Er is behoorlijk wat ophef ontstaan in Nederland vanwege de aankomende film van Geert Wilders.

Deze film zou gaan over de koran en de basis daarvoor van de islam.
Tevens zou uit de doeken worden gedaan wat de rol van Mohammed is geweest in de 7e eeuw na Christus.

Bovendien wordt er gedreigd door een groot-moefti uit Syrië in het Europees parlement dat de rellen en het geweld de verantwoordelijkheid zijn van Wilders. Het is sowieso vreemd dat een geestelijke (of geestelijk gestoorde, zo men wil) de ruimte krijgt om in een seculier parlement het woord te voeren, maar wat nog vreemder is dat de Eurocratie hier nauwelijks kritiek heeft laten horen. De enige kritiek die gegeven is was door individuele personen op deze gang van zaken.

Het moge iedereen wel duidelijk zijn dat islam allesbehalve vrede betekent, omdat het dagelijkse nieuws volstaat met berichten over aanslagen, verijdelde aanslagen, geweld en terreur onder het mom van deze religie. Het moet toch zijn doorgedrongen tot zelfs de meest zwakzinnige politicus of politica dat deze cultus niet meer is dan een vrijbrief voor geweld, onderdrukking en haat jegens vrouwen en andersdenkenden. Alhoewel dat gezegd hebbende, is er voor Vogelaar en Cohen helaas geen hulp meer mogelijk, deze zijn al te ver heen met hun hersenspinsels.

Ik vind het bijvoorbeeld een goed teken van de AEL dat zij een tegenfilm willen maken. Dit juich ik alleen maar toe, omdat dan eindelijk het debat over de islam in alle hevigheid kan losbreken. Nu is de AEL nooit zo succesvol geweest in Nederland om haar waanideeën te verspreiden onder moslims, omdat het een Arabische organisatie is en de meerderheid hier Turken en Marokkanen zijn, die van niet-Arabische afkomst zijn.
De Marokkanen bijvoorbeeld zijn afkomstig van het Berbervolk, een volk dat al 13 eeuwen door Arabieren wordt onderdrukt en henzelf moesten schikking aan de taal, cultuur en islamcultus van hun Bedouïnen-overheersers. De Berbers zijn namelijk verwant aan zowel de Kopten in Egypte als aan de Touareqs in de Sahara. Nu begint het er wel op te lijken dat deze volkeren zich gaan roeren en onder hun onderdrukking vandaan willen worstelen.
Het is begonnen met de taal, het Amazigh en de renaissance van de eigen van oorsprong Christelijke cultuur. In de Algerijnse regio Kabyla is zo’n stroming aan de gang en het is ook niet verwonderlijk dat het andere bolwerk van de Arabieren, de islam, ook daar aan het vallen is. Er blijken duizenden Berbers te zijn bekeerd tot het Christendom en dat proces is steeds verder aan het voortgaan. Zelfs tot schrik van de lokale imams, die de Algerijnse regering hebben verzocht hiertegen wetten aan te nemen, wat deze laatste onlangs heeft genomen. Helaas mogen we daar weinig van vernemen in onze media, maar dat waren we al gewend.

Alles is niet in orde in de moslimwereld, zoals we allemaal weten. Er zijn nu veel stromingen op gang die deze eeuw hun beslag gaan krijgen. In Iran probeert een wanhopig islamistisch regime het volk te knechten met een pre-middeleeuws systeem, maar de oppositie is enorm en groeiende, vooral onder de jeugd.

In Saoedi-Arabië is het Soefisme in grote opkomst en wordt met lede ogen aangezien door de heersers in Ryadh en hun Wahabistische terreurnetwerk. In een opinipeiling gedaan door een Saoedisch televisiestation kwam naar voren dat 24% van de bevolking het goed zou keuren als mensen hun eigen religie mochten kiezen en afvalligen zouden zijn van de islam.

Iraaks Koerdistan is in navolging van de Turken in de jaren 20 officieel geseculariseerd en als het geweld tussen Soenieten en Shiíten blijft bestaan is de mogelijkheid tot afscheiding van Irak groot.

Zo men ziet is het een welkome ontwikkeling en de film van Wilders kan hierin ook een bijdrage zijn tot de bewustwording van de basis van de islam. Journalist Bas Heijne vertelde laatst ook in het programma ,,De Leugen Regeert”, dat niemand iets kan zeggen hierover en het waanzin vond om zich hierover druk te maken. Hiermee ben ik het volledig mee eens.

en.wikipedia.org/wiki/Cultu…
www.adrar.nl/Amazigh_voice_…
www.agraw.com/modules/news/…
news.bbc.co.uk/1/hi/world/a…
sdrc.lib.uiowa.edu/ejab/10/…
www.waac.info/amazigh/langu…
www.frontpagemag.com/Articl…{2E8FEEC5-1ED1-4EE8-A030-0A65B596F94C}
www.frontpagemag.com/Articl…{F8934839-5E66-4CFD-B597-59CEBFE36CEA}
www.jihadwatch.org/dhimmiwa…

28 REACTIES

 1. Het belangrijkste in de hele discussie is dat er wordt gesproken over "verantwoordelijkheid". Stel nu dat ik degene ben die zich daar niet aan houd, dan geeft dan nog niemand het recht om Nederland als geheel of een willekeurige nederlander daarvoor te "straffen". Dan moeten ze hun griven met MIJ opnemen. Op een andere site zag ik een leuk voorbeeld dat de waanzin van een dergelijke reactie weergeeft. Als een PSV-er in rotterdam het clublied van PSV gaat zingen gaan de Feyenoorders toch ook niet willekeurige brandstichtingen in brabant plegen, of willekeurige brabanders in elkaar slaan. Dan is het toch echt een taak voor justitie. Je mening verkondigen, zelfs als dat niet van vernatwoordelijkheid getuigd is niet verboden volgens de wet, wraakacties zijn dat zeker wel. Op zich, als dat gebeurd geeft dat wel het gelijk aan van wat Wilders met deze film wil aantonen.

 2. Die film kan nooit bereiken wat de aankondiging ervan al teweeg heeft gebracht. Hij hoeft dus eigenlijk al niet meer uit te komen…

 3. [2] Zou wel een mooie stunt zijn als Wilders op de aangekondigde premiere-dag het spreekgestoelte betreedt: "Mijne dames en heren, kent u die mop van de Film van Wilders? Die kwam niet…

 4. [2]
  [3]
  Precies !
  Te vergelijken met de commotie rond dat BNN programma over orgaandonatie dat er nooit kwam.

 5. Het past in het kader van de globalisering van de maatschappij en van de wereld toch niet meer in het plaatje, dat een film als deze wordt uitgebracht (ten eerste) en dat er nu al discussies én interpretaties zijn over wat de film mógelijk zou kunnen betekenen, moeten betekenen en zou kunnen opleveren. Vertel mij liever waarom Pim – die niet discrimineerde – dood moest, n.b. en zogenaamd door een dierenactivist (béétje verdwaald die man maar zeer bruikbaar) en waarom Wilders – wel discriminerend – de microfoon krijgt? Wat is er eigenlijk gaande in Nederland? Zijn we met zijn allen gek geworden?
  Wanneer eindigt het nu eens, dat "hullie" en "zullie" gedoe.
  Het is WIJ en hoe eerder mensen dit doorhebben, hoe sneller al deze flauwekul van de buis is.
  Vraag de gemiddelde burger op straat eens wat hij wil: VREDE.

 6. [5] Het probleem is dat maar 1 partij in de hullie-zullie modus hoeft te opereren. Een partij die, desnoods met geweld, de andere zijn mening/levenswijze wil opleggen. Als er over de hele wereld maar 1 partij is die oorlog nastreeft zal er nooit vrede zijn, dat is de harde realiteit. Het maakt dan helemaal niet uit wie of wat die partij is.

 7. [5] "Wanneer eindigt het nu eens, dat "hullie" en "zullie" gedoe.
  Het is WIJ en hoe eerder mensen dit doorhebben, hoe sneller al deze flauwekul van de buis is."

  Het is niet WIJ en ZIJ. Het is IK en de REST die mij met rust moet laten. Verder probeer ik die rest te monitoren: kwestie van me op de toekomst voor te bereiden en als je de situatie analyseert kan je daarin wel groepen onderscheiden (omdat het lastig analyseren is om elk van 16 miljoen mensen in Nederland of zelfs maar 1 miljoen in Amsterdam individueel te evalueren). Maar ook al kan ik me meer bij een groep thuis voelen dan bij een andere en al kan ik voor de analyse soms dus wel eens denken in termen van WIJ en zij, toch is het als puntje bij paaltje komt: IK versus de buitenwereld die een amalgaam van lieden vormt.
  Het is dus niet WIJ en zal dat nooit worden.
  Het zal altijd IK zijn.
  Niks WIJ. Tip: lees Anthem van Ayn Rand.

 8. [5]
  Kijkt U eens op Youtube daar staan diverse filmpjes over de Islam. Zie bijvoorbeeld :

  http://www.youtube.com/watc

  Of naar deze :
  http://www.dumpert.nl/media
  Misschien raakt U dan wat van Uw naiviteit kwijt. De Islam is een afschuwelijk godsdienst. Als we niet opletten dan hebben we over een paar jaar in ons eigen land net zoveel te vertellen als nu al in bepaalde wijken van de grote steden waarin veel Marokkanen wonen.

 9. [8] We moeten oppassen dat we niet uitsluitend met de vinger naar de Islam wijzen. De Islam is een afschuwelijke godsdienst, maar onderscheidt zich niet van de christelijke religie en andere religies als het om de feitelijke inhoud gaat. Ook uit de Bijbel, de Thora en meer van dat soort boeken druipt veel bloed. Wie zich verdiept in de materie, zal ontdekken dat religie de oorzaak is van veel ellende. Het maakt sowieso de multiculturele samenleving volmaakt onmogelijk, zo deze al niet op logische gronden utopisch zou zijn.

 10. [9] helaas guy…. je moet je echt wat meer in de bjbel verdiepen… wat je trouwens zelf al zegt…
  ik zou in jouw geval bginnnen bij de 10 geboden!!… zegt ‘gij zult niet doodslaan’ je misschien iets??

  succes met het verdiepen!!
  ojah..voordat je weer iets onzinnigs typt.. denk even na alsjeblieft!! en bemoei je niet met dingen waar je de balle verstand van hebt…

 11. [9]Een geloof kun je niet uitbannen, het is er , maar wij vinden dat het niet past in onze cultuur, en als ze zich hier niet willen aanpassen aan onze normen dan kunnen wij ze hier niet toelaten.Het geloof is niet ons probleem,maar wij willen het niet hier zoals in hun land de gewoonte is.
  Problemen met het geloof elders moet je daar aanpakken en ons met rust laten.
  als één persoon ons daar in wil betrekken pas ik in ieder geval

 12. [5]

  Het past in het kader van de globalisering van de maatschappij en van de wereld toch niet meer in het plaatje, dat een film als deze wordt uitgebracht

  Het interesseert me feitelijk helemaal niet welke reden achter deze film zit. Hij moet gewoon uitgebracht en gezien kunnen worden (als ie hoe dan ook gemaakt is/wordt > zie ook [3] ).

  (trouwens, heb Wilders nog niet echt kunnen betrappen op discriminatie)


  Vraag de gemiddelde burger op straat eens wat hij wil: VREDE.

  Hangt er maar helemaal vanaf. Als mij wordt gevraagd ‘Wat wilt u oorlog of vrede?’ zal mijn antwoord wel ‘Vrede’ zijn.
  Blijft het bij – na een zatermiddag boodschappen – ‘Wat wilt u?’ zal mijn antwoord vast ‘een koud biertje’ zijn.

 13. We hebben het over een film waarvan we de inhoud nog niet eens kennen. Ik stel voor; laten we eerst de film gaan kijken, en dan bespreken wat er (on)juist is aan de inhoud. Ik kan me overigens niet voorstellen dat de inhoud van de film haatzaaiender is dan de inhoud van de Koran.

 14. [10] Beginnen bij de tien geboden? Ik adviseer je om eens kennis te nemen van de feitelijke inhoud hiervan. Sam Harris heeft het treffend beschreven in ‘Brief aan een christelijke natie.’

  En wellicht verdient het ook aanbeveling om eens http://skepticsannotatedbib… te bestuderen, want je reactie getuigt niet van enige kennis.

 15. [11] De Islam past inderdaad niet in onze cultuur. De Islam kent geen tolerantie voor de niet-Moslim. De link in mijn reactie op deluccio geeft daar veel duidelijkheid over.
  De non-tolerantie van de Islam en de ellende die dat in de wereld veroorzaakt, is een legitieme reden om deze religie buiten onze samenleving te houden. Die kans hebben we laten liggen.
  Het probleem Islam ‘daar’ aanpakken is geen realistische gedachte bij een religie die als een kankergezwel doorwoekert.
  Dat neemt niet weg dat ook het christelijke geloof zich dient te beperken tot de fantasie in iemands bovenkamer. Ook het christelijke geloof is een ernstige dwaling en allesbehalve geweldloos. Israël richt ook de nodige ellende aan in naam van de één of andere god.

 16. [14] Sam maakt zich vrolijk (53% van de Amerikanen is creationist; waar vind je meer Karpatenkoppen dan in de US?)

  "Despite a full century of scientific insights attesting to the antiquity of the earth, more than half of our neighbors believe that the entire cosmos was created six thousand years ago. This is, incidentally, about a thousand years after the Sumerians invented glue."

 17. [17] Met steun van de VS doet Israël precies waar het zin in heeft. Legaal of illegaal. Ook dat heeft al ontelbare doden opgeleverd. Ziet u dat gemakshalve even niet?

 18. [13] Helemaal mee eens en iedereen moet gewoon de vrijheid hebben om een film te kunnen maken over elk controversieel onderwerp. Daarom ben ik ook positief over islamieten die hetzelfde willen doen, want dan kan men daar verder over discussiëren. Een debat kan dan ook vreedzaam worden gevoerd. We zijn gewoon te bang geworden om te kwetsen of te beledigen. Maar dat hoort gewoon in een land, waar men vrijheid van meningsuiting koestert. Dit is ook de onzichtbare terreur van het collectistische gedachtegoed geweest over de laatste drie decennia. Zie bijvoorbeeld het resultaat: intimidatie en geweld door o.a. milieuorganisaties, dierenbeschermers, krakers en radicale islamitische organisaties e.d. Je kunt wel alles met de mantel der liefde bedekken, zie uitspraken als ,,de boel bij elkaar houden" of ..joods-christelijke-islamitische samenleving", maar daar pak je geen problemen mee aan, vooral in het licht van een shari’a-cultus, waar bijvoorbeeld steniging een vast onderdeel van vormt en natuurlijk niet geschikt is voor een vrije samenleving.

  Zie hierover een sura bijvoorbeeld:
  (Koran, boek 017, nr. 4206)
  ,,’Abdullah b. Buraida reported on the authority of his father that Ma’iz b. Malik al-Aslami came to Allah’s Messenger (may peace be upon him) and said: Allah’s Messenger, I have wronged myself; I have committed adultery and I earnestly desire that you should purify me. He turned him away. On the following day, he (Ma’iz) again came to him and said: Allah’s Messenger, I have committed adultery. Allah’s Messenger (may peace be upon him) turned him away for the second time, and sent him to his people saying: Do you know if there is anything wrong with his mind. They denied of any such thing in him and said: We do not know him but as a wise good man among us, so far as we can judge. He (Ma’iz) came for the third time, and he (the Holy Prophet) sent him as he had done before. He asked about him and they informed him that there was nothing wrong with him or with his mind. When it was the fourth time, a ditch was dug for him and he (the Holy Prophet) pronounced judg- ment about him and he wis stoned. He (the narrator) said: There came to him (the Holy Prophet) a woman from Ghamid and said: Allah’s Messenger, I have committed adultery, so purify me. He (the Holy Prophet) turned her away. On the following day she said: Allah’s Messenger, Why do you turn me away? Perhaps, you turn me away as you turned away Ma’iz. By Allah, I have become pregnant. He said: Well, if you insist upon it, then go away until you give birth to (the child). When she was delivered she came with the child (wrapped) in a rag and said: Here is the child whom I have given birth to. He said: Go away and suckle him until you wean him. When she had weaned him, she came to him (the Holy Prophet) with the child who was holding a piece of bread in his hand. She said: Allah’s Apostle, here is he as I have weaned him and he eats food. He (the Holy Prophet) entrusted the child to one of the Muslims and then pronounced punishment. And she was put in a ditch up to her chest and he commanded people and they stoned her. Khalid b Walid came forward with a stone which he flung at her head and there spurted blood on the face of Khalid and so he abused her. Allah’s Apostle (may peace be upon him) heard his (Khalid’s) curse that he had huried upon her. Thereupon he (the Holy Prophet) said: Khalid, be gentle. By Him in Whose Hand is my life, she has made such a repentance that even if a wrongful tax-collector were to repent, he would have been forgiven. Then giving command regarding her, he prayed over her and she was buried."

 19. [18] Alle religies richten ellende aan in naam van hun ‘god’. En waar twee kijven hebben twee schuld. Zo kan ik nog wel wat dooddoeners debiteren. Waar het om gaat is dat Israel een bloeiende democratische staat heeft gesticht (zij het gruwelijk socialistisch) in een gebied waar verder alleen maar dictatuur en ellende heerst.

  De partijen die dagelijks vele raketten op Israel afvuren hadden ook een bloeiende staat kunnen stichten in plaats van zich te focussen op haat, geweld, moord en doodslag. Dit wordt er van baby af aan ingeramd, en biedt geen enkele hoop voor verbetering. Het is zo erg dat als er even geen joden zijn om af te maken ze elkaar maar gaan afmaken (Fatah/Hamas). Ze kunnen niks anders, al 14 eeuwen niet.

  Gretta en Dries vinden dat allemaal prachtig, net als Meulenbelt en clubs als Oxfam Novib. Die zielige ‘Palestijnen’. Alles in perspectief bekijkend kun je niet volhouden dat Israel hier de problemen maakt.

 20. [14] [15]
  Noem ik even 3 van die 10:
  Gij zult niet doden (moorden).
  Gij zult niet stelen.
  Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
  Vinde gij da geen fraaie beginselen?
  Heeft de koran ook zoiets?
  Heeft de koran een Jezus die sprak ‘wie van u zonder zonder zonde is gooie de eerste steen.’
  Of adviseert de koran tot moorden, stenigen, e.d.?
  Gaarne aandacht voor de verschillende uitgangspunten van beide religies.

 21. En als zelfs zulke fraaie beginselen bij mensen kunnen ontsporen, wat kan men dan niet verwachten van andere fraaie beginselen?

 22. [21] Daar ligt ook hét grote verschil tussen de koran en het nieuwe testament. Geweld en terreur werden door de oprichter Mohamed zelf bedreven. Men kan het uitgebreid lezen in zowel de koran en de hadith.

 23. IN DE TIEN GEBODEN IS GESCHREVEN JE ZULT NIET DODEN IN DE KORAN STAAT ER NIET GESCHREVEN JE MOET DODEN MAAR DE EXTREME MOSLIMS DOEN HET GELIJK MEN HET IN HUN HERSEN GESTAMPT HEEFT ZE ZIJN GESPOELD TOT EN MET DAT ZE ZICH NIET AAN HET WESTERSE LEVEN KUNNEN AANPASSEN IS IETS MAAR DAT ZE IN NAAM VAN HUN gOD DODEN HEEFT NIETS TE MAKEN MET GELOOF DAT IS PUUR MOORDEN EN AL DIT GEDOE IS DE SCHULD VAN DEZE DIE HEN AL SINDS ZOVELE JAREN HET ASIEL HEBBEN GEGEVEN HET BELOOFDE LAND WAS DOOR GOD AAN DE JODEN BELOOFD EN ZIJ HEBBEN ER AAN PARADIJS VAN GEMAAKT NIET GELIJK HUN BUREN DIE ONDER DE DRUK VAN HUN ZOGEZGDE BROEDERS HUN LANDJE TOT EEN PUINHOOP HEBBEN GEMAAKT EN HUN KINDEREN AFZENDEN NAAR HET STERKTE LEGER VAN ISRAEL

 24. en daarom ben ik atheist, en zal dat ook altijd blijven. Elke religie heeft iets haatszaaiend. Geloof is oorlog

Comments are closed.