek gemarchandeer.

  Een andere mogelijkheid is om de het examen via een referendum goed te laten keuren.
  Het doel van dit voorstel is iedereen ( of velen) bewuster, betrokkender bij het bestuur van de gemeenschap ( de staat)te maken.

  Een andere mogelijkheid is om burgers te verplichten deel te nemen aan het bestuur van hun gemeenschap, iets wat de Grieken, vroeger al, deden.

  Kortom: Het huidige democratische correctiemiddel van de burger is versleten, tijd voor een reparatie.

 5. [29]
  Inderdaad, Vincent.

  De uitkeringstrekker zal op groenlinks of pvda stemmen, de hypotheek-verslaafde op de vvd en de boeren op het CDA.
  We noemen dit Een "totalitaire" democratie. De ene groep rijdt de andere in de wielen.
  Thieme zal de boeren blijven dwarszitten en Rouvoet degene die abortus wil (moet) plegen.
  Beiden dragen niet bij aan het gemeenschappelijk belang, maar vegen slechts hun eigen stoep schoon.

  Dit gaat zo niet langer.

  De politiek dient te veranderen, maar bovenal de burger zelf.
  De laatste heeft zich decennialang onverantwoordelijk gedragen door zich, o.a., op een zijspoor te laten zetten.
  Men kan kwaad zijn op Balkenende en Wim Kok, maar men heeft hen wel gekozen.
  Met Fortuyn had men een alternatief en met Wilders heeft men die nog.
  Men kan er kritiek op hebben, maar bedenk dan wat de regerende macht o.a. op zijn geweten heeft:
  1 Eerwraak in Nederland.
  2 teloorgang van vrijheid van meningsuiting,
  3 Zeer hoge belastingen.
  4 Overgave van soevereiniteit aan Europa
  5 etnische "zuivering" in alle grote steden.
  6 Een sterke geldontwaarding en Slecht functionerende vrije markt ( Huizenmarkt).
  7 Verloedering van Nederlandse identiteit ( lees: Nederlandse waarden en normen).

 6. [17]
  Het gaat mij niet zo om getallen, maar meer om de gedachte dat er mensen zijn die investeren of een bijdrage leveren aan de gemeenschap, er ook iets voor terug mogen krijgen en er dient een onderscheid te zijn tussen iemand die niet (wil of kan) bijdraagt aan de samenleving en iemand die dat wel doet.

  Er is een aanmerkelijk verschil tussen betrokkenheid en onverschilligheid, tussen iets waarvoor je ingespannen hebt en iets wat je in je schoot geworpen krijgt.

  Dankzij dat verschil ontstaat er waardecreatie, anders niet.

 7. Structureel oplossen?
  Volgende keer allemaal blanco stemmen. Niet geplaatste stemmen worden gewoon verdeeld, volgens de kieswet mag dat niet met blanco stemmen. Eens kijken wat ze doen als de verkiezingen over moeten, omdat geen kamermeerderheid gehaald kan worden door teveel blanco stemmen.

 8. Weet je een beter alternatief voor democratie? Het is en blijft de minst slechte staatsvorm.

Comments are closed.