Genoeg is genoeg, de grens is bereikt!


Dat is de houding en het gevoel bij velen, zeer velen inmiddels, wat zeg ik?

Bij een steeds groter groeiende groep mensen uit alle lagen van de bevolking. Ongeacht opleiding, inkomen en status.

Die zeer, zeer velen hebben duidelijk in de gaten dat het de spuigaten aan het uitlopen is!

Helaas is het nog niet de grote massa van de bevolking doorgedrongen, want die grote massa wordt in toom gehouden, gesust en er wordt hen een rad voor ogen gedraaid door de media en de pers.
Al hoewel, heel langzaam maar zeker, zie je toch geleidelijk aan een vooralsnog hele kleine verschuiving naar echte realiteitszin, zélfs in de linkse pers en media. Dat op zich al is een mirakel van de eerste orde!

Het is dat ik, ondergetekende, een grote mate van belangstelling heb aangaande het wel en wee van ons land, volk en onze wereld. Kortom zeer geïnteresseerd ben in nieuws en ontwikkeling.

Daarom volg ik ook graag sites zoals: www.hetvrijevolk.com , www.uitkijk.net , www.vrijspreker.nl , www.actiefront.nl en al helemaal de site van:
www.breda-en-alles-daaromhe… die zeer frequent én zorgvuldig e.e.a. weten te verzamelen én met bronvermelding dan veel berichten overzichtelijk publiceren, die de normale pers vaak amper tot geheel niet halen. Maar wel van uitermate groot belang zijn.
Deze sites gaan een stuk verder in hun nieuwsvoorziening dan menig televisie programma of dagblad. Ze zijn stuk voor stuk onafhankelijk, niet door subsidie op de been gehouden en behoeven hun broodheren, die ze trouwens niet hebben, ook niet naar de mond te spreken. Dán kun je komen tot een schitterend staaltje van onafhankelijke nieuwsgaring. Temeer als, zoals bij meerdere van deze sites gebruikelijk is, dat men kan en mag reageren en niet zoals bijvoorbeeld bij www.nujij.nl regelmatig gebeurd, dat een niet welgevallige reactie van lezers zomaar wordt verwijderd zonder meer.

Als men de berichten van bijvoorbeeld deze week op bovengenoemde sites eens grondig en aandachtig doorleest. Voeg daarbij het immense aantal onderwerpen die direct dan wel indirect betrekking hebben op de ons steeds meer opgedrongen islam en waar we zonder moeite vooralsnog wel kennis van kunnen nemen via de normale geijkte kanalen van pers en media. Dan kan ik maar tot één conclusie komen.

DE ISLAM DOMINEERT ONS, DE ISLAM GIJZELT ONS, DE ISLAM BEDREIGT ONS.

En dit alles veel meer dan we beseffen of ons realiseren. Ik zal volstaan met enkele feiten te vernoemen die deze week mij en wellicht ook uw aandacht vroegen.
De rechtbank rehabiliteert de Hofstadgroep, zegt althans dat zij geen terroristen zijn. Ja, wat zijn het dan? Spelende kindertjes met Donald Duckjes in de hand?
Nee, dat laatste ook weer niet, want in Engeland gaan de moslims tekeer tegen de veelvuldige afbeelding van de drie biggetjes in de Donald Duck. Da’s niet hallal, weet U? Is slecht voor tere islamitische kinderzieltjes. Misschien kunnen ze beter kijken naar wat vrolijke onthoofdingen van de vijanden van Allah? Da’s misschien een stuk passender?

Neem het bericht dat ’top’-advocaat Gerard Spong gratis publiciteit wil forceren door een freak die beweert dat rokers pure fascisten zijn te gaan bijstaan in zijn aanklacht tegen Geert Wilders. Een aanklacht betreffende een film die nog niet is uitgekomen notabene en waarvan de specifieke inhoud nog niet bekend is.
Fijne man trouwens die Spong, die zo ver zou gaan voor een cliënt, als het een terrorist betrof, dat hij geen waarschuwing zou afgeven als hij weet had van een op hand zijnde aanslag, door diezelfde cliënt. Tja, je moet je handel natuurlijk wel veilig stellen. Die onschuldige mensenlevens, ach, dat zijn veelal toch maar mensen, die als ze al een advocaat nodig zouden hebben er een met ’toevoeging’ dus ‘pro deo’ zouden kunnen betalen. U weet wel, die eigen bijdrage die je dan toch nog altijd moet ophoesten.

De berichten in zowel de pers, media als zeker op de bovengenoemde sites laten ons duidelijk zien dat je de nieuwe instromelingen, de nieuwe landgenoten het NOOIT NAAR DE ZIN KAN MAKEN.
De Telegraaf van 26 januari citeert op pagina 5, Arabist Hans Jansen, die stelt: “Je beledigt de islam al als je geen moslim wordt.”

Met deze stelling als maatstaf kun je dus domweg al geen enkele dialoog aangaan.
Zelf heb ik het vaak geprobeerd met wat ik dacht; ‘dat zijn gematigde moslims’. Soms rokend en drinkend, dus niet al te fanatiek. Geen uiterlijke kenmerken zoals bepaalde religieuze kledij dragend en vaak ook nog hard werkend én mét een gezinnetje.
Op zich niets mis mee, maar naar enig doorpraten bemerkte ik al gauw en dat in bijna alle gevallen ( 11 x een serieuze poging gewaagd ) dat men, als men maar diep genoeg door vraagt in wezen te maken heeft met mensen die vooralsnog niet de wapens op willen en zullen nemen, maar het wel degelijk bereidt zijn te gaan doen als de situatie daar in hun ogen om vraagt. Dat feit onder ogen ziende sterkt mij in de overtuiging dat we een levensgroot PAARD VAN TROJE hebben binnen gehaald.
Met de regering voorop en alle linkse wereldverbeteraars er achter aan. Zo wordt dit feit in alle toonaarden ontkend.
Zo worden er mensen zoals een Geert Wilders, een Rita Verdonk en zelfs vele nuchter- en reëel denkende mensen verweten zonder politieke binding, dat zij fascistisch bezig zijn.
Én wordt er maar al te graag een verwijzing gemaakt naar de jaren dertig van de vorige eeuw, toen in de jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, met name in het Duitsland van die dagen, de haat tegen de Joden groeiende was, hetgeen dan geresulteerd heeft in de holocaust.

Er was en is echter een levensgroot verschil met die jaren.
De Joodse bevolking van Europa had destijds geen enkele maar dan ook geen enkele aspiratie het heft in handen te nemen. De regeringen over te nemen of het vormen van politieke partijen. Nazi-Duitsland heeft zelfs in de aanloop naar de 2e wereldoorlog zelfs geprobeerd een joodse staat te doen vestigen in wat nu Israël is. Een feit wat weinigen weten laat staan beseffen. Echter hun inspiraties achter dat idee waren niet erg kosher, maar dát is een andere zaak.
De Joden in die jaren droegen hun religie of godsdienst geenszins uit, drongen het niemand op en zeker in vergelijk met de huidige islamitische groeperingen in Europa eisten zij niets van ons. Hooguit stelde zij het op prijs met rust en vrij gelaten te worden in hun beleving.
Het is derhalve een misselijk makende en aperte leugen om de nazi haat van die tijd ook maar te willen vergelijken met de angst en de geluiden van waarschuwing die nu een steeds groter wordende groep mensen heeft en krijgt ten aanzien van de veeleisende en opdringende islam.
Daarom acht ik het nodig, en gelukkig ik niet alleen maar vele honderdduizenden met mij dat zoveel mogelijk mensen kennis gaan nemen wat de islam is. Wat de moslims voorstaan. Wat hun doel is en hoe zij ons zien.
Kennis is het sleutelwoord en de bovengenoemde sites zijn vaak zeer goed in staat om u die broodnodige kennis bij te brengen, zonder u iets op te dringen.
Want VRIJHEID dat is onze hoogste goed. Vrijheid van denken. Vrijheid van handelen, Vrijheid van leven. Vrijheid in keuzes met die restrictie dat we de vrijheid van anderen niet beperken en belemmeren door onze keuzes.
De islam daarentegen kent die vrijheid niet, is a-democratisch en is ons wezensvreemd.

Het is de moslim eigen zijn leven te geven voor zijn jihad, voor zijn overtuiging.
En die overtuiging is in ieder geval dat de islam de wereld alles overheersende religie moet worden zodat er een Dar es Salaam, een alles omvattende islamitisch bestuurde wereld zal komen met de sharia, de islamitische wet, als leidraad.

Wat stellen wij hier tegenover? Wat stelt onze overheid hier tegenover? Wat stellen onze regeringen, Europees gezien hier tegen over?
Vooralsnog: NIETS, pappen en nat houden, hooguit theedrinken zoals de burgemeester van Amsterdam vaak pleegt te doen. Zelf heb ik van moslims vernomen dat zij hem om deze laffe stellingname ten diepste verachten. Maar vooralsnog maken zij gebruik van het in hun religie geldende en geoorloofde vorm van Taqiya, de bedrieglijke en huichelachtige aanpassing. TOTDAT………!

U bent gewaarschuwd en de desbetreffende sites waarschuwen u elke dag keer op keer.
————————————————————
Ingezonden door Silvia Videler. 26 januari 2008
————————————————————
Zie ook voorgaand artikel: “Wat gaat islam nog meer doen?”

50 REACTIES

 1. Silvia

  Lang artikel.

  Het staat of valt met zelf kritisch nadenken. Dat doet de Islam niet. Heb dat zelf tijdens een fietsvakantie in Pakistan mogen ervaren. De tribale primitieve Mohammed volgelingen werden daar door de intellectuele elite afgedaan als "uneducated". Helaas "uneducated" of niet wel de meerderheid van het Pakistaanse volk uitmakend. Zo ook in NL. Alhier een autochtone meerderheid die niet kritisch nadenkt en alhier de linkse primitieve zelf benoemde semi intelligentsia volgt. What’s the difference?

  Het zou leuk zijn als men eens de intellectuele capaciteiten laat spreken en zelf gaat nadenken, maar dat lijkt me een utopie toe.

 2. Je kop vat eigenlijk alles samen; waar ligt de grens en wat is genoeg?

  Wat mij betreft zijn beide allang bereikt en schuiven we geen mm verder op. Je kunt heel goed de tendens zien dat de Islam steeds verder gaat en nieuwe voorrechten eist als ze weten dat dit mogelijk is omdat onze bestuurders bestaan uit ruggengraatlozen. Het is begonnen van folders in eigen taal en gebedshuizen naar gigantische moskeeën. Nu zijn we aanbeland op het inleveren van onze vrijheid van meningsuiting. Onze regering buigt en probeert met een diarree aan gesponsorde multiculprogramma’s met voorbeeldmoslims ons een rad voor de ogen te blijven draaien.
  De klok staat al op 5 over 12 en mijn mening is dat een terugdraaiing naar de vrije seculiere maatschappij van 20 jaar terug zal niet zonder een mate van repressie/geweld kunnen.
  We hebben echter geen keuze of nu door de zure appel of over 30/40 jaar een moslimstaat aan onze kinderen overlaten.

  Ik denk dat ik toch wel een beeld heb over hoe deze collectieve totalitaire ideologie in elkaar steekt omdat ik jarenlang met moslims gewerkt heb en ook op vakanties wel het een en ander gezien/gehoord of meegemaakt heb.

  Niet de individuele mensen op zich zijn het probleem. Daar zitten net zoals bij de NL-ers goeie en slechte tussen.
  Het probleem is de collectieve ideologie die er bij deze mensen schijnbaar ingeramd zit.

 3. Welk een reactie kan ik nog geven aan GB dan dat ik met elke regel 100% eens ben, ook de laatste alinea!

 4. Oke, wat de auteur en andere critische lezers zien, waarom zouden onze regeringsleiders dat dan niet zien.

  Natuurlijk zien zij dit ook. Wat is hun (geheime) agenda, waardoor zij steeds maar toegeven aan moslims?

  Ook ik lees dat een of ander groot moefti in het Europees parlement waarschuwd voor geweld van moslims.

  Dus waarom kunnen ze zo ongestoord hun haat en angst zaaien?

 5. Uw alinea over advocaten deel ik niet.

  Advocaten zijn m.i. de laatste verdedigingslinie tegen bagger-wetgeving en speurders die pootje lichten met methoden.

  Helaas is het zo dat de eerste die met dergelijke wetgeving te maken krijgen mensen zijn die nu eenmaal niet tot de ‘fine fleur’ kunnen worden gerekend.

  Anders laten ‘ze’ de lat nog meer zakken totdat er weer genoeg criminelen zijn gecreeerd om het systeem te voeden.

  Dat de heer Spong compromisloos voor de belangen van zijn client (en in veel gevallen zeer indirect mijn belangen m.i.) gaat is juist te bewonderen.
  Dan moeten ‘ze’ maar betere wetgeving maken/handhaven.

 6. [4]

  Natuurlijk zien zij dit ook. Wat is hun (geheime) agenda, waardoor zij steeds maar toegeven aan moslims?

  Ik zal eens een gooi doen;

  – korte termijnpolitiek en doorschuifgedrag (politici zitten er over het algemeen 4 jaar). Dit is een menselijke natuur die in bedrijven maar ook in de politiek altijd voorkomt. Alleen sterke leiders kunnen zich hieraan onttrekken.
  – gebrek aan ruggengraat ofwel pure lafheid. Politiek en democratie is niet voor bange of politiek correcte mensen maar die zwaaien op dit moment wel de scepter
  – economische belangen. Laat men zich gijzelen door het Midden Oosten (m.n. Saudi Arabië)? Hierbij wil ik nog melden dat olie/energie het smeermiddel is waar de gehele westerse economie op draait.
  – eigen belangetjes. Alle drie de regeringspartijen hangen een collectieve ideologie aan en hebben een broertje dood aan een individueel denkende en handelende burger. Zij hebben meer overeenkomsten met de Islam als menigeen hier beseft. Een christelijk, socialistisch, islamitische tradite komt hen wel goed uit.

  Het zal hoogstwaarschijnlijk wel een combinatie van deze (en meerdere?) ounten zijn.

 7. [6] Goed begin van een analyse. Het zou fijn zijn als je dit nog verder zou kunnen/willen uitwerken in een artikel en ter discussie stellen.
  (Stuur dan rechtstreeks naar hub@vrijspreker.nl )
  "
  Een eerste bijdrage:
  "Alle drie de regeringspartijen hangen een collectieve ideologie aan en hebben een broertje dood aan een individueel denkende en handelende burger"
  Het is nog erger. Dit geldt voor alle partijen in de Tweede Kamer. Ik zou zeggen voor alle huidige politici. Er is er geen een die consequent de individuele vrijheid verdedigt.

 8. Mevrouw Videler, opnieuw een verschrikkelijk goed stuk van uw hand. Heeft u al eens overwogen om dit professioneel op te pakken? Uw analyse dat de ogen bij steeds meer mensen opengaan is helder. Als een soort veenbrand echter blijft het smeulen. Dhr. Fortuin was de eerste politicus die er zijn mond over open deed. En vervolgens wordt het hele thema weer met de mantel der liefde bedekt. Laf? Ja laf. Immers het vraagt om moed om te zeggen wat je denkt en wat je vind. Ook als dat niet salonfähig is. Ik stel vast dat de politici van 0031 verkrampt zijn en volkomen vast zitten in "Kijken naar wat verbind". Op zich vanuit mijn prive situatie een zeer goede instelling, maar om te kijken naar wat verbind heb je twee partijen nodig. Één van deze partijen weigert pertinent mee te kijken in de richting van wat verbind. Zij predikt het één en praktiseert het ander.

  Is het vijf over twaalf? Nee dat denk ik niet. Ik denk dat het al voorbij vijf over twaalf is. We zullen een periode gaan meemaken dat wij onze "vrijheid" met liefde inleveren aan de Islam. We gaan echter ook zien dat er een ware veldslag zal gaan plaatsvinden. De veenbrand zal zich manifesteren in een uitslaande brand. En er zullen klappen gaan vallen. Predik ik hiermee geweld? Nee want ik hoop dat we het niet mee zullen maken. Maar ik vrees het ergste.

 9. [7]

  Het is nog erger. Dit geldt voor alle partijen in de Tweede Kamer. Ik zou zeggen voor alle huidige politici. Er is er geen een die consequent de individuele vrijheid verdedigt.

  Er zijn er een aantal die een eind(je) in die richting zitten maar ik moet toch ook wel de opmerking maken dat de achilleshiel van onze samenleving de secularisatie en individualisering is.
  Je ziet dat het bij de moslims een stuk makkelijker is om mensen te mobiliseren. Kijk alleen maar naar de cartoonrellen.
  Deze individualisering maakt het moeilijker om een collectief veelkoppig monster dat islam heet te bestrijden. We zullen ook als individu dingen moeten vinden die ons binden en sterker maakt. Nationalisme?? Of Ego’s opzij en meer in Europees verband samenwerken (bv Deense volkspartij, Vlaams Blok, SVP in Zwitserland, Lega Nord en PVV)? Ik ben huiverig voor alles wat met Europa op dit moment te maken heeft maar je moet wel pragmatisch blijven denken in deze.

  Ik zal eens nadenken over een verdere analyse, Hub.

  [9]
  En er zullen klappen gaan vallen. Predik ik hiermee geweld? Nee want ik hoop dat we het niet mee zullen maken. Maar ik vrees het ergste.

  Geweldloos de geest in de fles krijgen is een gepasseerd station. Ik hoop op een beperkte confrontatie en gaan grootschalige escalatie. Het probleem is dat we opgescheept zitten met een stelletje dhimmi’s en de kostbare tijd in ons nadeel tikt.

 10. De eerste Turken en Marokkanen kwamen hier ooit binnen als gastarbeiders. Terwijl in Nederland een zeer groot te kort was aan huisvesting ging de regering er al snel toe over om deze gastarbeiders (Turken en Marokkanen) het recht te geven om hun gezin hier heen te halen. Dat is niet alleen uiterst verdacht omdat er een zeer groot te kort aan woonruimte was (er werd door de regering heel veel inspanning geleverd om de woningnood te verminderen) maar ook omdat deze mensen toch wel hierheen zouden zijn gekomen als deze extra rechten niet verleend zouden zijn. Bovendien vervulden de gastarbeiders maar een zeer marginale rol inde Nederlandse economie. De schattingen zijn dat door de komst van deze extra arbeidskrachten in die tijd de Nederlandse economie per saldo met maximaal slechts 0,6 % extra is gegroeid. Hierbij komt nog dat de vruchten van onze economie over meer mensen (namelijk deze gastarbeiders en hun familie) gedeeld moesten worden waardoor de winst per persoon zeer gering was.

  Waarom heeft de regering de gastarbeiders het recht geven om hier te blijven en om hun familie (recht op gezinshereniging) of bruid (recht op gezinsvorming) hierheen te halen terwijl hier grote woningnood was?

  Het staat inmiddels vast dat in landen met een grote herverdeling van inkomsten (welvaartsstaten zoals Nederland) de komst van laag en ongeschoolde buitenlanders een negatieve invloed heeft op de economie. Met andere woorden deze mensen kosten de samenleving meer dan dat ze ons opleveren.

  Waarom staat de regering toe dat er nog steeds mensen uit Turkije en Marokko hierheen komen terwijl ze onze samenleving zoveel kosten? De afgelopen 10 jaar zijn er nog eens meer dan 110.000 Turken en Marokkanen in ons land komen wonen terwijl er in Nederland een overschot is aan laag en ongeschoolde werknemers. In de grote steden leeft 80% van de Marokkaanse mannen van een uitkering van de Marokkaanse mannen van 45 jaar en ouder is dat zelfs 90%. Hoe komt het dat zij "geen werk kunnen vinden" terwijl er nu al meer dan 100.000 mensen uit Oost Europa in Nederland aan het werk zijn? Waarom wordt er niet keihard opgetreden tegen het misbruik van onze sociale voorzieningen?

  In afgelopen 45 jaar zijn onze sociale voorzieningen eenzijdige in het voordeel van laaggeschoolde buitenlanders gewijzigd..
  Per jaar wordt meer dan 10 miljard (10.000.000.000) Euro uitgegeven aan diverse instellingen (onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdwerk, sociale woningbouw enz. ) subsidies (huurtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag, gezondheidszorg enz.) en uitkeringen ( bijstand enz.) ten behoeve van niet-westerse allochtonen. Dit zijn voornamelijk Turken en Marokkanen.

  Waarom worden onze sociale voorzieningen telkens in het voordeel van buitenlanders gewijzigd?

  Zo’n 45 jaar geleden zijn er een nieuwe inzichten ontstaan over de criminaliteit. Hierbij werd de oorzaak van de criminaliteit niet meer bij de dader gezocht maar bij de maatschappij of de leefomstandigheden waarin de dader is opgegroeid.
  De crimineel werd hierbij niet meer als dader gezien maar als slachtoffer die geholpen moest worden. Inmiddels is bekend dat deze theorie niet zo eenduidig klopt met de werkelijkheid. Helaas is het gevangenisregime en de strafmaat nog gebaseerd op deze achterhaalde theorie met alle nadelige gevolgen voor de maatschappij waarin wij leven. Het resultaat is namelijk dat de criminaliteit sinds 1960 schrikbarend is toegenomen. . De criminaliteit kost onze samenleving inmiddels meer dan 32 miljard euro per jaar. Meer dan de helft van de misdrijven in ons land worden gepleegd door mensen die niet in Nederland geboren zijn.

  Voor buitenlandse criminelen is Nederland een waar paradijs. Er valt in Nederland veel te halen, de pakkans is bijzonder klein (we zetten de politie liever in voor het uitschrijven van verkeersboetes), de strafmaat is (nog steeds ) laag en de gevangenissen lijken meer op hotels.

  Waarom hebben wij in ons land een systeem dat in het voordeel werkt van (buitenlandse) criminelen?

 11. [11]

  Waarom heeft de regering de gastarbeiders het recht geven om hier te blijven en om hun familie (recht op gezinshereniging) of bruid (recht op gezinsvorming) hierheen te halen terwijl hier grote woningnood was?
  Zou het iets te maken kunnen hebben met de "oil for immigration" politiek in combinatie met het zieligheids- en maakbaarheidsdenken van links??
  Olie is de kurk waarop we drijven en dus moet je de macht van oliereuzen als Saudi Arabië en Koeweit niet onderschatten.
  Het is in deze ook een grote blunder dat conservatief links vooruitgang op het gebied van alternatieve energie (kernenergie/fusie wind/zonne-energie) heeft tegengehouden en ons afhankelijk heeft gemaakt van totalitaire woestijnstaten.
  Of wordt de klimaathoax nu gebruikt om de werkelijke reden van het nieuwe energiebeleid te verdoezelen??

  Daarbij wil ik nog melden dat er in de jaren 70-80 toen deze beslissingen werden genomen er geen keuze was tussen links of rechts maar alleen tussen links en extreem links.

 12. [11]En dan kom als nederlander na 25 jaar trouwe dienst door ziekte van je partner in de financieele problemen.

  In naam der koningin lopen de ratten je vervolgens te beroven van je laatste bezittingen.
  En dan als knock-out mag je gaan proberen om je kinderen in leven te houden voor ¤ 1,50 per dag.
  En trots dat we zijn op nederland.

  De Haagse maffia kan van mij doodvallen.

 13. Silvia Videler vraagt in haar artikel o.a.

  “Wat stellen wij hier tegenover? Wat stelt onze overheid hier tegenover? Wat stellen onze regeringen, Europees gezien hier tegen over?

  Gelukkig zijn er goede columnisten die ons de waarheid voorhouden en ons proberen wakker te schudden, maar ik vrees dat we te laat zijn. Ik zag het al in de zestiger jaren dat het verkeerd moest gaan. mede gezien de incapabele politici die alleen maar oog hadden voor een politieke carrière hetzij bij de VN of Brussel. Wat de nationale belangen betrof
  geloofden zij het wel. Enfin, we zijn aanbeland op het punt wat ik 40 jaar geleden al vreesde.

  Nederlanders vinden dat het anderen maar moeten doen. Kijk, nu gisteren een armzalige 40-tal deelnemers aan de protestdemonstratie tegen de islamisering van Europa. Na de cartoonrellen heb ik er met mijn partner gestaan in de felle kou tussen scheldende en schreeuwende in het zwart gemaskerd tuig. Bij de demonstranten was niemand die zich, waar dan ook achter verborg.

  Hoewel ik mij toen had voorgenomen nimmer meer aan een demonstratie deel te nemen, was ik toch gegaan ware het niet dat griep me parten speelde. Helaas!

  Waarom willen Nederlanders eigenlijk niet vechten voor hun vrijheid. Vrijheid, zei Mr. G.B.J.
  nog niet zo lang voor zijn overlijden:
  “Mensen, pas toch op, vrijheid is geen vanzelfsprekendheid”

  Nederlanders hebben het drukker met voetbal en die domme televisie. En vooral ook hoe ver en hoe vaak ze dit jaar weer met vakantie zullen gaan. Jarenlang hebben ze dat gedaan terwijl hun land bezet werd. Want van een ding kunnen we zeker zijn de islamisten komen met een opdracht en dat heb ik vanaf het begin begrepen.

  Om voldoende aanhang te krijgen zal moeilijk zijn met ongeveer miljoen ambtenaren, een miljoen WAO-ers en ook nog eens een half miljoen werklozen, maar die zullen inmiddels wel
  begrepen hebben dat hun heil in elk geval niet van links komt, noch van het CDA of CU.
  Tel er ook nog maar bij op de stoottropen van Gr.Links en de SP + plus de gesubsidieerde parasieten en dan zult u zien dat dat profitariaat het zal winnen. Wat ook precies hun opzet was en is.

  En de EU? Dat zijn de nieuwe fascisten of zoals Boekovski het destijds al zei
  Europa heeft alle kenmerken van de EUSSR. Hij had het in elk geval goed gezien.

  Europa heeft willens en wetens de verderfelijke “Vijfde Colonne” van de islam binnengehaald. Wat hen militair niet is gelukt, gaat hen met medewerking van Brussel wel lukken. En Harry Potter maar schermen met “Normen & Waarden” deze landverrader.

  Wannes

 14. [14] Wannes niet zo pessimistisch zijn. Daar is geen enkele reden voor.

  Zowel Rita Verdonk als Geert Wilders hebben ondanks hun beperkte middelen in korte tijd een aardige aanhang weten te verwerven. Ook de VVD schuift met Henk Kamp langzaam maar zeker onze kant op. De aanhang van de PvdA is nog niet eens meer de helft van wat het na de val van het Kabinet Den Uyl had. Ook bij de jongeren van het CDA zien we een verschuiving.

  Ik vind dat het de goede kant op gaat. Vergeet niet dat de VARA, VPRO en de NOS in handen zijn van linkse machtswellustelingen die er alles aan doen om hun dik betaalde baantjes te houden. Dankzij internet zijn steeds meer Nederlanders op de hoogte van de enorme missstanden in onze samenleving.

 15. Goed stuk, Sylvia.

  "Misschien kunnen ze beter kijken naar wat vrolijke onthoofdingen van de vijanden van Allah?"
  Ja, de Mickey Mouse jeugdfilmpjes van Hamas zijn ongetwijfeld veel geschikter. Hoewel, Mickey is meen ik vervangen omdat-ie een zelfploffertje had gedaan…

  "Tja, je moet je handel natuurlijk wel veilig stellen".
  Precies! En weldenkende autochtoon zal zich wel drie keer bedenken voordat-ie Spong inhuurt als-ie een advocaat nodig heeft…

  En dan te bedenken dat Spong Fortuyn fanatiek steunde, terwijl deze dezelfde anti-islam boodschap ventileerde.

  Ik vraag me trouwens af wie voor de kosten van deze rechtszaak opdraait. Ik kan me niet voorstellen dat Spong die zelf ophoest. Dus: is dit er weer eentje van het type taxpayer vs. taxpayer?

 16. Ik kan alleen maar instemmen wat hier geopperd wordt. Ik wil alleen even reageren op de gematigde moslims waar de schrijfster het over heeft. Op zich allemaal waar, naar mijn mening, maar ik wil dit stukje toch wel even aanscherpen. Een vreedzame houding kan zo omslaan. Zie als voorbeeld Yoegoslavie en nu Kenia. De verschillende bevolkinsgroepen, in Yoegoslavie ook de religies, hebben redelijk vreedzaam naast elkaar geleefd. In beide gevallen is het uiteindelijk tot een ontploffing gekomen. Naar mijn inziens, ligt dit ook in het verschiet in Europa met onze molims. Frankrijk kan hiervoor als voorbeeld dienen als voorbode, maar de rellen in Amsterdam Slotervaart ook. Er zijn Islamitische organisaties en Moskeeen die dit ook voorstaan. Maar goed, een mantel der liefde en wat pappen en nathouden van onze Job, misschien nog een commissie bestaande uit uitgerangeerde politici zodat deze ook weer even in het nieuws zijn, en hop alles is weer goed. totdat de pleister natuurlijk los laat. Ik neem vanavond nog snel een varkenshaasje, je weet maar nooit wanneer dit niet meer mag

 17. [15]
  U heeft best gelijk en het succes van Verdonk en Wilders zijn mij natuurlijk ook bekend.
  Maar de vraag is wat doen de mensen straks aan het stemapparaat, wat bovendien ook nog eens gemanipuleerd kanworden. U zag dat gisteren bij twee deelstaatverkiezingen in Duitsland. Daar heeft het CDU verloren en de socialisten hebben gewonnen. Nu begrijp ik best dat de Duitsers schoongenoeg beginnen te krijgen van de leugenachtige Frau Merkel.

  Misschien herinnert u zich nog dat vóór de vorige Federale verkiezingen zij een actie voerde tegen de toetreding van Turkije tot de EU. Ze is toen teruggefloten door har partij. Nu ze Bondskanselier is geworden loopt ze het vuur uit haar sloffen omdat ze zo’n vurig voorstandster is van toetreding.
  Kunt u zoiets volgen? Ik niet. Maar daarom zijn we dan ook geen politici! We houden ons graag aan ons woord. Daar hebben politici geen last van.

  Waar het bij opns om gaat is dat we getalsmatig er niet meer toe doen, de import van islamisten gaat ongestoord verder en dus zal het steeds een groter gevecht worden om te winnen. Als de islam eenmaal heeft gewonnen wordt de democratie gelijk afgeschaft, want daar hebben ze niets mee op zoals zij ons bij herhaling laten weten. Bovendien de Nederlander denkt dat straks de
  Amerikanen die steeds gemener en ongegineerder onder kritiek door Europa, ons wel even komen helpen. Maar niets is minder waar; het is maar de vraag of ze het zelf wel aankunnen in eigen land. Want ook daar kunnen ze gemakkelijk naar toe emigreren. Dat in tegenstelling tot ons Europeanen.

  We weten dat de Omroepen, niet alleen de door u genoemden links zijn en dat is de spreekbuis van de overheid. Geen wonder dat Kok de z.g. omroepbijdrage heeft afgeschaft. Een drogreden natuurlijk want nu betaalt iedereen en als je inwonende kinderen in hebt wonen en je vrouw werkt, dan betaal je zelfs het drievoudige. Maar het publiek dacht dat het gratis was geworden? Hoe onnozel. We zullen ze alleen met geweld van hun tronen kunnen verdrijven. Misschien moet er toch nog een soort Revolutie komen, maar ook dan worden vaak weer de verkeerde de dupe.

  Nee ik ben niet optimistisch

  Wannes

 18. Geweldig artikel, Silvia!
  Ik meen dat de film, die Geert Wilders gaat uitbrengen, ook als doel heeft de mensen, die zo ontzettend slecht door onze media voorgelicht worden over het gevaar van de islam – de media promoten die, God-betere-het, zelfs)met eigen ogen te laten zien wat de koran en de ahadith nu precies beogen en nastreven.
  Mocht de islam in het westen een overmacht worden – en die kans zit er dik in – dat geef ik geen cent meer voor onze vrijheid van meningsuiting, onze vrijheid van geloof en onze vrijheid op zich.
  We zullen belasting moeten gaan afdragen aan de islam en mocht een moslim ons huis, onze auto of wat dan ook, dat van ons is, opeisen, dan hoeft hij of zij er alleen maar een ‘hek’ omheen te zetten en het is zijn eigendom.
  En dan niet klagen of protesteren, want daar houdt de islam niet van: we mogen toch al dankbaar genoeg zijn dat we in leven mochten blijven?
  Het is een ten hemel schreiend feit dat zó weinig Nederlanders de moeite nemen om het ‘Handboek van de moslimsoldaat ( de koran)nauwgezet door te nemen.
  Een ieder kan namelijk weten wat ons op termijn te wachten staat…. het staat er allemaal overduidelijk en op meerdere plaatsen in.
  Geert Wilders gaat met zijn film al die luie, oppervlakkige, naïeve mensen, die nu nog vrolijk lachen en dansen op de rand van de afgrond,de sluiers van de ogen afnemen.
  Dat de moslims dit niet willen – is begrijpelijk.
  Hun hele campagne van ‘islam betekent overgave’ en ‘islam is een religie van vrede’ is er juist op gericht dat wij NIET weten, wat er echt aan de hand is.
  Onze politieke leiders willen ons al even graag onwetend houden, want die hebben weinig zin om van ons de vraag te horen: "Hoe hebben jullie ons dat in Godsnaam kunnen aandoen?"
  Daarom zijn de media nu zo hard aan het werk om ons de film van Wilders bijvoorbaat tegen te maken.
  Zelfs rabbijn Soetendorp toonde zich vanochtend op radio 1 ( ik moet het helaas constateren) een goedwillende dhimmi.
  Soms is inzicht en opmerkingsgave heilzamer dan vriendelijkheid, want van onze vriendelijkheid wordt fors misbruik gemaakt.

 19. [20] Maar willen de politici dit dan echt vraag ik mij af, zijn zij echt zulke huichelaars en al dat strijden van onze voorouders dan echt voor niets geweest?

 20. [21]

  Zoals ik in reactie 6 al heb vermeld zal het wel een combinatie zijn van; lafheid, eigen belang en verkeerde prioriteiten leggen.

  Balkenende is gewoon de totaal verkeerde man op de verkeerde plaats in de verkeerde tijd. In de jaren 50 was het misschien wel een goeie geweest.

 21. Dit is een reactie op Roger.- U vraagt zich af, of het strijden van onze voorouders ( voor recht en vrijheid bijvoorbeeld) dan helemaal voor niets geweest is.
  Ja – dat is ook wel eens een gedachte die bij mijzelf opkomt.
  Mijn grootouders stierven rond 1965.
  Ik zou hen ( stel dat ik met hen kon communiceren) ónmogelijk de huidige toestand in de wereld kunnen uitleggen.
  Zij dachten nog huiverend terug aan de ellende van twee wereldoorlogen en hoopten vurig, dat het communisme het hier, in het vrije westen, nooit voor het zeggen zou krijgen.
  Maar het communisme heet nu ‘links’ en het versjachert alles, wat Nederland eens aan waarden had.
  Het communisme heeft, langs een rare kronkelweg, wel degelijk gewonnen.
  En Hitler, die overwonnen leek, heeft posthuum toch ook nog min of meer zijn zin gekregen: Eurabië was mede zijn droom en kijk eens hoe de leiders van dat monsterverbond land en volk van Israël haten en hoe zij heulen met Israëls vijanden.
  Onze Adolf wilde een totalitaire staat, waar geweld en het recht van de sterksten de bevolking klein zou houden en zie: daar hebben we de islam, klef omarmd door judassen op het regeringspluche.
  Hij wilde ook al wat zwak en onproductief was verwijderen en zie eens hoe enthousiast er thans geaborteerd en ge-euthaniseerd wordt.
  Veel pijn lijden wordt bijna als beledigend voor gezonde mensen gezien… mijn leerlingen vroegen laatst kribbig aan een medeleerling met een oma met kanker: " Waarom vraagt ze dan geen spuitje?"
  Ouderen moeten tot op hoge leeftijd met botox en operaties sexy en jong blijven en kleine kinderen moeten prijzen winnen met zwoele liedjes: lang leve de succesvolle, sexy supermens en weg met alles dat zwak en weerloos en nog niet of niet meer vruchtbaar is.
  Een maatschappij die zijn vroegere vijanden al zó gelukkig maakt, door zichzelf uit te hollen tot iets dat nauwelijks idealen, innerlijke kracht en karakter meer heeft, wordt natuurlijk zonder al te veel moeite overgenomen door primitievere maar veel gewelddadiger lieden, die al vanaf de 7e eeuw na Christus van wereldheerschappij dromen.
  Ik denk dat wij de idealen van onze voorouders al verkwanseld hadden voor er ook maar één moslim in de buurt was.
  Ons huis stond leeg… en dat trekt krakers aan.
  Dat onze leiders ons op een presenteerblaadje aan onze vijanden aangeboden hebben, voor olie, welvaart enzovoort en bewust het onderwijs in de laatste tientallen jaren ondermijnd hebben ( want mensen zonder kennis pikken alles), was intussen wel de genadeslag.
  Soms heb ik ook heimwee naar de gezonde ideeën en de kracht van onze voorouders.
  In deze situatie, waarin wij ons nu bevinden, moeten we echter alles op alles zetten om in onszelf kracht en integriteit te vinden of te ontwikkelen.
  Met chips en Cola win je deze oorlog niet….

 22. Een hoop gepraat maar er gebeurd nog niets. Als het aan mij ligt beginnen de transporten van moslims vandaag nog. Dat klinkt hard, maar mensen toch hoe lang moeten we onze ogen sluiten? En mijn mensenrechten dan? Pffffff, die bestaan niet. Het is toch van de gekke dat altijd maar angst aanwakkeren en zo mensen onder de duim willen houden? Wat Wilders gaat laten zien is mij allang bekend. Maar je mag het niet benoemen, dan ben je fascist. En dat snap ik niet zo goed. Extreem rechts mag niet demonstreren maar moslims mogen wel alle verschrikkelijke dingen doen en zeggen.

  Het is mijn Nederland niet meer. De goede moeten altijd onder de kwade lijden. Wat een rot leven is dat. En het gaat maar door, tot er een burgeroorlog begint? Is die niet eigenlijk al begonnen? Autobranden in Frankrijk, Nederland en elders? Het disrespecteren van mensen en de orde? Hoe vaak moeten er subsidies gegeven worden aan een volk die totaal niet wil integreren?

 23. [17] "Ik kan alleen maar instemmen wat hier geopperd wordt. Ik wil alleen even reageren op de gematigde moslims waar de schrijfster het over heeft. Op zich allemaal waar, naar mijn mening, maar ik wil dit stukje toch wel even aanscherpen. Een vreedzame houding kan zo omslaan. Zie als voorbeeld Yoegoslavie en nu Kenia. De verschillende bevolkinsgroepen, in Yoegoslavie ook de religies, hebben redelijk vreedzaam naast elkaar geleefd. In beide gevallen is het uiteindelijk tot een ontploffing gekomen."

  In 1984 waren de olympische winterspelen in Sarajevo (Bosnie). Joegoslavische moslims, kroaten en serviers, toen nog eendrachtig verenigd onder het communism-lite, hesen gezamelijk broederlijk de vlag. Toen de communistische leer ter ziele ging in 1990 kwamen in het ideologische vacuum de aloude ‘bloedsbanden’ weer te voorschijn met als voorspelbaar gevolg dat ze elkaar de hersens in gingen slaan en zoveel mogelijk territorium naar de eigen groep probeerden te trekken. Uiteraard koos de grootste vijand van de blanken ter wereld (Amerika, daar zijn immers de Job Cohennen nog meer de baas dan hier) partij voor de moslims. Als straks in Nederland de officieele staatsideologie, het multiculturalisme, ter ziele gaat, zullen dus de Nederlanders en de moslims elkaar eveneens te lijf gaan. Als dat pas over een jaar of 20-30 gebeurt dan hebben we het over een nederlandse groep van zo’n 50% met een gemiddelde leeftijd van 45-50 jaar tegen een groep allochtonen van eveneens 50% met een gem. leeftijd van pakweg 30, deze laatste met een veel grotere stervensbereidheid dan die duffe nep-duitsers, aka nederlanders. Je mag 1 keer raden wie er dan gaan winnen. In dat scenario gaat er in dit land gaat mogelijk in deze eeuw meer bloed vloeien dan in alle eeuwen van nederlandse geschiedenis bij elkaar.

  De multiculturalisten zullen proberen dit scenario te voorkomen door enerzijds de scherpe kantjes van de radicale Islam mbv veel thee weg te poetsen; de blanken zullen als vanouds met de racisme-knuppel in het gareel worden gehouden. Zeg maar een soort Joegoslavie-tijdens-Tito-benadering. Een en ander gepaard gaande met steeds repressievere maatregelen tegen alle bevolkingsgroepen. Het worden wel spannende tijden in het westen: s’avonds na spertijd in het donker langs de gevels sluipen met samizdat dvd-tjes, thuis bij kaarslicht luisteren naar Radio Vrij Moskou, enz. Amsterdam zal al lang zijn gemuteerd tot een soort van Belfast, met streng gescheiden wijken, onderling dmv muren afgeschot. Internet bestaat al lang niet meer. In Den Haag heerst dan een dictatoriale multiculturele junta olv Job Trotzky.

 24. Er kan geen twijfel bestaan aan de intenties van de moslims:

  "The current leader of the MB, Mohammad Mahdi Akef, has called on its members to serve its global agenda, declaring “I have complete faith that Islam will invade Europe and America.” On its English website, the Brotherhood professes moderation and praises Multiculturalism as a way to spread Islam. However, on their Arabic website, Akef in February 2007 reassured his followers that “the Jihad will lead to smashing Western civilization and replacing it with Islam which will dominate the world.” In the event that Muslims cannot achieve this goal in the near future, “Muslims are obliged to continue the Jihad that will cause the collapse of Western civilization and the ascendance of the Muslim civilization on its ruins.”"

  Uit Fjordman’s jongste, zeer lezenswaardige essay: http://gatesofvienna.blogsp

 25. [27] "Er kan geen twijfel bestaan aan de intenties van de moslims:"

  Natuurlijk niet. Waarom zouden die moslims ons niet proberen te koloniseren? Wij hebben eeuwen lang hetzelfde met hen gedaan. Het kleinste guppie dat rondzwemt in de grote oceaan droomt nog van de wereldheerschappij, totdat die in de buik van een grotere vis op pijnlijke wijze aan de grenzen van zijn macht wordt herinnerd. Jij probeert de wereld te zien door een morele zonnebril, maar daarmee zie je de wereld onder vals licht. Het is veel wetenschappelijker de wereld darwinistisch, ‘Jenseits von Gut und Boese’ te bekijken. Welke collectieve groepen zijn er, wat is hun waardestelsel, wat de gemiddelde leeftijd, wat hun territorium met wat voor resources en gemiddeld IQ hebben ze. Kortom geopolitiek. Zoals het nu gaat, gaat het massaal fout met het Westen. De boodschap van Buchanan in de ‘Death of the West’ is onverkort geldig. Het Westen aborteert, onaneert, feminiseert, emancipeert en individualiseert zich zum Tode, terwijl de moslims met hun collectieve moraal lachend de tijd voor zich kunnen laten werken. En dan is er op de achtergrond nog dat andere, kleinere collectief, hyperintelligent, die de architecten van het multiculturele systeem zijn, en dat erop gokt dat het mogelijk zal zijn blanken en moslims te muteren in televisie-kijkende, hardwerkende, belasting-betalende zombies. Bij de blanken is dat al aardig gelukt. Nu de moslims nog. Om die reden wordt Wilders naar voren geschoven, die zich in het kleine hyperintelligente kamp bevindt en die helemaal geen Fortuyn is. Hij gaat proberen om de Islam te secularisen, net als in de jaren 60 de uh, ‘Frankfurters’ ons uit de kerk hebben gekregen. Mbv MTV e.d., wederom in het bezit en gestuurd door diezelfde kleine, nauwelijks zichtbare groep, wordt gepoogd een licht koffiebruin Menschenpark te creeeren met een IQ van (100+80)/2 = 90. Die zal erg makkelijk te controleren zijn door die hyperinteligent groep met een IQ van 115. Voila, de grand strategy en het drama dat zich momenteel in het westen afspeelt.

 26. [28] "Wij hebben eeuwen lang hetzelfde met hen gedaan."
  Volgens mij is deze zin niet geheel correct. Islam is altijd imperialistisch geweest, en de kruistochten, hoewel ook niet lekker, waren toch meer een reactie op de imperialistische islam dan een eigen initiatief. Ook nu zie je weer dat de christenen zich gaan roeren omdat islamieten zoveel aandacht krijgen. Een tactiek is zo maar ovegenomen, toch? Hoewel ik de christenen nog niet de gewelddadigheden van de islamieten zie overnemen, hetgeen toen wel het geval was. Maar als de bom barst kan dat nog komen, en dan gaat het niet zozeer om christenen, maar om niet-islamieten.

  Maar evengoed: 9 uit 10, vrees ik…

  Zum Kotzen.

 27. [29] Wij Nederlanders waren eeuwenlang eigenaar van het grootste islamitische land ter wereld, ‘Oostindie’. India (incl Pakistan), in engels bezit, omvat grote groepen moslims, de bovenste helft van Afrika is islamitisch en was eigendom van Engeland en Frankrijk. Het gehele Middenoosten was na de implosie van het Ottomaanse rijk voor een aantal decennia van Engeland. Wij hebben hen zonder meer gekoloniseerd. Zij ons nog nooit. Nog niet.

Comments are closed.