Als , zoals door sommigen gehoopt en door anderen gevreesd wordt, Wilders’ voor eind januari aangekondigde anti-Koran film in het buitenland tot ongenoegen van enige betekenis zal leiden, is het mogelijk dat de voor de Nederlandse export aangerichte schade die van de Deense cartoons aanzienlijk zal overtreffen.

Mocht het scenario zo verlopen, dan wordt Wilders behalve kampioenvrijemeningsuiter en hoofdoekjesactivist (“Ik lust ze wel rauw”), tevens kampioenkostenafwentelaar, want de door hem met de film voor de export aangerichte schade kan in de miljarden lopen.
Het is de vraag of Wilders de materie op dezelfde wijze zou benaderen, indien hij persoonlijk voor een tiende procent van de door hem veroorzaakte opbrengstenderving zou moeten opdraaien.
Hugo van Reijen

121 REACTIES

 1. Met alle respect; een slap stuk dat getuigt van dhimmitude.
  Een volk dat buigt voor intimidatie en economische gewin boven de vrijheid van meningsuiting stelt is waard om ten onder te gaan.

  De confrontatie met het moslimgeloof komt er toch wel een keer..
  Hoe eerder hij komt hoe beter hij in goede banen te leiden is. Helemaal geweldloos zal het nooit worden. Alleen de mate van geweld kunnen we zelf bepalen door ons niet aan Chamberlain-achtige politiek over te geven.

 2. Vrijheid is een begrip dat koste wat kost en tegen iedere prijs verdedigd moet worden. Wie economische waarden boven morele waarden plaatst gaat ten onder, heeft zijn vrijheid verspeeld, verkocht, aan de duivel verpatst.

 3. Buiten het feit dat je het wel of niet eens bent met Dhr Wilders, toont dit heel duidelijk aan dat vrijheid van meningsuiting niet bestaat.

  Zodra er belangen in het spel zijn, worden de meningen aangepast om de connectie’s in stand te houden.

  Niemand is belangenloos.

  Mensen houden rekenschap met werkgever(belang werk en inkomen)

  De overheid houdt rekenschap met de handel
  (belang handel multinationals)

  Kinderen houden rekenschap met hun ouders
  (belang erfenis)

  enz.enz.

  In principe is alles één grote huichelaarij.

  Iemand die je tegen spreekt vind je niet aardig en ga je "boycotten" (of niet op stemmen)

  Conclusie je moet altijd om de grapjes lachen van je baas, schoonouders en/of connecties.

  Er blijft nog een manier over.

  nl.: Je (zo lang mogelijk) stil houden, zodat je niets verkeerd kan zeggen.
  (balkenende-theorie)

 4. [1] Hopelijk dan denken de exporteurs van melkproducten en andere artikelen naar de Verenigde Arabische moslims wonen, er ook zo over.
  We moeten nog zien wat er allemaal in deze film staat,misschien valt het allemaal wel mee.
  Persoonlijk heb ik grote sympathie voor de Islam. Als ik geen Marapu was, zou ik misschien wel Islamiet worden. Geloof in Allah is bij mij nog niet aanwezig, maar vele andere aspecten van de Islam staan mij buitengewoon aan. Hopelijk kan de Islam de komende decaden wat gemoderniseerd worden op het gebied van vrouwenrecht en enkele andere zaken, dan wordt het nog mooier, hoewel het geloof in een niet bestaand goddelijk wezen natuurlijk wat moeilijk blijft liggen, maar dat is bij andere godsdiensten ook zo.

 5. [5] waar is die sympathie op gebaseerd, vraag ik mij af. Op wat er in Pakistan gebeurt ? Of Afghanistan, Iran, Irak, Syrië, Soedan, Gaza of welke willekeurige Islamitische samenleving dan ook ? Het zijn toch allemaal nachtmerrie staten, vandaar dat die lui allemaal hierheen komen omdat ze bij de blanke Christelijke meneer veilig zijn voor hun soortgenoten en te eten hebben, dat hebben ze niet waar ze vandaan komen. Feit is dat de enige plekken waar Islamieten welvaren die plekken zijn waar ze niet dominant zijn, zoals in het Westen en Israël. En Islamieten vormen overal de onderste onderklasse van hun samenleving.

  Het is mij daarom een raadsel waar die bewondering voor de Islam precies op is gestoeld.

 6. Voor veel lafaards zal geld altijd belangrijker zijn dan vrede en veiligheid en dat is precies wat er voor de Nederlanders op het spel staat.
  Als Wilders de wereld iets wil tonen moet hij dat zeker doen en zich niets aantrekken van dhimmies!

  Wannes

 7. [5]

  Wat die exporteurs betreft; op korte termijn zullen ze er last van ondervinden. Op langere termijn heeft het midden-oosten ons net zo hard nodig als wij hun. Ze hebben de kennis, technologie en vruchtbare grond niet en zijn dus afhankelijk van ons net zo goed als wij aan het olie-infuus liggen.

  Dat jij symphatie voor de Islam hebt is prima. Ik begrijp het niet en hoef het ook niet te begrijpen. Dat wil nog niet zeggen dat ik je mening niet respecteer zeker omdat ik de indruk heb dat je wel voor verandering binnen dit geloof bent. Het wordt anders als er groeperingen binnen de islam opstaan die grondwaarden en rechten die we in het westen hebben bevochten van ons af willen nemen. Een daarvan is de vrijheid van meningsuiting. Als je op dit punt gaat inbinden ben je als westerse maatschappij verloren en hier moet men dan ook geen mm wijken.
  Je moet dan zelfs bereid zijn met geweld je waarden en rechten te verdedigen.

 8. [5] Hier is wel over te vragen, o.a.:
  –ALS die film een ideaal is van W, moet hij die dan niet maken omdat anderen rotsooi gaan trappen?
  –Is het de verantwoordelijkheid van W?
  –En ALS de overheid (die voor onze veiligheid hoort te zorgen) nu eens zou aankondigen dat IEDEREEN die voor anderen overlast veroorzaakt, het land wordt uitgezet? Wat zou er dan gebeuren? Zou er hier dan ook overlast ontstaan?

 9. Liever geen inkomsten, dan geld verkregen uit onderdrukking, liever geen handel dan slaaf van het moslimfascisme! Hopelijk gaat deze film de ogen van de massa openenen!!

 10. Volgens mij had Wilders eerst een (inleiding)film moeten maken. Een film die laat zien hoe de politiek in NL door de jaren heen de islam in de watten heeft gelegd, hoe de politiek de NLers de mond heeft gesnoerd, hoe de politiek de NLers achtergesteld heeft, hoe de politiek met de tolerantie van NLers tot het uiterste is gegaan!! Nog steeds moeten we opzij stappen en plaats maken voor de Islam en moeten we tot op het bot tolerant zijn. Nog steeds krijgt de Islam letterlijk en figuurlijk ruimte om te doen wat ze wil! En nog steeds moeten we onze muilen houden, zelfs onze koningin is pro-Islam en anti-NL. Zei en haar ‘geliefde’ schoondochter maken ons via omwegen duidelijk dat WIJ NLers begrip voor de moslim moeten hebben, tolerant moeten zijn en dat ik allang niet meer in een NLs velletje zit!! Hoe zout moeten we het nog eten, eer de mensen door hebben dat NL door de overheid samen met Bea, aan de Islam haaien wordt gevoerd?

  En tot overmaat van ramp laten de gereformeerde honden NLers in Afghanistan vechten tegen de (extremistische) moslim! Zijn ze in Den Haag nog wel te redden, onder curatele moet men ze stellen. De gekken in Den Haag lopen in eigen land hand in hand met de moslim, en leiden hier de burger richting afgrond!

  Laat in de inleiding film ook even zien hoe braaf en debiel duizenden burgers op de linkse pro-islam partijen hebben gestemd en hoe zoetsappig we NLers alles slikken. Houd mensen die spiegel voor om duidelijk te maken dat de Islam geen grapje is! De dagen dat we allemaal achterover konden leunen en roepen dat het allemaal wel weer goed komt, ZIJN VOORBIJ!!

 11. Verder kan ik mij ook goed het tegenovergestelde voorstellen. Namelijk dat er in de niet-islamitische wereld juist respect en steun komt voor mensen als Wilders en zijn nog imaginaire film, die vele tegenstanders ervan klaarblijkelijk al gezien zouden hebben.

  Wie weet stijgt de export juist wel, als niet-islamitische landen een blok vormen tegen islamitische landen. Mocht dat gebeuren, zijn we zo klaar met dat agressieve religieuze gezeur van die tegenstanders.

 12. En, stel dat de export juist stijgt door Wilders’ film, krijgt Wilders daar dan ook een beloning voor? Ik maak uit je woorden op dat bij een exportdaling je Wilders min of meer ervoor verantwoordelijk houdt, dan zou je bij een positief effect hem moeten belonen, niet waar?

  En een andere vraag.

  Je schijnt nogal begaan te zijn met het lot van de nederlandse exporteurs, en eventuele schade, danwel profijt die de film van Wilders zal opbrengen.

  Weet je niet dat de schade die die exporteurs dagelijks oplopen door wanbeleid van de nederlandse staat, de effecten van Wilders doen verdampen?

  Het lijkt mij daarom zinvoller te strijden tegen het wanbeleid van de staat, dan je te laten inzetten tegen Wilders. Wilders wordt door de gevestigde orde slechts gebruikt als bliksmeafleider voor de echte problemen, bijvoorbeeld de immer groeiende staat.

 13. [14]

  En, stel dat de export juist stijgt door Wilders’ film, krijgt Wilders daar dan ook een beloning voor? Ik maak uit je woorden op dat bij een exportdaling je Wilders min of meer ervoor verantwoordelijk houdt, dan zou je bij een positief effect hem moeten belonen, niet waar?

  Juist; inzake de Deense cartoonrellen had de NL regering zich pal achter Denemarken moeten opstellen en import van Deense goederen moeten aanmoedigen.
  Wat doen ze die lafbekken? Helemaal niks als wat obligaat gelul van; "ja maar" "begrip voor andere culturen" "niet polariseren" "samen(arrrghhh) naar een oplossing zoeken".

 14. Volksverlakkerij en onrust zaaien.

  Noorderlingen zijn vaak onverstoorbaar en zullen niet zo hard achter PVV aanlopen, want het is gewoon volksverlakkerij wat ze zeggen. Het roept alleen maar weerstand op bij anderen groepen in de samenleving. In het Westen zie je nu ook vlugschriften van groepen die bezwaar maken tegen een aangekondigde film van PVV. Op deze wijze ontstaat tweedracht en onrust in onze samenleving, en bereik je niets mee. Wat PVV verder benoemt is niet relevant en niet waar te maken;

  A; Koran verbieden en vernietigen zal nooit mogelijk zijn.
  B; Moskeeën kun je wettelijk niet uit de samenleving verwijderen.
  C; Alle Islamieten wegsturen is niet mogelijk
  D; Verbod op Preken in een Moskee kun je niet verbieden
  E; Grondwet veranderen zal de gehele gemeenschap achter moeten staan.
  F; Het koningshuis opheffen wordt niet door de meerderheid ondersteund.
  G; Een beledigende de film voor Moslims veroorzaakt alleen maar tweedracht.
  H; Publiekelijk onze Koningin aanvallen is ongepast en ongewenst..

  Door deze onderwerpen te benoemen, is een stunt om mensen over te halen om PVV te ondersteunen. Terwijl het duidelijk is dat het NIET realiseerbaar is. Het is daardoor een volksverlakkerij van de bovenste plank, en onbegrijpelijk dat enkele mensen dat niet inzien. De Noordeling is vaak nuchter en zal PVV daar zeker niet veel stemmen mee binnen kunnen halen. PVV legt wel een vinger op een zere plek, maar stopt er een nu een soort vergif in waardoor de wond niet zal genezen . Het is te wensen dat alle inwoners van Nederland inclusief de Islamitische samenleving dit ook in zien en PVV gewoon negeren gaan..

 15. De door Wilders onderhanden zijnde film zal de waarheid tonen van de zeer wrede kant van de koran.Authentieke filmpjes van
  voltrekkingen van de vreselijkste straffen,allen gerelateerd aan de opdrachten en teksten in de koran,met als doel de nu nog slijmerige ogen voorgoed te openen.Als dit ten koste van mijn welvaart zal gaan,ok,het nageslacht zal Wilders en
  diegenen die (misschien) wat minder winst zullen maken,dankbaar zijn!

 16. Eerlijk alles zegen kan drie effecten hebben.

  Je krijgt (uit)eindelijk een goede verhouding waarin je precies weet wat je aan elkaar hebt, ook al ben je het niet met elkaar eens. Wederzijdse respect.
  Je groeit naar elkaar toe.

  of

  Je krijgt (direct) ruzie en het is afgelopen met de relatie.
  Je groeit uit elkaar.

  of

  We blijven de relatie in stand houden door te huichelen.

  Alles draait/is terug te leiden naar de drie "c"
  In dit geval (onderwerp) de connecties.

 17. [17] Als er nu nog mensen zijn die niet weten wat er gaande is in die landen , dan kom je van een andere planeet . Deze film zal geen nieuwe feiten naar voren brengen, en achterom kijken krijg je een stijve nek van.
  En denkt U nu echt dat Wilders daar wat aan kan doen.Vrijheid van meninguiting heeft hier niets mee te maken, maar misbruik om zelf aan de macht te komen en een dictaat opleggen aan anderen daardoor schade aan te bregen levert niets op.Hij gaat af als een gieter !!!

 18. [16] reiny
  In bepaalde wijken van Nederland proberen jongeren van Marokkaanse afkomst de baas te spelen. Nederlandse vrouwen en meisjes worden voor hoer uitgescholden omdat ze geen hoofddoekjes dragen.

  Oudere Nederlanders durven ’s avonds niet meer de straat op vanwege het gedrag van deze jongeren.

  Biologie leraren op Nederlandse scholen mogen van Marokkanen niet de evolutietheorie bespreken omdat dit in strijd is met de Koran.

  Nederlandse kinderen worden door Marokkaanse kinderen getreiterd omdat ze geen Moslim zijn.

  Nederlandse gezinnen worden uit hun eigen wijk weggepest door Marokkanen

  De politie heeft in bepaalde wijken van grote steden niets te zeggen de Marokkanen zijn de baas.

  Nederlanders wordt, ter wille van hun eigen veiligheid, afgeraden om aangifte doen van misdrijven.

  In België werden kerstbomen uit de openbare ruimtes verwijderd omdat Moslims aanstoot namen aan deze "Christelijke symbolen"

  De gemeente Amsterdam heeft mee betaald aan de bouw van een Moskee. Dit is in strijd met onze wetgeving.

  Per jaar wordt meer dan 10 miljard (10.000.000.000) Euro uitgegeven aan diverse instellingen (onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdwerk, sociale woningbouw enz. ) subsidies (huurtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag, gezondheidszorg enz.) en uitkeringen ( bijstand enz.) ten behoeve van niet-westerse allochtonen. Dit zijn voornamelijk Marokkanen. Ondanks deze krankzinnige vrijgevigheid van de Nederlandse kant is de criminaliteit bij Marokkanen buitensporig hoog.

  Nu al werken er meer dan 100.000 mensen uit Oost Europa in Nederland. 70% doet ongeschoold werk. Hoe komt het dat zij hier werk kunnen vinden terwijl in de grote steden 80% van de Marokkaanse mannen van 40 jaar en ouder van een uitkering leeft? Van de Marokkaanse mannen van 45 jaar en ouder is dat zelfs 90%.

  We zien dat Moslims over de hele wereld bezig zijn de macht te grijpen. Een lerares die een Teddybeertje Mohammed laat noemen moet de doodstraf krijgen.

  In Duitsland protesteren Moslims tegen een televisie uitzending omdat daar iets negatiefs over hun geloof wordt gemeld.
  In Denemarken eisen Moslims het recht op omschoolboeken t.b.v. niet-Moslims te controleren. Er mag geen informatie in de schoolboeken staan die in strijd zijn met de Islam.

  Moslims kwamen hier ooit onder het mom van gastarbeider. De bedoeling en afspraak was dat ze hier tijdelijk zouden blijven. Vervolgens haalden ze de rest van hun familie hierheen terwijl hier grote woningnood was. En nu gaan ze ons vertellen dat ze het recht hebben om hier te blijven zonder dat ons gevraagd wordt of wij het daar wel eens mee zijn. Nu beginnen ze tegen dingen te protesteren. Je ziet al dat ze met bedreigingen komen. Als we zo door gaan hebben we over een paar jaar in ons eigen land niets meer te zeggen.
  De Islam is niet alleen een weerzinwekkende religie het schrijft dwingend een fascistische staatsinrichting voor. We moeten ons er in heel Europa nu tegen verzetten. Als we dit niet doen dan leven we over een aantal in een verschrikkelijke dictatuur.
  Onze grondwet en wetten zijn bedoel om onze vrijheid te garanderen. Ze zijn niet bedoel om misbruikt te worden door Islamieten. Wij mogen nooit tolerant zijn tegen lieden die zelf niet tolerant zijn.

 19. [21] Het is toch wel zo dat een goed inzicht in de islam echt niet agemeen is.
  Een film kan daar een enorme invloed op hebben.
  Zie de Gore Al film hoe deze de hele regeringen achter een klimaat hype kreeg. Dat daar zelfs 35 aantoonbare fouten in zitten, doet er kennelijk ook niet toe.

 20. De kern van mijn verhaal was ;
  Wilders haalt iets aan waarvan hij zelf wel weet dat hij dat niet waar kan maken. Lose kreten dus.

  De film verwacht ik niets van , gewoon tegen de Islam aanschoppen , en een geloof, welke dan ook, kun je ( helaas) niet vernietigen.

 21. [22] Goed punt Hub! Men heeft een mening en maakt daarop een film die de mening ondersteunt. Daarbij gaat men nog al eens selectief te werk.

  Maar wellicht verrast Wilders vriend en vijand met zijn film?

  Hoe dan ook, indien er grote schade wordt aangericht is dat niet zo zeer de schuld van Wilders. Ten eerste is de Film nu al wereld nieuws dankzij het omzichtige optreden van dit kabinet. Zij hebben er al aandacht aan geschonken voordat de film überhaupt is uitgebracht.

  Daarnaast blijken een aantal handelspartners wel erg gevoelig voor uitspraken van een groepje individuen en willen ze kennelijk "het collectief" in de vorm van de Nederlandse samenleving straffen.

  Wie handel drijft met consumenten uit landen die wellicht wat overgevoelig reageren is dat een bedrijfsrisico. Een gezond bedrijf moet dat toch aankunnen, zoniet hebben ze zelf gekozen voor een bepaalde afhankelijkheid. Tot nu toe hebben ze wellicht al wel goed geldverdiend dus dat is toch prachtig. Resultaten uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst.

  Ook is het eigenlijk wel vreemd dat een cartoon of film meer invloed heeft dan fysieke acties, zoals "onze" hulp in Irak en Afghanistan

 22. [16]

  A; Koran verbieden en vernietigen zal nooit mogelijk zijn.

  Is inderdaad onmogelijk en ook onzinnig. Je moet geen enkel boek willen verbieden. De grootste misser van Wilder naar mijn mening.
  B; Moskeeën kun je wettelijk niet uit de samenleving verwijderen.

  Wel als er staatsondermijnende aktiviteiten plaatsvinden. Waarom kan het trouwens wel in bv Saudi Arabië? Daar wordt het oprichten van een kerk volgens de wet verboden.

  C; Alle Islamieten wegsturen is niet mogelijk
  Huwelijksmigratie bijna onmogelijk maken. En voor remigranten een vertrekpremie in het vooruitzicht stellen. Criminele allochtonen NL paspoort afnemen en uitzetten.

  D; Verbod op Preken in een Moskee kun je niet verbieden
  Waarom niet als het om haatzaaiende staatsondermijnende preken gaat??

  E; Grondwet veranderen zal de gehele gemeenschap achter moeten staan.

  Niet de gehele maar de meerderheid van de gemeenschap. De 1e kamer moet trouwens zo snel mogelijk worden afgeschaft om vertraging te voorkomen

  F; Het koningshuis opheffen wordt niet door de meerderheid ondersteund.

  Klopt; zolang dit het geval is hebben ze bestaansrecht.

  G; Een beledigende de film voor Moslims veroorzaakt alleen maar tweedracht.

  Waarom mag je moslims niet confronteren met hun eigen politieke ideologie? Is de waarheid te hard of hebben ze hiervoor te lange tenen?

  H; Publiekelijk onze Koningin aanvallen is ongepast en ongewenst..

  Nogmaals waarom? ZIjn deze mensen meer dan jij of ik en boven elke kritiek verheven.

  Voor wat betreft A t/m E; Kan niet is geen optie en de dood in de pot! Alles kan! Dat is de spirit waarmee NL groot is geworden en die in het huidige kabinet met louter dhimmi’s totaal ontbreekt.

 23. Moeten wij NLers dan maar gewoon de kop houden en alles maar accepteren?
  Als ik je rectie zo lees dan zou ik denken dat je met het PvdA-virus bent besmet!
  Maar goed, we mogen allemaal een andere kijk op de Islam-business houden, ja toch?

  Trouwens, waarom moeten we Wilders negeren? Denk Wilders eens weg, wie geeft in Den Haag dan nog tegengas?
  [16]

 24. Waarom zou je en boek als de Koran niet kunnen verbieden? Vernietigen wordt inderdaan moeilijk. Maar je mag het van mij verbieden! Natuurlijk lukt dit niet, omdat je dan een opstand kan verwachten in NL. Zijn er boeken in NL die worden verboden? [25]

 25. En waarom zou je Islamieten er niet kunnen uitknikkeren? Juist die groep zou je moeten lozen!
  Hoeveel mensen worden in NL jaarlijks op straat gezet, omdat ze bijv. zich niet kunnen gedragen.

  Waarom de moslim toch altijd met vluwelen handschoentjes aanpakken?
  [16]

Comments are closed.