Er komt een wetsvoorstel waarin aandeelhouders met een belang van meer dan 10% moeten aangeven of ze zich actief met het beleid gaan bemoeien. Als ze dit nalaten lopen ze het risico om hun stemrecht te verliezen.

De AFM krijgt verregaande bevoegdheid om aandeelhouders te dwingen zich aan deze wet te houden. Volgens een institutioneel belegger moet er omzichtig met de wet worden omgegaan, omdat uitspraken gevolgen voor de koers kan hebben. (FD, p.1)

ALLES moet geregeld worden en De vaagheid ten top.
Stel ik heb 10 procent van een bedrijf en wordt gevraagd waarom?
Antwoord: omdat ik er geld mee wil verdienen!
Gevolg: ik zou het management van dat bedrijf onder druk zetten, want ik wil een hogere beurskoers en hoger dividend. Dus!? ik ben daarna niet meer stemgerechtigd.

Stel ik koop 10% van een bedrijf omdat ik het goedkoop vind en denk dat branchegenoten dat ook (gaan) vinden, bijv bij ABNAMRO of Vedior.
Op de vraag waarom: om dat ik denk dat er een overname kans in zit. Fout: ik dwing het bedrijf zogenaamd in een andere richting en bemoei me met het management, en als dat al niet erg genoeg is, komt paragraaf 2 aan de orde: ik ben met marktmanipulatie bezig, hetgeen nog veel strafbaarder is.
Gevolg: gezien de problemen mbt bovenstaande vragen, weiger ik in het vervolg commentaar, maar dan is er weer catch 22: want ik ben verplicht mijn intenties te openbaren…

Met deze voorbeelden hoop ik duidelijk te maken, dat we (ze) vaak bezig zijn met oplossingen die erger zijn dan de kwaal. En dat ze al fout zitten met de gedachte dat alles te regelen zou zijn.

7 REACTIES

 1. Hitler begon zich toch ook steeds meer te bemoeien met (privé) bedrijven? De geschiedenis herhaalt zich weer eens….

 2. De bemoeizucht en regelzucht kent geen einde.

  Welke @#$%^&*@#$%^&*mongool bedenkt dit?

 3. [2] HET IS NOG VEEL ERGER:
  Deze wet is gebaseerd op een advies van een commissie ondet leiding van ene professor doctor ingenieur J.H.M. Frijns.

  Zij hadde geadviseerd dat bovenstaande al moest ingaan bij 3 (drie) procent.
  Wouter Bos heeft daar 10 van gemaakt, maar tegelijk verplichte melding van aandelenbezit gebracht naar 3 %. (was 5

  En zo sluit de greep van de overheid steeds nauwer om uw keel.

 4. Financiën beperkt kleinere belegger
  Dat TCI een bank als ABN Amro met een belang van 1% aan het wankelen kreeg, mag niet nog een keer gebeuren, vindt minister Bos van Financiën. De drempel voor agendarecht bij aandeelhoudersvergadering gaat omhoog van 1% naar 3% om uitwassen van activisme aan banden te leggen. Keerzijde is dat gewone kleine beleggers minder invloed krijgen. (Tel, p.23)
  duidelijk toch?

Comments are closed.