In deze tijd van goede voornemens zou een
nuttige kunnen zijn: ‘Onderzoek alles en neem
niets klakkeloos aan’.
Vooral op het gebied van de klimaatdiscussie
is zo’n houding erg nuttig. Het houdt onnodige
paniek en averechtse maatregelen buiten de
deur, zover je dat zelf kunt bepalen natuurlijk.
Ook ik maak mij zorgen over het veranderen
van het klimaat. Maar die zorg ligt dan wel
bij alle buitenissige en soms regelrechte
belachelijke ideëen en plannen van de politiek,
de media en milieugroeperingen.

Een hamvraag in de discussie die nooit beantwoord wordt is deze: wat zijn de meest overtuigende redenen om te geloven dat de stijgende temperatuur veroorzaakt wordt door een verhoogd CO² gehalte, veroorzaakt door menselijk handelen ?

Tot nu toe ziet de situatie er als volgt uit: een stijgende temperatuur van 1900 tot 1940, een lichte daling van 1940 tot 1970 en recentelijk een stijging. Er zijn veel variabele factoren die het klimaat kunnen beinvloeden en dat samenspel was al in volle gang lang voordat mensen de aarde bevolkten.

Gelukkig zijn er wetenschappers die tegen de CO² stroom in blijven zwemmen. Onlangs verscheen de Amerikaanse Senaat met een rapport waarin 400 internationale wetenschappers ernstig twijfelen aan de officiële lezing zoals die ons dag in dag uit wordt opgedrongen.

Daarnaast verscheen er recent een nieuw boek van Henrik Svensmark en Nigel Calder.
Volgens de Deense natuurkundige Henrik Svensmark is de opwarming van de aarde te wijten aan de zon. In zijn boek ‘Kosmisch klimaat: waarom de aarde werkelijk opwarmt’ beschrijft hij zijn theorie voor een breed publiek.

Centraal in Svensmark theorie staat de kosmische straling, geladen deeltjes van hoge energie die vrijkomen als sterren aan het einde van hun bestaan exploderen. Deze deeltjes jagen door het heelal en treffen ook de aarde. Eenmaal in de dampkring bevorderen ze het ontstaan van wolken. En wolken zorgen voor afkoeling omdat ze de zonnestralen reflecteren.
Hoeveel kosmische straling doordringt, wordt bepaald door de zon. Iedere elf jaar doorloopt de zon een cyclus die af te lezen is aan het aantal donkere vlekken op het zonneoppervlak. Een maximum aan zonnevlekken gaat gepaard met hevige erupties op de zon. Hierbij wordt heet gas samen met sterke magneetvelden de ruimte in geslingerd. Deze uitstoot houdt de kosmische straling in een groot gebied rondom de zon tegen waardoor er minder wolken ontstaan en de aarde meer zonnestraling ontvangt.
Als de zon in een rustige fase is, bereikt meer kosmische straling de aarde, vormen er meer wolken en koelt het klimaat af.

Dit is slechts één onderdeel van een veel groter plan dat klimaat heet. De zon, als kracht-, warmte- en levensbron voor de aarde, lijkt mij er meer toe doen dan de stijging van CO². Voor 2008 wens ik u allen een kritische en open geest !

36 REACTIES

 1. Goed stuk. Hopelijk zet het weer meer mensen aan het denken.
  Kleine toevoeging over: "recentelijk een stijging".
  Er schijnen duidelijke bewijzen te zijn dat die stijging in 1998 gestopt is.

 2. CO2 drijft T alleen maar in de IPCC modellen, die nog nooit bewezen hebben voorspellende waarde te hebben. Uit alle onderzoek tot nu toe is gebleken dat T CO2 drijft.

  Toch worden de (dus nog nooit getoetste) modellen als waarheid aangenomen door de HogePriesters van het Klimatisme.

  Dat Mars ook opwarmt wordt steeds weer verzwegen, of aan ‘andere factoren’ toegeschreven, waarbij die factoren nooit benoemd worden en men gauw het onderwerp wisselt.

  Voor wie rationeel denkt is één plus één nog steeds twee, dus wie logisch gezien de beste kaarten heeft mag duidelijk zijn. Maar met bluf kun je natuurlijk ook de buit binnenhalen, en dat lijkt hier toch wel de primaire doelstelling.

  Binnenkort gaat de Kamer de Parlementaire Onschendbaarheid opheffen, op (al ouder) initiatief van Aleid Wolfsen (PvdA!). Als dat doorgaat vraag ik me af of we de Balkenbende hier dan verantwoording voor kunnen laten afleggen…

 3. [2] Inderdaad. Overigens was 1934 het warmste jaar van de afgelopen eeuw (US data), niet 1998 (foutje (?) van NASA).

  Kans op 11-stedentocht dit of volgend jaar (zonnecyclus), hoewel dat mede i.v.m. de bijbehorende massahysterie (om de dag zo’n ‘ijsmeester’ met een zwetsverhaal) voor mij ook niet echt hoeft.

 4. [1] Merk op hoe zorgvuldig vermeden wordt een oorzaak voor deze opwarming aan te geven. De opmerkzame lezer ziet ook dat men opwarming concludeert uit het afnemen van de hoeveelheid bevroren CO2. Hier volgt dus uit dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toeneemt als gevolg van de opwarming. Ontdooing is nog nooit een oorzaak van opwarming geweest; het dooiproces onttrekt warmte aan de atmosfeer, net als verdamping.

 5. …En inmiddels weer is begonnen.

  Anyway. Terechte opmerkingen inzake alternatieve oorzaken voor klimaatschommelingen. Maar ook hier geen redenen om te ontkrachten dat CO2 (mede-)vertanwoordelijk zou zijn.

  Schrijf anders eens een stukje waarin je de basis voor het CO2-geloof uiteenzet en contra-argumenten aanleverd. Ik neem aan dat de dissidente wetenschappers dat ook al gedaan hebben, maar er weinig gehoor voor vonden ?

 6. [3] eerst even dit, voordat ik je bijval: CO2 is wel degelijk een broeikasgas en toename daarvan kán (let op: kan) daardoor tot een temperatuurstijging leiden. Er spelen echter zoveel factoren mee en vele ingewikkelde feedbackprocessen, dat niemand werkelijk begrijpt wat wat veroorzaakt. Daarover hoort de discussie te gaan. Helaas heeft het IPCC en de massamedia besloten dat de discussie voorbij is. De 400 wetenschappers hebben nu in ieder geval helder gemakt, dat die discussie niet is afgerond. Dat kan ook niet, want wetenschap geeft altijd een tijdelijk standpunt weer.

  Dat gezegd is zelfs de basis van de ongerustheid onzeker. Namelijk de temperatuurmetingen. Het is geen kwestie van duizenden thermometers elke dag (geautomatiseerd) aflezen en elke dag een gemiddelde temperatuur bepalen. Met de meetgegevens wordt ‘gesjoemeld’. Dat sjoemelen heet in wetenschappelijk termen corrigeren. Corrigeren voor omgevingsfactoren (voor het urban heat effect bijvoorbeeld). Dat corrigeren is en blijft nattevingerwerk. Wie gelooft in de antropogene opwarmingstheorie, zal (zoals de NASA doet) minder sterk corrigeren voor het urban heat effect.

  Verder staan meer dan driekwart van de thermometers op het noordelijk halfrond en dan nog voornamelijk in de VS en Noordwest-Europa. De oceanen, driekwart van het aardoppervlak, hebben slechts enkele procenten van de thermometers. Vreemd genoeg heb ik daarover nog geen enkele journalist gehoord. De meetgegevens uit de voormalige sowjet-unie zijn sinds 1990 onbetrouwbaar. De politieke omwenteling aldaar heeft ook de wetenschapsbeoefening ernstig getroffen.

  Ook de discrepantie tussen wat antropogene opwarmingstheorie voorspelt en de metingen, komen nooit aan bod. Volgens de CO2-theorie zou de opwarming in de troposfeer (waar het overschot aan CO2 zich ophoopt) sneller moeten gaan dan op het aardoppervlak (waar het extr CO2 wordt opgenomen door planten). Volgens de metingen in de troposfeer via satellieten en weerbalonnen, blijkt de temperatuurstijging sinds 1980 in de troposfeer slechts 0,1 à 0,2 graad te zijn, terwijl die op het aardoppervlak ongeveer 0,4 graden is. (0,4 sinds 1976, 0,6 sinds ca. 1900).

  Recente satteliet- en weerballonmetingen geven voor de troposfeer sinds het piekjaar 1998 geen stijgende trend meer, maar eerder een dalende trend (0,1 graad celsius).

  En dan nog even over de zonnecyclus. Het verhaal van Seneca klopt deels. De elfjarige cyclus zorgt zo voor een kortetermijncyclus in de temperatur en wolkenvorming. Daarnast is de zon, los van deze cyclus waarschijnlijk de afgelopen 40 jar actiever. d.w.z. stoot meer energie uit. Het is vooral die toegenomen activiteit – nog los van de 11-jarige cyclus) die mogelijk de temperatuurstijging sinds 1975 grotendeels verklaart.

  En nog even terug op de temperatuurmetingen. De thermometers waren vroeger verbonden met een rolo papier die langzaam ronddraait, zodat men over 24 uur het temperatuurverloop kan aflezen. Die apparaten staan in ieder kantoor en museum. Ze meten ook de luchtvochtigheid etc.
  Ik weet niet eens wanneer men op deze wijze de temperatuur is gaan meten. Is dat sinds de zestiger jaren? Hoe zijn deze meetgegevens dan te vergelijken met de meetgegevens van voor die tijd? En werkt het nog steeds o, of zit er nu een chip in? En hoe is dat te vergelijken met de rolpapiermethoden?
  Kortom: het is al bijna ondoenlijk om de temperatuur goed te meten en de verschillende temperatuurmeetmethodes van de afgelopen 130 jaar te vergelijken.

 7. [4] Dus moeten we Hub’s opmerking lezen als: er zijn bewijzen dat de stijging na 1934 is gestopt 🙂

  Het wordt warmer hoor. Libertarische myopia ten spijt.
  Nog even wachten op de december data van de satellieten en dan weten we ook of de voorspelling uitgekomen is.
  Zie "http://www.vrijspreker.nl/v…"

  In Nederland was 2007 even warm als 2006, samen de warmste jaren sinds 1706. "http://www.knmi.nl/klimatol…"

  O nog één ding: de CO2 stijging in de atmosfeer is afkomstig van fossiele brandstoffen. Zeg ik nu iets engs?

 8. Ik geloof wel in de opwarmingstheorie door de uitstoot van CO2. De milieuheffingen die we betalen om de uitstoot te reduceren zijn HET bewijs!

 9. Het is een goed voornemen om niets klakkeloos aan te nemen.
  Grappig, hoe ik vaak te horen krijg dat ik niet zo klakkeloos over moet nemen, van mensen die geloven in de CO2 waanzin en waarschijnlijk een keer op het nieuws iets opgepikt hebben en Al Gore’s film hebben gezien.

 10. Na jaren van onderzoek komt men tot de volgende wetenschappelijke conclusie: "Hoe feller de zon schijnt, hoe warmer het wordt."

  Verbazingwekkend………….

  De mens die het klimaat opwarmt is als die muis die tegen de olifant zegt: "Wat stampen we lekker."

 11. [4] stel nu, dat niemand meer met zwets verhalen komt, en alleen met logische doordachte feitenkennis.

  Hoe en waarvan moeten blogs als vrijspreker dan voortbestaan?

  Niets meer te comenteren!

 12. [7] Zéér goed punt! Meetmethoden zijn niet te vergelijken. En ook verplaatste men weleens wat meetpunten. En bladderde verf. En groeide er bebouwing heen rondom een meetpunt. Etc etc.

  Daarom worden en zeer grote en complexe – en erger nog vaak niet publieke – correcties toegepast op de meetwaarden. In 2007 bleek nog dat er een structurele fout zat in alle NASA waarden van de USA sinds begin jaren 80. Dat leidde tot de – in de Nederlandse pers niet echt genoemde – blamage dat de bekende curves aangepast moesten worden. Nu is voor de USA 1934 het warmste jaar van de 20e eeuw.

  Maar goed, voor de rest van de wereld zou dit geen rol spelen. IPCC claimt minder dan 10% invloed. Dat grondtemperaturen een ander beeld laten zien dat satelieten en dat de kwaliteitscontrole in de USA zo ongeveer de beste ter wereld was, heeft schijnbaar geen invloed.

  Diverse wetenschappers echter geloofden hier niets van en kwamen tot deze conclusie:

  http://www.uoguelph.ca/~rmc

  of meer voor leken:

  http://www.spectator.org/ds

  In het kort blijkt dat een groot deel van de gemeten temperatuurstijging op het oppervlakte, op meetfouten berust en de werkelijke temperatuurstijging van het land veel lager is, en wel meer in de orde zoals satelieten of radiosondes meten (welke lagere en dus minder alasmistische waarden geven).

  Zie ook

  Weathering and Thermometer Shelters
  By Anthony Watts
  http://www.climateaudit.org

 13. Mij maakt het niks uit of het warmer wordt danwel kouder en of co2 nou wel of geen invloed heeft.

  Vorige week stelde iemand dat er geld wordt betaald voor co2 reductie.
  Dan vraag ik me af hoe je goeiekoop die rommel kan produceren en of afvangen zodat de gewone man ook een paar centen kan meepikken…

  Is het doenlijk om een zeil over een grasveld te spannen (van de hockey/voetbal-club of over je gazonnetje en het spul te verkopen?

  Is het handig om aan je auto-uitlaat een ballon te maken en die co2 rommel te verpatsen aan de SHELL oi.d.? (statiegeld …;-)

  Er moet toch, behalve veur de garote jungens, toch wat te verdienen zijn met die handel?

  ..

 14. Hmmm,.. ik lees net dat bomen bij verbrandig hun o2 weer in co2 omzetten…

  Stel dat je je belasting mag betalen in co2.
  Heeft iemand een omcalculator hoeveel co2 een kilo-boom oplevert , en wij ijkt de weegschaal bij het belastingkantoor?

  Dan is bomen kappen ooook leuker…”’van ondereeeeen’.

 15. [7] [13] Kijk ook even naar de samenstelling van lucht:
  http://www.lenntech.com/luc
  CO2 maakt voor maar liefst 0,03% deel uit van normale omgevingslucht. Al zou CO2 voor opwarming zorgen, en al zou de mens verantwoordelijk zijn voor verdubbeling van het CO2 gehalte, dan praten we nog maar over 0,06%.

  Moeilijk voor te stellen dat we daar last van zouden hebben…

 16. [16] Hier mnoet ik je toch corrigeren. Dat wij als mensen gevoelsmatig 0,03% een laag getal vinden zegt niet zoveel. 0,03% cyanide in het bloed is ook dodelijk …

  Pas op dat je niet in de valkuil van de menselijke maat valt 🙂

  Verder is CO2 écht een broeikasgas. Ook daar zijn vrijwel alle sceptici het over eens. En dat de mens dus de aarde opwarmt ook. Vraag is enkel hoeveel. Hoe groot is de gevoeligheid.

  CO2 heeft namelijk terugkoppelinsgeffecten. Dus het effect van CO2 wordt versterkt door andere effecten. (En weer verzwakt voor anderen). De gevoeligheid van de aardse T op CO2 (of andere factor) is dus wat we willen weten.

  Omdat de menselijek CO2 over een eeuw over 3 weer weg is (in de oceanen) omdat de uitstoot vanzelf stopt zodra de fossiele uitstoot ovcer haar piek is (na 2100, wordt het hoe dan ook lastig, zelfs met kolen), is dus de vraag of de tijdelijke piek die we veroorzaken relevant is. Dat is enkel zo bij ene hoge gevoeligheid.

  IPCC gaat uit van totaal onredelijke hoge getallen. Onredelijk omdat ze geen fysisch bewijs hebben dat die zo hoog is, onredelijk omdat historische data ook aanwijzingen geeft dat die veel lager is en onredelijk omdat de klimaatmodellen op basis van die sensitiviteit voorspellingen doen (en deden) die hoger zijn dan wat werkelijk gemeten werd. Nogmeer onredelijk omdat bepaalde metingen (die van land) waarschijnlijk meetfouten bevatten waardoor de gevoeligheid van de aarde nog verder neerwaards bijgesteld moet worden.

  Zij die niet de IPCC lezing geloven – en dat zijn er steeds meer, als je de échte wetenschappelijke weblogs leest – komen vanuit historisch oogpunt, maar ook vanuit de temperatuurmeting van de afgelopen eeuw uit op een getal dat een factor 2 tot 4 lager ligt. De verdubbeling van CO2 zou dan 1 graad extra veroorzaken. Niets schokkends dus vgl met wat de alasrmisten ons voorhouden.

  Het essentiele verschil zit hem erin dat alarmisten geloven in een sterke terugkoppeling van waterdamp en wolken, en ‘ontkenners’ in een beperkte of zelfs deels negatieve terugkoppeling. Omdat IPCC zélf claimt dat het nog onbekend is (2007 rapport) kan niemand zeggen dat de discussie voorbij is.

 17. [17] Citaat: "Omdat IPCC zélf claimt dat het nog onbekend is (2007 rapport) kan niemand zeggen dat de discussie voorbij is."
  Inderdaad, dat laatste is belangrijk, al is dat niet doorgedrongen tot de Bali-gangers en andere alarmisten die beweren dat er algemene consensus is onder wetenschappers. Over wolkenvorming/waterdamp, de zon en aerosols zegt het IPCC-rapport van 2007 dat onbekend is hoe groot die invloed is van deze factoren op het klimaat, om daarna, zonder argumenten, de invloed van die factoren op ongeveer nul te zetten. Het past niet binnen hun modellen, vandaar.

 18. [18] Het is nog erger:

  IPCC zet die factoren niet eens op nul, maar hun CGM’s zijn zo gemodeleerd dat modellen met een hoge gevoeligheid (en daarmee indirect dus grote CO2 invloed) een kleine stofdeeltjes-koeling hebben (om het temperatuursverloop in de jaren 60 en 70 te verklaren) en modellen die een lagere sensitiviteit hebben een grote stofdeeltjesterugkoppeling.

  Onderling zijn de IPCC modellen het dus niet eens eens!

  Grote vraag is dus waarom men niet eens rekent met én kleine gevoeligheid (CO2 sturing) én kleine stofdeeltjes. Alarmist Gavin Smith (van NASA) stelt dat dat is omdat daar enkel onzinnige (fysisch onmogelijke) resultaten uit komen, maar een referentie in de literatuur heb ik niet gezien. (Maar ik laat me graag verwijzen 😉 )

  Zie hier

  http://www.agu.org/pubs/cro

  (Ofwel, wederom een artikel in een gerespecteerd blad voor en ook door echte wetenschappers.)

  Voor een discussie:

  http://www.climateaudit.org

  Het debat is dus inderdaad verre van voorbij.

 19. Vanavond op de Belg (Ketnet/Canvas)om 20:50. The Gulfstream an the Next Ice Age: documentaire. Volgens een recent rapport van de Amerikaanse regering ziet het ernaar uit dat de Golfstroom ron 2010 tot stilstand komt.

 20. [21] Halen ze die nu al weer uit de kast 🙂 Op Discovery zonden ze die een maand of twee zo ook ongeveer twee keer per week uit.

  Zélfs IPCC roept al lang dat er geen enkele aanwijzing is dat dit gebeurt.

 21. Overigens ‘hot news’, of eigenlijk dus niet:

  http://www.spaceandscience….

  "Today, the Space and Science Research Center, (SSRC) in Orlando, Florida announces that it has confirmed the recent web announcement of NASA solar physicists that there are substantial changes occurring in the sun’s surface. The SSRC has further researched these changes and has concluded they will bring about the next climate change to one of a long lasting cold era"

 22. [24] In één jaar kan veel gebeuren. Waar de hele media zich in januari 2007 – vlak voor de IPCC AR4 SPM release – over elkaar heen buitelden om te verklaren dat 2007 het heetste jaar ooit zou worden, is het nu muisstil. Zélfs een nieuwe Nederlands record zat er niet in.

  Globally – want daar hebben we het immers over – is het ietsje anders. December 2007 was het koudste jaar sinds 1979. Oeps. En tevens koudste jaar deze eeuw. Nu is deze eeuw nog jong, maar 2007 is ook kouder dan 1998. We zien dus dat nu niet enkel op het zuidelijk halfrond, maar ook over de hele wereld gemeten sinds 1998 de aarde een dalende temperatuurtrend kende. Let wel, we hebben nu officieel 10 jaar globally dalende temperatuur!

  http://bp1.blogger.com/_4ru

 23. Armin december 2007 is toch geen jaar, maar een maand? Oeps ;-).

  Over de dalende trend, lees de volgende link:
  http://tamino.wordpress.com

  Ik heb je raad van een paar maanden opgevolgd en lees nu ook trouw ClimateAudit, maar ik word een beetje moe om in bijna elke posting weer The Team te lezen, of Mann zus en zo, of het woordje Hockystick, of wat gekibbel over weerstations. Hebben Mann en McIntyre vroeger bij elkaar op school gezeten en is de een er met de Homecoming Queen van de ander vandoorgegaan?

  En iedereen hier trouwens een goed en koel en vooral vrij 2008.

 24. [26] December 2007 is een maand, maar wel een erg koude 🙂

  En die dalende trend kun je bagataliseren, maar hij is er écht.

  Dat Tamono schijnt te weten dat dat komt door noise is prachtig, maar waar is zijn bewijs?

  Het antwoord is dat hij aanneemt dat er een trend is en de rest dus ruis is. Cirkelredenering heet dat. Misschien heeft hij gelijk, maar misschien is de laatst 10 jaar de ommekeer (zoals veel zonnefysisi geloven én waar ze een fysische theorie voor hebben).

  Merk namelijk op dat 10 jaar ruis in een 30 jarige trend wel langzaamaan lang begint te worden.

  Zijn andere twee grafieken zijn verder een kopie van het bovenstaande redenatie. Immers de grafiek doortrekken tot 2035 aannemend dat er een trend is, is dus wat ik zei een cirkelredenering. Je kunt niet bewijzen dat er een trend is door aan te nemen dat er een trend is. Zijn gemiddelde-grafiek doet hetzelfde. Elke 1e jaars statistiek kan je vertellen dat een verandering van curve effectief verwijdert wordt door een X-jaren gemiddelde te nemen. Immers langjarige gemiddelden niet genomen mogen worden verder dan de dag dat de periode van het gemiddelde strekt. Dat weet hij en doet hij ook en schrijft hij zelfs ("last average is incomplete"). Hierdoor knip je effectief alle waarden na 2002 weg. Foetsie trend! Grapjas!

  De gewone man valt hier voor, maar ik heb teveel statistische kennis om in die trucs te vallen.

  De laatste 10 jaar zijn dalend, zoals hij zelf erkent. Dit zou – maar hoeft inderdaad niet – best wel eens de ommekeer kunnen zijn. De eerlijke wetenschapper erkent dit, de alarmist negeert dit. Statistiek an sich bewijst namelijk niets, geheel niets!

  Fijn verder dat je CA leest. Je ziet dan inderdaad dat er meer is dan enkel ‘The Team’ en voroal ook dat ‘The Team’ volstrekt onwetenschappelijke praktijken er op na houd. ‘Steve’ is wellicht wat kinderachtig (al is hij wel persoonlijk beschimpt en besmeurt door hen)), maar uiteindelijk draagt hij wel punten aan die keihard blijven staan en waar ‘The Team’ gewoonweg niet op ingaat. 🙂

 25. [27] "Elke 1e jaars statistiek kan je vertellen dat een verandering van curve effectief verwijdert wordt door een X-jaren gemiddelde te nemen. Immers langjarige gemiddelden niet genomen mogen worden verder dan de dag dat de periode van het gemiddelde strekt. "

  Dat moet ik hermormuleren tot

  "Elke 1e jaars statistiek kan je vertellen dat een verandering van curve aan het einde van die curve effectief verwijdert wordt door een X-jaren gemiddelde te nemen. Immers langjarige gemiddelden niet genomen mogen worden verder dan de dag dat de periode van het gemiddelde strekt."

  Immers je knipt zo het laatste deel van de waarden weg (2002-2007) en verzwakt de overgebleven waarden (1998-2002).

  Zijn methode is goed, op voorwaarde dat de veranderingvan de curve binnen het X-jarige interval valt. Ofwel, zijn method eis niet geschikt voor wat hij wilt aantonen!

  Dat is niet alleen elemantaire statistiek, en wel zo elementair dat hij dit gewoonweg moet weten, maar grappig genoeg hetzelfde argument dat ‘The Team’ gebruikt om aan te tonen dat er geen divergentie probleem bij boomringdata is. Namelijk dat smoothing van curves aan de uiteinden artifacten geeft …

 26. Tamino noemt 1998 noise, omdat dat een El Nino jaar is. Dat had je in die post kunnen lezen.
  Je laatste post is ietwat verwarrend voor de lezers (ik heb i.i.g statistische basiskennis op de universiteit), maar je maakt een zelfde fout (?) door te zeggen dat 2007 het koudste jaar van de eeuw zijn en dus…

  Overigens ironisch dat een poster genaamd El Nino (http://thatstrangeweather.b…)op ClimateAudit daar voor veel noise zorgde. Blijkbaar kunnen ze daar ook niet echt tegen kritiek (McIntyre zelf is nooit ingegaan op zijn Phoenix Airport uitglijer).

  Over welke zonnefysici heb je het trouwens en welke ommekeer? (bron?)

Comments are closed.