Burgemeester Job Cohen van Amsterdam ziet de achterblijvende prestaties van sommige jongeren als een van de grootste problemen van de hoofdstad. Dat zei hij eergisteravond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.
“Een deel van hen vertoont probleemgedrag variërend van overlast geven tot het plegen van criminaliteit”, aldus de burgervader.
“Het zijn jongeren die Amsterdammers zijn en die deze stad in de toekomst heel hard nodig heeft.” Hij wees erop dat het huidige stadsbestuur al hard zijn best doet om de jeugd mee te laten doen in de samenleving. “Tegelijkertijd zien we hoe hardnekkig de problemen zijn. We slagen er nog onvoldoende in om ze werkelijk een oplossing te bieden.”

De kloof tussen arm en rijk, die er vaak ook tussen etnische groepen is, baart Cohen eveneens zorgen. “Meer en meer constateren wij een tweedeling. Hoewel wij veel hebben geïnvesteerd om de segregatie op te heffen of in elk geval te verzachten, valt uit onderzoek op te maken dat de situatie het afgelopen jaar niet wezenlijk verbeterd is.”
De burgemeester ging verder in op de spanningen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. Om die het hoofd te bieden, is volgens hem zowel “strengheid in het stellen en handhaven van grenzen” als “het ontzien van elkaars gevoeligheden” nodig.
Cohen sprak ook over de positieve ontwikkelingen in de hoofdstad. Zo wees hij op de recente bouw van een aantal aansprekende culturele gebouwen, zoals het muziekgebouw aan het IJ en de nieuwe hoofdvestiging van de openbare bibliotheek Amsterdam.
Tot zover een gedeelte van zijn nieuwjaarstoespraak. (Bron: diverse media.)
Wat een knieval naar de voornamelijk Marokkaanse groepering en wat een onzin.
Het zijn juist deze jongeren die de stad nu en in de toekomst niet nodig heeft, omdat zoals Cohen zelf stelt, het een hardnekkig probleem zal blijven. Zoals gewoonlijk worden oorzaak en gevolg onder de mom van nietszeggende woorden als (non-)discriminatie of tolerantie verdoezeld. Ook het linkse stokpaardje dat de kloof tussen arm en rijk een van de oorzaken zou zijn gaat hier niet op. (Ik heb nooit van linkse zijde en evenmin van rechtse zijde een definitie gehoord wat onder arm of rijk moet worden verstaan. Ik neem aan dat ze iedereen bedoelen die meer krijgt dan een bijstandsuitkering, gezien de progressieve belastingtarieven die door de overheid wordt gebruikt.)
In de stad waar ik woon zijn ook arme en rijke mensen maar doen deze problemen zich (nog) niet voor.
Volgens Cohen is er veel geïnvesteerd om de segregatie op te heffen of in elk geval te verzachten, maar is de situatie het afgelopen jaar niet wezenlijk verbeterd.
Als één van de oorzaken van de segregatie, zoals Cohen stelt, de kloof tussen arm en rijk is, dan kan hij en zijn wethouders en de stadsdeelraden het goede voorbeeld geven door hun salarissen naar het bijstandsniveau te verlagen en zo proberen het probleem op te lossen.
Volgens het woordenboek betekent segregatie: afscheiding.
En dat is precies de oorzaak van de problemen die zich voordoen in delen van diverse steden waar grote groepen Marokkanen wonen.
Hun superieure geloof (islam), want waarom praat Cohen anders over “het ontzien van elkaars gevoeligheden” verbiedt integratie of assimilatie of hoe men het ook noemen wilt.
Daarom is het niet mogelijk om of door subsidies of door diverse projecten de problemen op te lossen.
Om tot een oplossing te komen is de inzet nodig van beide partijen en eenrichtingsverkeer helpt niet.
Cohen zei ook nog, dat om de spanningen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt het hoofd te bieden, het nodig is om strengheid in het stellen en het handhaven van grenzen te bewerkstelligen.
Wat betekent strengheid voor Cohen? Een klontje suiker in de thee in plaats van twee?
Want het volgende bericht uit de Telegraaf getuigt niet van het met strengheid optreden.
Het bericht luidt als volgt: een groep straattuig van Marokkaanse afkomst heeft politieauto’s in Amsterdam vernield en een politiebureau belaagd. De relschoppers die voor een enorme schade zorgden gaan vrijuit.
De oplossing is: stop alle subsidies en uitkeringen aan personen en/of instellingen die blijk hebben gegeven zich niets aan te trekken van de wetgeving. (Het geven van subsidies geldt natuurlijk ook voor alle andere instellingen.)
Arresteer de veroorzaker van de schade en zorg dat de schade wordt vergoed aan de eigenaar.
Misschien werkt dat de oplossing in de hand!

50 REACTIES

 1. Louis toch…. Veroorzaker van schade arresteren? In Amsterdam? En dan ook nog van Marokaanse afkomst? Dat kan toch helemaal niet? Dat is juist misdadig en kan worden opgevat als discriminatie, of erger nog polarisering en demonisering van een hele bevolkingsgroep. Nee, het is veel beter om er niets aan te doen en aan de buurtvaders te vragen (onder het genot van een kopje thee) of zij eens met de daders willen praten. Beter zou het zijn als er een tegenbeweging op gang komt. Ongeveer in de lijn van ons aller Doekle. (Gezien op TV gisteravond). Deze tegenbeweging echter zou moeten bestaan uit alle lagen van de bevolking die het niet meer pikken en eigen rechter gaan spelen. WAT zeg je nu Jager? Eigen rechter? Ben je helemaal gek geworden? Ja. Dit komt echter voort uit de laksheid waarmee de overheid optreed tegen dit soort uitwassen. Ik zie namelijk niet in waarom een terroristische minderheid de wil oplegt aan de goedwillende mensen.
  Maar ja ik ben dan ook al jaren de weg kwijt.

 2. Amsterdam heeft een DEXTER nodig om deze problemen op te lossen 🙂

 3. Goed artikel en de spijker op de kop. In een klassiek-liberale samenleving kan er nooit sprake zijn van multiculturalisme, omdat iedereen gelijkwaardig moet worden behandeld. Sommige ideologieën en religies verwerpen dit uitgangspunt volstrekt. In feite bevordert het multiculturalisme afscheiding, racisme, vrouwenhaat en discriminatie enorm. De grote liberaal John Stuart Mill heeft hier ooit een prachtige stelling over geponeerd en vertelde dat het onmogelijk is diverse culturen proberen te verenigen die lijnrecht tegenover elkaar staan m.b.t. vrijheid en onderdrukking. Ik begrijp dat Job Cohen en zijn andere PvdA-trawanten dit systeem in stand willen houden, want dat is hun raison d’etre. Zonder de stemmen van deze achterban was de PvdA allang in de vergetelheid geraakt. Het is alleen tragisch voor de autochtone Nederlander die zowel zijn vrijheid als zijn bescherming en veiligheid verliest.

 4. Ik heb een voorstel: legaliseer drugs, en maak het moeilijker om uitkering te krijgen. Eens kijken of ze zich dan realiseren dat ze moeten werken voor hun brood.
  Je zult zien dat ze ineens een andere instelling krijgen. Ze gaan eerst protesteren, maar al snel genoeg hebben ze daar het geld niet meer voor, en kunnen ze de boetes niet meer betalen voor al de vernietigingen. En daarna komen ze tot de conclusie dat ze misschien ook eens Nederlands moeten leren. En dat ze misschien naar school moeten gaan om wat te leren voor later.
  Deze mensen zitten in een spiraal naar onder, en je moet ze laten merken dat dat onaanvaardbaar op onze kosten kan.
  En zoals Midas Dekkers laatst zei (geen quote): het moet maar eens tot een confrontatie komen!

 5. "Het zijn jongeren die Amsterdammers zijn en die deze stad in de toekomst heel hard nodig heeft."

  Precies Job, zo is het! De subsidieclubjes, stadsdeelraadleden en je eigen partijgenoten hebben deze "jongens" hard nodig. Waarom stuur je ze volgend jaar met kerst niet gewoon een kerstpakketje als dank voor hun "werk"verschaffing.
  Aan de oude achterban moet je gewoon schijt hebben.
  Drees zal ze omdraaien in zijn graf als hij wist wat er van zijn partij geworden is.

 6. Extreme bemoeizucht is het uitgangspunt van beleid in Amsterdam.
  Nu wil de gemeente meer straat- en gezinscoaches gaan inzetten, naast de al bestaande buurtregisseurs en buurtvaders.
  Al die bemeizucht blijkt niet te werken, leidt tot passiviteit, en kost buitengewoon veel belastinggeld.
  Ik kan mij heel goed voorstellen dat al die bemoeizucht zelfs agressie opwekt.
  Plus het feit dat al die begeleiden steeds de verantwoordelijkheden voor hun gedrag kunnen afschuiven op de bemoeials, immers die bemoeials gedragen zich of zij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van degenen die zij begeleiden.
  Links beleid, steeds weer blijkt het de dood in de pot.
  Het fraaie beleid is een papieren wereld van dikke rapporten, maar baart niets, dan zorgen en mislukking.

 7. Iedereen heeft z’n mond vol over moslim-terrorisme en in het kader van de oorlog daartegen het inleveren van persoonlijke vrijheden, maar het inleveren van persoonlijke vrijheden (veilig over straat, bijv.) als gevolg van moslim-terrorisme (kut-marrokaanse straatterreur) staat bij niemand van bestuurlijk NL op de agenda.
  Is een beetje het zoeken naar je bril, terwijl die op je neus staat.
  [5] Inderdaad, het roven en stelen zal toenemen en daarnaast ontstaat er een grote aanzuigende werking voor kanszoekers uit heel europa (fijn hè, open grenzen)

 8. [4]

  het moet maar eens tot een confrontatie komen!

  Zo is het! Ik ben in essentie een vredelievend persoon maar die confrontatie is hard nodig. Uitstel is absoluut geen optie omdat het het probleen én de onvermijdelijke confrontatie in de toekomst alleen maar erger maakt. Keihard optreden en wel nu!
  Haal desnoods de troepen terug uit Uruzgan als het straattuig het echt niet wil begrijpen. De tijd van mooie brieven waarin blanke villabewoners de 16 miljoen gewone NL-ers oproept om tolerant te zijn tegenover 1 miljoen allochtonen is een gepasseerd station.

 9. Het Walhalla van Amsterdam kan je beter zeggen. Lekker hoor, als je als ontspoorde geboefte en als straatratten een Joodse burgermeester hebt die je de Islamitische bruine reet uitlikt! ZALIG!! "willen jullie nog een uitkerinkje lieve, lieve, lieve jongens!" "en jullie gemaskerde aanhang en de vermoorde onschuld spelende en zogenaamde onderdrukte vrouwen, met tien spookkids ergens verspreidt in de wereld, willen jullie ook nog een greep uit de kas doen?" "ga je gang" "ik zal mijn frustraties wel even afreageren op de NLse kaaskoppen, maar niet op jullie hoor, vrienden van ה т ו ה "
  Heerlijk, wat een zalig vooruitzicht voor degene die niet vooruit willen, maar gewoon debiel en leeghoofdig ronddwalen, dat je altijd een beroep mag doen op de burgemeester of de fanaten van de commune! Wat een leven, wat een zalig perspectiefloos leven.

 10. We slagen er nog onvoldoende in om ze werkelijk een oplossing te bieden."

  Tussen niet willen en niet kunnen zit natuurlijk een groot verschil meneer Cohen, u gelooft nog steeds in sprookjes en dat met een bakie thee drinken en praten met zogenaamde buurtvaders (wat doen die buurtvaders eigenlijk constructief? ) de problemen zijn door u veroorzaakt u bent te tolerant, als ze zich jaren geleden al een beetje hadden aangepast en zich gaan gedragen als NORMALE mensen had het lang niet zo ver hoeven komen.

 11. [13] We hoeven ze niet eens een oplossing te bieden. Het is niet mijn verantwoording om voor hen te zorgen. Men is vrijwillig hierheen gekomen, en men heeft zelf de verantwoordelijkheid de eigen toekomst in goede banen te leiden. Wil of kan men dat niet, dan gaat men maar weer terug naar huis.

  Ik heb me er al vaker over verbaasr dat juist een Jood als Cohen zoveel moeite doet om zijn onderdrukkers in de watten te leggen. Maar misschien is dat wel iets Joods, om je als een lam naar de slachtbank te laten leiden. Zie ook de video I will NOT comply van Michael Badnarik *).

  Overigens lijkt het dan wel specifiek iets voor ‘verdwaalde’ Joden, want die in Israël weten wel hoe ze tegenstand moeten bieden.

  *) http://nl.youtube.com/watch

 12. Maar hier hebben Joden geen land te verdedigen, alleen maar hun positie. Daarom laten ze ook graag het vieze, moordende werk over aan de volgende generatie. Je handen niet vies maken en wassen in onschuld, waar heb ik dat meer gehoord?[14]

 13. [14]
  "Ik heb me er al vaker over verbaasr dat juist een Jood als Cohen zoveel moeite doet om zijn onderdrukkers in de watten te leggen. Maar misschien is dat wel iets Joods, om je als een lam naar de slachtbank te laten leiden."

  Precies, die kudt Joden lieten zich zonder slag of stoot met vrijwillige hulp van heldhaftige nederlanders de vee wagens in trappen.
  Het waren diezelfde heldhaftige nederlanders die maar liefst 5 (vijf) dagen stand hielden tegen de duitsers.

  "Overigens lijkt het dan wel specifiek iets voor ‘verdwaalde’ Joden, want die in Israël weten wel hoe ze tegenstand moeten bieden."

  Verdiep je eens in de geschiedenis, held op pantoffels.

 14. Joden zijn met medewerking van gemeente besturen en politie verraden en uit hun huizen gehaald. Toen de Joden die de dans waren ontsprongen, weer terug kwamen om hun eigendommen op te eisen of opnieuw te vestigen, kregen ze van dezelfde bedstuurders nog een schop na. Schijnbaar hebben de Joden daar iets van geleerd en gedubliceerd!?

  Maar waarom held op pantoffels?[16]

 15. [16] Ik denk dat je me niet helemaal goed begrepen hebt. Dat in Nederland meer Joden met dank aan die "vrijwillige hulp" zijn afgevoerd dan elders is mij bekend. Dat onze salonsocialisten die Wilders zo graag in de Nazi-hoek drukken maar al te gretig allerlei door de Nazi’s geïnstitutionaliseerde maatregelen in stand hebben gehouden eveneens.

  Als Nederland in de positie van Israël was geweest hadden we allang opgehouden te bestaan, met dank aan lieden als Cohen. Het is aan de vastberadenheid en wilskracht van de Israëlische Joden te danken dat Israël nog bestaat. Dat dat niet altijd de schoonheidsprijs verdiend heeft hoeven we niet over te twisten. Maar feit is dat Israël een oase van welvaart is in een barbaarse woestijn vol Arabieren.

 16. [15]
  Waar heb je je eigen domme uitspraak dan meer gehoord?
  De volgende generatie wordt vies en moordend, mensen! Is er geen bewijs vanuit het heden, maakt iis gewoon toekomstige generaties alvast verdacht.
  Wat een achterlijk geleuter.
  [14]
  Natuurlijk, die Joden laten zich graag afslachten. Kiezen ze zelf voor, niet hun slachters uiteraard.
  En nu maar hard piepen dat je, als het om Joden gaat, geen ‘kritiek’ ‘mag’ hebben.
  Over onnadenkend gezwets gesproken.

 17. Beek, je praat met dubbele tong!! Volg eens wat de geest je ingeeft en niet wat je is geleerd. Joden zijn niet per definitie heilig, voor jou misschien wel, voor mij niet!! Zal ik je eens wat vertellen, het zijn geen geldwolven en geen sluwe heyena’s en zijn zeker niet manipulatief! Het zijn hele brave, lieve gelovigen. Allemaal! [19]

 18. En nogmaals veel, heel veel Joden mogen niet bij naam worden genoemd! Of krijgen we opeens hetzelfde gelul als voor jaren terug, dat je een gekleurd persoon niet mocht aanspreken op fout gedrag, omdat hij zich dan gediscrimineerd voelde! Denk eens goed na! [20]

 19. [18]
  Dom lullen heeft net zoveel te maken met de Joodse afkomst van Job Cohen als de Friese afkomst van Doekle Terpstra.

  Niets dus.

  Beiden zijn simpele linkse lutsers.

 20. Beek, ik begrijp zelf ook hoe moeilijk en gevoelig de situatie ligt.
  Maar mag je een Cohen of Terpstra aanspreken op het geloof dat ze van huis uit hebben meegekregen? (ze spreken ons toch ook aan op onze zogenaamde intolerantie!) Niet liegen, niet verdraaien, staan voor wie je bent enz. daar hoort iemand die gelooft, toch voor te gaan! Laat ze vooral niet met hun geloof te koop lopen, maar in geweten en menselijk afwegen des te meer! Cohen is Jood en ik ben van mening dat hij daar op aangesproken mag worden, net als Terpstra op zijn Christelijk geloof aangesproken mag worden.

  Als Cohen en straks misschien ook Terpstra kopjes thee gaan drinken met moslims, waar praten ze dan over? Over tolerantie? Onze tolerantie? Over hoe wij ons hebben te gedragen?

  Even voor de goede orde; ik heb geen hekel aan Joden, Islamieten, Christenen, maar heb en krijg wel een gloeiende hekel aan ze als zei als Jood, Islamiet of Christen gaan vertellen wat NLers moeten denken, moeten accepteren, wel of niet mogen zeggen, hoe te leven of dat ze zelfs mensen van het leven mogen beroven, omdat hij of zij toevallig een andere mening heeft.

  Het geloof dat mensen aanhangen en vals ten uitvoer brengen, daar mag je ze wat mij betrefd op aanspreken en op afrekenen, als mens en als groep! [25]

 21. [24] "Dom lullen heeft net zoveel te maken met de Joodse afkomst van Job Cohen als de Friese afkomst van Doekle Terpstra."

  Precies. Ik suggereer ook niet dat Cohen dom lult omdat hij Jood is. Ik verbaas me juist dat-ie dom lult ondanks zijn afkomst. Als lid van een vervolgd ras zou hij beter moeten weten.

 22. [26] "ik heb geen hekel aan Joden, Islamieten, Christenen, maar heb en krijg wel een gloeiende hekel aan ze als zei als Jood, Islamiet of Christen gaan vertellen wat NLers moeten denken"

  Cohen betwetert niet als Jood, maar als exponent van de PvdA, in goede traditie. Zijn Jood-zijn maakt het voor mij alleen nog onbegrijpelijker, omdat hij beter zou moeten weten.

 23. Nee, hallo. Tuurlijk spreekt hij niet uit naam van de Jood daar is meneer en de rest van de Joodse bestuurders slim genoeg voor. Maar datzelfde bestuur waar hij nu lid van is, is in ’46 opgericht, kersvers en zeer kort na de oorlog dus. Daarin zaten echt geen foute mensen hoor! Geen coloborateurs en handlangers of verraders. Dat waren mensen met een zuiver geweten. Het waren allemaal puike en brandschone heren. De PvdA is daarin nooit veranderd!! [28]

 24. [26]
  Jood-zijn leg je niet even voor de gelegenheid af, zelfs al ben je overtuigd vrijdenker en atheist.
  Aldus wrijf je het voortdurend de hele groep in, wat 1 Jood doet of zegt.
  Terwijl de groep uiterst heterogeen is, van marxisten, socialisten, kapitalisten, liberalen, orthodoxen, conservatieven, nietsisten, Rooms-Katholieken, Protestanten, astrologen, enz. enz.
  Je kunt domweg niet de gehele groep afrekenen op een enkel lid.
  Doe je dat wel, dan ben je of gemakzuchtig onnadenkend, of moedwillig kwaadwillig anti-semiet.

Comments are closed.