En dus: even zovele incapabele Officieren van Justitie en rechters.

Het is soms goed zoeken in onze door de staat gecontroleerde en door het échte grootkapitaal bestuurde pers, maar er gaat haast geen week voorbij of je wordt gewaar van wéér een justitiële fout of dwaling.

Vaak wordt het berichtje afgedaan met een één koloms artikeltje op pagina zoveel. Behalve als het in de Verenigde Staten of elders heeft plaatsgevonden. Dan, ja dan, ruimt men er graag wat meer ruimte voor in en op een prominentere plaats.

Want een beetje afgeven op ‘anderen’ is natuurlijk wel zo leuk!

Vandaag 23 januari 2008 las ik wederom over een geval in Colorado ( V.S.) alwaar een man 10 jaar lang onschuldig heeft vast gezeten en dankzij kennis van D.N.A. alsmede door de inzet van een Nederlander, is hij vrijgekomen en is de echte dader gepakt.
Heel ver weggestopt was het bericht over een 47 jarige Charles Chatman, die had maar liefst 26 jaar onschuldig vast gezeten.

Op diezelfde site die daar wat meer over wist te vertellen, las ik ook van een destijds ( in 1993) 17 jarige jongeman die ter dood was veroordeeld en die na later bleek, helemaal, maar dan ook echt helemaal onschuldig was en alleen op de bewust valse getuigenis van één politieagent in de dodencel belandde.
Alleen al in de justitieel zeer bloeddorstige staat Texas zijn sinds 2001 al meer dan 30 gevallen bekend van mensen die onterecht op Death Row vastzaten in afwachting van de op hen te plegen gelegaliseerde moord.

Nederland kent gelukkig de doodstraf niet, maar ook in ons landje komen ‘gerechtelijke dwalingen’ wel érg veel voor.
Het O.M. en dat zelfs met behulp van de Hoge Raad, doet er alles aan om maar zoveel mogelijk in de doofpot te stoppen dan wel met kunst en vliegwerk erin te houden.

Men mag toch b.v. op zijn zachts stellen dat er sprake is van gerede twijfel inzake de Deventer Moordzaak, waarin Ernest Louwes nu toch al meerdere jaren naar alle waarschijnlijkheid onschuldig voor vastzit. Men neemt niet eens de moeite de zaak eens goed en tot de bodem toe uit te zoeken. En dat terwijl er nog vele vragen onbeantwoord zijn.
De Puttense moordzaak waarbij twee mannen jaren onschuldig hebben gezeten en de Schiedamse Parkmoord zijn eveneens twee zaken waarvan het bewijs inmiddels wél is geleverd dat justitie en O.M. zwaar fout zaten.

Lucia de B. haar proces is ook weer zo een geval met een luchtje eraan. En dan bedoel ik zo’n Openbaar Ministerie Scoringsdrift luchtje. Om misselijk van te worden!
Alles wijst er inmiddels op dat de heren magistraten zich er weer eens met een Jantje van Leien hebben afgemaakt. Resultaat: Weer een mens kapot gemaakt voor het leven. Weer een gezin naar de donder. Weer kinderen die gebukt gaan onder een vreselijke bagage. Maar ach, het zijn geen confrères, geen amices, geen collega’s. Het betreft maar gewoon klootjesvolk nietwaar?
Want als het de eigen geledingen betreft, ja, dan is men er alles de kippen bij om alle duistere zaken af te dekken en bewijsmateriaal is dan ineens niet meer voorhanden of wat men er ook maar op gevonden heeft. Zeker in het geval van pedofiele aantijgingen. Je zou er haast wat van gaan denken!
Dit soort delicten schijnt toch vaak, hoe zullen we het noemen, in de ‘juridische sferen’ voor te komen? Zal wel toeval zijn niet!

Een overheid, een staat, dient er mijn inziens voor te zorgen dat er een bepaalde orde heerst en dient er inderdaad op toe te zien dat er geen excessen en misdaden gebeuren. En als die gebeuren dan dient men met de allergrootste zorg en nauwkeurigheid e.e.a. te onderzoeken en desnoods de daders te straffen dan wel te isoleren van de vrije maatschappij.

In de praktijk echter blijkt steeds meer dat het O.M. en alles wat daar aan vast kleeft een staat in de staat aan het worden is en dat men de vrijheid van de individuele burger steeds van minder belang acht.
De wet in dit land heeft het al zover voor elkaar, dat als u, uw buurman eens goed wilt pesten of een cellulair weekend wilt bezorgen dat zij, de justitie, daar graag aan mee zullen werken.
U belt de anonieme kliklijn maar en u brengt een gruwelijk, doch geloofwaardig verhaal, over de in uw ogen onsympathieke buurman en geheid dat hij een aantal dagen vast komt te zitten. En wie weet nog wel langer ook, want waar rook is, daar is vuur, alzo menen sommige wijsgeren weleens te zeggen. Alleen dat ú dan de onwaarachtige veroorzaker zou zijn van dat beetje rook, dát wordt er gemakshalve maar niet bij verteld.

In de zakenwereld daarvan weet ik dat als een manager een grote beleidsfout maakt, een fout die een bedrijf of organisatie tonnen of zelfs miljoenen gaat kosten, dan kunt u er op rekenen dat zo een manager of directeur of hoe zij of haar titel ook moge luiden, eruit vliegt.
Al of niet met de spreekwoordelijke schop onder de kont. Of als het een semi-overheids of nutsbedrijf is, dán natuurlijk met een flinke zak (belasting)-geld. Verschil moet er wezen nietwaar?
Maar dat dergelijke mislukkingen eruit vliegen dat is een feit waar we veelal zeker van kunnen zijn.

ECHTER NIET BIJ HET O.M. of JUSTITIE!!!

Nu bij die ‘staat in de staat’! Wat als er een officier van justitie duidelijk in de fout is gegaan, of een rechter of zelfs beiden en soms in collusie met politie?
Neem zo’n procureur of officier die er zorg voor heeft gedragen dat iemand b.v. voor vele jaren onschuldig achter de tralies is gegaan.
Denk dan ook eens aan de achterliggende frustraties, het verdriet van het slachtoffer zelf, de onmacht en de woede, en de ellende van de (naaste) familie. Dat alles zijn slechts onderdelen, gevolgen van een onterechte veroordeling.

Levens worden letterlijk overhoop gegooid en kapot gemaakt.
Vaak ook blijkt een rechter weinig tot geen dossier kennis te bezitten en vaart volkomen blind op zijn vriendje of vriendinnetje die de rol van officier speelt.
En de verantwoordelijke officier van justitie en/of rechter WORDT NIMMER TER VERANWOORDIGING GEROEPEN. En kunnen gerust doorgaan met hun destructief werk.

Zeker als het een geval betreft waarbij een ‘verdachte’ in het grijze verleden ooit weleens in de fout bleek te zijn gegaan. En als men dan, ook al is het jaren na dato, een zaak zó kan verdraaien, dat men een dergelijke voormalige verdachte voor wéér eens een zaakje kan laten opdraaien, dan is het helemaal kaasje voor hen.
In dit geval denk ik aan Robert Hörchner die nu zonder enig juridisch goed onderbouwde zaak, mijns inziens, onschuldig in een Poolse gevangenis zucht.
Met dank aan de justitie in Den Bosch en de heren Donner en Hirsch Ballin! Twee van die pracht voorbeelden trouwens van een figuur die we ook kennen uit de geschiedenis als Pontius Pilatus.
Wat zullen ze weke handjes hebben van het veelvuldig wassen!

Maar terugkomende op de foute officieren en rechters, althans zij die dus in de fout zijn gegaan en levens verwoest hebben!
Waarom mogen zij hun beroep wél blijven uitoefenen?
Waarom worden zij niet voor het leven geschorst van een dergelijke verantwoordelijke functie?
Waarom zijn er geen strafmaatregelen die hun in de rechte lijn kunnen en weten te houden?
Waarom kunnen zij wel zeggen: “Foutje? Sorry!” En tot de orde van de dag overgaan.
Waarom worden zij NIET ter verantwoording geroepen?

Van harte pleit ik ervoor deze ‘eminente en edelachtbare’ heren en dames, voor het leven te schorsen en uit elke overheidsdienst te verwijderen.
Alleen dergelijk rigoureuze maatregelen kunnen er toe bijdragen dat wij, het gewone volk, tenminste enige rechtmatigheid en eerlijkheid kunnen verwachten van het bastion: JUSTITIE.
Zodoende dat de naam van dit departement weer enigszins de lading kan gaan dekken. Want volgens mij vaart dit departement met alles wat in hun kielzog meevaart: ONDER EEN VALSE VLAG.
En U weet vast wel wat men in vroeger eeuwen deed met b.v. een kapitein die onder een valse vlag voer.
————————————————————
Ingezonden door Silvia Videler
23 januari 2008.

9 REACTIES

 1. En wat te denken van de "Hofstad Groep?
  Nu maakt de rechter uit dat het niet eens een "Organisatie" is, laat staan een "Terroristische Organisatie".
  En ondertussen wel een troep maatregelen en wetten invoeren die iedere privacy beperken.

 2. reactie op 1.Vrijspreker
  Volledig, maar dan ook volledig eens met uw reactie, ziedaar waar dit land naar afglijdt.

 3. Ik vind ook dat rechters bij gerede twijfel zoals de Deventer moordzaak, iedere twijfel met degelijk (her)onderzoek moet kunnen wegnemen. Zeker als er al schijn van tunnelvisie is.

  Vorig jaar is er wel een rechter met losse handjes ontslagen, dus met het laatste ben ik het niet eens.

 4. Beste peter, die zaak waar jij op doelt van die rechter met de "losse handjes" betrof Mr. Wedzinga, raadsheer bij de rechtbank van Leeuwarden.Maar dat was een sanctie op wat hij had gedaan in een privésfeer en dat was dus niet gereleteerd aan uitspraken of i.d. of fouten gemaakt beroepshalve.
  Kortom deze sanctie stond dus geheel los van zijn functioneren als raadsheer. Misschien dat ze hem liever kwijt waren dan rijk maar het had dus niet inhoudelijk met zijn direct functioneren van doen als magistraat. Hij had b.v. net zo goed een winkeldiefstal kunnen plegen of een zware verkeersovertreding.

 5. elke crimineel die met duistere zaakjes een hoop geld verdiend heeft is in staat een goede advocaat tenemen,en die vindt altijd wel een vormfout of iets anders in het procesverbaal zodat hij meestal met een lichte straf of taakstraf afkomt.Maar jan de arbeider met zijn prodeo advocaat is meestal de klos. Dar komen de fouten in voor.

 6. ik ben in roermond onschuldig veroordeeld tot 3jaar en tbs dwang ik ben 2jaar los op schorsing 2 vrouw zweren samen er is geen bewijs toch veroordeeld na 14 recht zaken en 8keer uitstel ik weet niet hoe ik moet bewijzen dat ik onschuldig ben ik ben op dit m[ment hond van mijn woon plaats maar wat kan ik en moet ik doen wie helpt sos sos sos ben raadeloss help me aub

 7. Het geen wat u heeft gezegt is ook te zien in de film: “In the name of the father”. U heeft groot gelijk maar om mensen voor het leven te schorsen die 1 fout hebben gemaakt vindt ik overdreven, als ze nu 2 foute hadden gemaatk dan ben ik ook akkoord. Iedereen maakt fouten en vindt ik dat ze een 2de kans verdienen behalve als ze weten dat ze fout zijn, dan vind ik dat ze juist dezelfde straf(fen) moeten ondergaan als de onschuldige in kwestie.

 8. “Van harte pleit ik ervoor deze ‘eminente en edelachtbare’ heren en dames, voor het leven te schorsen en uit elke overheidsdienst te verwijderen.”

  Dat wordt dan direct een veel groter probleem, lieve Sylvia. Want stel je voor: dan wordt heel Justitie op slag een regelrecht doorgangshuis. En wie zal er dan nog “recht”spreken?

  Dan kun je toch veel beter Justitie in een keer helemaal afschaffen. Dat zou pas echt fijn zijn, of niet soms? Zou ook aanzienlijk in de portemonnaie schelen.

  Verder heb je m.i. groot gelijk.

 9. ik ken het, me vriend heeft ook anderhalf aar vastgezeten onschuldig .en het heb zn hele leven op zn kop gezet maar niemand die kon helpen om het te bewijzen .. ze moeten er is wat tegen doen het is egt een erge situatie dat je iemand ontschulding gewoon een paar jaar van zn leven beroofd :@!!!

Comments are closed.