Dat de politiek achter de feiten
aanloopt is nergens zo duidelijk als
in de landbouw.
Op europees niveau krijgen de boeren
subsidie terwijl de prijzen omhoog
schieten en op het nationale vlak
stimuleert de overheid actief de
aanleg van bossen op landbouwgronden
terwijl er wereldwijd een tekort aan
geschikte landbouwgrond ontstaat.

Met de groeiende behoefte aan biobrandstoffen en de welvaartsstijgingen in opkomende economieën als China en India, stijgen de prijzen voor landbouwproducten in zeer rap tempo.
Terwijl Nederland in principe slim gebruik van deze schaarste zou moeten maken door meer landbouwgrond in te zetten, is de werkwijze van de overheid precies contra. Vrijgekomen of opgekochte landbouwgrond wordt een bosperceel of een zompig wetland. Om maar te zwijgen van de EU die nog steeds royaal landbouwsubsidies in het rond strooit alsof we nog in het turfstekerstijdperk leven.

Volgens Lex Hoogduin, hoofdeconoom van Robeco, is het noodzakelijk dat er een einde komt aan vormen van prijsregulering zoals in de Europese landbouw. Prijsprikkels zijn een onmisbaar instrument voor innovatie. Daarnaast moet Nederland stoppen met de aanleg van bossen op landbouwgronden. Daarmee snijden we onszelf in de vingers.

De overheid stimuleert al jaren de aanleg van bos op landbouwgrond onder meer om in de groeiende behoefte aan natuur- en recreatiegebieden te voorzien. De komende jaren moeten er nog tienduizenden hectare bos bijkomen.
Uw zondagse ommetje wordt duur betaald: eerst via de belastingen en heffingen om deze onzalige plannen te bekostigen, vervolgens in de supermarkt waar u flinke prijsstijgingen mag betalen voor dure import en tenslotte in de parkeermeter bij uw stukje recreatiegroen. Want natuur is mooi maar het moet natuurlijk wel door iemand betaald worden, niet waar ?

12 REACTIES

 1. Wat is NL toch een mooi en sentimenteel landje. Terug naar de natuur, het moet weer zijn als vroeger. Nog even en de bruine beer staat weer op je voeten te dansen. Kijk papa, een roedel wolven! Ja, kerel die peuzelen even een kleuter op.
  Kantoren en bedrijfruimtes hebben we nodig, maar waar we ons voedsel vandaan halen en of we in eigen behoeften kunnen voorzien is niet belangrijk. Net als met brandstoffen zijn we aan het buitenland overgeleverd.
  Wat zijn NLers toch slimme mensen.

 2. Er is landbouwgrond genoeg. Op zee. Met behulp van drijvende bakken zijn biobrandstoffen te produceren uit algen. Zo ook zoutresistente gewassen.

 3. Landbouwexport, was Nederland zeer groot in.
  Haagse politici gaan die kip met de gouden eieren toch niet slachten? Ze zijn getikt, met dat vage natuurverlangen.

 4. [3]
  Politici ZIJN getikt. Ze komen namelijk aan de macht door leugens te verkopen en een overtuigende leugenaar gelooft in zijn eigen leugens.

 5. [4] Als ze getikt zijn, zijn ze wel sluw. Want ze weten toch wel hun macht te vergroten en het volk laat het wel toe.
  Je zou je ook kunnen afvragen wie er nu eigenlijk getikt is!!!

 6. "Met de groeiende behoefte aan biobrandstoffen "

  Deze groei is er enkel dankzij subsidies en vooral geboden van overheden om het spul af te nemen.

  Momenteel is er een overschot aan landbouwgronden in de EU. Deze wordt onderhouden door subsidies (soms zelfs om grond te laten braakliggen) en door wetgeving die boeren ontzegt van aansprakelijkheid van schade die zij aanrichten. Denk aan enorme stank voor omwonende, vervuiling bodem en grondwater welke door anderen betaald wordt, erosie van gronden in ons algemene watersysteem (welke door anderen gefiltert en gebaggerd moet worden op hun eigen kosten), wetgeving die anderen verplicht stelt sloten open en onderhouden te houden op hun kosten ten bate van de boeren, en schade door verzuring en bemesting aan omliggende percelen tot km’s in omtrek welke niet vergoed wordt.

  In een volledig libertarische wereld zou voedsel[p]productie[/b] in stedelijke gebieden als Nederland daarom waarschijnlijk aanzienlijk duurder zijn dan nu. De schade die men aanricht is vaak enorm en in stedelijke gebieden is de schade geldelijk hoger dan in rustige gebieden als zeg-eens-wat de USA MidWest of Afrikaanse grasvlakten.

 7. Een ander punt waar ik graag een aparte post over makt is het onbesef van veel mensen over de commerciele waarde van natuur. In Europa loopt men zo’n 125 jaar achter de USA aan (toen ontstoden daar de eerste Nationale parken). Daar beseft men al langer dat natuur niet alleen een insentrieke waarde heeft, maar ook een commerciele.

  De commerciele waarde van een stuk natuur overtreft doorgaans de waarde van diezelfde grond als landbouwgrond met enkele factoren! (of igv landbouwsubsidie oneindig) Voorbeelden ten over. Denk aan het regenwoud in Alaska waar houtkap enkel bestaat dankzij een subsidie van 140.000 dollar per houtkappende persoon terwijl toerisme dat op die unieke natuur afkomt netto wel geld oplevert. En met bakken komt het dara binnen! In zijn algemeen is de toersitenindustrie rondom Nationale Parken in de USA een miljardenbusiness die vrijwel alle sectoren in zo’n gebied met factoren overtreft.

  Maar ook bij ons. De horeca rondom de Veluwe krijgt alleen al vanwege de koffiedrinkers een half miljard per jaar. De hobbypaarderij die grootdeels bestaat dankzij het kunnen rondrijden in onze bossen heeft een jaaromzet die aldus KPMG de totale (!) jaaromzet van alle melkveerhouderij in heel Nederland zelfs overtreft. In noem KPMG omdat die organisatie al jaren advies geeft aan bedrijven en organisaties die geld willen verdienen aan natuurgronden. Zij hebben talloze voorbeelden. Fietsenverhuur bestaat enkel bij de gratie dat er mooie gebieden zijn om door heen te fietsen.

  Natuur = Big Business.

  Wij weten dat doorgaans niet, de Amerikanen weten dit al veel langer.

  Bosbouw en landbouw levert weinig op en kost in veel gevallen zelfs geld. Veel boeren weten dit en maken plannen tot ombouw van hun bedrijf tot toeristische sector. Helaas vaak door tegenwerking van de staat. Diezelfde staat heft ook belasting op recreatiegrond en niet op landbouwgrond of bosbouwgrond.

  Als je dus wilt ageren tegen de staat, doe dat daar, maar kom niet aan met het omzetten van gesubsidieerde landbouwgrond tot doorgaans zeer weinig gesubsidieerde recreatiegronden. Dat laatste is een economische zeer goede zet die ons jaarlijkse veel geld bespaard alleen al omdat de subsidie en schadekosten verlaagd worden.

 8. [7]
  Maar die natuurdromers, die willen helemaal geen commerciele exploitatie.
  Die willen een ‘onaangetaste natuur’, waar slechts af en toe wat biologen en veganisten mogen komen kijken.
  Het is nu juist die commerciele exploitatie van de natuur waar zij zo op tegen zijn, als zijnde de ‘zuiveren’ in dienst van moeder Gaya.

 9. [8] Inderdaad 😉

  Mijn vrouw (biologe) zegt altijd; ‘ Wat zeldzaam is, moet het blijven. En wat het niet is, moet het worden!’
  Waarop ik zeg dat asfalt ook een zeldzaam natuurproduct is.

  (Ze is nu naar de natuurclub, dus durf ik dit wel te typen;-)

  Och, ieder zijn geloof…

 10. [8] Dat zal best, maar om dat als een blinde dolleman maar anti-natuur te worden is een beetje ene overdreven reactie. Toch is dat wel wat velen op deze site vaak doen.

  Alle groene maatregelen zijn vooraf al slecht lijkt wel. Aan mijn posts mag duidelijk zijn, dat betreft dit onderwerp de schrijver in ieder geval te kort door de bocht ging.

 11. [10] Ik ben niet met je eens dat ‘velen op deze site’ anti-natuur zijn. Anti-zelfbenoemde natuurbeschermers wel, maar dat heeft alles te maken met de mate waarin deze lieden richting anti-mens zijn doorgeschoten.

  Zo had Greenpeace ooit nobele doelstellingen. De (mede-)oprichter van deze club, Patrick Moore, heeft daar inmiddels al lang afscheid van genomen omdat de huidige activiteiten niets meer met de originele doelstellingen van doen hebben, maar uitsluitend een politieke agenda dienen.

  Ook de milieubeweging is gekaapt door de Frankfurter Schule.

 12. [5] De kiezer stemt op een politicus omdat hij gelooft dat de politicus de waarheid spreekt en dat de door de politicus voorgestelde oplossing echt gaat werken.
  Terwijl iedereen met ook maar enige financiële kennis weet dat er geen gratis zaken bestaan. Merr overheidsuitgaven betekent meer belasting, nu of in de toekomst.
  Het volk is dus niet getikt, het is misleid en niet al te slim. Dat ligt aan het waardeloze onderwijssysteem waar kinderen worden gedrild tot brave sociaal bewogen werknemers, niet tot zelfstandige individuen met zelfrespect die voor zichzelf kunnen zorgen.

Comments are closed.