Ofschoon wij niet altijd geneigd zijn deze als zodanig te zien, is vrijheid van meningsuiting een economisch goed. Dit goed vertegenwoordigt evenals alle andere goederen die wij inkopen, op onze preferentieschaal een bepaalde relatieve waarde.

Deze waarde is voor ieder van ons verschillend. De een geeft niet veel om vrijheid van meningsuiting, de ander hecht hier een zeer hoge waarde aan. De waarde van vrijheid van meningsuiting is echter waarschijnlijk voor weinigen onder ons ongelimiteerd.

Ook de schrijver van dit stukje is slechts bereid een beperkte hoeveelheid andere goederen op te offeren in ruil voor vrijheid van meningsuiting , die hem een bepaald op geld waardeerbaar psychisch inkomen oplevert.

In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat er zich morgen voor mijn kantoor demonstraties beginnen af te spelen op grond van de inhoud van het door mij geschrevene, wordt het mij te veel en houd ik er mee op. De last van de demonstraties zou voor mij en mijn entourage een hoge prijs vormen:. Deze prijs zou vermoedelijk hoger liggen dan de waarde van het door mij op grond van het gebruik van de vrijheid van meningsuiting verworven psychisch inkomen.

Ook als ik lastig gevallen zou worden door frequente anonieme telefoontjes, zou ik er mee stoppen. Het zou mij dan te lastig worden. Als personen met wie ik commerciele relaties onderhoud, vervelend zouden gaan doen op grond van het door mij geschrevene , zou ik er eveneens de brui aan geven.

De vrijheid van meningsuiting staat wel hoog in mijn vaandel, maar heeft voor mij geen onbegrensde waarde.

Met andere woorden: in zekere zin ben ik bereid mijn ziel en mijn zaligheid te verkopen voor geldelijk gewin. Mijn prijs ligt misschien wat lager of hoger dan bij een ander het geval is, maar die prijs is er wel degelijk. Dat sommigen mij op grond van bovenstaand opportunisme zouden kunnen verguizen, neem ik in mijn kostencalculatie mee.

Wie meent dat anderen een meer principiele houding aannemen en voor hun vrijheid van meningsuiting een onbegrensd bedrag over hebben, vrage zich het volgende af.
Als u handelaar bent in een bepaald artikel of aanbieder van bepaalde diensten, hoeveel procent van uw winst bent u dan bereid op te offeren ten koste van uw vrijheid van meningsuiting? Ik moet de kapper, kruidenier en tabaksslijter nog ontmoeten, die bereid zijn , de helft van hun winst hiervoor in te leveren. Tijdens hun beroepsuitoefening dienen zij nu eenmaal hun klanten met bepaalde prietpraat naar de mond te praten En zij dienen te zwijgen, wanneer zij iets horen waar zij het helemaal niet mee eens zijn.

Respect had ik voor de boekhandelaar in de Van Baerlestraat in Amsterdam die decadenlang het volksdagblad “De Waarheid” prominent etaleerde. Hij weigerde “De Telegraaf” te verkopen. Toen ik naar een exemplaar van dit in zijn ogen verwerpelijke dagblad vroeg, voegde hij mij toe , dat hij daarvoor niet kapitaalkrachtig genoeg was. De man was dom en /of gehersenspoeld, maar consistent. Hij offerde vermoedelijk meer winst op dan waartoe ik zelf in zijn positie bereid ware geweest.
Hugo van Reijen

9 REACTIES

 1. U verwart duidelijk de vrijheid om je mening te uiten met het de afwezigheid van (o.a. commerciele) reacties van anderen erop.

  De vrijheid van meningsuiting dient onbegrensd te zijn.
  De vrijheid om te handelen met wie je wil (en dus om te boycotten) ook.

  Hoe jij dus met het oog op andermans 2e vrijheid besluit om te gaan met je eigen 1e vrijheid, moet je zelf weten.

  Dat is een keuze die je hebt en zelf moet maken – zowaar een derde vrijheid.

 2. Men moet een verschil maken tussen de subjectieve beleving van vrijheid van meningsuiting en de objectieve opvatting hierover. In een vrije samenleving, zoals M als schreef, bestaat er geen begrenzing van meningsuiting. Zodra dit wordt begrensd houdt de samenleving op vrij te zijn. Het gekwetst voelen of het beledigd zijn is geen enkel excuus bijvoorbeeld voor de beperking van deze vrijheid van meningsuiting. Vandaar dat anti-discriminatiebureau’s, religieuze wetten, dreiging met geweld of politieke intimidatie uit den boze zijn in zo’n samenleving. Het is derhalve een aanklacht dat we dit soort zaken moeten dulden in dit land en vormt het beruchte ‘hellend vlak’. Mensen als Geert Wilders, Hirsi Ali c.s. zoeken deze grenzen terecht op.

 3. Het is maar hoe je het wil zien en hoe je er mee wilt omgaan.
  Als verkoper of handelaar weet je toch dat het gaat om de cijfers. Je verkoopt of inkoopt toch geen mening. Handel is handel. Menig maal ben ik op mijn bek gegaan door af en toe te vragen naar een persoonlijke mening of juist door een mening te verkondigen……….nou, dat was dus niet slim van mij…..
  Het verhaal neemt een andere wending als iemand mij een mening wil verkopen of IK iemand een andere mening wil verkopen….tja, dan zijn de rapen gaar…..of je moet linke loetje zijn en met de meute meelullen……waarschijnlijk ben je dan ook niet bezig er een mening op na te houden, maar iets te verkopen of ergens beter van te worden of ben je gewoon slim? Meestal zijn dat de mensen die achteraf moord en brand schreeuwen, omdat de persoonlijke vrijheid opeens in het geding is. Je kan kiezen voor wat je wilt, maar ik ga het liefst voor de uiting van een vrije mening………

 4. wil is wilt is wil……verder heb niks te willen, tenzij ik wild ben…… [4]

 5. [4] Het is ook onverstandig om de ander een "mening" op te dringen.
  Ieder mens is anders en heeft een andere volgorde van waardes.
  Als goed verkoper is het wel belangrijk om uit de vinden wat nu de waarde is van de potentiele koper.
  Wil hij een auto die "snel" is? Of doet dat er helemaal niet toe, als hij maar een heel dure "image" uitstraalt?

 6. Soms is het dood door je mening te verkondigen of dood door niet je mening te verkondigen. Kun je kiezen.

  Off-topic: Weet iemand wanneer "Atlas Shrugged" uitkomt? Ik ga proberen een aantal JOVD’ers wat kennis bij te brengen.

Comments are closed.