Niemand “weet” wat de toekomst zal brengen.

Om te toekomst te voorspellen moet je bij de waarzegster met de glazen bol zijn.

Maar we kunnen hier wel “verwachtingen” hebben die allemaal een bepaalde kans hebben om werkelijkheid te worden. Dit kan nuttig zijn om bepaalde beslissingen te nemen.

Zoals de vorige week toegezegd, volgen hier, na inbreng van veel Vrijsprekerlezers een serie verwachtingen.
Doe er je voordeel mee, of lach er om. Vooral als we aan het eind van 2008 gaan zien wat er van is uitgekomen: (met dank aan alle inzenders)

— Veel van de trends uit 2007 zullen (versterkt of verzwakt) doorgaan.

— Aan het eind van 2008 zullen meer mensen inzicht hebben en verlangen naar een vrije maatschappij. De groei van de Vrijspreker gaat door. Al zal de invloed daarvan niet groot genoeg zijn om de trend naar meer overheidsinvloed al om te keren.

— In NL wordt invloed religies groter. Zowel van “Christelijke” als van “Islamitische” religies.

–De kans op een referendum over de EU is klein, al zouden personen die begrijpen wat ons boven het hoofd hangt door de EU-superstaat, daar wel tot het uiterste voor moeten vechten. Het is waarschijnlijk de enige kans om die dreigende ontwikkeling te stoppen.

— De Nederlandse en de Belgische onafhankelijkheid worden in de EU verkleind

— De overheid zal de angst voor het milieu verder aanwakkeren, ondanks het steeds meer bekend worden van bewijzen dat het een onzin hype is.
Er zijn zelfs aanwijzingen, dat het kouder gaat worden en dat 2008 het koudste jaar van het laatste decennium zal worden.
We krijgen nog meer milieubelastingen.

— Ook de angst voor terrorisme wordt aangewakkerd omdat daardoor de macht van de overheid stijgt.

— Er komt meer controle op de burgers met tevens nieuwe geboden en verboden. Gesteund vanuit Brussel met onder andere nieuwe “Autoriteiten” en machtsuitbreiding van de bestaande.

— Nicolas Zarkosy zal zijn macht in de EU vergroten, samen met Angela Merkel. Nederland en België mogen hand en spandiensten leveren.

— Vladimir Poetin zal mede met gebruik van het “olie-wapen” zijn macht vergroten. In Rusland zelf is die macht al zowat absoluut.

— De problemen in het Midden Oosten, Israel/Palestina/Irak/Iran zullen groter worden.
Over een mogelijke aanval van USA op Iran zijn de verwachtingen verdeeld, met een licht overwicht van degenen die wel een aanval verwachten vóór de USA Verkiezingen in oktober.
De Taliban wordt sterker.
ER worden meer terroristenaanvallen gepleegd in de VS

— De kansen dat Ron Paul de Republikeinse nominatie verwerft, stijgen. Maar er is toch nog slechts een heel klein percentage kans dat hij President kan worden. Al hopen velen dat nog zo erg.

— De meeste (ingezonden) verwachtingen zijn dat Hillary Clinton President wordt, al is het met een kleine marge. (BTW door de kleine marge zullen veel kiezers Ron Paul in de steek laten)

— De dollar zal verder in waarde dalen.
— De goudprijs (en zilverprijs) zal blijven stijgen.
Vanaf de nu $800 per ounce zal de prijs stijgen naar omstreeks $ 1000+, misschien via een reactie.
— olieprijs gaat door de $120.-
— minstens 1 vooraanstaande bank valt om (of wordt door de overheid met miljarden belastinggeld overeind gehouden)
— Prijzen van energie zullen stijgen.
— Prijzen van voedsel zullen stijgen.
— VS en NL in economische recessie.
— AEX eind 2008 op 470 en inflatie 5.5% officieel (werkelijk 8%)
— gevolg van voorgaande; huizenprijzen gemiddeld -10%
— De dollar stort in en er komt een andere muntsoort: de Amero.

— De VS zal het falen van zijn eigen economische beleid proberen af te wentelen op China. Als er werkelijk een zware economische crisis in de VS komt kan er van alles gebeuren. Onder het mom van het ondergraven van de VS economie (ivm oneerlijke concurrentie door de kunstmatig lage Yuan) zou de VS zo maar kunnen overgaan in het confisqueren van Chinese investeringen.

— De problemen in Irak en Afghanistan zullen niet worden opgelost

— Vooral de Aziatische (Chinese, Indische, e.d.) economie zal sterk groeien

— De publicatie van de film van “Atlas Shrugged” zal dit jaar dicht bij de realisatie komen

DIVERSEN:

– Fidel Castro draagt zijn macht over, er ontstaat wat onrust in Cuba wat met geweld wordt “opgelost”
– Chavèz houdt een grote mond, maar doet het politiek rustiger aan

– Elfstedentocht begin februari met dank aan de global warming
– prachtige zomer
— PvdA gaat om op het gebied van ontslagrecht 😮
— grote ongeregeldheden in krachtwijken in A’dam, Utrecht en Den Haag.

— Wilders zal een film uitbrengen over de Koran en niet lang daarna zal hij door een wonder terugkeren naar zijn Heer Allah(Hij gaat sterven).
— Willem Alexander wordt koning.
— Ziektekostenverzekeringen gaan mensen die te dik zijn, die sporten, die roken etc. meer belasten.
— Emigratie Nederlanders naar het buitenland wordt weer groter
— Balkenende zal volgend jaar premier blijven
— Aanslag op Wilders(hij blijft leven hoor)
— Emigratie Nederlanders naar het buitenland wordt weer groter.
— Hogere accijnzen verlagen de koopkracht.
— De criminele 3e-generatie-Marokkanen wordt nog steeds geen strobreed in de weg gelegd

— Belgische formatie van definitieve regering worden opnieuw een zooitje
— uiteindelijk verraadt Leterme zijn kiezers en offert hij Vlaanderen op aan België
— de nieuwe Belgische regering is uiteindelijk een voortzetting van de interim-regering en van een serieuze staatshervorming is dan ook geen sprake
— na de repatriëring van kapitalen in het buitenland, wordt nu een vermogensbelasting ingevoerd om de belasting op arbeid te kunnen doen dalen
— deze zal echter niet of nauwelijks dalen zodat voorgaande punt gewoon een maatregel was om de burger meer te bestelen

— Door ’trade with all, tangling alliances with none’ wordt de hele wereld welvarender, vrijer en veiliger, en uiteindelijk verkennen we allemaal de ruimte en verspreiden ons tussen de sterren.
— Behalve Europa natuurlijk, waar ze als de VS op Mars zitten het land wederom bewerken met paard en ploeg.

— Cuba gewelddadige problemen. Opvolging Castro

POSITIEF: De ontwikkeling van de wetenschap en technologie gaat door. Daardoor komen er weer nieuwe mogelijkheden om de welvaart van de mensheid weer te verhogen.
De vraag is slechts hoe de mensen er gebruik van maken.

11 REACTIES

 1. Betreffende Geert Wilders komt het altijd uit.
  Regeltje, hij gaat sterven, 4 regels verder, hij blijft leven.

 2. [1] Dat is net als bij "echte" waarzeggers. De truc om altijd je gelijk te bewijzen! 🙂
  Maar zonder gekheid, dat komt omdat het inbreng is van een aantal personen die er een verschillende verwachting over hebben.

 3. Met voorspellen is het oppassen geblazen, veel mensen leven volgens de voorspelling en daarin schuilt een gevaar. Leuk als de sterren kunnen voorspellen, of dat je daar notie van neemt, wat ik soms ook doe. Maar om te leven volgens de voorspelling is echt niet slim en ook af te raden.
  Als ik zeg; "verwacht in het leven altijd het onverwachte!" Dan is zoiets ook een soort voorspelling en indien men leeft volgens deze voorspelling zou het onverwachte natuurlijk ooit komen. Alleen kan zoiets jaren duren en een mens dusdanig beïnvloeden dat zijn of haar leven niet prettig of natuurlijk verloopt en laat je daardoor misschien mooie kansen in het leven liggen. Ook kan een voorspelling je leven vergallen, als je hoort dat je toekomst er niet florissant uit zal zien.
  Maar er zijn inderdaad ook “verwachtingen” of “inschattingen” te maken wat betreft de toekomst. Op basis van huidige gegevens en met het combineren van diverse informatie of theorieën kan men al aardig een redelijk beeld schetsen van de toekomst. Maar weet wel dat de toekomst zal komen zoals die moet komen, en daar kan een astroloog of een voorspeller niets aan veranderen.

 4. [3] "Als ik zeg; "verwacht in het leven altijd het onverwachte!" Dan is zoiets ook een soort voorspelling en indien men leeft volgens deze voorspelling zou het onverwachte natuurlijk ooit komen. Alleen kan zoiets jaren duren en een mens dusdanig beïnvloeden dat zijn of haar leven niet prettig of natuurlijk verloopt en laat je daardoor misschien mooie kansen in het leven liggen."

  Mensen denken lineair. Het menselijk brein is niet goed in staat te denken in waarschijnlijkheden, maar slechts in scenarios. Als men toch kansen moet inschatten wordt de meest voor de hand liggende scenario’s (doorgaans extrapolaties) een te hoge kans toegeschreven en de andere wordt juist een te kleine waarschijnlijkheid toegekend. Ook bestaaat real life niet uit perfecte Gauss-curves, i.t.t. wat menig "professional" modeler wel meent wanneer hij allrelei financiele modellen programeert en daar vervogens mee doorrekent. Theoretisch is een crash van 20% (o.b.v. het aantal standaardafwijkingen t.o.v. het gemiddelde rendement) bv. iets wat zich eens in de zoveel duizenden jaren zou voordoen. De werkelijkheid is echter anders. De distributiecurve is kennelijk assymetrysch en dikstaartig en dus geen mooie standaard normaleverdeling, zoals de modellen geprogrammeerd zijn. Resultaat is dat an sich weinig waarschijnlijke scenario’s onterecht nog lager worden ingeschat en dit risico dus slecht geprijsd word in de markt. Waardoor er eens om de zoveel tijd extreme winsten behaald kunnen worden op zulke scenario’s die gemiddeld gezien niet uitkomen en inderdaad verlieslatend zijn.
  Sommige mensen focussen zich daarop en verliezen maand na maand welhaast systematisch hun relatief kleine inleg in put opties totdat ze een keertje een rendement maken dat zo groot is dat ze daarmee in 1 klap niet aleen alle verliezen van de voorgaande 5 a 10 jaar mee hebben geneutraliseerd maar ze er zelfs nog een joekel van een netto winst aan overhouden.

  Anders geformuleerd: het kan als strategie zeer lonend zijn om systematisch in te zetten op een scenario dat je elke keer op zich voor de volgende periode (bv. van een week of een maand of jaar) voor zeer onwaarschijnlijk houdt, maar waarvan de gemiddelde verwachte payoff toch het hoogste blijkt wanneer je de kans met de winst vermenigvuldigd.

  Voor wie meer over die materie wil weten (uit academische interesse of om er zijn voordeel mee te doen), raad ik van harte "Fooled by Randomness" van Nassim Nicholas Taleb aan.

 5. Tja, daar zeg je me wat!? Maar dan moet je natuurlijk wel behoorlijk stevig in je schoenen staan en erg overtuigd willen zijn van jezelf.
  Lijkt me een zenuwslopende en zeer moeilijke manier van beleggen. Maar ik vind optie’s sowieso al vreemde handel en is echt iets voor de geoefende gokker(belegger?)

  [4]

 6. Dat van die scenario’s vind ik wel ijzersterk. Eigenlijk had je wat voorbeelden moeten geven. Is het voor een leek, zoals als ik, wat makkelijker te begrijpen. [4]

 7. "Europees Commissaris ziet niets in accijnsverlaging".

  Als ik dit lees dan denk ik dat de NLse overheid in 2008 nog meer dommetje en verstoppetje gaat spelen. De EU maakt steeds meer de dienst uit en NL kan (zogenaamd) niet meer zelfstandig maatregelen nemen.

  Eén vraag blijft me steeds trouw; "hoe diep gaan we zinken?"

 8. [6] Het hoeft ook niet altijd met opties te zijn. En je hoeft ook niet steeds op een daling te speculeren.
  Stel dat je denkt dat er vroeg of laat een revolutie komt in Saudi Arabie waar het regime weliswaar pro-westers is maar de bevolking niet. Bovendien leven er een 5000 tal prinsjes in extreme weelde terwijl de rest van de bevolking nou niet echt zo geweldig af is.
  Dan zou je dus kunnen denken: ooit komt die revolutie er. Wanneer weet ik niet, maar komen zal ze. Nou, dan zullen de nieuwe machthebbers, die van de oude altijd verweten een te Westerse koers te varen, wellicht de oliekraan prompt dichtdraaien omdat ze vinden dat het regime de olie altijd "weggaf" aan het Westen en dit maar eens afgelopen moet zijn.
  Als dit gebeurt in een land dat in zijn eentje ca. 20% van de wereldmarkt voor zijn rekening neemt -en gegeven een gebrek aan reservecapaciteit bij de andere producenten om zo’n move te counteren- dan schiet de olieprijs met tientallen procenten tegelijk de hoogte in. Leuk voor oliemaatschappijen zal je zeggen. Ja, behalve voor diegene die hun olie nou net uit de regio halen. De prijs is dan wel hoger, maar het volume wat bv. Shell nog kan afzetten daalt (omdat ze wel nog uit de o.a. de Noordzee kunnen betrekken, niet meer uit SA) en dus is het netto effect waarschijnlijk niet positief.
  Maar een producent die 100% van zijn productie uit safe territory haalt (bv. Canadese tarsands) die kan ineens aan een veel hogere prijs zijn volledige productie kwijt en a.g.v. de operationele leverage ingerrent in zijn kostenstructuur, zal bv. een stijging van 1% met in de prijs van zijn eindproduct, leiden tot een stijging van wellicht ruim 2-3% van zijn winst. Dus een stijging van de olieprijs met misschien wel 25% kan in luttele dagen een grote koersopstoot van bv. Suncor met zich meebrengen.
  Andere aandelen zouden in zo’n scenario juist dalen. Want de oplopende olieprijs zou slecht zijn voor de economie en daarmee voor de meeste bedrijven. Overigens is zo’n "terugkoppeling" an sich uiteindelijk ook wel een minpunt voor die oliemaatschappijen maar een dat ruimschoots overgecompenseert wordt door het eerder genoemde positieve efect. En zodoende zal wanneer er ineens grote onlusten in het midden oosten zijn de beurs in het algemeen het niet goed doen, maar 1 enkele categorie aandelen spint er wel garen bij. Dus upstream olie- en gasbedrijven zijn een soort war hedge. Bovendien is het leuke dat ze het zelfs zonder die onlusten ook niet onaardig doen a.g.v. peak-oil (*) en de almaar stijgende vraag naar energie uit China.
  Deze overwegingen had ik toen ik begin 2003 besloot dat olie in een portefeuille zwaar overwogen zou moeten worden. Ondertussen heeft zich nog steeds geen revolutie in SA voorgedaan maar toch is was het al een goede zet a.g.v. de almaar stijgende wereldvraag naar olie die het aanbod niet in staat was bij te benen.
  Een free lunch tot dusverre en als de ellende alsnog de kop opsteekt, alsnog een goede belegging op dat moment (die verliezen op andere posities op dat moment dan ruimschoots kan compenseren).

  Hopelijk hielp dit voorbeeldje e.e.a. enigszins te verhelderen.

  (*) ik weet dat niet iedereen hier in peak oil gelooft maar laat dit geen aanleiding zijn hier over te gaan discussieren want daar heb ik echt de tijd niet voor.

  NB er kunnen meerdere events zijn die toevallig een gelijksoortig resultaat hebben. Handig want de totale kans dat zich dus iets voordoet wat in het plaatje past is dan dus groter.
  Mocht er een andere soort conflict in de regio uitbreken, dan heeft dit waarschijnlijk soortgelijke gevolgen. En er zijn voldoende landen in de regio waar op de eneo of de andere manier wel wat spanningen zijn. Maar gezien het effect hetzelfde is (al kan de precieze mate verschillen) zal die ene beslissing om zwaar in Noord-Amerikaanse en Canadese olieproducenten te zitten je dus tegen een hele keur aan mogelijke events beschermen dan wel -afhankelijk van hoe groot je overweging is- zelfs een netto rendement opleveren dat groter is dan je verliezen op overige posities.

 9. [8]

  Als dit gebeurt in een land dat in zijn eentje ca. 20% van de wereldmarkt voor zijn rekening neemt -en gegeven een gebrek aan reservecapaciteit bij de andere producenten om zo’n move te counteren- dan schiet de olieprijs met tientallen procenten tegelijk de hoogte in. Leuk voor oliemaatschappijen zal je zeggen. Ja, behalve voor diegene die hun olie nou net uit de regio halen. De prijs is dan wel hoger, maar het volume wat bv. Shell nog kan afzetten daalt (omdat ze wel nog uit de o.a. de Noordzee kunnen betrekken, niet meer uit SA) en dus is het netto effect waarschijnlijk niet positief.
  Een reden voor zowel de oliemaatschappijen als overheden om in de toekomst naar zuingere alternatieven te zoeken en nieuwe technologieën te ontwikkelen.
  Je moet het als overheid ons alleen niet door de strot duwen in de vorm van de politiek correcte klimaathoax. Zeg gewoon dat je in de toekomst veel minder afhankelijk wilt worden van fundamentalistische zandmensen.

 10. [9] Dit gebeurt ook maar dit is een langzaam proces. Dus ofschoon ik ervan overtuigd ben dat over enkele decennia een of meerdere alternatieve energiebronnen een significante rol zal/zullen spelen, is dit voor de komende jaren iets waarvan je de impact niet moet overschatten.
  Bv. voor alleer alle auto’s op electriciteit zouden rijden, moet dit niet alleen eerst technisch en economisch haalbaar zijn, maar moet ook een heel wagenpark vervangen worden.
  En dan moeten de electriciteitscentrales die de stroom leveren uiteraard zelf niet op olie draaien en bij voorkeur evenmin op gas.
  Dus, ja er wordt volop aan alternatieven gewerkt en ja, ik verwacht dat dit ooit uitkomst zal bieden, maar de komende 10 jaar vormt dit geen enkele bedreiging voor beleggingen in de oliesector.
  En de energiehonger in India en China zal nog wel een tijdje verder groeien.
  De eerder beschreven "war hedge" kan je dus nog wel een tijdje blijven toepassen.

  Groeten,
  Michielsens

 11. Ik ben bijna 82 jaar al zo veel meegemaakt in nederland dan is het zo en dan weer anders na de tweede wereldoorlog 3 jaar als marenier in indie geweest waarvoor ???? maar alles draaid weer gewoon door en zo zal het in de toekomst ook wel gaan.

Comments are closed.