Zo mogelijk, is maximumloonwetgeving waarover hier en daar gerept wordt, nog gekker dan wetgeving betrefffende minimumloon.
Stel, dat een ziekenhuis een wereldberoemd arts wil aantrekken.
De overheid verbiedt het ziekenhuis de man of vrouw in dienst te nemen tegen het overeengekomen bedrag, omdat dit het maximumloon overschrijdt.

Voor ziekenhuis en en arts geldt dit, maar ook voor universiteit en docent, voor bedrijf en manager en voor welke activiteit dan ook, waarvoor een salaris toegekend wordt.
Zoals praktisch alle bemoeienissen van een overheid , is ook bemoeienis betreffende het maximumloon schadelijk. In feite begint de overheid zich reeds te bemoeien met het toe te kennen loon, zodra sprake is van een progressieve inkomstenbelasting. Progressieve inkomstenbelasting is een van de schadelijkste zaken in een maatschappij: deze doodt initiatief, geeft een premie voor luiheid en jaagt degenen die over meer dan gemiddelde aanleg of intelligentie beschikken, het land uit. Minimumlijders en belastingontvangers worden verwelkomd , aangemoedigd en geaccomodeerd, maximum performers worden door het overheidsapparaat lastiggevallen, vervolgd en zo snel mogelijk het land uitgewerkt. Het doel is het creeren van een zo groot mogelijk percentage gehoorzaam stemvee, waarvan levenslange afhankelijkheid de garantie vormt voor electorale trouw.
Hugo van Reijen

64 REACTIES

 1. [30] Ja hoor, lees het wel es terug, wat ik schrijf. had inderdaad het contract in die zin tussen aanhalingstekens moeten zetten maar zag het te laat.

  In een regulier restaurant betaalt de klant volgens libertariers ‘vrijwillig’ als ie troep geserveerd krijgt, want in het al dan niet stilzwijgende contract is VANTEVOREN een prijs afgesproken. Vergelijk Groenink die door ABN-A uitbetaald moet worden. Dat heet volgens mij niet vrijwillig maar knarsetandend betalen omdat het MOET, niet omdat je het WILT.

  Laat je de klant achteraf, na het eten, bepalen wat ie het waard vindt en dat bedrag betalen, dan is de vrijheid en de verantoordelijkheid van beide partijen veel groter.

  Het is m.i. niet terecht als libertariers dit ‘achteraf betalen’ claimen als typisch libertarisch of verenigbaar met een kapitalistische moraal, want dat is het helemaal niet! De kapitalist zal een kans zien flinke ‘winst’ te maken, niet gestoord door een geweten (ja chargeer hier wat, maar over het algemeen klopt het aardig; zie praktijkvoorbeeld groenink, die niet minder zal eten als ie weinig geld bij zich heeft /als ie weinig als tegenprestatie te bieden heeft)

 2. [30] André, nog es, want het is toch een interessant punt:

  De postcodeloterij stuurt jou de zoveelste reclamemailing, neem effe aan dat de waarde van die mailing een paar cent is (mooi glossy papiertje weet ik ’t). Heb jij een stilzwijgend contract met de postcodeloterij dat je zelf mag weten hoeveel jij de postcodeloterij betaalt voor hun vrijgevigheid?

  Neen!

  Er is alleen een aanbieding, maar geen enkele overeenkomst ofwel contractuele verplichting tussen jou en de postcodeloterij waarin staat wat de mailing jou kost. Als je wel een contract wilt zul je actie moeten ondernemen:

  Als je het niet vertrouwt(!) en de postcodeloterij opbelt en vraagt of je moet betalen voor hun alleraardigste reclamepost en als ze dan zeggen dat dat niet persé hoeft maar natuurlijk wel mag, PAS DAN heb jij je contract waar je zo prat op gaat.
  Maar in principe WAS er geen contract (nodig), ook niet "stilzwijgend". Dat er een contract is tussen jou en de postcodeloterij /de restauranteigenaar, is een gevolg van jóuw WANTROUWEN. Jij bent degene die het zo nodig in een contract wilt gieten, omdat je wantrouwt, omdat je zekerheid wilt, omdat je (onbewust?) een drang naar regulering in wetjes en regeltjes hebt omdat je deze wel vertrouwt.

  Wat ik met dat restaurantvoorbeeld probeerde te illustreren is dat je ook een samenleving op basis van VERtrouwen en verantwoordelijkheid kunt hebben, zonder dat je vantevoren alles in contracten giet. Want dat is pas écht vrij.

  Helaas ben jij niet in staat deze kronkel te maken en begin je gelijk alles in contracten te gieten waar je de vrijheid minutieus definieert zodat het minimaal vrij is. Deze manier van denken is precies het spiegelbeeld van wat ik nastreef; ik wil die vrijheidsgrenzen niet gedefinieerd door contracten, maar door verantwoordelijkheid en geweten.
  Dit vrijheidsdenken is voor jou en vele libertariers een station te ver?

 3. [15] Er is ook ergens- ik meen in Parijs- een restaurant, waar je na de maalijd het bedrag dat je bereid bent te betalen in een envelop stopt die je ongecontroleerd in een doos deponeert.

 4. [31]
  Vooruit dan maar, omdat jij het bent.

  "In een regulier restaurant betaalt de klant volgens libertariers ‘vrijwillig’ als ie troep geserveerd krijgt, want in het al dan niet stilzwijgende contract is VANTEVOREN een prijs afgesproken."
  Het stilzwijgende contract bij de meeste restaurants in Nederland is dat jij zodra je iets besteld hebt, je het er mee eens bent dat je een van te voren in de prijslijst vermelde prijs daarvoor betaalt; dat is inclusief bediening en heffingen van overheidswege. Dat heeft niks met libertariërs te maken, dat moet iedereen doen; als je dat idee niet bevalt dan ga je er gewoon niet naar toe.. Als het eten je niet bevalt, moet je toch betalen inderdaad. Je bent vrijwillig dat contract aangegaan; de gevolgen daarvan moet je zélf dragen.

  Vervolgens zijn er restauranthouders die een ander contract voorstellen: als je bij mij iets bestelt, dan bepaal je zelf wat het je waard is. Het feit dat er een stilzwijgend contract is. hoeft niet te betekenen dat je geen vrijheid hebt; de klant heeft de vrijheid om niet te betalen als hem dat niet bevalt.

  Dat is een contractvorm die op zich de concurrentie aangaat met de andere contractvorm, waarin je vrijwillig de keuze aangaat om te moeten betalen.

  Voordat het contract in werking treedt, is er sprake van een voorstel, een aanbieding. In Nederland kun je weer uit het restaurant lopen zonder te betalen als je nog niet hebt besteld. Je moet bij dat alles goed onderscheid maken tussen aanbieding/offerte, levering, overgang van eigendom en betaling. Het contract bepaalt onder welke condities (waar, wanneer, hoeveel, welke prijs etc.) de transactie plaatsvindt.

  Dat alles heeft niks met ver- of wantrouwen te maken. Het lijkt wel alsof jij een of andere roze-rode visie van de mensheid hebt, waarin jij als consument in een walhalla van producenten rondloopt die allen meedingen om jouw centen. Welnu, zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. De werkelijkheid is, en dat geldt in een libertarische omgeving net zo als in elke andere omgeving, dat mensen hun schaarse middelen op een optimale wijze voor hun eigen gewin in willen zetten. Dat geldt ook voor jou; jij vindt dat je schaarse geld beter besteed kan worden in een restaurant die geen vaste prijzen vraagt..

  Als jij dus met ‘vrijheidsdenken’ bedoelt: ik leef er maar op los zonder regels en afspraken, en ik doe maar wat, ik neem wat ik nodig heb op wat ik een ‘verantwoordelijke manier’ vindt terwijl iedereen het maar moet accepteren en er geen mogelijkheid is voor mensen om op afspraken te wijzen, dan verklaar ik je hierbij compleet van de pot gerukt.

  Wat niet wegneemt, dat het je in een libertarische maatschappij vrij staat om uitsluitend om te gaan met mensen die net zo gek zijn en de anderen links te laten liggen, jawel zelfs discrimineren ! Zo vrij zijn libertariërs.

 5. [34] Helaas…. 😉

  "Vervolgens zijn er restauranthouders die een ander contract voorstellen: blablabla"

  NEEEE!!! Ik begrijp ergens wel wat je bedoelt: er is inderdaad een soort onzichtbare deken van culturele regulering die jij (als libertarier nota bene!) als vanzelfsprekend acht.

  MAAR DAT IS HET NIET!!!!

  Uitgangspunt is dat je vrij bent.
  Jij ziet het ontbreken van regulering als een vorm van regulering. Maar met dat contract van jou zijn en blijven alle betrokkenen even vrij.

  Dat contract van jou is voor iemand die écht vrij is en vrij denkt dus totale lariekoek. De echte vrijdenker is al vrij en heeft daar geen contract voor nodig.

  Helaas zal je wel weer in je libertarische vocabulaire met contract etc antwoorden. Dit schiet niet op dus. mij overtuig je iig niet, maar dat was je wel duidelijk 😉

  En ik zie ook wel dat wat ik wil utopisch is, maar zou het wel fijn vinden als de samenleving meer ‘mijn’ kant opgaat: spontaner en organischer, meer solidariteit, minder strakke vrijheidsgrenzen + meer verantwoordelijkheid, minder ‘recht hebben op’-denken etc

 6. [35] Maar met dat contract van jou zijn en blijven alle betrokkenen even vrij. dwz: de restauranthouder verplicht zich niet tot het serveren van een gerecht en de klant niet tot betalen.
  Er is als de klant de straat op gaat ook geen contract dat reguleert dat de klant vrij is om de straatmuzikant géén geld te betalen ook al luistert de klant naar de muziek. dwz: de muzikant verplicht zich niet tot het maken van muziek en de klant niet tot betalen.

  Dat contract dat verzin jij erbij.

 7. [36] En ook als je aan de straatmuzikant vraagt of ie een bepaald liedje wil spelen en de straatmuzikant doet dat voor je, dan nog is er in mijn ogen geen sprake van een contract.

 8. "En ik zie ook wel dat wat ik wil utopisch is,"
  Misschien is er wel een markt voor mensen die er net zo over denken. Dan kunnen jullie in een libertarische maatschappij mooi je eigen gang gaan, zolang als je een ander daarmee geen schade toebrengt. Hetgeen bijvoorbeeld inhoudt, dat als een ander alleen aan jou wil leveren op basis van zijn voorwaarden, en jij daar niet aan wil voldoen (je wil ‘vrij’ zijn en geen contract aangaan met een ander) dat je daar bot vangt. Je kunt de ander niet dwingen om jouw spelletje mee te spelen. Als dus je hele omgeving uit dat soort aanbieders bestaat, dan zul je iets anders moeten verzinnen.

  "maar"
  dus toch niet utopisch..

  "zou het wel fijn vinden als de samenleving meer ‘mijn’ kant opgaat: spontaner en organischer, meer solidariteit, minder strakke vrijheidsgrenzen + meer verantwoordelijkheid, minder ‘recht hebben op’-denken etc"
  ‘De samenleving’ is een niet te definieren begrip; je doelt waarschijnlijk op een groep gelijkgezinde individuuen. Kan allemaal.
  Een denkfout die jij maakt, is dat jij veronderstelt dat in een libertarische maatschappij het stikt van de regeltjes. Je zult echter zien dat dat veel minder is dan in een niet-libertarische maatschappij, zoals die waarin we nu leven, waarin dag in dag uit nieuwe regeltjes komen omdat de overheid vindt dat de ene groep tegen de andere groep beschermd moet worden.
  Meer solidariteit krijg je vanzelf zodra papa (de roverheid) zich niet als plaatsvervangend weldoener opstelt. Voldoende artikelen daarover op deze site, kwestie van zoeken. Kijk ook maar eens op http://www.vadertjestaat.nl

  Wat bedoel je eigenlijk met ‘minder strakke vrijheidsgrenzen’ ? Gerelateerd aan welke toestand ? Wat is ‘strak’? Het is mij ondertussen wel duidelijk wat jij met vrijheid bedoelt: jij mag alles, en de ander mag niks en moet jouw gedrag maar slikken. Of niet soms ?

  En wat bedoel je met ‘spontaner’ en ‘organischer’ ? Bij dat eerste kan ik me wel wat voorstellen, maar bij dat organischer niet.

  Denk jij dat ‘de samenleving’ ‘maakbaar’ is ?

  Vind jij dat je anderen mag dwingen, d.w.z. niet uit eigen vrije wil laten handelen ?

 9. [37]
  Wellus. Zelfs als de muzikant er voor nop staat te spelen. Hij vindt het in dat geval om de één of andere reden blijkbaar belangrijk dat zijn informatie jou bereikt. Daar moet jij mee instemmen; als jij dat niet doet, en hij tettert je oren vol, dan dwingt de muzikant jou te luisteren.

  Mocht jouw muzikant wél een potje voor zich hebben staan, dan wordt je vanuit de muzikant gezien geacht te betalen wat het je waard is. Als ik de muzikant was, dan zou ik een vooraf te betalen prijs met je afspreken. Daarom zit ik ook geen muziek te maken op de straat overigens, ik kan elders meer verdienen cq. heb elders meer plezier.

 10. [36]
  "Dat contract dat verzin jij erbij."

  Nee hoor. Bij eigendomsoverdracht is er altijd sprake van voorwaarden waaronder dat gebeurt. Reken eens even bij jezelf af: gesteld dat de computer waarop jij je berichten typt van jou is, zou je die zo maar zonder voorwaarden afgeven als ik je er om zou vragen ? Zo ja, waar woon je ? Als de totale kosten van het ophalen minder zijn dan de waarde van het apparaat, zou ik zo maar even langs kunnen komen om je daarvan te verlossen.

  Of zou je toch voorwaarden aan de levering willen verbinden ?

 11. Oei, ik heb toch geen ‘stilzwijgend contract’ met jou waarin jij meent dat ik ‘geacht ben’ om onvoorwaardelijk mijn computer aan jou te geven? (vraag het effe, bij jou weet je het maar nooit ;-))

  "…dan wordt je vanuit de muzikant gezien geacht te betalen wat het je waard is.."
  Misschien vinden alle chinezen wel dat jij ‘geacht bent’ aan ieder van hen 100 euro te geven. Hebben jij en alle Chinezen nou een ‘stilzwijgend contract’ waarin staat dat jij hen géén 100 euro moet geven? En zijn ze eigenlijk wel akkoord gegaan met dat contract? 😉

  het is alsof als iemand zegt ‘niets is niks’, dat jij dan zegt: ja ho es even, het is (47×123)+17-(123×47)-17 hoor!

  "Vind jij dat je anderen mag dwingen, d.w.z. niet uit eigen vrije wil laten handelen ?"

  Ja en dat vinden libertariers ook, alleen zien ze dat zelf niet (zie ook ‘mijn hoofd is nog steeds van mij’ #42)

 12. Is er enige manier waarop ik contractbreuk kan plegen in zo’n ‘stilzwijgend contract’ dat ik volgens jou heb met die bewuste restauranteigenaar of straatmuzikant?

 13. [41]
  Je beantwoordt mijn vragen niet, maar je komt wel met tegenvragen, en da’s een slecht teken. Ik zal daarom de vragen nog even op een rij zetten:

  1. gesteld dat de computer waarop jij je berichten typt van jou is, zou je die zo maar zonder voorwaarden afgeven als ik je er om zou vragen ?

  2. indien niet, welke voorwaarden zou je aan de levering daarvan willen verbinden ?

  3. Wat bedoel je met ‘minder strakke vrijheidsgrenzen’ ?

  4. Gerelateerd aan welke toestand ?

  5. Betekent ‘vrijheid’ volgens jou dat jij alles mag, en de ander niks, en dat die ander jouw gedrag maar moet slikken ?

  6. Wat bedoel je met ‘spontaner’ ?

  7. Wat bedoel je met ‘organischer’ ?

  8. Denk jij dat ‘de samenleving’ ‘maakbaar’ is ?

  9. Vind jij dat je anderen mag dwingen, d.w.z. niet uit eigen vrije wil laten handelen ?

  Ik ga eerst je antwoorden maar eens afwachten, voordat ik een eventuele verdere stap overweeg. Ten slotte heb je zelf gezegd dat je je niet wil laten overtuigen, dus waarom zou ik mijn kostbare tijd aan jou moeten besteden ? (dat vraag nr. 10 die je mag beantwoorden).

  Niet serieus beantwoorden van deze vragen betekent dat dit spelletje voorbij is.

 14. 1. gesteld dat de computer waarop jij je berichten typt van jou is, zou je die zo maar zonder voorwaarden afgeven als ik je er om zou vragen ?
  -Aan jou niet.
  2. indien niet, welke voorwaarden zou je aan de levering daarvan willen verbinden ?
  – Ik wil mijn computer als ie afgeschrven is liever aan iemand anders geven
  3. Wat bedoel je met ‘minder strakke vrijheidsgrenzen’ ?
  Zie woordenboek. vergelijk ook de ‘liberalisering’ in ziekenhuizen waar verplegend personeel met stopwatch patienten verpleegt.
  4. Gerelateerd aan welke toestand ?
  de toestand zonder bemoeierij van regulering als gevolg van strak management agv "liberalisering".
  5. Betekent ‘vrijheid’ volgens jou dat jij alles mag, en de ander niks, en dat die ander jouw gedrag maar moet slikken ?
  neen
  6. Wat bedoel je met ‘spontaner’ ?
  -zie woordenboek. maar bijv artsen dat ipv door verzekeringsmaatschappij opgelegd protocol gewoon zelf mag beslissen wat de beste methode is.
  7. Wat bedoel je met ‘organischer’ ?
  -idem: organische omgangsvorm: minder regulering, meer speling, minder nadruk op contractuele overeenkomsten en meer tussen regels doorlezen: minder ‘paarse krokodil’
  8. Denk jij dat ‘de samenleving’ ‘maakbaar’ is ?
  -Ja. dat acht ik mogelijk.
  9. Vind jij dat je anderen mag dwingen, d.w.z. niet uit eigen vrije wil laten handelen ?
  -Ja. dit heb ik al beantwoord: zie ‘mijn hoofd is nog steeds van mij’ #42
  10: Ik ga eerst je antwoorden maar eens afwachten, voordat ik een eventuele verdere stap overweeg. Ten slotte heb je zelf gezegd dat je je niet wil laten overtuigen, dus waarom zou ik mijn kostbare tijd aan jou moeten besteden ? (dat vraag nr. 10 die je mag beantwoorden).

  – o ja… "Mijn overtuig je iig niet" haha 😉 tja: dat is het spelletje van discussieren.
  DUS:
  Heb ik ËÉN vraag voor jou:

  "op welke manier kan ik contractbreuk plegen in zo’n ‘stilzwijgend contract’ dat ik volgens jou heb met die bewuste restauranteigenaar of straatmuzikant?"

  ga je nou zeggen dat ik het ‘niet serieus geantwoord heb’ en dus geen antwoord geven, of ben je niet zo zwak?

 15. [44]
  Je zou bijvoorbeeld de aan het contract verbonden huisregels kunnen schenden; het niet betalen van de restauranthouder cq. muzikant is geen contractbreuk, omdat dat geen voorwaarde is die dan niet nagekomen wordt. De voorwaarde is dat jij vrijwillig overweegt wat het je waard is; als je dat niet doet dan pleeg je contractbreuk. Maar dat is natuurlijk voor de andere partij niet aan te tonen, want hij kan niet in je hoofd kijken. Nogmaals: het feit dat die afspraken zo zijn, wil niet zeggen dat er geen sprake van een (stilzwijgend) contract is, en dat vind jij niet leuk natuurlijk; jij wilt het liefste altijd zonder contract werken, en ‘vrijwillig’ de samenleving ‘maken’.

  Je vindt dus dat als jij iets van jezelf afgeeft, daar voorwaarden aan verbonden moeten zijn (zie 1). Als dat voor jezelf geldt, waarom zou dat dan niet voor anderen moeten gelden ? M.a.w. hoe kun jij van anderen verwachten dat ze ’tussen de regels doorlezen’ terwijl je zelf vindt dat er voorwaarden moeten zijn aan het afgeven van een bezitting ? Hoe kun je op die manier een samenleving ‘maken’, er van uit gaande dat er mensen rondlopen in die samenleving die niet willen wat jij wil ? Juist, dat kan alleen door dwang uit te oefenen, iets waar jij vóór bent, tenzij het uiteraard bij jezelf gebeurt, want dan moet er ineens sprake zijn van ‘voorwaarden’ op basis waarvan jij je bezit niet af hoeft te staan.

  Jij wilt als goede soosjalist zijnde dus een gemaakte, kunstmatige samenleving ? Welnu, dan krijg je precies datgene wat je nu om je heen ziet, het effect van de paarse krokodil de-luxe. Steeds meer en meer regels, die je samenleving ‘maken’ en ambtenaartjes die voor je bepalen wat wel en niet mag. En dat was nu precies wat je niet wilde..

 16. "…Je zou bijvoorbeeld de aan het contract verbonden huisregels kunnen schenden;…"

  Nee dat kan niet want er is geen contract.

  "…het niet betalen van de restauranthouder cq. muzikant is geen contractbreuk,…"

  wélk contract!? IK heb geen contract met een straatmuzikant als ik een straatmuzkant op straat zie.

  "…omdat dat geen voorwaarde is die dan niet nagekomen wordt…."

  juist!!!! Er zijn helemaal geen voorwaarden! Er is geen contract.

  "…De voorwaarde is dat jij vrijwillig overweegt wat het je waard is; als je dat niet doet dan pleeg je contractbreuk. Maar dat is natuurlijk voor de andere partij niet aan te tonen, want hij kan niet in je hoofd kijken…."

  Ga toch fietsen man! het wordt hoog tijd dat iemand van je libertarische metgezellen jou es terechtwijst, want van mij neem je toch niet aan dat je maar wat aan het raaskallen bent.

  "…Nogmaals: het feit dat die afspraken zo zijn…"

  er zijn geen afspraken als ik langs een straatmuzikant loop. Iedereen die langs mij loopt kan van alles beweren van mij tegoed te hebben, dat betekent niet dat ik met al die mensen afspraken heb.

  "…wil niet zeggen dat er geen sprake van een (stilzwijgend) contract is, en dat vind jij niet leuk natuurlijk; jij wilt het liefste altijd zonder contract werken, en ‘vrijwillig’ de samenleving ‘maken’…."

  pffff… als ik desgevraagd zeg dat ik het mogelijk acht dat een samenleving maakbaar is, (bewijs genoeg), dan wil ik volgens jou de samenleving maken? vermoeiend ben jij zeg… maar vooral vervelend dommmig.
  "…Je vindt dus dat als jij iets van jezelf afgeeft, daar voorwaarden aan verbonden moeten zijn (zie 1)…"

  Nee, dat vind ik niet. Dat ‘moet’ helemaal niet. Maar het kan wel. Bijvoorbeeld als ik expliciet niet wil dat jij de computer krijgt. Maar het zou ook kunnen dat ik geen enkele voorwaarde stel, geen enkele ‘prijs’ vraag. Dat ik ‘m gewoon bij de deur zet en dat het me een rotzorg zal zijn wie ‘m meeneemt. En dan ga je toch niet zeggen dat de rest van de wereld een contract heeft met mij; dat ze mijn computer mee mogen nemen en dat de voorwaarde is dat ze zelf mogen weten of ze aan mij of aan wie dan ook een prijs en welke vorm dan ook betalen?

  pffff….

 17. [45] Hey, André. Respect voor je vasthoudendheid en masochisme. Maar deze Luis (in wiens pels?) wil het niet snappen; ik kan me tenminste niet voorstellen dat-ie het echt niet snapt.

  Dus: don’t feed the trolls!

 18. [47] Hartman, heb ik -naast met alle straatmuzikanten ter wereld- met jou nou óók al een of ander stilzwijgend contract? Dat zal haast wel. Nou, wees er maar blij mee. Wat ik zeker weet: je kunt me met jouw ‘stilzwijgende contract’ nergens toe dwingen. Maar dat zul je vast niet begrijpen.
  Het contract is zo leeg en nietszeggend, zo’n pretentieuze opgeblazen wollige theoretische raaskallerij om niks als de libertarische theorie zelf.

  Veel succes met jullie nogal bekrompen gemiereneuk, verder vond ik het wel leuk om de laatste stuiptrekkingen van het libertarisme op internet tegen te komen in het Nederlands, maar verder… mwoah…

 19. [11] "[i]In mijn opinie is dat in de VS op dit moment nou juist wel het geval. Hoe komt het dat het op dit moment zo slecht gaat met de economie in de VS?
  Kan dit komen door het volstrekt corrupte banksysteem of volstrekt corrupte CEO’s bij een gigabedrijf als Enron??[/i]"

  Bij geen van beide.

  Hoe vrijer een economie, hoe groter de bubbels die zullen ontstaan als gevolg van de private geldschepping.

  In de USA hebben veel financiele instellingen slechte leningen afgesloten, die nu niet inbaar blijken. Als een sneeuwbal effect loppen nu die bubbels leeg met veel pijn als gevolg.

  Merk overigens op dat het ‘slecht gaan’ in de USA ook maar relatief is. In 2003 hadden wij het ook slecht in die betekenis.

  Maar als je denkt dat de bestuurders van die financiele instellingen niet gestraft zijn en nog worden door de aandeelhouders let je niet goed op. Diverse figuren zijn er al uitgeschopt daar en de koersen en daarmee vaak eigen opties zijn verdampt. Diverse bedrijven zijn al over de kop of verkocht.

  Ergo, de markt werkt en excessen waar beloningen prestatie niet kloppen verdwijnen vanzelf (en ontstaat ook vanzelf weer elders).

 20. [12] Dat klopt, ik heb hetzelfde gevoel. Maar bij willekeurig (of gelijkheidsnastrevend) ingrijpen krijgen wij hetzelfde gevoel daar dan ook ‘onschuldigen’ getroffen worden op talloze directe, doch vaak ook meer verborgen indirecte manieren.

 21. [47]
  Inderdaad, je kwalificatie van Luis klopt. Ik had hem eerder ook al opgegeven, en terecht. Ben er weer ingestapt om ook voor mezelf het beeld wat duidelijker te krijgen; helaas is Luis niet in staat om inhoudelijk tegengas te geven en gaten te schieten in mijn verhaal; gaten die er vast wel zijn. Het is dus de verkeerde discussiepartner, en (weer) een goed voorbeeld van een maakbare-samenleving-trol wiens logisch denkniveau niet toereikend is. Zoals je impliciet al opmerkt, heb ik hem ruim voldoende gelegenheid gegeven om serieus op mijn punten in te gaan.

  Misschien dat iemand anders zich geroepen voelt om gaten te schieten in mijn verhaal..

  [48]

 22. [49]

  In de USA hebben veel financiele instellingen slechte leningen afgesloten, die nu niet inbaar blijken. Als een sneeuwbal effect loppen nu die bubbels leeg met veel pijn als gevolg.

  Bernanke heeft gisteren laten doorschemeren de rente eventueel flink te laten zakken.
  De inflatie die nu al fors oploopt wordt nog verder aangewakkerd om de financieële instellingen die veel te veel risico’s hebben gelopen te steunen. Dit ten koste van de gewone VS-burger. Die gaat de inflatie die deze criminele beslissing aanwakkert betalen in de winkel en aan de pomp. Hoezo pijn bij de huidige elite leggen??
  Is dit soort aan ingrepen een kenmerk van de vrije markt?

  Diverse figuren zijn er al uitgeschopt daar en de koersen en daarmee vaak eigen opties zijn verdampt.

  Gedeeltelijk waar. Zover ik weet zijn 3 topmensen bij grote VS banken er uitgeschopt. Hier kon men niet onderuit gezien de 10-tallen miljarden aan afschrijvingen. Ik vraag me trouwens af wat ze als gouden handdruk mee hebben gekregen.
  Het overgrote deel zit er dus nog en wordt op alle mogelijke manieren door de twee-eenheid FED/Regering Bush beschermd.

  Ergo, de markt werkt

  Daarin verschillen wij dus duidelijk van mening en we zullen het komende jaren weleens afwachten hoe het economisch afloopt in The land of the "free". Als je gelijk hebt geef ik het ruiterlijk toe hoor 😉

  en excessen waar beloningen prestatie niet kloppen verdwijnen vanzelf (en ontstaat ook vanzelf weer elders).

  Op langere termijn wel maar de pijn wordt in praktisch alle gevallen afgewenteld op de gewone burger en niét op die CEO. Die schraapt vaak hooguit wat minder binnen.

 23. [52]
  Waar ik graag op zou willen wijzen, voor zover noodzakelijk, is dat ik van mening ben dat met name degenen die ‘het graaien’ faciliteren, te weten de overheid d.m.v. hun bemoeienis met alle markten die zij nodig achten, als primaire schuldige is aan te wijzen; vergelijk de stratenmaker die er zwart bijverdient. Kwantitatieve kwalificaties met betrekking tot de noodzaak van de betrokken personen om zulks te doen, zijn in het kader van de vrijheid van meningsuiting weliswaar aanvaardbaar, doch niet werkelijk relevant in deze discussie omdat e.e.a. subjectief is en ingrijpt in de vrijheid van anderen om in hun levensonderhoud te voorzien, hetgeen ieders impliciete recht is.

  Kortom: de overheid moet ophouden zich met de economie in de meest brede zin van het woord te bemoeien.

 24. [51] "Misschien dat iemand anders zich geroepen voelt om gaten te schieten in mijn verhaal."

  Naar mijn mening was je verhaal behoorlijk helder, in verschillende varianten. Voor mij was zeer duidelijk dat je uitlegde dat het (geschreven of ongeschreven) contract start op het moment dat de potentiële klant ingaat op de aanbieding. Op dat moment verklaar je je namelijk (al dan niet schriftelijk) accoord met de condities verbonden aan het aangebodene.

  Simpel. Alsof je het tegen een kind van vier hebt. Daarom zei ik ook "ik kan me tenminste niet voorstellen dat-ie het echt niet snapt". En vandaaruit weer de klassificatie ’trol’.

 25. "Is dit soort aan ingrepen een kenmerk van de vrije markt?"

  Nee. Dit soort van ingrepen is een kenmerk van het systeem met centrale banken, dat dus onconstitutioneel is.

 26. [53]

  De overheid is zeker verantwoordelijk. Maar even praktisch; wie kan het machtsblok van de huidige steeds verder samenwerkende multinationals breken?
  In de huidige globaliserende markt zie je steeds groter wordende coöperatieve machtsblokken in zowel het bedrijfsleven en de politiek. Wij als individuele burgers hebben steeds minder in te brengen en worden steeds afhankelijker van deze elite.
  Er zal een tegenwicht moeten komen en dit kan alleen maar als de individuele onafhankelijke burgers zich verenigen. Alleen ben je namelijk machteloos.

  Ik zie even geen andere manier als het te spelen via de politiek en dus de overheid.
  Of je moet de geweldsoptie kiezen maar dat gaat me even te ver.
  Wat zijn jouw (werkbare) alternatieven??

 27. [56]
  Mee eens.
  Zolang de Methode Pinochet niet door deze of gene toegepast wordt (waarbij je ook nog maar moet afwachten in hoeverre op een dergelijk moment ‘ongewenste afvalproducten’ op persoonlijk vlak de zaak niet verergeren), zit er niks anders op dan zoveel mogelijk burgerlijke ongehoorzaamheid en vreedzaam protest te organiseren plus zelf deel te nemen aan de overheid met het oogmerk die te verkleinen en in macht te doen afnemen. Waarbij vooral dat laatste en heikel thema is, waarbij het voor eenieder de moeite waard is om daar eens goed over na te denken. Murray Rothbard had daar goed onderbouwde ideeën over; hij was een voorstander van het van binnen uithollen van de overheid.

  Ondertussen zou men kunnen proberen om de kopstukken van het bedrijfsleven actief in de libertarische discussie te betrekken, alhoewel ik gezien de subjectieve reakties van de soosjaal geïnclineerden, die tevens talrijk zijn in die metiers, wat dat betreft weinig illusies koester. Aan de andere kant: waar een wil is, is een weg. Vandaar dat ik enorm blij ben met de ontwikkelingen in de VS, alwaar libertarisme met name onder de jeugd enorm populair is. Samen met het basiswerk van Mises, Hayek, Rothbard, Rockwell etc. is er sprake van een groeiende libertarische beweging, hetgeen vroeg of laat over zal springen naar euroland (laat ik maar even de optimist uithangen..).

 28. [58]
  …vreedzaam protest te organiseren plus zelf deel te nemen aan de overheid met het oogmerk die te verkleinen en in macht te doen afnemen.
  Zijn we het daar in ieder geval over eens 😉

 29. [59]
  Ja, waarbij ik overheidsdeelname alleen zinvol acht indien er aan de poten van de te grote overheid gezaagd kan worden, op welke manier dan ook.

Comments are closed.