Waarom blijven “wij” geld storten in de bodemloze put, die “Antillen” heet?

“Wij” hebben daar geen enkele verantwoordelijkheid, ook al leutert Alexander Pechtold daarover nog zoveel.

Probeer eerst maar zoveel mogelijk inzicht te krijgen over wat er daar echt gebeurt.

De hier volgende “update” *) van Peter Siebelt draagt daar weer meer dan voldoende stof voor aan.

———————————————————————
*) Update van : “Wat zijn wij weer goed!”
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
———————————————————————-

POK: DE POT VERWIJT DE KETEL DAT HIJ ZWART ZIET.
(update 9januari 2008)

In het kader van het halfjaarlijks Parlementair Overleg Koninkrijkrelaties (POK) brengt een Nederlandse delegatie van 2 tot 12 januari 2007 een bezoek aan de Antillen. Dit bezoek kreeg mede door het Tweede Kamerlid Hero Brinkman (PVV) bijzondere aandacht.

Op een nogal niet te verbloemen wijze noemde hij de Antillen een boevennest die op Marktplaats.nl te koop zou moeten worden aangeboden. De Antilliaanse politici noemde hij incompetent, corrupt en daagde ze uit voor een debat.

Op een nogal niet te verbloemen wijze noemde hij de Antillen een boevennest die op Marktplaats.nl te koop zou moeten worden aangeboden. De Antilliaanse politici noemde hij incompetent, corrupt en daagde ze uit voor een debat.
De andere Nederlandse delegatieleden houden zich op de vlakte maar hun Antilliaanse collega’s zijn woedend over de uitlatingen van Brinkman. Bijna alle Antilliaanse fractieleiders stuurden hem een brief waarin ze meedeelden dat hij niet welkom was op de Antillen. Ze wilden eerst zijn excuses voordat ze met hem aan tafel gingen zitten. Brinkman weigerde.
Veel Antillianen vroegen zich af of zijn houding gewoon in een door de Nederlandse parlementariërs in een achterkamer onderling afgesproken scenario pastte. Een onrealistische gedachte gezien het ‘cordon sanitair’ in de Tweede Kamer ten aanzien van de PVV. Maar … de overige politiek correcte Nederlandse delegatieleden zullen er tijdens de ‘onderhandelingen’ wel dankbaar gebruik van maken. Ze laten Brinkman de hete kooltjes uit het vuur laten halen zodat zij op politiek correcte wijze de zaak kunnen sussen.

Op maandag 7 januari 2008 zou de grote confrontatie op Curaçao plaatsvinden, dan moesten de parlementariërs met elkaar aan tafel.

Brinkmans houding tegenover de Antillen is waarschijnlijk ingegeven door zijn PVV-collega en Antillen-deskundige Teun van Dijck. Van Dijck kent de Antillen als zijn broekzak en staat er bekend als ‘Tony Saxophony’ photos1.blogger.com/photoIn… hij is gehuwd met een voormalige Miss Curaçao, was er ambtenaar bij de Dienst Openbare Werken, werkte er bij een verzekeringsmaatschappij, was er bedrijfsleider in de horeca en tot slot adviseur werving en selectie in Willemstad. Toen hij net aantrad bij de PVV liet hij al weten hoe hij over de Antillen dacht, hij wilde 90 procent van de verschillende Nederlandse bijdragen aan de Antillen schrappen.

De Antillen hebben al jarenlang een torenhoge schuldenlast van meer dan 2 miljard euro. Het tekort op de eilandengroep komt voornamelijk door het enorme ambtenarenapparaat. Dit waterhoofd is ontstaan omdat Antilliaanse regeringen mensen vaak in dienst namen om ze te paaien voor de verkiezingen.

Het Nederlandse kabinet heeft voor 2008 2,2 miljard euro opzij gelegd om de schulden van de Nederlandse Antillen te verlichten. In ruil hiervoor wil Nederland zich flink gaan bemoeien op het gebied van rechtshandhaving en economisch toezicht.

Brinkman is het daar niet mee eens en wil de Antillen uit het koninkrijk. ‘De schuld van 2,2 miljard hoeven ze niet meer te betalen. En als bijkomend voordeel worden de corrupte Antilliaanse politici vanzelf minder corrupt omdat suikeroom Nederland wegvalt. Ze zullen dan sneller worden afgerekend door de eigen bevolking’, aldus Brinkman.

Op zich is Brinkman een prima vent maar nieuw in de politieke arena. Hij was een verdomd goed politiefunctionaris die er tijdens zijn werk geen doekjes omheen bond en menigmaal in ervaring kwam met de links-radicale beweging (krakers).
In de huidige toestand kiest hij jammer genoeg een te eenzijdige aanpak omdat hij de oorsprokelijke oorzaken van de door hem genoemde corruptie buiten schot laat.

De Nederlandse overheid heeft namelijk nooit – maar dan ook nooit – concrete, constructieve maatregelen genomen om de corruptie op de eilanden aan te pakken. Erger nog, dat kon men ook niet omdat Nederland zelf enorme boterbergen op zijn hoofd heeft.

Ten eerste zijn de toestanden op de Antillen het gevolg van meerjarige PvdA-overheersing en schijnheilige CDA-christelijkheid die vanuit een soort koloniaal syndroom alle corruptie binnen de Antilliaanse en Nederlandse gelederen onder het politieke tapijt hebben geveegd. Ten tweede stinkt de adem van de Nederlandse delegatie (politiek) naar rotte vis. De Nederlandse vertegenwoordigers kunnen niet oprecht met hun Antilliaanse collega’s onderhandelen omdat hun eigen huis een enorme janboel is. En … ook binnen hun eigen delegatie zat er een ‘smet op het vestje’. Maar daarover later meer, eerst even een klein voorbeeld janboel.

Dat bleek bijvoorbeeld op 1 januari 2007 toen er alleen al bij het ministerie van Buitenlandse Zaken 5,7 miljard euro zoek was (www.bvkb.nl). Daarnaast heerst er een enorme vriendjespolitiek en financiële ‘corruptie’ bij provincies en gemeenten (lees mijn boek ‘Sinistra. Politieke maffiosi op Haags, provinciaal en gemeentelijk niveau’ www.bruna.nl/boeken/9789059…). Terwijl de Nederlandse delegatie in de Antillen is gaan deze toestanden onverminderd voort. Lees als voorbeeld de volgende berichten:

www.volkskrant.nl/binnenlan…

www.hetvrijevolk.com/?pagin… slot.

Het spreekwoord ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’ gaat hier op. De Nederlandse politiek corrupte pot heeft de Antilliaanse ketel heeft doen volgen. Gezamenlijk lappen ze al jarenlang de fatsoensnormen aan hun laars en hebben lak aan de bevolking.
De Antillianen hoeven (nog) geen boetekleed aan te trekken en kunnen met een gerust hard het stelletje politieke Nederlandse elite met de neus op hun eigen schandalige feiten drukken.

OVER EN UIT
Wauw, op 8 januari 2008 blijkt dat het geplande overleg op de Antillen tussen Nederlandse Tweede Kamerleden en politici van de eilanden niet is doorgegaan.
Zo …, bedankt Hero Brinkman, nu is de Nederlandse delegatie weer waar ze wezen moet, kom op terug naar Nederland. Eerst eens orde in eigen huis scheppen om daarna terug te keren om met een schone bezem het Antilliaanse huis schoon te vegen.

DE BELEDIGERS BELEDIGD
Oh, oh, oh, wat zijn we beledigd. De Antilianen over de beledigingen van Hero Brinkman en de Nederlandse delegatie omdat Brinkman de toegang geweigerd is tot het Antilliaanse parlement.
Hoe durven ze, hoe halen die Antilanen het in hun hoofd? Nee neem dan de Nederlandse overheid die gaat met dit soort beledigingen anders om.

Oeps …., sorry, ik maak een foutje. Hoezo …? Nou heel simpel, wij gaan namelijk met dit soort beledigingen exact hetzelfde om!

Laten we even teruggaan naar september 2003 toen een boeking van vier ambtenaren uit Nederland in het luxueuze Antilliaanse hotel Kurá Hulanda werd afgezegd wegens beledigende uitingen door de hotel-eigenaar Jacob Gelt Dekker over de Nederlandse POK-delegatie en Nederlandse politiek in het algemeen.

Desgevraagd liet de vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, Mariëlle Capello, toen weten:
“Wij hebben vorige week één overnachting in Kurá Hulanda van een delegatie van vier ambtenaren uit Nederland afgezegd”. Dit had volgens Capello te maken met uitlatingen van Gelt Dekker in de media. “Hij is in interviews met Radio Paradise en TV11 langdurig en uitgebreid tekeer gegaan tegen politiek Den Haag. Behalve dat hij het bezoek van de fractievoorzitters een snoepreisje noemde, beweerde hij dat heel politiek Den Haag corrupt is”, aldus Capello. Naar aanleiding hiervan heeft vertegenwoordiger Onno Koerten aan Gelt Dekker laten weten dat hij zich ernstig heeft gestoord aan de uitlatingen omdat die grotendeels onjuist waren. “Bij wijze van protest hebben we toen die ene overnachting van de delegatie afgezegd”, aldus Capello.

Maar volgens Gelt Dekker bleef het niet bij die ene dag en had Capello het hotel laten weten dat Nederlandse bewindslieden in de toekomst niet meer in zijn hotel zouden worden ondergebracht.

En …, en.., Gelt Dekker wees ook nog even fijntjes op een akkefietje dat enkele maanden daarvoor had plaatsgevonden: de Leerdam-affaire.

Het betrof John Leerdam, een partijgenoot van de voormalige PvdA-voorzitter en huidige minister van Financiën, Wouter Bos. De media stond er vol van. Een commentator van de Weekkrant Suriname beschreef de PvdA- coryfee(ën) als volgt.

‘Maar wat zijn de alternatieven in Nederland? Als je de domme kiezer mag geloven, afgaande op de gemeenteraadsverkiezingen, Wouter Bos met zijn PvdA! Pardon!? Bos? Wouter de Boskabouter? Zijn die Hollanders dan net zo dom en onnadenkend als die yankees? Als het gaat om griezels in de politiek, lopen Bush en Bos hand in hand. En niet alleen vanwege hun naam!
Wie Bos van dichtbij heeft meegemaakt, weet wat ik bedoel. Naar buiten toe de joviale kerel met loszittende kleren aan zijn lijf. Maar van binnen een engerd, die slecht tegen zijn verlies kan. Nog los van het feit dat ik hem tussen al zijn kritiek op het huidige regeringsbeleid door, met geen stevig argument heb horen komen hoe het anders moet, is het gewoon een verwend irritant jongetje.
Vraag Bos bijvoorbeeld eens naar de onbetaalde hotelrekening van partijgenoot John Leerdam op Curaçao. Leerdam, van wie je met zijn Antilliaanse bloed niet anders kan verwachten dan dat hij de boel probeert te flessen, weigerde een paar jaar geleden zijn rekening te betalen voor zijn verblijf in Kurá Hulanda in Willemstad. Pas na tussenkomst van Kamervoorzitter Weisglass, Bos himself en dreigende taal van advocaat Gerard Spong, werd alsnog snel de schuld voldaan. Het akkefietje doet nog altijd het bloed van Bos koken. Niet richting Leerdam, maar richting de hoteleigenaar in kwestie die gewoon betaald wilde worden voor zijn diensten. En zo zijn er nog wel wat incidentjes rond de PvdA-coryfeeën waar je vraagtekens bij kunt zetten.’

Het hele commentaar is te vinden op: www.surined.nl/index.php?op…

Tja, en bijna vanzelfsprekend had de afzegging van de overnachting van de ambtelijke delegatie volgens de vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, Mariëlle Capello, niets te maken met de affaire-Leerdam. ‘Wij wisten daar niets van. Dat kwam pas daarna in de publiciteit. Bovendien zijn wij de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering en niet van het parlement. Wij hebben gereageerd omdat Gelt Dekker heel politiek Den Haag als zijnde corrupt over een kam scheerde’, aldus Capello.

SMET OP HET VESTJE
Tijdens het hele geroezemoes rondom het recente POK-overleg vroeg ik me af hoe de Nederlandse delegatie gereageerd zou hebben indien de Antilliaanse politici fijntjes naar de affaire-Leerdam hadden verwezen. Maar helaas, dat gebeurde niet, de Antillianen gedroegen zich politiek correct. Mogelijk had dit gedrag te maken met het feit dat John Leerdam een Antilliaanse Nederlander is en als collega van Brinkman deel uitmaakte van de Nederlandse delegatie.

1 REACTIE

 1. nachtwaker
  reactie uit artikel vrijspreker :
  Het Nederlandse kabinet heeft voor 2008 2,2 miljard euro opzij gelegd om de schulden van de Nederlandse Antillen te verlichten. In ruil hiervoor wil Nederland zich flink gaan bemoeien op het gebied van rechtshandhaving en economisch toezicht.

  a)Privatiseren dat is onafhankelijkheid!
  b)Die 2,2 miljard steun afschaffen,omdat
  die opgebracht zijn dmv staats-geweld(
  initiëring),dwz "belastingen"..roof!!
  c)Vrije prive-donatie als vervanging…
  d)Aandelen toestaan mbt de 2,2 milj(!)
  "steun",zodoende eilanden privatiseren
  e)Doe mij maar GEEN aandeel ….

Comments are closed.