In verschillende Oosteuropese landen is er
een competitie gaande over de laagste
belastingtarieven.
Momenteel staat Bulgarije aan kop
die begin dit jaar de inkomstenbelasting
verlaagde naar 10 % en daarmee het
laagste tarief van Europa heeft.
Dit type wedstrijd spreekt meer tot mijn
verbeelding dan het zoveelste potje
voetbal, schaatsen of tennis !

De Bulgaarse regering had in 2007 de belastingen voor ondernemers al gereduceerd van 15 naar 10 %. Volgens opgave van het Bulgaarse Ministerie van Financiën leidde dat tot een verhoging van de belastinginkomsten in de eerste drie kwartalen van 2007 met 20 %. Een soortgelijk effect hoopt Bulgarije nu met de inkomstenbelasting te bereiken.

Andere (buur-)landen volgen snel. In Tsjechië geldt sinds begin 2008 een gelijk inkomstenbelastingtarief van 15 %. Dit wordt verlaagd naar 12,5 % in 2009. Bij de belastingen voor ondernemers gaat Tsjechië in twee jaar tijd van 24 naar 19 %.
Het grote voorbeeld voor Tsjechië is Slowakije die al in 2004 een flat tax van 19 % ingevoerd had en daarmee vele buitenlandse investeerders trok.
Ook in Polen komt de flat tax na de regeringswissel afgelopen november in zicht. De nieuwe premier Donald Tusk heeft in de verkiezingsstrijd een gelijk inkomstenbelastingtarief van 15 % belooft. Uniforme belastingtarieven op inkomsten en winst zijn niet alleen bij EU staten geliefd maar ook in Georgië, Servië, Oekraïne en Rusland. Zo heeft Estland zijn inkomstenbelasting per januari 2008 verlaagd van 22 naar 21 % en reduceerde Litouwen deze van 27 naar 24 %.

Volgens een recente studie van de Wereldbank bracht de invoering van flat tax in de Centraal- en Oosteuropese landen overwegend positieve effecten.

Nu volgens het Nibud blijkt dat vrijwel iedereen er op achteruit gaat, en dat zal de komende jaren niet anders zijn, is een flat tax één van de mogelijkheden om de koopkracht van de burger te herstellen. Daarnaast houdt flat tax een deel van de belastingvluchtelingen binnen, vergroot het de transparantie en beloont dit systeem succes in plaats van het huidige stelsel dat middels nivellering initiatief dooddrukt.

De hoogste tijd dat Nederland en andere Westeuropese landen een voorbeeld nemen aan deze snelgroeiende economieën !

20 REACTIES

 1. Het grote nadeel van flat tax (vanuit de staat bezien) is dat het werkgelegenheid kost:

  De enorme belastingdienst kan (grotendeels) naar huis. Immers, flat tax zonder aftrekposten en toeslag/bijslag/opslag/afslag constructies is wel erg helder: je verdient 10.000, dan gaat daat 13%=1.300 van naar de staat. Simpel te berekenen, simpel te controleren.

  In de private sector doet het pijn bij de belastingadvisuers; die hebben niks meer te adviseren en zullen dus ander werk moeten zoeken.

  Maar daarmee houden de nadelen wel op. Toen Rusland naar 13% ging verdubbelden de inkomsten (weet niet wat het oude tarief was). Zuur voor de belastingadviseurs, maar met de ambtenaren van de BD heb ik geen medelijden. Uiteraard zal dit banenverlies meer dan gecompenseerd worden door de banengroei als gevolg van toenemende welvaart.

  Gezien de totale incompetentie buj de belastingdienst, die al geleid heeft tot waarschuwingen in de MSM voor enkele jaren chaos, is dit misschien een mooi moment om de flat tax ook maar eens in NL in te voren. Ik denk dan aan een procentje of 18, in vier jaar te verlagen naar 10% of zo.

  Bij het spenderen van deze inkomsten krijgen binnenlandse aangelegenheden prioriteit, krijgen politici wiens boekhouding niet goedgekeurd wordt op staande voet hun congé en worden publiek betaalde partijfeestjes zoals Schokland verboden op straffe van het met pek en veren overladen toeren door geheel NL.

  Uiteraard wordt de staatsruif afgeschaft. Ook wordt de staatsomroep afgeschaft, op één nieuwsradiozender na, die uitsluitend verslag uitbrengt van overheidsbesluiten (binnen- en buitenland), en actuele waarschuwingen, zoals chemische branden in de buurt. Geen klimatisme. Geen opinievorming.

 2. Hopelijk denken ze niet dat ze de belastingen moeten verlagen om de afzet te verhogen. Om dan vervolgens de belastingbetalers als kikkers in een pannetje water op het vuur de belasting langzaam te verhogen met de Laffer curve in de hand. http://nl.wikipedia.org/wik

  Dit triggerde mijn opmerking: "leidde dat tot een verhoging van de belastinginkomsten in de eerste drie kwartalen van 2007 met 20 %. Een soortgelijk effect hoopt Bulgarije nu met de inkomstenbelasting te bereiken."

  Zodra overheden (impliciet) inkomsten gaan maximaliseren begeeft een land/samenleving zich op een glijdende schaal (omdat de inherente absolute uitdijing van de staat zich tentoorspreidt). 10% blijft 10%.

 3. [2] Ga je mond eens spoelen: "Maar daarmee houden de nadelen wel op."

  Deze mensen doen in de verste verte geen productief werk. Volgens jouw redeneertrant moet de overheid maar zoveel mogelijk drempels en ondoorzichte constructies opwerpen opdat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Niet-productieve werkgelegenheid, that is.

 4. [4] Ik heb het vermoeden dat het enigzins sarcastisch bedoelt was door R. Hartman? :p

 5. [4] "Ga je mond eens spoelen"

  Eerste zin gemist?
  "Het grote nadeel van flat tax (vanuit de staat bezien) …"
  en verderop:
  "… maar met de ambtenaren van de BD heb ik geen medelijden"

  Leek me toch duidelijk…

 6. Natuurlijk kan hier ook de belasting naar beneden! Maar waarom zouden ze dat doen? Er is geen enkele aanleiding in NL om de belastingdruk naar beneden te brengen. Het systeem dient in stand te worden gehouden. De goed met buikspek gevulde STASI-ambtenaar, moet ook iedere maand zijn penningen hebben. NL is geen land van verlagingen en wil graag het systeem overeind laten. Het door en door verrotte systeem dat in de jaren is opgebouwd zou m.i. met de grond gelijk moeten worden gemaakt. Maar het systeem………blablablablablabla..mag niet omvallen……klapt alles in……..blablabalbla……, maar dat de zelfstandige, de ondernemer, die ook nog eens dwars wordt gezeten en uitgezogen door dezelfde overheid…….die onderhoudt in feite een heel apparaat van opgedroogde en uitgeneukte broodtrommel-abmtenaren en overheidsdienaren.

  Zou het, wonder boven wonder, zover komen, dan eerst snijden, inkrimpen en afbouwen en tegelijk de belasting naar beneden!

  Maar de overheid is en blijft gewoon een vies gemakzuchtig inteelt varken die de ogen achter op zijn reet heeft zitten (let wel; inteelt herkend men meestal aan de ver uit elkaar staande ogen)………een varken dat de laatste resten vlees van een lijk vreet. Daarom mogen politici en overheidsdienaren van mij doodvallen! Wat!!?? Ook al een verwensing!…..Te hard en onaanvaardbaar?………..Dan maar de benen en de armen afkappen, maar vooral de leugenachtige gaten voor altijd dichtnaaien Voor mij is de overheid history, een overjarig, stinkend varken, die nodig geslacht moet worden!!! Dat zou namelijk mensen in NL, rust, vrede en veel welvaart brengen!!

 7. Ik ben overtuigd dat NL en D onderlinge afspraken maken over heffingen op bijv. benzine en spirituozen.
  Het valt mij namelijk op dat NL en D altijd bijna gelijke tred houden met verhogingen. [1]

 8. [10] Was al zo in de tijd van de nationale centrale banken. NL en DL waren gewoon een kartel. Is nu een EU breed kartel geworden.

 9. [10]
  In Nederland kiest een overgrote meerderheid nu eenmaal voor hoge belastingen. Het is jammer, maar waar. Zelfs de kiezers van Wilders kiezen niet op hem vanwege zijn fiscaal-sociale punten (waar hij het overigens nooit over heeft in de Tweede kamer), maar vanwege zijn anti-islam standpunt.

  De partijen met een socialistisch fiscaal programma hebben de meerderheid, en hebben dit al vanaf 1945. Ik ben bang dat dit voorlopig nog wel zal blijven.

  [1]
  Misschien dat een en ander zal werken. Een concurrentie naar "beneden". Ik zie het als een van de weinige voordelen van Europese integratie. Namelijk dat er meer regeringen komen die zijn gekozen door mensen die blij zijn dat het staatssocialisme is afgevoerd in hun landen.

 10. Waarschuwen voor chemische branden?
  In Fryslân weten ze er wel raad mee. Ooit een radio waarschuwing gehoord? Sirene’s die maar niet willen looien als het nodig is!
  Wie wil er nog een glaasje melluk??
  Lekker een biefstukje……..uit Fryslân, natuurlijk lekker!! De tijd doet alles vergeten,…….maar dioxines en pcb’s zijn geduldige jongens en slagen zich voor jaren op in het lichaamsvet en komen in actie als iedereen vergeten is waar ze vandaan kwamen.

  http://www.afval.noordhoek….

  http://www.lenntech.com/sch
  [2]

 11. Het grootste probleem van een flat tax is dat het (vanuit de staat gezien) de mogelijkheid om cadeautjes uit te delen doet stoppen.

  Nu kan de staat aan ‘special intrest groups’ mooie uitzonderingen geven. Die op hun beurt weer bepaalde politieke posities steunen. Bij een goed geïmplementeerde flat tax is dit niet mogelijk of in ieder geval een stuk lastiger.

  Een ander nadeel is dat het voor mensen gemakkelijker duidelijk is welk land een beter belastingklimaat heeft, je hoeft geen internationaal belastingexpert meer te zijn. En doordat alles eenvoudiger is , is een eventuele overstap naar een ander land eerder gezet. Hierdoor ontstaat er een soort van belastingconcurrentie.

 12. De overgrote meerderheid weet volgens mij niet eens waar ze op stemt. Ook de politiek zwetst maar wat en volgt de adviezen van de ministeries op.
  Laat wilders wat de belastingen betreft maar eens flink uit de kast komen, dan weet men gelijk waar Wilders werkelijk staat. Prima dat hij doorboomt over de Islam, maar er is meer dan dat!
  Ik vond bijv. Pim Fortyun over het ‘geheel’ veel duidelijker. Jammer dat de politieke lafbekken hem hebben bevorderd. [12]

 13. Goed nieuws. Ik ben echter benieuwd naar de reacties in het oude Europa. Volgens mij wilde Frankrijk een paar jaar geleden al een soort Europees standaardtarief voor belastingen (m.n. voor bedrijven).

  Probleem blijft echter de bestaande banden met familie en taal, schoolgaande kinderen enz.: die banden verbreek je niet zo makkelijk en daar speculeert de overheid op.

  Als het mogeljk is om een BV in bijv. Bulgarije op te zetten, daar alle winst te laten vallen en die vervolgens minus 10% gewoon in NL uit te kunnen geven, zou dat leuk zijn. Maar ik vraag me af of je dat als ondernemer kunt doen.

  Las wel iets over een Cyprus constructie, ook met 10% belasting. Maar volgens mij blijft dan altijd nog het probleem dat je als directeur van de bv door de fiscus hier geacht wordt een bepaald minimumsalaris te verdienen.

  Zou anders wel wat voor mij zijn: mijn bedrijf heeft veel relaties met Oost-Europese bedrijven, dus inhoudelijk zou het best verdedigbaar zijn daar een Oost-Europese bv boven te zetten.

  Iemand ervaring?

 14. Omdat al die belastingconcurentie natuurlijk de EU-Staatsapperaten verzwakt/verminderd EN de noodzaak tot een EU-leger e.d. zal worden gehyped…. verwacht ik binnenkort wel de eerste DIrecte EU-belasting.

  Niet dan?

 15. [18] Die bestaat al: 21% btw over aankopen gedaan via internet buiten de EU (vanuit een EU land aangekondigd).

 16. [16]
  "Maar volgens mij blijft dan altijd nog het probleem dat je als directeur van de bv door de fiscus hier geacht wordt een bepaald minimumsalaris te verdienen."

  Een directeur hoeft niet in Nederland te wonen en te werken om toch direkteur te zijn. Of voor 100% te werken.

  Altijd de moeite waard om daar je licht op te steken. [17]

Comments are closed.