De Nederlandse belastingbetalers hebben het Nederlandse wegennet betaald.

Politici hebben deze Nederlandse infrastructuur decennialang onvoldoende verbeterd of vergroot. In plaats van uitbreiding en innovatie stelt het kabinet bovenop heffingen via accijnzen op benzine, bijtelling en BTW nu hun ultieme belasting voor: een heffing op alle kilometers die Nederlanders rijden!

Nederlanders betalen al de hoogste benzineprijzen en een van de hoogste dieselprijzen in Europa. Kilometerheffing wordt niet alleen geheven zonder alternatief en op alle autorijders en autoritten in het land, maar belast ook ieders privacy en vrijheid.
De belofte dat “de kosten niet hoger zullen worden” is al veel te vaak misbruikt en niet waar gebleken, recent nog met de zorgverzekering.
Bovendien, het wordt tijd dat politici er eindelijk voor zorgen dat mensen minder belasting gaan betalen, in plaats van het uitgangspunt ‘net zoveel als nu’.

Kilometerheffing geeft politici de ultieme controle over het weggebruik en het leven van alle Nederlanders. Betalen naar gebruik is zinvol, maar de huidige plannen voor rekeningrijden veranderen de Nederlandse wegen in een totalitaire staatsgeldkraan.
Daarom moet kilometer heffing in deze vorm worden stopgezet.

Wil jij dit ook?
Via de niet-politieke community Belastinglobby.nl kan iedereen
Belastinglobbyist worden en wekelijkse acties tekenen.
www.belastinglobby.nl

8 REACTIES

 1. Ik ben voor een systeem waarbij men wel betaald per kilometer, maar waarbij men niet kan zien waar je bent.
  Overigens, als je denkt dan maar met de trein te gaan, daar hebben ze binnekort van die fascistische poortjes staan. En in je ID-kaart kunnen ze ook een RFID-chipje doen.

 2. Welke "volksvertegenwoordiger" heeft er eens het lef om te zeggen: de overheid moet niet vertrouwd worden met onze gegevens, want we weten niet wie er over tien jaar aan het hoofd van de overheid staat? En dan is het te laat om het systeem te ontmantelen dat ons allemaal trackt en tracet als een pakketje….

 3. Rekeningrijden bestaat al sinds ze de benzine zijn gaan heffen met accijnzen. Hoe meer kilometers je maakt hoe meer belasting je moet betalen.

  Alleen kunnen ze de benzine blijkbaar niet nog meer heffen en gaan iets verzinnen om nog meer te heffen met andere methodes.

  BPM + BTW op de auto
  wegenbelasting
  BTW + accijns op de benzine
  slurptax
  en binnenkort rekeningrijden.
  daarna ?

  Idioten zijn het.

 4. "Rekeningrijden bestaat al sinds ze de benzine zijn gaan heffen met accijnzen"
  Precies! Alleen kan Big Brother je gangen daarmee niet nagaan. Daarom, en alleen daarom, is mijn vaste overtuiging, kiest de staat voor een systeem met satteliet-volging. Weten ze precies wanneer je waar bent geweest. Kunnen ze meteen controleren op welke stukjes je evt. te hard reed en daar een prent voor sturen.

  Ik krijg steeds vaker visioenen. Iets met bomen en touw, en zo. Heel onlibertarisch…

 5. nachtwaker

  Uit inhoud artikel -en bovenstaande reacties ,denk ik dit op te merken…

  Zowel de persoonlijke politieke vrijheid
  zie julie reacties :
  -…verlies van privacy..
  -..geeft politici de ultieme controle..
  -.. ID-kaart kunnen ze ook een RFID-chipje doen…..
  EN
  ,…EN de pers. economische vrijheid!:
  zie julie reacties :
  -…totalitaire staatsgeldkraan.
  _..BPM + BTW op de auto
  wegenbelasting BTW accijns op de benzine
  slurptax en binnenkort rekeningrijden..

  ..worden beiden door staat onderdrukt!,
  zowel economisch*-als politiek*opzicht.
  toch..?
  1)Marshall Fritz model&*2)Nolan diagram

 6. Geachte Minister Eurlings,

  Ter voorbereiding op de hoorzitting over kilometerheffing in de Troelstrazaal te Binnenhof, dd 31 januari 2008, waarvoor ik ben uitgenodigd,
  heb ik een aantal prangende vragen:

  -A- Klopt het dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de naam van
  kilometerheffing heeft veranderd in kilometerprijs of kilometertarief, zodat er 20% BTW extra over de variabele autokosten kan worden geheven, omdat het door de naamsverandering opeeens geen heffing maar een ‘product’ of ’tarief’ is?
  -B- Klopt het dat er op motorrijtuigenbelasting of houderschapsbelasting momenteel geen BTW wordt geheven en straks op kilometerprijs over hetzelfde (gevariabiliseerde) deel wel? Is kilometerheffing dan nog wel budgetneutraal te noemen voor particulieren en kleine zelfstandigen, aangezien zijn geen btw kunnen terugvorderen?
  -C- Kunt u garanderen dat bij invoering van kilometerprijs de autobelastingen nooit zullen worden verhoogd door BTW te heffen op dat deel van kilometerprijs, waarop nu nog geen BTW wordt geheven (MRB bijvoorbeeld)?
  -D- Valt de informatie over de verkeersgegevens van alle automobilisten die door kilometerheffing via mobiele communicatie verzameld wordt onder de voorwaarden van de
  dataretentierichtlijn van de EU (Richtlijn 2006/24/EG) ?
  -E- Zo ja, worden die verkeersgegevens dan 1,5 jaar (of in ieder geval tussen de 6 en 18 maanden) bewaard, zoals de dataretentierichtlijn verplicht?
  -F- Zo nee, waarom niet, de communicatie tussen mobi-kastje en back-office verloopt toch via GSM of mobiele communicatie, welke onder de dataretentie-richtlijn van de EU valt?
  -G- Kunt u garanderen dat alle verkeersgegevens uit kilometerheffing niet onder de dataretentierichtlijn vallen en niet langer dan de bezwaartermijn of voor een ander (opsporings-)doel bewaard worden, dan waarvoor kilometerprijs oorspronkelijk bedoeld is? Zo ja, hoera! zo nee, waarom niet?
  -H- Kunt u garanderen dat Prepaid-kilomterheffing in 2016 nog wettelijk mogelijk is in Nederland, ook als de EU prepaid mobiele communicatie gaat verbieden, waarover in Duitsland op dit moment al volop gediscusieerd wordt?

  Zou u deze vragen voor 31 januari 2008(de datum van de hoorzitting) kunnen beantwoorden en mij per e-mail toesturen? Ik heb deze antwoorden nodig op de hoorzitting.

  Bij voorbaat dank voor uw reactie,
  Hoogachtend,

  Tipo

 7. Alle aanmoedigingen voor korte ritten de auto te laten staan (deze vebruikt aanzienlijk meer op korte ritten) te hard te rijden, en last-but-not-least überhaupt nonchalant de auto te nemen, zitten hem al in de torenhoge brandstofaccijnzen! Moraal van mijn verhaal: KM-heffing bestáát allang *zhct*

Comments are closed.