Burgemeester Job Cohen van Amsterdam ziet de achterblijvende prestaties van sommige jongeren als een van de grootste problemen van de hoofdstad. Dat zei hij eergisteravond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.
“Een deel van hen vertoont probleemgedrag variërend van overlast geven tot het plegen van criminaliteit”, aldus de burgervader.
“Het zijn jongeren die Amsterdammers zijn en die deze stad in de toekomst heel hard nodig heeft.” Hij wees erop dat het huidige stadsbestuur al hard zijn best doet om de jeugd mee te laten doen in de samenleving. “Tegelijkertijd zien we hoe hardnekkig de problemen zijn. We slagen er nog onvoldoende in om ze werkelijk een oplossing te bieden.”

De kloof tussen arm en rijk, die er vaak ook tussen etnische groepen is, baart Cohen eveneens zorgen. “Meer en meer constateren wij een tweedeling. Hoewel wij veel hebben geïnvesteerd om de segregatie op te heffen of in elk geval te verzachten, valt uit onderzoek op te maken dat de situatie het afgelopen jaar niet wezenlijk verbeterd is.”
De burgemeester ging verder in op de spanningen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. Om die het hoofd te bieden, is volgens hem zowel “strengheid in het stellen en handhaven van grenzen” als “het ontzien van elkaars gevoeligheden” nodig.
Cohen sprak ook over de positieve ontwikkelingen in de hoofdstad. Zo wees hij op de recente bouw van een aantal aansprekende culturele gebouwen, zoals het muziekgebouw aan het IJ en de nieuwe hoofdvestiging van de openbare bibliotheek Amsterdam.
Tot zover een gedeelte van zijn nieuwjaarstoespraak. (Bron: diverse media.)
Wat een knieval naar de voornamelijk Marokkaanse groepering en wat een onzin.
Het zijn juist deze jongeren die de stad nu en in de toekomst niet nodig heeft, omdat zoals Cohen zelf stelt, het een hardnekkig probleem zal blijven. Zoals gewoonlijk worden oorzaak en gevolg onder de mom van nietszeggende woorden als (non-)discriminatie of tolerantie verdoezeld. Ook het linkse stokpaardje dat de kloof tussen arm en rijk een van de oorzaken zou zijn gaat hier niet op. (Ik heb nooit van linkse zijde en evenmin van rechtse zijde een definitie gehoord wat onder arm of rijk moet worden verstaan. Ik neem aan dat ze iedereen bedoelen die meer krijgt dan een bijstandsuitkering, gezien de progressieve belastingtarieven die door de overheid wordt gebruikt.)
In de stad waar ik woon zijn ook arme en rijke mensen maar doen deze problemen zich (nog) niet voor.
Volgens Cohen is er veel geïnvesteerd om de segregatie op te heffen of in elk geval te verzachten, maar is de situatie het afgelopen jaar niet wezenlijk verbeterd.
Als één van de oorzaken van de segregatie, zoals Cohen stelt, de kloof tussen arm en rijk is, dan kan hij en zijn wethouders en de stadsdeelraden het goede voorbeeld geven door hun salarissen naar het bijstandsniveau te verlagen en zo proberen het probleem op te lossen.
Volgens het woordenboek betekent segregatie: afscheiding.
En dat is precies de oorzaak van de problemen die zich voordoen in delen van diverse steden waar grote groepen Marokkanen wonen.
Hun superieure geloof (islam), want waarom praat Cohen anders over “het ontzien van elkaars gevoeligheden” verbiedt integratie of assimilatie of hoe men het ook noemen wilt.
Daarom is het niet mogelijk om of door subsidies of door diverse projecten de problemen op te lossen.
Om tot een oplossing te komen is de inzet nodig van beide partijen en eenrichtingsverkeer helpt niet.
Cohen zei ook nog, dat om de spanningen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt het hoofd te bieden, het nodig is om strengheid in het stellen en het handhaven van grenzen te bewerkstelligen.
Wat betekent strengheid voor Cohen? Een klontje suiker in de thee in plaats van twee?
Want het volgende bericht uit de Telegraaf getuigt niet van het met strengheid optreden.
Het bericht luidt als volgt: een groep straattuig van Marokkaanse afkomst heeft politieauto’s in Amsterdam vernield en een politiebureau belaagd. De relschoppers die voor een enorme schade zorgden gaan vrijuit.
De oplossing is: stop alle subsidies en uitkeringen aan personen en/of instellingen die blijk hebben gegeven zich niets aan te trekken van de wetgeving. (Het geven van subsidies geldt natuurlijk ook voor alle andere instellingen.)
Arresteer de veroorzaker van de schade en zorg dat de schade wordt vergoed aan de eigenaar.
Misschien werkt dat de oplossing in de hand!

50 REACTIES

 1. 1 Jood, 1 PvdA’er, 1 Nazi, 1 Islamiet, 1 ambtenaar,1 Christene nooit gelijk aan de groep, oké! Ik hoor de diverse schijnheilige groepen die ene of tien of honderd andere ‘onstspoorde’ honden nooit veroordelen??

  Beek, ze mogen zelfs zeggen dat ik gek gestoord of een debiel ben, ze mogen me wat mij betrefd gemakzuchtig onnadenkend, of moedwillig kwaadwillig anti-semiet noemen. zolang ik maar niet lid ben van de (zeer zwijgzame) groep!!

  [30]

 2. Dat Marokkaanse jongeren moslim zijn, is vermoedelijk niet bepalend voor hun criminaliteit. Mag ik er aan herinneren dat Christelijke Ambonezen in de zestiger jaren eveneens een hoge criminaliteit vertoonden, evenals de Christelijke Antillianen nu ? Was godsdienst hier de bepalende factor? Niemand beweerde dat en vermoedelijk was dat ook niet het geval.

 3. Je mag me ook zien als onruststoker of oproerkraaier en die kan men altijd nog kwijt aan het kruis! [31]

 4. Maar waar blijft dan het (ware) geloof? Wat voor functie heeft die dan? Dan kan men de reet afvegen aan de bijbel en de koran? Dan maakt de mens niet meer uit en moet los van de groep worden gezien? Waarom maken wij ons hier dan nog druk? Dus de rellende jongere moet los gezien worden van de commune? Laat de huigelende Jood Cohen, dan fijn de Islamieten in de kont blijven kruipen. En laat fijn alles en iedereen, net als de zwijgende moslims en de zwijgende Joden lekker inderdaad met rust en nergens verantwoordlijk voor houden.

  [32]

 5. Het is mij wel duidelijk, iedereen kan zich verstoppen in de groep en als éénling hoort hij opeens nergens meer bij! Hitler was een beest en de hele Nazi bende was nergens schuldig aan!! En zo kan je natuurlijk alles en iedereen die krom is, recht lullen! [34]

 6. Ongeacht tot welke groep men zichzelf indeelt dan wel door anderen wordt ingedeeld, moet dat tuig de gevolgen van hun daden ondervinden. En dat is nu net wat er niet gebeurt.

  Men moet zijn eigendommen mogen verdedigen. De winkelier die zo’n eikel z’n tent uitslaat behoort niet als dader voor het gerecht gesleept te worden. Verder moeten daders de veroorzaakte schade vergoeden.

  Helaas is iedereen in dit pokkenland onvrij, en worden vrijheden van burgers toegekend door omhooggevallen rooibosthee drinkende mispunten annex minkukels, die de boel bij elkaar willen houden. Met als gevolg dat het tuig ongestraft verder gaat met andermans spullen te ruïneren, terwijl dagdromende dochters al fietsend in het voetgangersgebied een prent van 15 Euri aan de broek krijgen.

  Helaas zal er een revolutie nodig zijn om het roer radicaal om te krijgen. Zolang het klootjesvolk vindt dat er mensen als Rooibos-Jobje moeten zijn, blijft de toestand zoals die is. Daar ligt dus een mooie taak voor eenieder die vóór individuele vrijheid en tégen de huidige status quo is. Verspil dus niet te veel moeite met groepsdenken, tenzij het de groep individueën betreft die individuele vrijheid voor zichzelf nastreven.

 7. [34]
  Ik zou zeggen dat Joden afstammelingen zijn van Abraham, Isaak en Jacob.
  Aan zo’n afstamming verander je verder niets, en het is tevens geen misdaad.
  Hangen individuele leden moedwillig een duidelijk criminele ideologie aan, dan kun je ze daarop aanspreken.
  En dan begint de discussie. Is de ideologie crimineel. Zijn de aanhangers dan vanzelf ook crimineel. Hangen hun daden samen met hun al of niet criminele ideologie.
  Het nazisme lijkt mij overduidelijk crimineel. Maar is iedereen die b.v. eens lid was van de Hitler-jugend, daarmee ook crimineel?
  Dat ligt niet zo eenduidig als velen wensen.

 8. Even een hypothese; als ik in Drenthe woon en één of andere Drent veroorzaakt een rel, dan ben ik natuurlijk niet mede verantwoordelijk.
  Maar als ik als Drent lid ben van de Drentse Geloof Partij, voor zover deze bestaat, en de relschopper is ook lid van deze partij, dan wens ik niet geïdentificeerd te worden met de rel schopper of tenminste voel ik mij mede verantwoordelijk, en laat hem uit de partij gooien of veroordeel hem zwaar en voorkom dat er ooit nog iets dergelijks weer voorvalt! Of………….wat ook mogelijk is; ik roep mijn medeleden niet tot de orde of misschien heel zwakjes!?

  En wat nou als de DGP ook nog eens eist dat de rest van NL luistert naar de wensen en geboden van mijn partij en, min of meer of heel duidelijk, NLers verbiedt zich kwetsend uit te laten over MIJN geloof!………….anders zouden NLers wel eens in gevaar kunnen komen of worden vermoord! Dan is zoiets geen probleem?
  En als de Burgemeester van Drenthe, die toebehoort aan een andere (geloof) partij en in wezen een vijand is van de DGP, met mij komt thee drinken en me een aai over de bol geeft en daarna eist dat de rest van NL tolerant met de Drentse Geloof Partij moet omgaan. Dan is dat geen probleem en spreken we de (gelovige) burgemeester daar niet op aan, en al helemaal niet vanuit de eigen commune? Mits je het eens bent ben de burgemeester!

 9. Maar dat heb ik al véééél eerder gezegd dat ik het geloof niet veroordeel, maar de mensen die mij zaken proberen te ‘verkopen’ die ik niet wil hebben!!

  Ik zelf vind het Boeddhisme een interessant geloof, maar er is nog nooit een Boeddhist mijn kant opgekomen die mij ook maar tot iets heeft verplicht. De Boeddhist gaat zelfs geen discussie met mij aan. Hij laat alleen zien hoe hij leeft in balans en vrede. Hij is zijn eigen visitekaartje en nodigt niemand uit, hij laat mensen tot hem komen!! Kijk, en daar heb ik vrede mee! En raak ik zelfs geïnteresseerd!

 10. Daarom zal het Christelijk geloof en de Islam wel zo groot zijn gegroeid! Omdat het dwingt!! Of mensen dan ook nog werkelijk geloven, is dan toch niet meer relevant. Net zoiets als liefde afdwingen binnen een relatie. Is dat echte LIEFDE?? Maak niet uit, als IK mijn geliefde maar heb! En dat andere daarom ongelukkig is interesseert mij niet, want ik ben ook nog eens een hele grote egoïst! [41]

 11. Wat is het resultaat van de Leo Verhoefactie? Ik heb daar nooit meer wat over gelezen.

 12. [41]
  Je zei er een hekel aan te hebben als iemand als Jood zijn mening verkondigt.
  Is iemand Joods, en zeg je dat je wilt dat iemand niet als Jood spreekt, zeg je dat Joden als Jood hun mond moeten houden.
  Of dat ze als Jood niet in de politiek mogen.
  Maar dan zou Leon de Winter ook niet mogen spreken?
  Als hij spreekt, hoor jij dan de mening van DE Joden?
  Of hoor jij de mening van DE Joden als Cohen spreekt?
  Je scheert Joden wel erg gemakkelijk over 1 kam.

 13. En als je maar lang genoeg bijelkaar bent (lang genoeg verplicht te geloven) dan weet de ander al niet meer beter! Duidelijke indoctrinatie. Wil de geliefde (gelovige) vluchten, dan breng je haar om in naam van de eer of de heer! [43]

 14. Ik heb de heer Cohen eens horen zeggen dat hij het zich goed voor kan stellen ooit premier te worden…

  Nou,hou dan je hoed maar vast !!!

 15. Nee, ik zie en hoor ÉÉN echte Jood (met aanhang) huigelen en heulen met ZIJN vijand! Een vijand die in wezen niet mijn vijand is, maar mede door hem één wordt!! Door zoetsappig met ze om te gaan in alsmaar ongelimiteerd binnen te laten zonder duidelijke afspraken met ze te maken. En daarnaast frustreert hij half NL door tolerantie af te dwingen! NL raakt gefrustreerd, omdat de moslim absoluut niet tolerant dient te zijn. De moslim draait de rollen om en wordt daar bij gesteund door de staat en koningshuis!

  DE OVERHEID EN HET GELOOF MET ZIJN WETTEN, GEBODEN EN REGELS MAKEN ONS MONDDOOD!! NU is dat misschien nog om te buigen, door de moslims eens hartig toe te spreken. Later of misschien nu al, heeft het geen zin meer en zijn we geen baas meer in eigen land!!
  Kan nog wat worden als we vanuit Brussels geregeerd worden en de overheid nog verder van ons is verwijderd!

  Nogmaals het geloof is niet het probleem! Maar het geloof, gestampt in de niet nadenkende kop, die is gevaarlijk! [45]

 16. [5]
  Ik denk dat dat wel mee zal vallen, want ze kunnen allemaal werken, alleen zijn er te lui voor. Als je de gevangenis wat minder prettig maakt(goedkoper), en meer politie op straat zet, dan zitten de echte falers van deze samenleving achter slot en grendel.
  Als je kan stelen, kan je ook werken.

 17. Maar je bent gewaarschuwd .
  De jood Cohen heeft er een zootje van gemaakt .
  Cohen is de gangmaker van de 30.000 gedogen van uitgeprocedeerde gelukzoekers ,
  die het land uit MOESTEN !
  Dus meest ECHT TUIG !
  En de opvolger wordt weer een jood , toeval ?

Comments are closed.