De lezer zal zich ongetwijfeld nog herinneren dat er enige tijd geleden wat rumoer is geweest omtrent een speech van onze nationale troetelallochtoon, Maxima, die zich bezondigde aan een voor het koningshuis ongewone bezigheid: politiek bedrijven. Ongewoon althans, volgens de MSM en de Balkenbende, die het optreden afdeden als een beetje dom. Uit informatie op een Deense site blijkt echter dat een en ander deel uitmaakt van een zorgvuldig opgezet propaganda circus. Ik kreeg er stekeltjes van in mijn nek.

Dat het koningshuis geen politiek zou bedrijven is natuurlijk een gotspe, Bea doet niet anders, zijnde de vertegenwoordiger van de totalitaire macht in Nederland. De meeste Nederlanders denken dat Bea geen rol van betekenis speelt, iets dat de MSM ons ook graag doet geloven, maar de werkelijkheid is anders. Het optreden van Maxima gerelateerd aan het WRR rapport was geen vergissing, maar een weloverwogen stap in het propagandatraject dat identiteiten moet doen vervagen. Goebbels all over again.

Een deel van deze info heb ik al in een reactie op een eerder artikel op Vrijspreker geplaatst, maar verder lezende leek het mij van belang hier een apart artikel aan te wijden. Mijn nekharen gingen er in ieder geval behoorlijk van overeind staan.

Op balder.org, een Deense site, staan een aantal artikelen die betrekking hebben op EuroMed, waarvan er een aantal zijn vertaald, onder andere in het Nederlands. Eén bepaald artikel plaatst een aantal zaken die de laatste tijd de revue gepasseerd zijn in een wel erg zorgwekkend perspectief. Startpunt voor de tijdlijn is 1995, meer specifiek bij de Barcelona Verklaring die op de EuroMed conferentie van 27 en 28 november 1995 werd aangenomen. Al lezende wordt duidelijk hoe de ontkenning van onze identiteit in het plaatje past, samen met de hardnekkige aandacht voor de cultuurverrijkers van de islam in de MSM.

Hieronder staan een aantal citaten uit de goed gedocumenteerde webpagina, waaruit eveneens blijkt dat men zonder blikken of blozen toezegt ons te zullen hersenspoelen via de MSM en het onderwijssysteem. Dit gebeurt in een speech van Olaf Gerlach Hansen in Rabat, Marokko. Hansen was het hoofd van het Centrum van het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Cultuur En Ontwikkeling – CKU. Misschien is nog wel één van de meest schokkende zaken dat de citaten afkomstig zijn van de Deense overheid, terwijl Denemarken algemeen wordt gezien als één van de bolwerken van Vrijheid van Meningsuiting.

Uit de Barcelona-Verklaring van 1995:

Euro-Mediterrane afspraken aangegaan tussen de EU, Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Jordanië, het Palestijnse Zelfbestuur, Syrië, Libanon, Turkije en Israël.

Voorzien is o.a.:

1. Het oprichten van een handelszone en vanaf 2010 het begin van een economische samensmelting.
2. Wezenlijk meer EU geld voor partners en
3. Cultureel partnerschap.

Respect voor de islam door de EU gegarandeerd:

Er worden garanties gegeven voor respect voor verscheidenheid, dwz. het bevordering van verdraagzaamheid tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Het belang van een gemeenschappelijke veldtocht tegen racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid wordt onderstreept. [Breaking News – Alarm – Januari 2008 !!!]

Deze wederzijdse Europees-islamitische beïnvloeding tussen radio, televisie, kranten, bladen moet cultureel begrip scheppen. De EU zal deze ontwikkeling actief steunen.

Het uitwisselen van jeugd is het middel tot samenwerking van toekomstige generaties.

De EU heeft de bevolkingen van 9 islamische landen vrije bewegelijkheid binnen de EU aangeboden.

De EU biedt als tegenprestatie voor de concrete politieke en economische veranderingen de partners volwaardig opname in de uitgebreide Europese binnenmarkt en de mogelijkheid om vrije bewegelijkheid van goederen, kapitaal, diensten en personen te bereiken.

Er zijn al associëringsverdragen met alle partners aangegaan met uitzondering van Syrië, dat desondanks snel zal toetreden. (Uittreksel van 28 November 2003 van euro-mediterrane vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Napels) Onderhandelingen aangaande het toetreden van Turkije tot de EU zijn ingeleid.

De EU en de Raad van Europa willen onze 1000 jaren oude identiteit wegvagen

“De Cultuurpolitiek zal het populaire onderscheid maken tussen ‘zij’ en ‘wij’ ontmoedigen, en openingen scheppen om het individu met een gemeenschappelijke identiteit / zelfopvatting te vullen.”

(Traugott Schoefthaler, chef van de Anna Lindh Foundation, Euromediterraans propaganda-apparaat. See Dialogue to Hospitality (pdf).)

‘Identiteit is de bron van alle Conflicten’

(World Culture Forum Alliance, opgericht door de Ford Foundation, die er onlosmakelijk verbonden is met USA’s Council On Foreign Relations en de CIA. EU en de Raad van Europa zijn hier ook aan verbonden.)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig ons op te voeden van onze ‘verstijfde vooroordelen’ naar islamisch cultuur.

“Wij zullen verstarde vooroordelen en onwetendheid aanpakken. En zullen de dagelijkse journalistiek in de richting leiden van beschrijvingen van het alledaagse leven van gewone mensen die betrokkenheid, herkenning en wederzijds begrip tussen volkeren scheppen.

Wij zullen met behulp van nieuwe experimenten met beelden op publieke plaatsen, in radio, tv, bladen, kranten en reclames onze verstarde beelden van de vreemden aanpakken, en samen met hen gemeenschappelijke projecten organiseren.

Wij zullen de ‘intervolkelijke vaardigheden’ van journalisten, leerlingen en kunstenaars ontwikkelen en mensen uit deze groepen met islamitische collega’s uitwisselen. Wij zullen kunst en culturele voortbrengselen sturen.

Wij zullen de opleiding van leraren en de leerplannen beïnvloeden in de richting van culturele veelvoud met behulp van nieuw onderwijsmateriaal en door het varanderen van schoolboeken. Wij zullen grote islamische jeugdfestivals organiseren. Dit alles om dialoog en begrip te stimuleren.”
(Olaf Gerlach Hansen’s speech in Rabat Morocco 13.5.2005)

Euromediterranië is een stap op weg naar de één-wereldstaat

Het artikel gaat nog even verder, en refereert ook aan een open brief van Anders Bruun Laursen aan Premier Anders Fogh Rasmussen, gedateerd 27 juni 2006, waarin de volgende vragen worden gesteld:
Vraag 1: Waarom heeft U, onze politici en media gedurende de laatste 10 jaren niets verteld over de Euro-Mediterrane Partnerschap, hoewel U zelf aan de viering van het 10 jarige bestaan van deze Taboe-Liga deelnam op 28 November 2005?

Vraag 2: Waarom moet onze 1000-jarige identiteit, godsdienst en cultuur afgedankt en vervangen worden door de islam?

Vraag 3: Gelooft U, dat de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen in de ondemocratische Europesche Unie zal groeien, naar gelang wij ‘grass roots’ informatie over het bestaan van het Euromediterrane / Euro-Arabische project verbreiden?

Het zal de lezer niet verbazen dat het ‘antwoord’ van Rasmussen niet op de vragen ingaat.

Lees het hele artikel en de interessante links op balder.org. Na lezing vraag je je wel af of we niet met z’n allen Don Quichottes zijn. Ik was tenminste even sprakeloos, beroofd van alle ideeën over hoe deze enorme samenzwering, ingegeven door de Frankfurter Schule, te stoppen. Ik wist dat het erg was, maar het blijkt erger dan ik vreesde. Vooralsnog heb ik geen aanwijzingen gevonden dat de informatie onbetrouwbaar zou zijn.

P.S.: Ik vond balder.org dank zij een reactie op een artikel op Klein Verzet:

“The EU was extremely quick producing that statement from the mufti…
They have been a little slower in the case of their:
European Parliament resolution of 13 December 2007 on combating the rise of extremism in Europe

The German translation had to wait more than 14 days to become available, and the Dutch translation is as of yet; 16 January 2008, more than a month after the resolution was accepted and published in English not available!”

18 REACTIES

 1. een weloverwogen stap in het propagandatraject dat identiteiten moet doen vervagen.

  Dat de Nederlander niet bestaat, heeft Maxima mijns inziens wel gelijk.
  Maar dat identiteiten vervagen is juist hier in nederland het tegenovergestelde.

  Op 50 km van de hoofdstad, heb je ondertitels nodig om mensen te kunnen verstaan. Friezen, Groningers en Brabanders, limburgers willen allemaal hun eigen taal spreken.
  Ikzelf woon in de provincie zuid Holland waar samen met noord Holland nog het meest ABN gesproken wordt (ik zeg dus niet alleen ABN)

  Dus de Nederlandse identiteit valt gewoon weer terug naar de 7 provincieen.
  Maar vervagen?

 2. Dit geeft de juistheid van de benaming EUSSR aan. Het is niet meer dan een culturele en economische samensmelting waarbij de identiteit en individuele vrijheid de nek wordt omgedraaid.

  Het geeft ook aan hoe crimineel (of wereldvreemd?) dat de huidige politieke elite is als je een fascistisch geloof wilt samensmelten met de moderniteit van de westerse samenleving.

  Het wordt hoog tijd voor een grote economische recessie waardoor bij de grote idols kijkende massa de schellen van de ogen vallen.
  Deze gaat denk ik alleen maar nadenken als hij keihard in zijn portemonee wordt getroffen en tekorten van andere landen moet gaan financieren via de pensioenfondsen.
  Hoe eerder dat dit gaat gebeuren hoe beter.

 3. Het plan is om nationale identiteit van elke volk op Aarde te verdampen. Op die wijze wordt een wereldregering sneller geaccepteerd. Van Nederlander naar EU-burger en daarna wereld-burger.

  Vandaar dat al die verraders de bek vol hebben van ‘globalisering’.

  De Co2 Hoax zal de eerste wereldtax inluiden waarmee de wereldregering gefinancierd gaat worden, met Al Gore als president van de wereld. Daarom doet Al Gore niet mee aan de nieuwe presidentsverkiezingen, hoewel hij een enorme kans maakte. Zijn scherpe kritiek op de USA tijdens de Bali conferentie heeft hem als een supra-nationalist gepositioneerd en daarmee acceptabel voor bijna alle wereld-burgers.

 4. So what? 😉

  Mijn zoontje van 6 vond vorige week een ‘kwartje’ en vroeg me wat dat was!

 5. [5]
  Vroeger had je stammen.
  Die vormden een dorp met een eigen hiërarchie. Vervolgens de steden met een eigen regering, daarna provincies en uiteindelijk een land. Dat zijn nog acceptabele stappen omdat je dezelfde taal spreekt (dialecten heb je overal).

  De EU is een stap te ver en een wereldregering is 2 stappen te ver!
  De bedoeling is om de wereld in 9 grote blokken op te delen die door een wereldregering worden aangestuurd.

  Loesje: één europa, zodat je met één staatsgreep klaar bent.

  http://indymedia.nl/img/200

 6. Maxima had gelijk.
  Een slaaf in de Romeinse tijd had OOK geen identiteit.
  Of hij nou slaaf was op de galeien,boerderij,leger het maakte niet uit waar hij vandaan kwam ,maar wel,heel belangrijk, hoe goed hij zijn werk deed.
  Dat is nog steeds zo.
  Onderdanen zijn afhankelijk van de wil van de koning die wel een identiteit heeft.
  En die dat verdedigt als het nodig is met behulp van onderdanen.
  die identiteit loos strijden [voorbeeld ww1 en 2] voor de identiteit van zijn koning.
  Die, en terecht, dat zeer op prijs stelt
  Ik zou ,in de schoenen van Maxima, ,omringt door likkende onderdanen de zelfde conclusie trekken .
  En de beste likker ,1x p.j een lintje geven.
  Een soort van de Romeinse tijd af stammend bewijs van burgerschap.
  Een soort mini indentiteit.
  Bas

 7. e koningshuizen in Europa vergeten één ding, als de burger bij zijn pietje wordt gepakt, zijn ze zelf ook een keer de klos! Kan nog heel lang duren, maar de dag komt dan zullen de koningshuizen ook uitgerangeerd zijn!! Nieuwe mensen, nieuwe regeringen, die zullen echt zorgen dat de koningin of de koning snel zullen verdwijnen. Als de ‘nieuwe wereld’ komt, gedwongen of niet, dan passen deze piassen (nu eigenlijk al) daar niet meer in! Met NL als eigen identiteit had ook het koningshuis een kans om te overleven………..maar zijn ze werkelijk ó zo naïef en kortzichtig dat deze (konings)mensen niet kunnen of willen zien dat hun eigen identiteit daarmee ook ten einde loopt?….ik denk werkelijk dat ze zo simpel zijn, ja!
  Wij leveren ons leven en identiteit voor de één wording in, dan zullen ook zei dat ooit moeten…….Dag bloemen, dag kinderen, dag vogels, dag NLers, dag koningin…..dag Oranje van Nassaue!

 8. [5]

  Een nationale identiteit is ONTSTAAN door de eeuwen heen. Ik heb persoonlijk meer met Vlamingen dan met mensen uit de Randstad maar toch hebben we iets gezamenlijks en ik hecht daar erg aan. Noem me bekrompen of wat dan ook maar zo denk ik er over.
  De EU is gecreeërd en een doodgeboren kind wat mij betreft.

  Dan heb ik het nog niet eens over het ondergraven van de macht van de individuele burger, toenemende bureaucratie/corruptie of economische gevolgen van een politieke EU-superstaat.

 9. Op het eind hoor je iemand zeggen "ach, we zijn toch allemaal mensen". Begin in vredesnaam met die gedachte je belangen te verdedigen als het zo nodig moet.

 10. [8] Het koningshuis hoeft ook niet te overleven. Als de elite straks de wereld in handen heeft in de vorm van een overlegorgaan zoals bilderberg nu doet dan zijn de inkomsten van wat nu on koningshuis verzekert. De rest kan ze dan waarschijnlijk wel gestolen worden.

 11. [9] Het geniepige van de EU is dat er mensen over ons beslissen die we niet zelf gekozen hebben. (Voor zover dat nu iets waard is). Plus de regenten kunnen zich dan nog makkelijker achter brussel verschuilen als de bevolking niet blij is met de nieuwe regels. Je krijgt dan een democratie zonder gekozen vertegenwoordigers. De democratie is dan echt volledig overleden.

 12. Is het huidige koningshuis niet voortgekomen uit een buitenechtelijk kind? Als het koningshuis zijn titel kwijt is, zullen de Bilderbergers ze dan nog wel willen?

  Ik denk wel dat ze allemaal behoorlijk kicken en geil zijn van hun titels, maar uiteindelijk heb je als arme sloeber niks aan een titel, of course……..dan maar geld zonder een titel!

  PETRUS VRAAGT NIET OF JE RIJK BENT,…..PETRUS TELT JE GELD NIET NA. ALS DE IN JE HART MAAR GOUD ZIT,…..KOM JE IN DE GLORIA!! gezongen door Leen Jongewaard.

  Zal daar de winst liggen voor de arme sloeber?

  [11]

 13. Zo te zien heb ik het artikel niet goed in elkaar gezet, en dat reken ik mezelf aan. Uitgezonderd GB en (een beetje) Peter komen de reacties niet verder dan de titel. Deze was echter uitsluitend bedoeld als inleiding tot de ontmaskering van de veel verder strekkende bedoelingen erachter, en vooral de schaamteloze erkenning van de zorgvuldig geplande leugenindustrie die daarbij hoort.

  Dus ofwel schrijf ik iets op dat voor iedereen al bekend was, of ik heb mijn gehoor niet kunnen boeien. Uit de reacties ‘voel’ ik niets van de stekeltjes die ik zelf ervoer bij het lezen van het originele artikel.

  Het kan natuurlijk ook zijn dat we allemaal al murw gebeukt zijn…

 14. Voor mij heeft het ‘Nederlandgevoel’ altijd boven de rivieren gelegen en had en heb ik er niets mee. ‘Nederland’ heeft nooit grip gehad op wat onder de rivieren ligt. daarom wordt er waarschijnlijk ook op neer gekeken. ‘Het zijn maar domme boeren en ‘ze’ praten er zo ‘achterlijk’.
  Kijk naar jezelf! Nee, voor het "Nederlandgevoel’ hoef je niet in het zuiden te komen. Maar pas op als je bij ‘ons’ op vakantie komt…dan zijn ‘we’ wel weer goed? BRRRRRRRR!

 15. Voor mij heeft het ‘Nederlandgevoel’ altijd boven de rivieren gelegen en had en heb ik er niets mee. ‘Nederland’ heeft nooit grip gehad op wat onder de rivieren ligt. daarom wordt er waarschijnlijk ook op neer gekeken. ‘Het zijn maar domme boeren en ‘ze’ praten er zo ‘achterlijk’.
  Kijk naar jezelf! Nee, voor het "Nederlandgevoel’ hoef je niet in het zuiden te komen. Maar pas op als je bij ‘ons’ op vakantie komt…dan zijn ‘we’ wel weer goed? BRRRRRRRR!

 16. [12]

  Ik heb nu al enkele volksvertegenwoordigers horen zeggen dat iets niet mogelijk is ivm europeese regelgeving. Dat geeft het probleem haarfijn aan volgens mij.
  Dat de democratie is overleden is een juiste constatering (voor zover die natuurlijk nog in leven was..)
  Het kan natuurlijk ook zijn dat we allemaal al murw gebeukt zijn… [14]

  De tijd dat bij de massa het kwartje valt komt nog wel, R. Ga tot die tijd door met dit soort artikelen ook al voel je je een roepende in de woestijn. De grootste NL misdaad van de laatste deccenia’s mag niet onder het tapijt geschoven worden!!!

 17. Vanmorgen een bericht gehaald uit de telegraaf over onze grote vriend Timmermans dat ik jullie hier niet wil onthouden. Het geeft prima aan hoe dit "mens" over gemeenschapsgeld denkt en wat onze voorland is met de EUSSR;

  ************
  PvdA weer in opspraak
  door Paul Jansen
  DEN HAAG – PvdA-staatssecretaris Timmermans (Buitenlandse Zaken) subsidieert via zijn departement activiteiten van zijn eigen partij.

  Uit het zogeheten Europafonds van het ministerie is bijna een ton betaald voor een reeks manifestaties van de PvdA-stichting Alfred Mozer. Dat blijkt uit een overzicht van goedgekeurde subsidieaanvragen van het Europafonds. Dit fonds financiert allerlei projecten die de aandacht vestigen op de EU.

  Vorig jaar maart is ruim 94.000 euro uitgetrokken voor de ‘Europa Landen Tour’, waarbij de nieuwe EU-lidstaten en Duitsland in ons land op een twaalftal bijeenkomsten onder de aandacht worden gebracht. De tour loopt nog en is georganiseerd door de PvdA-stichting, waarbij een reis naar Praag wordt weggegeven in een fotowedstrijd.

  De SP eist opheldering over de gang van zaken van Timmermans, die belast is met de portefeuille Europese Zaken. "Dit is politieke inteelt die de hele politiek bezoedelt", zegt een boze Harry van Bommel. "Het is te zot voor woorden dat er een ton belastinggeld wordt uitgetrokken voor deze propaganda."
  ********

Comments are closed.