De AFM (Autoriteit Financiële Markten) maakt bekend dat zij een aanwijzing heeft gegeven om de navolgende handel te onderbreken:

Uitgevende instelling: Exact Holding N.V.
Softwarehuis Exact wordt geveild door banken CIBC en Fortis, en de verkoop moet ongeveer 700 miljoen euro opleveren, stellen diverse mediabronnen.

De handel in Exact werd maandagmorgen stilgelegd in opdracht van de Autoriteit Financiele Markten. Het aandeel spoot meer dan twintig procent omhoog op de AScx smallcap index in Amsterdam. Het wachten is op een persbericht van Exact.
www.z24.nl/bedrijven/it_tel…

Handelsbeperkingen op de beurs, 2 april 1997………..
Wanneer koersen plotseling sterk stijgen of dalen, zijn de kleine beleggers in het nadeel. Veel
beurzen zetten de handel dan tijdelijk stop. Werkt dat?
Op 5 februari jl. kondigde de Amsterdamse effectenbeurs een nieuwe beursregel aan: wanneer de
AEX-index ten opzichte van de slotstand van de vorige dag met meer dan 30 punten stijgt of daalt,
wordt de handel op het particuliere segment van de beurs voor 15 minuten stilgelegd. Deze
zogenaamde ‘circuit breaker’ is geen nieuw fenomeen: zowel grote als kleine beurzen elders hanteren
ook dergelijke regels bij prijsschokken. De meningen over dergelijke beperkingen van de handel zijn
sterk verdeeld.

Veel beleggers financieren hun aandelen met geleend geld. Het is gebruikelijk dat men op een
portefeuille aandelen een lening kan afsluiten van bijvoorbeeld zestig procent van de marktwaarde,
om daarmee weer nieuwe aandelen te kopen. Als een belegger inderdaad over superieure informatie
beschikt over het toekomstige koersverloop is dit natuurlijk een ideale manier om die
informatievoorsprong uit te buiten. Daar tegenover staat het gevaar dat de beurs een andere kant
uitgaat dan verwacht, en dat daarmee de dekking van de aandelenpositie in gevaar komt. Zodra het
geleende bedrag groter is dan de dekkingsvereiste, moet er direct een aanvulling van het tekort in
contant geld plaats vinden. Als de financieringsmogelijkheden van de belegger zijn uitgeput kan dit
alleen maar door aandelen te verkopen. Een plotselinge sterke koersdaling kan daarmee een serie
‘gedwongen’ verkopen tot gevolg hebben en als daar geen sterke vraag tegenover staat zal de
daarmee gepaard gaande verdere koersdaling de verkoopgolf alleen nog maar versterken. De
situatie is niet veel anders als er niet is geleend, maar er een duidelijke limiet is aan het bedrag dat
men minimaal aan de belegging wil overhouden. En dan spreken we nog niet eens over beleggers die
misschien nog niet in liquiditeitsproblemen komen door de koersdalingen maar die gewoon in paniek
raken of besluiten winst te nemen zolang dat nog kan. Kortom, een scenario voor een echte
beurskrach.
Het moge duidelijk zijn dat een crisissituatie zoals hierboven beschreven voor een belegger, die wil
redden wat er nog te redden valt, buitengewoon ongewenst is. Maar met name de kleine belegger is
nu in het nadeel. Deze belegger staat wat verder van de markt, beschikt normaal gesproken niet
over de laatste koersinformatie en moet zijn aan- en verkooporders naar de beursvloer laten lopen
via een aantal tussenschakels. Als hij zelf wil verkopen zal hij zijn toevlucht moeten nemen tot
‘bestens’ orders, omdat hij geen enkel inzicht heeft in de haalbaarheid van door hem opgegeven
limieten. Wanneer de koersen heftig bewegen krijgt de kleinere belegger de effectenafdeling van zijn
bank niet eens te spreken omdat alle lijnen bezet zijn. En degenen aan wie hij, noodgedwongen, de
beslissingsbevoegdheid gedelegeerd heeft, hebben andere belangen dan een voor de belegger zo
scherp mogelijke prijs te realiseren. In een situatie van plotselinge koersdaling is er dus sprake van
een duidelijk controleprobleem.
Voor kleine beleggers zou het gunstig zijn als het koersverloop in zo’n situatie enigzins gedempt
zou worden, zodat er meer tijd is om aan- of verkoop beslissingen te nemen en de orders te laten
people.few.eur.nl/steenbeek…

Is het stilleggen van fondsen gewenst of is het stilleggen van een hele beurs bij te sterke schommelingen de manier om een beurs of belegger te redden van de ondergang?

Als een particuliere belegger anticipeert op een dalende/stijgende beurs of fonds wordt hij dan niet vreselijk tegengewerkt? En kan de belegger niet die winst maken die hij normaal gesproken wel zou halen in een markt die niet kunstmatig beïnvloed wordt!?
Is de beurs niet bedoeld om winst te maken, de volledige winst? Natuurlijk weet iedereen dat een belegging op de beurs een bepaald risico behelst en dit risico neemt men voor lief, ook omdat een belegger ervan uit mag gaan dat een stijgende beurs of fonds niet wordt beïnvloed door een zogenaamde ‘beurswaakhond’ en hij de volledige winst kan genereren!
Natuurlijk willen deze waakhonden te sterke schommeling dempen en proberen ze slechte invloeden op afstand te houden. Maar de belegger verdient toch niet aan dempingen, maar juist aan schommelingen!

M.i. is de huidige belegger helemaal geen belegger, maar meer een ondersteunende partij. Iedereen die zijn centjes naar de beurs brengt moet zijn rendement halen uit een lange termijn belegging en niet uit een korte termijn belegging. De korte termijn belegger is niet gewenst en moet zelfs uitkijken niet in een val te trappen, uiteindelijk is men dan overgeleverd aan de waakhonden van de beurs.
Of mijn verhaal wel of geen hout snijdt, ik ben van mening dat op deze wijze wereldwijd artificiële beurzen worden gecreëerd die naar mijn mening een verkeerde invloed hebben op de economieën en zelfs ons leven verkeerd beïnvloeden en ooit een slecht einde zullen kennen. Een gemanipuleerde beurs is geen beurs!

Ingezonden doorIIS

3 REACTIES

 1. De spel regels van beleggen zijn oud.
  En regels gemaakt in een tijd toen men nog sprak van ,heren akkoorden , werken niet meer.
  Het stop zetten van handel ,net als het spannend word is absurd, maar begrijpelijk.
  uiteindelijk is het geen vrije,maar, gemanipuleerde handel.
  Als daar fouten gemaakt worden is de schade of winst vaak enorm.
  De Barings bank ,Nina Brink ,Enron enz.
  Allemaal mogelijk door fouten in de z.g.n vrije handel.
  De idioterie is dat de waarde van al dat papier op de toekomst gebaseerd is.
  Wat het papier ondergeschikt maakt aan 1e klas toilet papier.
  Die constatering dringt nu ook door tot de leidinggevende instituten.
  En beginnen nu aan een opruiming van dat slechte papier .
  Miljarden velletjes worden afgeschreven .En traditie getrouw krijgt de kleine man [1e huis koper] de zwarte Piet.
  Die komt zijn verplichtingen niet na .
  Met het weigeren om woeker rente te betalen.
  Want dat was de oorzaak .
  Vandaar de noodsprong in de USA naar lagere percentages.
  De positie van Nederland is Landelijk gezien slecht .
  Europees goed.
  Landelijk is het uitgeleende bedrag ,boekwaarde ,enorm.
  De echte waarde is ,wat de gek er voor over heeft.
  Het verschil tussen de een en de ander is de reden van de noodsprong naar Europa zonder referendum .
  En is ook de reden dat de echte bezitters van het slechte papier niet in Nederland wonen.
  Maar ,in die landen waar Wilders zo met bezig is,en terecht.
  Wel tevergeefs ,want het alternatief is een bankroet Nederland.
  En dat willen wij geen van allen.
  Tijd voor Nederland om met meer respect naar het Oosten te kijken, en te markeren.

 2. Beste,

  "Men" brengt het geld niet naar de beurs, maar koopt een (heul) klein stukje van een bedrijf.
  De beurs/marktmeester krijgt een percentage voor de faciliteiten en het bij elkaar brengen van partijen.
  Voor mijn part is ‘de beurs’ slechts 1 dag per maand een paar uur open.

  Maar als jij aandelen hebt en ik wil ze van jou kopen, kunnen we gewoon in de kroeg een prijs maken, niet dan?

 3. [2]Bep,wat je zeer helder ziet was nog niet zo lang geleden mogelijk.
  Men noemde de resultaten van dat handjeklap ,heren akkoorden.
  In bananen Republieken word het nog volop gedaan .
  Vandaar dat Nederland zoveel waarde hecht aan de Antillen en andere exotische landen waar wij bevriend mee zijn.
  Wat je ook zeer scherp ziet is het verkoop ,koop gedrag.
  Je zit bij de grens waarop je schatrijk
  kan worden als je nog even doordenkt.
  Mogelijk ben je dat al.

  Bas

Comments are closed.