Voetbal! Een spel voor het hele volk en een spel dat je leuk moet vinden. Ja, je bent een watje, een slapjanus en geen echte vent als je niet van voetbal houdt! Lul de behanger ben je als je de tv op discovery channel zet terwijl het Nederlands elftal een doodstrijd levert.

Eerlijk gezegd, ik ben geen voetbalgek. Menig vriendin die zich aan mij heeft gestoord of het zelfs uitmaakte omdat ik één-nul ben, of was ik nou een lul? Omdat ik niet van voetbal hield en zei wel. Ja, het kan ook andersom! Maar goed, het is al lang geleden en doet me dan ook niets meer.
Als ik toevallig een keer zo’n ex zie, dan weet ik dat ik niet zo heel veel heb gemist. Ja, hooguit 1000 uitzendingen van Studio sport of zo.

Ik heb niets met voetbal, had mijn vader ook al niet, het zal wel in de genen zitten.
Het storende van voetbal vind ik dat in deze sport zo krankzinnig veel geld omgaat. En op zich is daar niets mis mee, maar ik ben van de oude stempel en ben van het geloof dat sport niets met geld heeft te maken. Dom geloof natuurlijk, want sport heeft alleen maar met geld te maken en echt niet meer met sportieve prestaties.
Als het zakenleven zich wil bemoeien met sport en de sportclubs kunnen daar beter van worden, dan laten ze maar mooi vriendjes met elkaar spelen en contractjes tekenen.
Als de voetbalclubs kunnen rondkomen van hun kaartverkoop en sponsoring of aandelen dan is zoiets natuurlijk geweldig.

Laat ik er maar niet langer omheen draaien, ik vind het ongepast en ongewenst dat belastinggeld verdwijnt in de zakken van zogenaamde sporters of clubs. Nu zullen er mensen zijn die zeggen dat zoiets allemaal wel meevalt en voetbal ook weer geld in het laatje van de overheden brengt. Maar ik ben van mening dat ieder dubbeltje gemeenschapsgeld die hieraan uitgegeven wordt, er één te veel is. Mede omdat ook hier de burger niets heeft te beslissen of wordt gevraagd.

De KNVB, ECV en CED noemen zich partner van de overheid en wijzen als partner de overheid op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

2.3.1. Versterking partnership met overheid
De nagestreefde inhoudelijke en communicatieve krachtenbundeling dient zich mede te richten op versterking van het partnership met de overheid. Het (betaald) voetbal erkent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil als partner van de overheid een significante bijdrage blijven leveren aan gemeenschappelijke doelstellingen. Daarbij wordt wel verlangd dat de overheid de unieke maatschappelijke positie van het (betaald) voetbal in woord en daad erkent, en dat dit leidt tot optimale (politieke en wettelijke) randvoorwaarden waardoor het (betaald) voetbal zijn functies nog beter kan vervullen. Hierbij moet expliciet worden gedacht aan het nemen van (wettelijke) maatregelen inzake het veiligheidsvraagstuk,
stringente handhaving daarvan en geen doorberekening van politiekosten.
Maar ook aan toepassing van wetgeving rondom zaken als mededinging, ‘staatssteun’ en fiscaliteit op een wijze die recht doet aan het specifieke karakter van de voetbalsport.
Vraagt de overheid van de KNVB en zijn partners een daadkrachtige invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, dan spreekt het voor zich dat het (betaald) voetbal diezelfde overheid ook op haar verantwoordelijkheden in deze mag aanspreken.

De KNVB wijst de overheid op haar verantwoordelijkheden, mede omdat jaarlijks 6 miljoen mensen passief deelnemen aan deze sportgekte. Eigenlijk wil de KNVB duidelijk maken dat ze 6 miljoen mensen van straat weet te houden. En ook dat voetbal veel en heel veel meer doet voor de maatschappij.

2. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN BETEKENIS
2.1. Belang en verschijningsvormen van maatschappelijke binding voetbal
Al vijftig jaar lang vervult het betaald voetbal in Nederland een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Als passieve vorm van recreatie is betaald voetbal een onbetwist bindend element
met en tussen miljoenen mensen die de wedstrijden bezoeken en/of volgen via televisie, radio, internet, kranten en tijdschriften. Het betaald voetbal is met recht stevig verankerd in de Nederlandse maatschappij.
Genoemde sociaal maatschappelijke binding kent meerdere verschijningsvormen, waaronder:
Vorm van recreatie
Het “beleven” van betaald voetbal (zowel clubs als “Oranje”) is een belangrijke vorm van passieve recreatie. De stadions in Nederland worden jaarlijks door 6 miljoen mensen bezocht, terwijl de Nederlander gemiddeld meer dan ooit naar betaald voetbal op de televisie kijkt (alle Nederlanders tezamen: 400 miljoen keer per jaar).
Betaald voetbal is ook een onderwerp waarover veel wordt geschreven en gesproken.
Voorbeeld voor anderen
Topvoetballers zijn niet alleen idolen van kinderen. Individuen in de samenleving worden geïnspireerd door prestaties van spelers, die tevens een voorbeeldfunctie hebben.
Bovendien draagt de professionele voetbalsport bij aan het besef van normen en waarden.
Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling
Het betaald voetbal biedt talentvolle voetballers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en van het voetbal hun beroep te maken.
Mogelijkheid tot identificatie met succes Top(sport)prestaties van “Oranje” en van Nederlandse clubs leveren een bijdrage aan het
positieve “wij-gevoel”. In een steeds individualistischer wordende maatschappij bestaat (mede als reactie daarop) parallel daaraan de groeiende behoefte ergens bij te willen horen. Het (betaald) voetbal voldoet aan die behoefte.
Promotiemiddel voor land, regio of stad
Top(sport)prestaties bepalen voor een deel de status van een land, regio of stad.
Het Nederlands elftal draagt de naam en faam van ons land uit. Ook steden profiteren in binnen- en buitenland van de faam van hun clubs en geven daaraan veelal gestalte door de naam van de stad aan die van de club te (laten) koppelen.
Het bovenstaande is van Europese Raad (Verdrag van Nice) tot Nederlandse overheid, van publiek tot pers onbetwist. De UEFA heeft in dat kader ten behoeve van de Europese Unie ook een sportprotocol opgesteld, waarin de rechten en verantwoordelijkheden van de Europese sportorganisaties zijn opgenomen op het gebied van:
•bevordering solidariteit
•scholing en training van jonge spelers
•bewaken integriteit van open en voor iedereen toegankelijke competities
•bestrijding racisme en dopinggebruik en het promoten van de gezondheid

files.datawire.nl/uploads/L…

Al deze zogenaamde maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de KNVB gedragen worden kunnen natuurlijk niet door de club zelf worden betaald. Duidelijk dat de overheid zich dit hele verhaal dient aan te trekken en daarom flink met de buidel moet rammelen.

Ook hier dient de burger die niets met voetbal heeft, gewoon mee te betalen. En dat is één van de vele redenen waarom voetbal mij niet lokt.

Misschien overbodig te vermelden dat de door gemeenten opgekochte skyboxen in de gedeeltelijk of geheel met overheidsgeld betaalde voetbalstadions, los van alle noodkredieten en andere injecties die clubs krijgen van de gemeenten, allemaal worden gefinancierd van onze centjes. Dat onze overheden zich zo inzetten voor voetbal is natuurlijk leuk voor degene die houdt van voetbal of behoorlijk van deze sport rond moet komen.
—————————————————-
Ingezonden door IIS

25 REACTIES

 1. Gelukkig, ik ben niet de enige. Altijd op zondagavond die k.tstudiosport vroeger. En ik hou nog steeds niet van voetbal. Het is een sport die mijn tijdsgenoot zo mooi zou illustreren. "Geef het volk brood en spelen." En dat geldt nog steeds zo.

 2. Braaaak!
  Helemaal mee eens. Dat er zoveel geld omgaat in sport vind ik op zich niet zo’n probleem, zolang het geen belastinggeld is. In Formule 1 gaat ook erg veel geld om. Alleen wordt dat niet door de staat gesponsord, maar door de teams en het bedrijfsleven zelf. Als een overheid al meebetaalt aan het aanleggen van een circuit en bijbehorende infrastructuur, dan is dat uit economisch belang, want F1 brengt een hoop commerciële activiteiten met zich mee, en dat geld wordt in de regel wel terugverdiend. Feit blijft overigens wel dat de belastingbetaler in het noorden nu niet direct profijt heeft van de omzetten in het zuiden, maar als de economie floreert heeft uiteindelijk iedereen daar plezier van. Punt is dat er niet structureel belastinggeld wordt gepompt in de F1. Teams en coureurs halen hun fondsen niet bij de staat.

  Bij voetbal gaat dit helaas niet op. Dat (goede) voetballers veel verdienen is nog te billijken vanuit het simpele gegeven dat ze vroeg met pensioen gaan, en in hun korte ‘productieve’ periode hun financiële belangen dienen veilig te stellen. Bovendien is het niet aan mij om te bepalen wat ze mogen verdienen, zolang daar geen van mij afgeperst geld voor wordt gebruikt. Vrijheid blijheid. Hoewel ik persoonlijk dan wel weer bijna over mijn nek moet als lowlifes als de Beckhams dan weer zo nodig de celebrity uit moeten hangen (of dichter bij huis Bestelle Gullit).

  Mijn probleem met voetbal is alles eromheen. Een stadion bouwen met belastinggeld uit economische motieven gaat niet op, omdat de supporters over het algemeen geen commerciële activiteiten ontplooien. En wat er aan positieve economische facetten zijn wordt wel weer teniet gedaan door de hooligans, die bij bepaalde wedstrijden uitsluitend komen om te matten en te slopen.

  Daarnaast terroriseert voetbal ook op een andere manier de naaste omgeving van een stadion: woonwijken worden afgezet omdat anders de supporters alle straten volparkeren. Wie iemand in zo’n wijk wil bezoeken heeft een pasje nodig om langs de afzettingen te mogen, en sinds 2008 krijgt elke bewoner nog maar één pas om uit te delen aan familie of kennissen.

  De kosten van de benodigde politiemacht om de boel nog enigszins in de perken te houden komen voor rekening van de al dan niet voetbalminnende burger, elke paar weken weer. Belachelijk. Voetbal is het voorbeeld van ‘brood en spelen’, voor rekening en risico van de omwonenenden.

  Zolang voetbal niet in gewelddadigheden uitmondt en er veel mensen plezier aan beleven mag er zoveel geld in omgaan als men nodig vindt, zolang dat geen belastinggeld is. Beveiliging zou met particuliere bewakingsdiensten moeten geschieden, voor rekening van de club (en dus de supporters). Schade door wangedrag van supporters moet eveneens verhaald kunnen worden op de clubs. Als het voetbal daaraan failliet gaat heeft het kennelijk geen bestaansrecht, omdat de supporters er dan dus te weinig geld en fatsoen voor over hebben om ‘hun’ sport veilig te stellen.

 3. [2]

  Omdat de kosten van politie, vernielingen e.d. niet door de rechtstreeks verantwoordelijken (= voetbalclubs+hooligans) wordt verhaald betalen wij dit via belastingen.
  Clubs houden dit geld op zak waardoor ze meer geld overhouden voor het kopen van spelers.
  De astronomische salarissen worden dus voor een deel door ons betaald.

  Voetbal heeft voor mij afgedaan sinds geld daar de prominente plaats heeft ingenomen.
  Dat is begonnen met 1e klas geldwolf Cruijf die niet naar het WK an Argentinië ging omdat hij zijn eigen sportmerk niet mocht dragen. Het is onbegrijpelijk dat die gast zo wordt gehyped in NL. Het zal er wel mee te maken hebben dat het een Amsterdammer is.
  Tegenwoordig zit je trouwens bij de clubs te kijken naar 11 broodvoetballers waarvan er meestal geen één uit de directe omgeving komt en de meesten uit het buitenland.

 4. EN alsof het nog niet genoeg is, zijn de Nationale Omroep Socialisten ook nog van plan om de rechten van een of andere voetbalserie op te kopen, uiteraard van belastingcenten zodat iedereen die niet van voetbal houdt, gedwongen wordt om mee te betalen.

  Hoera. Business as usual.

 5. Joepie, ik ben niet de enige! Zo voelt het af en toe wel… Mijn vriendin vindt het 1 van de (vele!) pluspunten..;)
  Maar ja, in een fascistenstaat horen Brood en Spelen voor het plebs, dat wisten de Romeinen al.
  Dat mensen zichzelf onherkenbaar voor lul zetten om achter zo’n gekte aan te sjokken moet iedereen voor zich weten; het schandalige eraan is dat het de samenleving financieel en functioneel ontwricht. En dat ik daaraan mee moet betalen.

 6. Misschien snap ik het niet, hoor, maar als er ruim 6 miljoen mensen belangstelling voor voetbal hebben, moet daar toch gewoon een commerciële markt voor zijn? Die mensen zijn dan toch gewoon bereid daarvoor te betalen? Of een commercieel tv-station is zo geïnteresseerd in dat kijkende publiek, dat ze de rechten opkopen en voetbal vrij uitzenden (wat maar meer winst oplevert: vrij of achter een decoder, of zelfs een combinatie van die twee: life achter de decoder, later samenvattingen vrij). Waarom moeten de andere 10 miljoen daarvoor betalen?

 7. [6] Helemaal mee eens. Maar als die 16 miljoen gedwongen wat minder betalen zijn de inkomsten verzekerd. Voor die 6 miljoen die vrijwillig wat meer zouden willen betalen moet je een product leveren waar ook werkelijk vraag naar is, anders haakt men af. In het laatste geval zijn de inkomsten dus duidelijk onzekerder, en je moet er nog voor naar de klant luisteren ook.

  Zo een beetje duidelijker;-)?

 8. [6]

  Helemaal mee eens. Achter de decoder. De belangstellende betaalt. Iedereen blij. Einde verhaal.

 9. [6] Je hebt gelijk SPY. Voetbal kan naar de commercielen. Laat de PO zich richten op kwaliteitsprogramma’s.

 10. Ik haat het voetbalspelletje, maar ik moet via de belastingen wel bijdragen tot de beveiliging van alles wat rond dat k*tspel loos is.

  Goed idee om achter een heel dure decoder te stoppen.

 11. [9] De rest kan daar ook wel heen, hoor. Ik wil best betalen voor kwaliteitsprogramma’s en ik vind dat anderen dat niet voor mij hoeven te betalen.

  Ik kan er zefs mee leven dat bepaalde topkwaliteitsprogramma’s door slechts zo’n kleine groep bekeken worden (waar ik er dan 1 van ben, misschien wel de enige) dat ik me de luxe van dat genot financieel niet kan veroorloven, zodat die briljante kunstenaar dat geniale werk helaas niet kan produceren en de cultuurwereld het dus met 1 ster minderaan het firmament moet doen ;).

 12. Gezien ik de overige reacties niet gelezen heb is mijn commentaar wellicht redundant maar so be it.

  Ik heb evenmin belangstelling in het kijken naar om het even welk spelletje (psychologisch on)volwassenen met mekaar spelen en kijk dus nooit naar sport. Nou goed vrouwenzwemmen en -schoonspringen en vrouwenturnen zijn een uitzondering. Maar, he, dat is niet omwille van de sport! Het kan me ECHT niet schelen wie er wint 😉

  Dat er geen belastinggeld aan dit hersenloos vermaak dient te worden uitgegeven is evident.

  Maar een grote typ, IIS: als je nog niet getrouwd bent, kijk dan eens over de grens.
  Toen ik destijds in Vlaanderen woonde, keken alleen mannen naar voetbal. Vrouwen waren daar te intelligent voor. Toen ik in Nederland kwam wonen, was het eerste wat me opviel dat ook vrouwen naar vrij massaal naar voetbal keken. "Heh? Echt?" dacht ik toen. De eerste paar keren dacht ik dat ze me in de maling wilden nemen. Ik dacht dat het een grapje was: "kijken of die domme Belg gelooft dat hier in Nederland vrouwen ook voetbal kijken". Maar al snel bleek dat ze het meenden.
  Dus, ik zou zeggen, ga eens over de grens kijken. De vrouwen zijn er in elk geval NIET dom.

  Groeten,
  M

  PS onlangs bleek nog uit een onderzoek dat Belgische vrouwen de 3e grootste cupsize uit Europa hebben. ("Ze hebben dus brons op de europacup – hahah). Wie de nrs 1 en 2 waren vermelde het bericht niet, maar 3e uit 27 landen is niet slecht.

 13. Tja…vrouwen, ik wil niet snoeverig overkomen, maar vrouwen mogen mij voorlopig wel voorbij lopen (niet dat ik de plaat heb omgedraaid), want ik ben met veel plezier hetero. Ik moet bekennen dat ik in 1980 tijdens een vakantie in Spanje een leuke avond heb beleefd met een aantal Belgische dames, erg leuke en malle meiden en zéér uitnodigend. Misschien loopt er in België nog wel een IISje rond?

  In 1998 waren er ook geloof ik kampioenschappen voetbal, ik was uitgenodigd om mee te kijken naar oranje die moest spelen. Die dag vergeet ik nooit meer; oudjes, kinderen, volwassen en geloof zelfs de papagaai gingen totaal uit hun dak! Ongelooflijk hoe mensen kijken naar een potje voetbal. Ik kan me daar niet in verplaatsen. Ik deed mijn best, maar het lukte mij gewoon niet.

  In 2000 waren er geloof ook weer kampioenschappen. Ik meende Europese. Ik verbleef toen in een hotel in Spanje en heb in de recreatie zaal meegekeken naar een wedstrijd.
  Er zat een man naast mij die volgens mij veel verstand had van voetbal, althans hij vertelde luidruchtig hoe het spel verliep en waar de fouten werden gemaakt. Ik deed net alsof ik hem begreep en gaf ook de nodige commentaar en hij was het roerend met me eens, raar maar waar, de man begreep precies wat ik zei!? Ik zelf kulde maar een stuk in het rond, maar hij begreep volkomen wat ik bedoelde. Je hebt voor voetbal geen groot vocabulaire nodig, af en toe een oerkreet slaken is al voldoende.

  [13]

 14. Er is mij eens verteld door een collega dat ik ’toch een Hollandse jongen’ ben? Ik hield dus niet van voetbal… Dat kon hij niet begrijpen. Maar goed, ik begreep niet dat als hij tot tien moest tellen, al bij 3 stopte, het werd te moeilijk denk ik.
  Ik ben zelf muzikant en gezien de muziek geen subsidie heeft ben ik maandelijks erg veel geld kwijt aan het repeteren met de band (geeft niet,ik maak die keuze) terwijl een sporter (amateur) lekker door de staat geholpen wordt. En dan denkt iedereen ook nog dat ik aan de drus ben, puur omdat ik muzikant ben??? Hebben jullie wel eens opgemerkt dat een gespeelde wedstrijd altijd ‘een kutwedstrijd’ was? Maakt niet uit of ze met 20-0 gewonnen hebben, het was altijd een slecht gespeelde wedstrijd. Ongelooflijk. Daar heb ik voetbal liefhebbers wel eens op aangesproken, toen werd het het al gauw bedreigend voor mij, geweld en sport gaan nauw samen. Dat is voor mij ook het grootste euvel tegen sport; altijd maar weer dat collectieve saamhorigheidsgevoel. Als ik naar een concert ga ben ik meestal wel tevreden met de gespeelde nummers en inzet van de muzikanten. Een band is een soort bedrijf, helaas door het illegaal downloaden van muziek worden de kosten van concertkaartjes weer hoger en de band verdient minder. De zalen zitten vol maar de cd’s worden niet verkocht, rara, hoe kan dat? Is een cd duur? Nee, ik doe misschien 30 jaar met een cd (of plaat), dit voor 15 e. Hoe duur is een spijkerbroek (60 e.?)waar ik ongeveer 2 jaar mee doe? En dat is wel een rechtvaardige prijs?
  Wat anders; ik heb meegemaakt dat er een man van de gemeente buiten voor de repetitieruimte het geluid stond te meten (aantal db.), dit op een zondag – op een verlaten industriegebied! We moesten dus stoppen met spelen (de eigenaar van het pand had een schrijven gehad en heeft mijn band de deur gewezen, echt gebeurd). Terwijl op 250 meter van mijn huis een voetbalvereniging zit die in het weekend de mededelingen, uitslagen, plus pauzemuziek over 4 grote speakers laat knallen.
  Dat mag wel voor het algemeen belang. De politie bellen voor geluidoverlast hoef ik niet te doen want dat helpt niet.
  (grappig verhaal refererend aan het niveau van de gemiddelde voetballiefhebber; toen Oranje in de jaren ’90 meedeed aan de EK, had mijn buurman een spandoek opgehangen ten supporting van de trainer Dick Advocaat: We love our Dick!) geweldig he!

 15. Misschien moet je repeteren en muziek maken uit naam van voetbal?

  Op 11 september 2001 vlogen twee straalblikken het WTC binnen. Heel de wereld was verbaasd en terneer geslagen en met ongeloof moest iedereen op tv zien hoe de ramp zich had voltrokken!
  Maar ’s avonds op NL2 speelden de voetballers gewoon hun spel, net alsof er helemaal niets was gebeurd. Ook daaruit kan men opmaken hoe belangrijk, natuurlijk ook vanwege geld, voetbal wel niet is.
  Ik heb er niemand ook maar iets over horen zeggen. Geen opmerkingen of verontwaardigdingen.
  Toen dacht ik; dan zal de ramp wel niet groot genoeg geweest zijn.

  Ach, zelfs in Bagdad ging het voetballen tijdens de oorlog, die volop aan de gang was, gewoon door.

  Zolang er gevoetbald wordt is er niets aan de hand. Pas als voetbal stopt is de ramp groot!

  [16]

 16. [17]

  Als ik me niet vergis speelde PSV op de avond van 9/11 een europese wedstrijd.
  Toch echt een gebeurtenis die de hele wereldgeschiedenis daarna op zijn kop heeft gezet.

  Toenamlige coach was volgens mij Hiddenk en die vond het ook van de gekke dat de UEFA niks wou weten van afgelasten.
  Kun je nagaan wat voor een mensen de leiding hebben bij die club.

 17. Hele slimme mensen dus! Schijt aan alles en zakelijk nuchter nadenken. Gewoon over lijken gaan is volgens mij de enige manier om in de toekomst te overleven. Let maar op!
  Nog bedankt voor je reactie.[18]

 18. Voetbal is tegenwoordig vechtsport dat kost ons veel geld wat er allemaal vernield word die gasten moeten op gepakt worden en dan laten betalen wat zij vernield hebben dan verraden zij elkander wel of voetballen er uit gooien en ook mede laten betalen

 19. [21] Volgens mij spreek je jezelf tegen. Bovendien betalen ‘we’ geen belasting om ons ‘veilig te voelen’, tenzij je met ‘veilig’ bedoelt dat bij tijdige betaling de blauwe enveloppenbrigade ons niet door de blauwe jassenbrigade van ons bed laat lichten.De enige reden dat ik belasting betaal is dat de staat mij onder schot houdt.

  martijn [23] reageerde op deze reactie.

 20. Met alle respect, maar ik ben volkomen onmeens met jullie standpunten.
  want als we heb bijvoorbeeld over het assistantie van de politie erbij halen, die nodig is om een wedstrijd te spelen.
  Wij hebben toch recht op Veiligheid, wij betalen met ons geld belasting zodat we ons veilig voelen. Waarvoor moeten we dan al die extra miljoenen betalen die nodig is om de supporters te kalmeren.

 21. Wow, toch nog een hoop mensen die er net zo over denken als ik. Bij mij thuis is het ook alleen maar voetbal, en net als jullie erger ik me er dood aan -maar je kunt gewoon niet weg, waar je ook kijkt stikt het van het voetbal. Het statement dat voetbal verbroederd en dat het normen en waarden aanleert is onderhand bijna stupide te noemen; het sportieve element raakt steeds meer ondergesneeuwd op en naast het veld. Op het veld proberen die overbetaalde sukkels elkaar een oor aan te naaien en buiten de lijnen is het spreekkoren, asociaal gedrag en gewelddadige ‘fans’ troef. En als clubs als Vitesse en Feyenoord het financieel niet redden is het de gemeente die moet bijspringen in het kader van ‘maatschappelijke functie’ en ‘sociale cohesie’ -Ik wordt er echt stront en strontziek van. Het lucht heel erg op eindelijk eens wat mensen te vinden die het net zo gehad hebben als ik. Het ergste is wel dat ik het allemaal niet zo erg zou vinden als de salarissen van die koekebakkers niet zo hoog waren..maarja, wat de gek ervoor betaald.. Jammer dat je in Nederland ook als non-voetbalfan mee mag betalen en dus ook automatisch een beetje gek bent..

  @ de vorige mijnheer: en voor wegdek, scholen en algemene voorzieningen etc. betaalt u aan o.a mijn pappie uw belastingcenten.. 😉
  Tony [24] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [25] reageerde op deze reactie.

 22. @martijn [23]:

  Ik vind voetbal wel een aardig spelletje. Dat wil zeggen: ongeveer 2 van 10 keer (de andere 8 wedstrijden zijn doorgaans je reinste bagger).

  Uiteraard ben ik het wel met iedereen hier eens die zegt dat er ook maar geen STUIVER belastinggeld aan uit moet worden gegeven. Ook moeten de kosten van de politie die op de man gebracht moeten worden bij wedstrijden volledig verhaald worden op het hooligan-tuig. Ze rijden immers niet te paard voor het ouwe mannetje dat met zijn kleinzoon een potje wil gaan kijken.

 23. @martijn [23]: “voor wegdek, scholen en algemene voorzieningen etc. betaalt u aan o.a mijn pappie uw belastingcenten”
  Je moet maar eens op deze site rondkijken en lezen wat daar mis mee is. Zeker met staats(propaganda)scholen en ‘algemene voorzieningen’. Maar ook wegdek kan beter en goedkoper oor de markt gedaan worden.

  Maar goed, dan heb je het nog over zaken die met enige moeite nuttig gevonden zouden kunnen worden. Wat te denken van alle subsidies waarmee niet-levensvatbare instituten in leven gehouden worden? En ga zo maar door.

  Als gezegd, kijk eens rond, lees en leer.

Comments are closed.