Het is frappant hoeveel wetenschapper de laatste tijd naar buiten optreden en trachten te bewijzen dat de “Global Warming” helemaal niet gebeurt.

In plaats van een opwarming gaat er een ijstijd komen.

Op de Vrijspreker staan al een aantal artikelen daar over. Te vinden via zoekfunctie.
Nu komt er weer een recent nieuw artikel:

www.spaceandscience.net/id1…

Natuurlijk moeten we proberen al die informatie objectief, rationeel te verwerken. Dat is niet eenvoudig.

Maar wat zeker is, is dat de politieke benadering door politici en overheden volledig in ieders nadeel gaat werken.
Er zijn al, en er komen nog meer milieumaatregelen die veel geld kosten dat niet aan andere meer positieve doeleinden besteed kan worden.

Vertel dat aan ieder die het wil horen en probeer je te verzetten. Noem desnoods maar doeleinden die belangrijker zijn dan dit vage gedoe. Bvb het oplossen van de honger in de wereld en het vinden van geneesmiddelen voor allerlei ziektes.

48 REACTIES

 1. Niet in plaats van een opwarming, maar juist door de opwarming kan er een ijstijd komen. En dat komt weer doordat het smelten van zowel het landijs als het zeeijs, zoveel zoet water in de noordelijk atlantische oceaan brengt, dat het zich mengt met het zoute water, wat al geconstateerd is, en daardoor de warme golfstroom voor onze deur kan laten stoppen. Daardoor zouden er in Europa Canadeze, Siberische of zelfs een ijstijd kunnen ontstaan. Mogelijk dat de warme golfstroom al vanaf 2010 stil gaat staan. Dus juist door het warmer worden, kunnen we een "ijstijd krijgen. Iets waar trouwens al jaren rekening mee werdt gehouden…

 2. [1] Zelfs al zou dat waar zijn, dan is er nog geen probleem; we verhuizen dan iedereen naar een warmer oord. Kosten zijn irrelevant; ik schat dat nederlanders gemiddeld elke 10 jaar verhuizen, locatie maakt niet zoveel uit. Goed, het is een hinder, maar dat is niets in vergelijking met de kosten die aan CO2 reductie zitten.

 3. Leuk geprobeerd, maar het uitgangspunt is fout. CO2 zorgt niet voor opwarming. Punt. En al helemaal niet in de concentraties waarin zij in de lucht voorkomt (0,03%). Behalve in onbewezen IPCC klimaatmodellen dan. Dus extra CO2 produceren doet niets om een ijstijd te voorkomen.

  Het wordt hoog tijd dat de mens zijn arrogantie over ‘maakbare samenleving’, ‘maakbare economie’ en ‘maakbaar klimaat’ eens inslikt. De mens is een nietig radertje in het eco-systeem dat natuur heet, en het zelfherstellend vermogen van de natuur is vele malen groter dan het vernietigend vermogen van de mens.

  Bij vroegere klimaatveranderingen (of als de grond was uitgeput) trok men verder naar nieuwe oorden. Met de huidige overbevolking lukt dat niet meer. Dus moet de mens de natuur goed in de gaten houden, en zich aanpassen aan de veranderingen.

  Stijgende zeespiegel? Hogere dijken.
  Minder zoet water? Ontziltingsinstallaties.
  Droogtegebieden? Irrigatie met ontzilt oceaanwater.
  Meer storm? Steviger bouwen.
  Heter weer? Meer airconditioning.
  Kouder weer? Meer verwarming, en aanpassen op de kou. In Iowa haalt de winter -40 graden, en daar leven ook mensen.
  Hoger energieverbruik? Meer (kern-)energie.

  Door problemen rationeel op te pakken als ze zich voor (dreigen te) doen kan de mens bijna alle situaties de baas. Probleem voor de uitvoering is in vele gevallen de algemene tribale onverdraagzaamheid (Zimbabwe, Kenia, om maar een paar actuele voorbeelden te noemen) en de machtswellust van politici, die vervolgens hele landen en zelfs continenten (Eurabië) naar de knoppen helpen (klimatisme vernietigt op termijn hele economiën).

 4. En nog een leuk artikel:
  http://www.boston.com/bosto

  Het gaat over de Engelse meteorologen die (terecht) beweren dat 2007 het warmste jaar ooit was, net als overigens de Nederlandse KNMI heeft gedaan. Echter zijn ze helemaal ‘vergeten’ te vertellen dat er op wereldniveau al bijna 10 jaar geen temperatuurstoename heeft plaatsgevonden en 2007 een record koude winter was voor het gehele zuiden van de aarde.

 5. [1] Als het maar de schuld van het kapitalisme is!? Nee de flucturaties van het klimaat die al 5 miljard jaar bestaan hebben er niks mee te maken.

 6. [1] Maar dat zegt niets over de totale temperatuur op aarde. Als de golfstroom zou stoppen, wat niet te verwachten is, dan heeft dat alleen een locaal effect: hier in Noord Europa wordt het wat kouder (In Canada hebben ze ook geen problemen met die temperatuur, dus verhuizen zal niet nodig zijn) en aan het begin van de golfstroom, in de Caribian, wordt het nog wat warmer. Totale temperatuur effect zal nul zijn en wij kunnen hier eindelijk weer eens fatsoenlijk schaatsen op natuurijs.

 7. [1] Iets waar al jaren géén rekening meer mee wordt gehouden. Sinds de IPCC 2001 TAR is deze optie zo goed als uitgesloten door zélfs de alarmisten.

 8. [4] En dat 2007 helemaal geen record was. Ja, voor Nederland (alhoewel ook bij ons enkel een gedeelde plaats).

  Over de gehele aarde gemeten, was het het koudste jaar ooit deze eeuw. (Ja, ik kan ook alarmistisch praten 🙂 ).

 9. [6] Nee, als de golfstroom stopt (wat niet zo is) is dat een globaal effect. Immers op het noordelik halfrond zal meer sneeuw blijven liggen. En wel enorme hoeveelheden! Dit ontrekt vocht uit andere gebieden.

  Resultaat is een droger klimaat rond (bepaalde delen van) de evenaar en meer zonnereflectie op de noordpool. Dat laatste zal het effect verder versterken.

  Tijdens de laatste ijstijd (wat wel natuurlijk een slag extra is dan ene stoppende golfstroom) was Afrika droger dan nu!

 10. [1]
  "en daardoor de warme golfstroom voor onze deur kan laten stoppen. Daardoor zouden er in Europa Canadeze, Siberische of zelfs een ijstijd kunnen ontstaan."

  Dus het wordt op de Noordpool zo warm, dat al het ijs smelt, de warme golfstroom verdwijnt en daardoor een ijstijd ontstaat. Niet dus, want dat ijs smelt weer door de opwarming van de aarde.

  Niets + Warme golfstroom = bevroren NP

  CO2 + Warme golfstroom = smeltende NP

  CO2 + Niets = bevroren NP

  Leg dat wiskundig maar eens uit

 11. En hou nou eens op met dat domme gedoe om te denken dat de golfstroom door temperatuurverschillen en verschillen in zoutgehalte in stand wordt gehouden. Dat is in de atmosfeer toch ook niet zo? het is de draaiing van de aarde die de golfstromen! veroorzaakt. Je moet je niet laten bedonderen door wetenschappers die niet eens weten at het woord wetenschap werkelijk inhoudt.

 12. sorry, maar spaceandscience.net is een hoax! (check je bron)

  ennuh warme golfstoom .. was "the day after tommorow" weer op tv jongens.

 13. Wat amusant dat allerlei mensen hier zonder wetenschappelijke achtergrond toch zo goed menen te weten hoe de Aarde fysiek in elkaar steekt.

  Worden deze, eh, inzichten, nu ingegeven door wetenschappelijke kennis, of door politieke voorkeuren?

  Laat men zich leiden door kennis, of shopt men uit de aanwezige visies net datgene wat het beste in zijn of haar politieke wereldbeeld past?

  Zal een "progressieve" geloof hechten aan de theorie van CO2 leidt tot opwarming vanwewge inzicht of omdat dat nu eenmaal past bij progressief zijn?

  Zal een conservatief theorieën aanhangen die het tegendeel beweren vanwege inzichten, of ook alleen maar omdat deze (contra) theorieën nu eenmaal passen bij het conservatief zijn?

  Ik raad libertariërs en andere vrijdenkers af om sterk de kant te kiezen van welke school dan ook.

 14. [13] Een beetje libertariër beschouwt zichzelf als een individu, en zal dus ook individuele beslissingen maken. En dus ook zelfstandig nadenken. Domweg een kant/school volgen is iets voor collectivisten.

 15. [13] Geheel eens!

  Maar wel twee kantekeningen. Momenteel wordt de klimaat religie misbruikt door bepaade groepen om allerlei vrijheden in te perken. Hogere belastingen, keiharde verboden en remmen op keuzevrijheid. Deze site hoort daarom bij uitstek hiertegen op de bres te gaan.

  Andere kantekening is dat het "progressieve" kamp momenteel wel heel dominant is. Andere denkers worden soms gewoonweg de mond gesnoerd.

 16. [13] Wetenschappelijke achtergrond? Ha, die’s leuk! Welke wetenschap bedoel je? die waarvoor je eerst jarenlang op school gehersenspoeld wordt om te leren geloven in dat wat strebers aan eigenbelang bij elkaar gefantaseerd hebben? Of de wetenschap die door belanghebbende via dik geld of juist het onthouden daarvan de uitkomst van onderzoeken van te voren bepalen?

  Leg nou maar eens de dtomingskaarten van de luchtstromingen om de aarde
  http://www.csa.com/discover
  en die van de golfstromen
  http://www.kennislink.nl/up
  over elkaar, dan zal je met een beetje zelfstandig nadenken al snel zelf de enig ware conclusie kunnen trekken.

 17. [16]
  De bronnen die jij noemt zijn net zo objectief als bronnen de het tegenovergestelde beweren. Of heb jij voldoende kennis van de fysische geografie om een en ander echt op waarde te schatten. Ik vermoed echter dat jij (net zoals de meeste broeikasgelovigen en tegengelovigen) je oordeel niet op kennis, maar op politieke voorkeur baseert.

  De broeikasgelovigen EN hun tegenstanders zijn inderdaad meestal *gelovigen*. Hetzij lid van de Linkse Kerk, hetzij van de Rechtse Kerk. Met wetenschap hebben deze politieke stellingnames allemaal weinig te maken. Voor de zoveelste keer wordt wetenschap weer misbruikt om voor een politiek karretje te spannen.

  [15]

  Inderdaad. Veel politici misbruiken bepaalde wetenschappelijke theorieën om de vrijheid in te perken. Maar daarom is niet automatisch het tegengestelde waar.

  Eigenlijk ben ik het wel met Lomborg eens. Hij ontkent niet dat het klimaat warmer wordt en sluit ook niet uit dat menselijke CO2 productie daaraan bijdraagt. Hij waarschuwt echter wel tegen ondoordachte maatregelen die wellicht veel schadelijker zijn dan de gevolgen van die eventuele opwarming.

  En inderdaad, ik ben ook geen fysisch geograaf, dus ik kan ook niet zeggen of Lomborg wel gelijk heeft voor wat betreft zijn analyse over het klimaat. Wel kan ik als burger zeggen dat hij gelijk heeft met het waarschuwen tegen politici die deze kennis kunnen misbruiken.

 18. Het feit dat er in dat gefabriceerde IPCC rapport staat dat omdat ze te weinig kennis van de zon hebben, die geen oorzaak kan zijn zegt mij genoeg. Ze bedoelen eigenlijk, de zon hebben we geen invloed op, dus die is niet taxeerbaar.

 19. [17] "De broeikasgelovigen EN hun tegenstanders zijn inderdaad meestal *gelovigen*."

  Sorry, maar dat is flauwekul. De ‘broeikasgelovigen’ bedienen zich van gesloten modellen die hun beweringen ondersteunen, en weigeren hun algoritmen en correctiemethoden vrij te geven. Dat staat haaks op alles wat met echte wetenschap te maken heeft. Een echte wetenschapper is alleen geïnteresseerd in ‘de waarheid’ en zal zijn methoden en aannames altijd met collega’s delen om fouten daarin op te sporen en te elimineren.

  De ’tegenstanders’ wijzen met name op de historische feiten en de correlaties die daarbij zijn waar te nemen. Verder ageren zij tegen de onbewezen modellen, en tegen het feit dat zij gemuilkorfd worden om dat zij weigeren met de politieke ‘consensus’ mee te gaan. De eerste groep probeert de discussie te smoren, de tweede groep wil deze juist stimuleren.

  De eerste groep stelt zich dus duidelijk politiek op, de tweede wetenschappelijk.

 20. In het ED van afgelopen Zaterdag ook weer een paginagroot artikel. Van de Deense onderzoeker Henrik Svensmark. Deze stelt eveneens dat de temperatuurschommelingen niet door menselijk handelen (Co2) wordt veroorzaakt. Opmerkelijk: Het KNMI geeft hem nog grotendeels gelijk ook!
  Deze blijft ook bijzonder frappant:
  http://www.vrijheidsstrijde

 21. Meneer Casey is een internet oplichter en geen wetenschapper.

  Meer info hier: http://junkscience.com/blog

  Summary: John L. Casey appears to be a real individual with a history of creating factious fundraising organizations which only exist on paper, dummy Internet websites, mailing drops and telephone answering services.

 22. Het maakt niet uit wie van de partijen er gelijk heeft.

  Waar het om gaat is of de invloed van de mens de oorzaak is van de verandering.
  Waar het om gaat is of de mens invloed uit kan oefenen op de aanstaande verandering.
  Waar het om gaat is dat de mens een serieuze poging moet ondernemen om het milieubederf tegen te gaan en tegelijk de eigen bevolkingsaanwas in te tomen.

 23. [2] De heren in deze documantaire dachten over verhuizen toch heel anders. In de uiterste situatie moest het grootste deel van Europa verhuisd worden, want daarbij ging het om een ijstijd, je weet wel, met die gletsjers… En waar zouden die allemaal naartoe moeten. Ook zou er dus sprake zijn van massale hongersterfte en zelfs oorlog.

 24. [5] Het doet er niet toe of het de schuld is van de mens, of de "natuur". Het gaat om de gevolgen die het kan hebben voor de inwoners van Europa, en dat zag er niet goed uit, zelfs al zouden we Canadese danwel Siberische toestanden krijgen, waarvoor Nederland totaal niet is uitgerust. Bovendien konden de Scandinavische landen wel opdoeken, want enige landbouw zou dus onmogelijk zijn…

 25. [6] Dat is waar dus men nu wel rekening meehoud, het stoppen van de golfstroom, mogelijk vanaf 2010. De gevolgen zouden zijn, dat er in Scandinavie vrijwel geen landbouw meer mogelijk is, hetzelfde zou wel eens kunnen gelden voor de Alpen, en de winters zouden in Europa voor complete chaos zorgen, omdat we totaal geen apparatuur hebben om al die sneeuw te verwerken.

 26. [7] Hetzelfde IPCC kwam in deze documantaire met andere mogelijkheden…

 27. [10] Aangezien dit dus al tientallen keren is gebeurt, het stoppen van de golfstroom, en een daarop volgende ijstijd, is het heel simpel. Het wordt warmer op Aarde, vooral het op de Noorpool smelt het land- en zeeijs, welke zich gaat vermengen met het zoute water in de noordelijke Atlantische Oceaan (aangetoond), en daardoor ontstaat een effekt waardoor de golfstroom gaat stoppen. Gevolg daarvan is dat het langzamerhand kouder gaat worden, en je hier dus danwel Canadeze of Siberische toestanden gaat krijgen, danwel een ijstijd. Daar echter de warme golfstroom niet meer werkt, door het teveel aan zoete water, zal het dus niet meer warmer worden, maar voor vele tientallen jaren veel kouder… En met het stoppen/minder worden van de warme golfstroom, wordt vanaf 2010 rekening gehouden. Let wel op, dat deze senario al veel vaker in het verleden is voorgekomen, het stoppen van de warme golfstroom en een ijstijd als gevolg. En tot nu toe hadden wij mazzel met klimaat, want als je op onze breedtegraad kijkt, dan is alleen Europa in de winter lekker "warm", en dat is alleen te danken aan die enkele warme uitloper van de warme golfstroom.

 28. [3] wel heel simpel he, de mens is nergens schuldig aan en o we zijn zo slim dat we altijd wel weer wat verzinnen om de problemen op te lossen?? MAAR WIJ ZORGEN VOOR DIE PROBLEMEN!! De mens midner vernietigend dan de natuur zichzelf herstelt?? Laat me niet lachen. Binnen 50 jaar bestaat het woord natuur niet eens meer door mensen die denken zoals jij

 29. [29] Kijk even hoe de natuur rond Chernobyl zich hersteld heeft van de man-made vernietiging door een nucleaire explosie. De wereld verandert, soorten sterven uit (evt. ook de mens), nieuwe soorten ontstaan, de natuur zal zich altijd herstellen.

  Als je werkelijk zo overtuigd bent van de mens als absoluut kwaad kan ik je alleen maar adviseren om in je kist te kruipen en jezelf van de wereld te verwijderen. Dan kun JIJ in ieder geval niet meer bijdragen aan die problemen, die je mede zegt te maken.

Comments are closed.