Vandaag, 31 januari, 2008 ‘vieren’ een vrij groot aantal mensen de verjaardag van een mevrouw die volgens mij bij de burgerlijke stand gewoon ingeschreven staat als: Mevr. von Amsberg, geboren Lipperbiesterfeld of iets dergelijks, voor de juiste Duitse schrijfwijze van de voorzetsels heb ik de moeite maar niet genomen deze na te checken.
Deze mevrouw heeft zo ongeveer de bestbetaalde baan, functie van ons land, met een dito salaris en andere emolumenten.

Emolumenten die de hoogte van het salaris, of is het een uitkering, verre in waarde overstijgen. Dat zij officieel ‘constitutioneel monarch’ is, blijkt gezien de macht die zij heeft, een farce. Zij is tenslotte ook voorzitster van de Raad van State, het hoogste, het allerhoogste bestuurlijk rechtsorgaan van dit land. De jure heeft zij dan weliswaar op sommige zaken geen zeggenschap, maar de facto genomen is haar wil wet!

Zij heeft deze ‘baan’ niet zozeer gekregen op grond van bekwaamheid, gevolgde studies, of anderszins aantoonbare kwalificaties, neen, was dat maar waar. Zij heeft deze functie gekregen op grond van: erfrecht. Een erfrecht; wat stelt dat de nazaten van ene Willem van Oranje, ‘de vader des vaderlands’, die overigens onze taal, het Nederlands, niet bij machte was te spreken, automatisch recht hebben op de Nederlandse troon. En dan zijn er nog bosjes mensen die stellen dat e.e.a. geregeld is bij de “Gratie Gods” !!
Erg veel grijze massa hoef je niet in werking te stellen om dit begrip en direct naar het land der fabelen te verwijzen, maar is dat tot daar aan toe. De geschiedenis van deze familie is m.i. nou niet bepaald een geschiedenis waar je met recht trots op zou mogen zijn. Seksuele escapades en lafheid zijn toch wel twee typerende zaken die mij opvallen. Neem b.v. de Franse bezetting, die einde 18e eeuw was aangevangen. Wat deed de destijds regerende spruit van deze familie? Als de wiedeweerga nam hij zijn toevlucht naar het veilige Engeland. Én liet zijn volk en zijn land aan de bezetter over.
Toen die bezetter in 1813 het hazenpad koos richting Parijs, wel op datzelfde moment kwam in Scheveningen een bootje aan met daarin de man die Koning Willem de 1e werd en die later door zijn kortzichtigheid en grootheidswaanzin de Zuidelijke Nederlanden verkwanselde. Op 16 oktober 1830 werd de onafhankelijkheid van België geproclameerd. Want de mensen, die wij nu Belgen noemen, voelden zich terecht tekort gedaan door deze als absoluut regerende vorst. Over zijn zoon, koning Willem de 2e, met wie hij in onmin leefde, en die ons land regeerde van 1840 tot 1849, daar is de geschiedenis nou ook niet bepaald lyrisch over; en diens zoon, Willem de 3e, was volkomen gefrustreerd. Dit doordat de grondwet was gewijzigd in 1848 en hij een wat meer ondergeschikte rol moest gaan spelen. Dus ging hij zich bezighouden met dat soort spelletjes, waar onze ouders ons allemaal als kind voor waarschuwden. Maar de klad, letterlijk haast, zat er goed in bij de familie en een troonopvolger voortbrengen die een beetje levensvatbaar was, bleek schier onmogelijk.

Op 62-jarige leeftijd kwam de redding hiervoor uit Duitsland. Ene Emma, maar zijn gereedschap was dermate versleten en aangetast dat zelfs een frisse en tüchtige Duitse adellijke dame daar ook weinig tot niets mee kon. Hulp werd van buitenaf ingeroepen. Men fluisterde dat ene De Ranitz zo goed was de lieftallige Emma het moederschap te bezorgen. En zo werd in 1880 Wilhelminia geboren, die na het regentschap van haar moeder koningin werd, want Willem de 3e had te vroeg het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Wilhelmina, dus zonder enig druppeltje Oranjebloed, werd in 1898 koningin en heeft deze job volgehouden tot haar 50-jarig jubileum in 1948.

Deze dame, geheel geobsedeerd door haar vermeende afkomst, die van Oranje, ging ondanks haar orthodoxe protestantse opvoeding toch regelmatig in conclaaf met haar overleden voorvaderen. Vandaag de dag noemen we dat gewoon spiritisme of zelfs nóg anders. Geheel in lijn met de familietraditie koos ook zij het welbekende hazenpad toen in de meidagen van 1940 de Duitse Stiefels illegaal, maar volledig voorbereid, onze grenzen passeerden om hier de lakens te gaan uitdelen. Wederom volk en vaderland achterlatend. Als een kapitein dat zou doen bij een zinkend schip, als eerste of een der eersten, het zaakje achter zich latend, zou hij later standrechtelijk geëxecuteerd worden. Wegens verzaken van plichten! Maar goed, dat terzijde.

Misschien is het zinvol toch nog stil te staan bij de handelwijze in het verleden van ons geliefde vorstenhuis, en om andere feiten die onbelicht blijven te memoreren. Zoals het gegeven dat koningin Wilhelmina er de oorzaak van was dat Kamp Westerbork als opvangkamp in Westerbork werd ingericht, omdat ze ‘die Jooden’ niet in een kamp achter het Loo wilde. Of de schimmige omzetting van aandelen met behulp van een corrupte Colijn van de Bataafse Petroleum Maatschappij in de Koninklijke Shell.
Of de omzetting van haar Nederlandse valuta in buitenlandse nadat ze van Colijn de tip kreeg, dat hij de gouden standaard voor Hollandse gulden in 1936 los wilde laten, en zij zo de devaluatie van haar spaarpot kon ontlopen. Of het feit dat ze als grootaandeelhoudster van Shell in 1940 de verplaatsing van het Shell hoofdkantoor van den Haag naar Londen volgende, om haar kapitaal veilig te stellen, en niet om zo dapperder voor haar volk te kunnen strijden. Koningen en prinsesjes. Een vals sprookje voor de eenvoudigen van geest. En niet thuis horend in een parlementaire democratie.

Enige jaren daarvoor was opnieuw een Duitse vertegenwoordiger, nu van het welbekende bedrijf I.G. Farben, aangezocht om de enige nazaat van Wilhelmina en Prins Hendrik, eveneens een Duitser, van nageslacht te voorzien. Als je je dat realiseert dan begrijp je ook de strofe in het volkslied: ‘Van Duitschen Bloed’. Wel deze vertegenwoordiger van I.G. Farben bleek ook nog eens lid te zijn van een destijds twijfelachtige Naziclub die wij kennen als de S.S. Maar ook dat werd aardig weggemoffeld, leuke woordspeling trouwens realiseer ik me nu.
Over het verdere verleden van deze Bernhard, de oprichter van de bekende Bilderbergerconferentie, ook zo’n fris clubje ‘democraten’, zullen we verder maar niet uitweiden. Deze Bernhard, die qua huwelijkstrouw e.d. volledig in de voetsporen paste van al de illustere voorgangers in zijn aangetrouwde familie, heeft dan samen met zijn wettige eega aan de wieg gestaan van o.a. ene Beatrix, die nu haar 70e verjaardag viert. Inmiddels omringd door een groot aantal nieuwe nazaten, geen van allen met ook maar één druppeltje oranjebloed, en in sommige gevallen letterlijk voorkomend uit alle geledingen van de maatschappij, tot en met de onderwereld aan toe.

Deze Beatrix, monarch, puissant rijk, het familiekapitaal vergaard door o.m. slavernij, VOC-belangen, opiumhandel en het verbouwen daarvan in het voormalige Nederlands Indië, en last but not least: groot aandeelhoudster van de Shell. Deze vrouw is dan vandaag 70 jaar geworden. En van u wordt verwacht dat u een felicitatieregister ter harer ere tekent; zoals onze premier, de heer J.P. Balkenende, met een verheugd en opgewonden gezicht ons toeriep; dat wij ons wel moesten realiseren hoeveel wij aan haar te danken hebben. Of woorden van gelijke strekking.

Ik ken die mevrouw Beatrix niet persoonlijk, ik heb haar nimmer ontmoet, maar ik heb haar wel een paar maal aangeschreven in haar hoedanigheid als vorstin, en meerdere met mij hebben dit gedaan. Nimmer in die bewuste brieven pleitend voor mijzelf, maar voor anderen die onder háár bestuur en háár verantwoordelijkheid mede van regeringswege (of falen) in de problemen waren gekomen.
Nooit hebben we, en nu schrijf ik in het meervoud en welbewust, antwoord gekregen.
Nooit is er op de mij bekende zaken, verzoeken, smeekbedes en problemen ingegaan
.

De krant kopte vanochtend dat ‘de Majesteit’ een ruime voldoende scoorde bij het volk! Waarschijnlijk heeft de Haagse kliek alleen mogen stemmen, want als mijn stem erbij had gezeten, dan was die uitkomst gegarandeerd een factor lager geworden. Desalniettemin wens ik haar als mens en als moeder een goede oude dag toe. Die is best verzekerd, maar ik bedoel dan wel persoonlijk. Maar als koningin? Breek me de mond niet verder open!
———————————————-
Ingezonden door Silvia Videler

33 REACTIES

 1. De geschiedenis van mevrouw Videler zal ongetwijfeld zonder enige smet zijn, want alleen zo kun je een andere familie smetten verwijten.
  Indien de familie van mevrouw Videler niet zonder smetten is, wie is zij dan eigenlijk om deze familie van alles te verwijten?
  Verbaast het haar dat de Oranjes net mensen zijn?
  Het zou mevrouw Videler sieren als zij een onderscheid zou kunnen maken tussen functie en persoon,om vervolgens eens te gaan kijken hoe deze persoon de functie heeft vervuld.
  En dan is die dikke voldoende allerminst merkwaardig.
  Persoonlijke frustraties van de schrijfster hoeven hier niet in het geding te zijn.
  Daarnaast zou zij het instituut als zodanig kunnen betwijfelen. Maar daarbij hoeft men niet zo persoonlijk te worden.
  Claus en Beatrix wisten het allang: Nederland is een republiek met een koningshuis.

 2. @ Beek,Mijn enige persoonlijke frustratie aangaande onze ‘vorstin’ is dat zij niet reageerd op brieven haar op de voorgeschreven manier toegezonden die haar in kennis stellen van vaak mensonterende praktijken. Dat heb ik op de persoon tegen. En als men dan ook nog een dergelijke functie vervult moet men tegen terechte en rechtvaardige kritiek kunnen, zeker als die kritiek o.m. inhoudt dat men mensen heeft bestolen en als slaven heeft uitgebuit. Een excuus zou m.i. het minste zijn. Maar ik weet dat helaas een overgroot deel van de bevolking denkt als u waarde heer of mevrouw Beek. Maar elke keer weer merk ik dat er mensen de ogen open gaan en op onderzoek uitgaan en deze poppenkast niet meer ambiëren.

 3. Het zijn gewoon een stelletje hoerenlopers, opvreters, cokesnuivendesletten, leugenaars, overlopers (of ook weer niet, als je kijkt naar bloedverwantschap), drugsdealers, niet uit de kast komende homo, enz. enz……….dus gewoon een gemiddeld gezin, niks bijzonders. Natuurlijk is de buitengewoon hoge uitkering weer niet van een gemiddeld gezin..en dat maakt het Königshaus dan weer zo bijzonder.
  Ze zijn werkelijk van Duitschen bloed? En ik vind Duitsers over het algemeen wel sympathiek volk……..was Adolf ook Duits of was hij een volbloed Oostenrijker? Oostenrijk, daar kan je leuk skiën……met de hele familie, op kosten van ons.

  Mooi en duidelijk verhaal, je zou er zo een film van kunnen maken……warten wir es ab!! Moet het alleen niet zo’n braaf sissi verhaaltje worden, want dat is wieder zum kotzen……

 4. Mevrouw Videller’s commentaar getuigt van veel kennis maar nóg meer van heel veel mildheid en compassie, want als je echt ’n boekje zou opendoen voer deze familie dan zou menig koningsgezinde van schaamte onder de grond kruipen of schuimbekken van woede.terwijl het slechts de waarheid is. maar die mag nie gezegd worden he mijnheer Beek?

 5. [2]
  Dat is wel merkwaardig. Men proclameert hier voor zichzelf het individualisme, maar als het om vermeende vijanden gaat, gaat men onmiddellijk over tot het collectivistisch groepsdenken, en krijgt Hare Majesteit alle fouten uit het verleden in de schoenen geschoven.

  Het is zeer de vraag of mevrouw Videla hier zulke venijnige kritiek mag uiten, aangezien zij weinig aan het verleden van het voorgeslacht kan veranderen.

  Verder is het buitengewoon merkwaardig dat het de liberalen waren die het koningsuis tot poppenkast maakten, om vervolgens te gaan schelden op het poppenkastgehalte.

  Mevrouw Videla moet beseffen dat hier een unieke functie wordt bekleed door iemand die dit met alle beperkte middelen zo goed mogelijk invult.
  Want als Nederlander zou men zich toch zeer diep schamen als men zijn koningin in een rijtjeshuis liet wonen, en de buitenlandse gasten op een snorfiets ging afhalen op Schiphol.
  Al dat decorum is niet om het behagen van de vorstin, maar omdat een volk met enig zelfrespect dit graag zo ziet.

 6. [4] Annet, je zult best gelijk hebben, maar zoals je het hier schrijft, zonder één feit, komt het wel dicht bij een insinuatie.
  [5] En geldt dat hier ook niet?

 7. Als Beatrix ergens ingrijpt, verwijt men haar ‘macht’.
  Grijpt zij niet in, wordt dit haar eveneens verweten.
  Er is teveel graagte m.b.t tot de vermeende fouten van de Oranje-familie.
  Gelijk beppende buurvrouwen.

 8. correctie: mevrouw Videler.
  en…. aangezien Beatrix weinig aan het verleden van het voorgeslacht kan veranderen.

 9. Beste Mijnheer Hub, Ik begrijp u goed, het valt ook niet mee de echte feiten te noemen. Je roept wat over je af. Ik verwijs slechts om niet alleen maar wat te roepen naar de zeer informatieve sites van oud verzetsstrijder Charles Destrée. Google hem maar eens na en u zult begrijpen waarover ik spreek. Misschien wel een beetje laf, maar om van al die misdaden de zegsman (vrouw) te zijn lijkt mij zelfs ergh gevaarlijk. Destree woont niet voor niets meer buiten Nederland

 10. Waarom zeg je niet gewoon dat er maar één hemelse koning is! En deze hemelse koning heeft de aardse koningen aangewezen, waaraan wij ons dienen te onderwerpen…..of sla ik bij U nu de plank mis!? [8]

 11. [11] Dank je wel Annet. Zo kan tenminste iedereen die het wil iets opzoeken en is is het meer concreet. Goed gedaan zo.

 12. Wat zijn echte feiten?? Iedereen kan een boek schrijven over het koningshuis of op zoek gaan naar mensen die ‘iets’ hebben te vertellen over het koningshuis….uiteindelijk bewijst zoiets FEITELIJK niets! Het kunnen onwaarheden zijn, het kunnen rancuneuze mensen zijn die proberen het huis zwart te maken, enz.
  Mijn ouders konden vroeger al vertellen dan prins Hendrik Wladimir Albrecht Ernst graag naar de vrouwen van plezier ging en kladjes in zijn onderbroek had door een venerische ziekte………hoe ze dat wisten?? Tja, dat was één van de vele verhalen die toen der tijd de ronde deden. Waren dat feiten? Ik durf het niet te zeggen.
  [11]

 13. [12] Nooit gedacht dat Vrijspreker een theologische afdeling had,maar goed, vooruit met de geit. Nergens in de bijbel staat dat de koningen door God zijn aangesteld. Het volk Israël wilde echter een koning gelijk de omringende landen en God ( Jahweh) raadde hen dat af en stelde Richteren voor ( rechters ) Na enige tijd wilde de Israëliers toch een koning en God gaf hen hun zin, met alle gevolgen van dien. In het nwe. testament met name in de Romeinen brief is er een passages die spreekt over de overheid de boven ons gesteld is. Dit slaat m.i. NIET over de overheden van deze tijd (aion, in het Grieks) maar in een toekomende tijd, die de bijbelomschrijft het: Inderdaad: Het Koninkrijk, dan zullen volgens diezelfde bijbel andere wetten en normen gelden. Want als we uw redenatie door zouden moeten trekken, dan zijn de huidige koningen ( ook presidenten ?) aangesteld door God. Terwijl God Zijn handen in deze tijd teruggetrokken heeft van deze wereld tot dat Hij terug komt.
  Uw visie is m.i. een inmiddels achterhaalde calvinistische gereformeerde visie, waar met name ons koningshuis goed van heeft geprofiteerd maar die bij nader theologisch onderzoek geen bijbelse grond heeft.
  Verder vind ik persoonlijk deze site niet de aangewezen site om theologische vraagstukken te behandelen, want dan sluit je andersdenkenden buiten. En dit is een m.i. seculiere site voor ider vrijdenkend mens. Gelovig of ongelovig.

 14. Ach ja, onze vorstin..ik heb niks persoonlijks tegen haar, of ieder ander familielid uit het verleden, en zij zal ongetwijfeld capabel voor haar moeilijke rol zijn. Maar uiteraard zou zij geen macht behoren te bezitten en is het koningshuis of adeldom in het algemeen een treurig overblijfsel uit het verleden. De ware ‘koningen’ van tegenwoordig zijn de machthebbers van de Verenigde Staten en China. Wat zegt dan zo’n titel?
  Maar goed, zolang het goed gaat met ons land, zullen weinigen het nodig vinden om ons staatsbestel te veranderen.

 15. [16] Als ik hierop inhoudelijk zou moeten reageren, mijn hemeltje waar bleven we dan. Zullen we dan massaal aan boekverbranding gaan doen. Toch allemaal onbewezen feiten of axiona’s niet?

 16. [16] Als ik hierop inhoudelijk zou moeten reageren, mijn hemeltje waar bleven we dan. Zullen we dan massaal aan boekverbranding gaan doen. Toch allemaal onbewezen feiten of axioma’s niet?

 17. Ik kan er niets aan doen maar als ik dit lees:

  "Mevrouw Videla moet beseffen dat hier een unieke functie wordt bekleed door iemand die dit met alle beperkte middelen zo goed mogelijk invult".

  keert mijn maag zich langzaam om.

  Ik ben langdurig koningsgezind geweest totdat ik voor mijn boek. Mabel ‘Koninklijk’ Bal Masqué, diepgaand achter de koninklijke schermen ben gaan kijken.

  Opbergen dat miljoenen subsidie vretende en politiek gekleurde Oranjehuis en zo snel mogelijk onderbrengen bij de afdeling monumentenzorg.

 18. Maar mijn achterliggende gedachten van deze vraag is hoe het met de vrije gedachten en meningen van gelovigen is gesteld. Waarom is het koningshuis voor mensen zo belangrijk? Speelt hier het geloof niet een enorme rol? Zijn en worden we allemaal niet enorm beknot door het calvinisme die onderhuids nog steeds woekert…..kan een mens met een geloof, vrije gedachten ontwikkelen of hebben of accepteren dat mensen die de indoctrinatie van het geloof zijn ontlopen, anders denken of een eigen wil hebben enz.
  Ik wil weten waarom de (verscholen) gelovigen het koningshuis (bijna) als iets goddelijks ervaart en DAAROM(??) misschien geen kritiek kunnen vedragen richting dit soort instituten.

  Voor de duidelijkheid; ik probeer te begrijpen en niet aan te vallen.[17]

 19. [21]
  Nu heb ik van al die ophef rond Mabel ook nooit ene zak begrepen.

 20. Waarom boeken verbranden? Misschien volstaat lezen met een gezonde afstand. Ik betwist de feiten en verhalen niet, zelfs een hypothetisch verhaal kan lijden tot de waarheid. Alles is mogelijk en alles kan een feit zijn…daar zou ik bijna voor willen pleiten. Niet een verhaal onmiddellijk weghonen, omdat het niet gebaseerd zou zijn op feiten.

  [20]

 21. Beek, waarom moet je zo’n decadente kliek verdedigen? Iemand die zich met "majesteit" laat aanspreken. We leven toch niet meer in de Middeleeuwen? En natuurlijk is het een grote, graaiende bende die het Nederlandse volk voor van alles en nog wat laat opdraaien: onderhoud Groene Dreack, vliegreisjes, onderhoud paleizen enbuitenverblijven en daarbij nog een mega-inkomen. En geen greintje schaamtegevoel daarbij, alsof het een natuurlijke zaak is. Mabel, een onderwereld sletje. Maxima, die bijna een slager doodrijdt en daarmee gewoon wegkomt. Deze hele kliek wordt onbegrijpelijkerwijs omringd door lakeien en hielenlikkers. Hoe eerder ze verdwijnen des te beter!

 22. [25] "Mabel, een onderwereld sletje"

  met haar moeder Flos Los en haar dochters Luana en Zaina

 23. Ik denk dat de bijdrage van “Vanessa” niet conform de huisregels is.

  • Ook deze reactie naar een eerdere link dient door de reactie verwijderd te worden. Hoort hier absoluut niet thuis.

Comments are closed.