mailto: lezersservice@ad.nl | L.S.,  Bij deze deel ik u mede dat ik mijn abonnement op het AD aan het eind van het huidige kwartaal wens op te zeggen. Ik ben vele, vele jaren abonnee geweest van deze krant, destijds speciaal geselecteerd als meest objectieve krant van Nederland, en heb door de jaren heen tot mijn verdriet de krant zien afglijden tot een linksig propagandablaadje van de staat, in lijn met de rest van de MSM (MainStreamMedia). De pro-EU berichtgeving en de tenenkrommend socialistische columns van Jan Bonjer noopten mij al een tijdje tot snel doorbladeren.

Ik liep al langer met de gedachte mijn sponsoring aan deze activiteiten te staken, maar werd weerhouden door mijn echtgenote, die gehecht was aan het regio-nieuws. De bekende druppel die mij de knoop heeft doen doorhakken is de Goebbeliaanse column Gratis bestaat niet van Arjen van Witteloostuijn, gepubliceerd op 15 december 2007. Ik heb daar een mailwisseling met Arjen over gevoerd, waarin Arjen uiteindelijk liet blijken heel goed te weten hoe de zaken werkelijk in elkaar steken, maar bewust iets heel anders op te schrijven. Dat is welbewuste misleiding, en in het kader van zijn artikel niet anders uit te leggen dan socialistische staatspropaganda.

Aangezien Nederland steeds verder splijt en afglijdt naar de rand van de afgrond, aangemoedigd door onze koningin en haar verlengstukken Raad van State en de Balkenbende, gewillig terzijde gestaan door de MSM, zowel de kranten als de staatstelevisie, waar ik al lang niet meer naar kijk maar via de fiscus gedwongen aan blijf meebetalen, moet ik maar eens een daad stellen. Aangezien libertariërs evenzeer tegen geweld zijn als tegen dwang moet dit een vreedzame daad zijn. Mijn daad is het beëindigen van mijn vrijwillige sponsoring van de staatsmedia, in de hoop dat dit weer een bijdrage mag zijn aan de algehele malaise van de MSM in het algemeen en PCM in het bijzonder.

Ik had gehoopt en eigenlijk verwacht dat het AD de signalen uit de samenleving zou oppikken, herkenbaar aan alleen al de enorme opkomst van blogs die het vrije woord verdedigen, en die discussies op basis van rationele argumenten niet uit de weg gaan. Nederland begint de linkse appaisering van de Islam en de steeds ernstiger wordende daaruit voortkomende uitwassen meer dan zat te worden. Autochtonen worden stelselmatig gediscrimineerd, terwijl in meerderheid zij het zijn die dit land met zijn doorgeschoten verzorgingsstaat (nog) overeind houden. De door hypocriete politici en onze koningin met krokodillentranen beweende verhuftering van de maatschappij, gecreëerd en instandgehouden, ja zelfs aangemoedigd door een socialistische overheid die alle individuele verantwoordelijkheid van mensen voor de consequenties van hun handelen bij hen weghaalt en bij de maatschappij deponeert, zal alleen maar erger worden naarmate de zelfredzaamheid van het individu verder wordt afgebroken.

Links heeft een enorme minachting voor een ieder behalve de eigen zelfbenoemde ‘elite’, waarvan vrijwel niemand ooit ook maar één dag ‘echt’ werk heeft gedaan. Maar ze teren wel graag op de voorwerpen van hun minachting, die wel ‘echt’ werk doen, de netto belastingbetalers. Zie ook het jongste verhaal over de parasiet Eveline Herfkens, niet toevallig alweer PvdA, in VN. Nederland wordt gegijzeld door linkse clubjes als AFA, DBF, MD, Greenpeace en noem maar op, die, hoewel zij een minderheid vormen en dus democratisch gezien pech hebben, hun eisen toch weten door te drukken door middel van linkse rechters en zo niet, ordinair grof geweld. Zie bv. de (door MD geblokkeerde) verbreding van de A4 en zeer recent de ‘activisten’ in Venlo. Zij berokkenen Nederland enorme economische schade, gebaseerd op argumenten waarvoor geen enkele rationele onderbouwing te vinden is. Zouden deze ‘activisten’ echt werk hebben en niet aan het infuus van staat en sponsors hangen, dan hadden zij geen tijd voor deze onzin. Links wil een vorm van rekeningrijden invoeren die de burger elke vorm van privacy afneemt. Links wil CO2 belasting, maar geen kernenergie. Links wil de welvaart afbreken, links is anti-mens geworden.

Dit besef groeit in Nederland, en je zou mogen verwachten dat een noodlijdende krant in dit gat in de markt zou springen in plaats van met haar al even noodlijdende concullega’s gezamenlijk over de rand te gaan. Men roept bang te zijn voor Geert Wilders en zijn PVV, die eenzaam rechts van het midden opereert, maar bezorgt hem steeds meer kiezers, zijnde het enig beschikbare alternatief tegen de collectieve zelfmoord van de lemmingen. Maar ook de PVV is collectivistisch. Nederland zit te springen om kritische, onpartijdige berichtgeving, scheiding tussen nieuws en opinie en kritische kanttekeningen bij de door iedereen klakkeloos overgeschreven hemeltergende telexen van Reuters en AP, maar er is geen medium die dit gat in de markt wenst op te vullen. De vrije markt, ja, vrijheid zelf, is een vies woord geworden in dit land. Kritische journalisten worden Nieuwspoort en het Binnenhof uitgejaagd, hun carrière geknakt doordat zij zonder bronnen geen nieuws kunnen citeren, en dus hun waarde voor de media verliezen. Mede hierdoor zijn er nog maar zeer weinig kritische journalisten te vinden; vrijwel niemand durft zijn nek uit te steken.

In dit gat had het AD kunnen springen, er zijn vele, vele misstanden aan de kaak te stellen, maar liever gaat zij met de rest van de lemmingen ten onder. Zelfs de strips zijn sinds de jaarwisseling het lezen niet meer waard. Het zij zo. Mijn sponsoring stopt hierbij in ieder geval.

Libertarische groeten,

R. Hartman

P.S.
Het libertarisme kent verschillende benaderingen, maar het belangrijkste uitgangspunt is dat iedere persoon vrij moet zijn om te doen wat hij wil zonder hierbij de gelijke vrijheid van anderen te beperken. Menselijke samenwerking dient gebaseerd te zijn op vrijwilligheid en niet op dwang en geweld.
Op basis van dit uitgangspunt bestaan er twee hoofdstromingen in het libertarisme:
Het “Minarchisme” en het “Anarcho-kapitalisme”
Meer informatie vindt u op: www.libertarian.nl

P.P.S.:
Mocht iemand van u die dit leest oprecht geïnteresseerd zijn in de achtergronden van de Politieke Correctheid en het Cultureel Marxisme dat Nederland (en de hele westerse wereld) in zijn greep houdt, voortgekomen uit de Frankfurter Schule, dan volgen hier twee interessante en mogelijk verhelderende links:
video.google.com/videoplay?…
www.academia.org/lectures/l…
De eerste link is een video van 22:24 minuten, de tweede een transcriptie van een speech van William Lind. Zowel video als speech zijn in het Engels.

Voor geïnteresseerden in de status van ons koningshuis kan ik dit Nederlandstalige artikel aanbevelen:
www.hetvrijevolk.com/index….

LG,
RH

39 REACTIES

 1. Het stukje berichtgeving rond Ismaili gisteren was dan wel weer een verademing, maar dat zijn helaas uitzonderingen. Of zou mijn epistel indruk hebben gemaakt? Ha, narcist! Vast niet.

  Dat het niveau van de columnisten van het AD uiterst bedenkelijk is bleek ook weer uit een stukje van Jacobine Geel, waar ik ook op heb gereageerd. Jacobine was echter, anders dan Arjen, te laf om mij te antwoorden.

  Mijn reactie op Jacobine’s column staat hier: http://www.hetvrijevolk.com

 2. Wel een omstandige manier om uw abbo-tje op te zeggen.
  Waarschijnlijk komt die brief op het buro/postvak-in van een meisje van 19, die alleen uw ‘kranten-relatie-nummer’ wil weten, en van het week-end gewoon weer strak van de pillen staat te ‘housen’, niet dan?

 3. Beste heer Hartman, uw gevoelens ten aanzien van het A.D. deel ik met u. Ik was echter al eerder overgegaan tot opzegging. Maar ik blijf met de vraag welke krant heeft voor een vrijdenker, libertatiër, dan nog wel enig perspectief te bieden?
  Ik ken er geen, althans in dit landje.

 4. Overigens, dat was ik vergeten, na zelf 20 jaar voor een dagbladen concern te hebben gewerkt moet ik Bep wel volledig gelijk geven. Want zó als zij het beschrijft gaat het in de praktijk.

 5. Het is heel paradoxaal, maar het lijkt erop dat het schoothondjesgedrag van de (commerciele) MSM juist een resultaat is van de vrije markt en onderlinge concurrentie tussen media.

  Immers:
  – een krant (of andere media uiting) die (zeer) kritisch staat ten opzichte van de overheid zal op den duur geen toegang meer krijgen tot die overheid (of woordvoorders ervan) met als resultaat geen scoops/nieuws.
  – deze krant zal lezers verliezen als gevolg van de geringe "nieuws"-waarde.
  – vervolgens zal deze krant ook adverteerders verliezen als gevolg van het verlies aan abbonnees.
  – hierdoor zal de krant failliet gaan (of hooguit ergens in de marge opereren) omdat tegenwoordig media voor het grootste deel van hun omzet afhankelijk zijn van advertenties.

  Als je als media (=bedrijf) succesvol wil zijn, kun je dus niet anders dan jezelf "dienstbaar" opstellen t.o.v. overheid en adverteerders.

 6. [5] 1. " …juist een resultaat is van de vrije markt en onderlinge concurrentie tussen media."

  2."zal op den duur geen toegang meer krijgen tot die overheid (of woordvoorders ervan) met als resultaat geen scoops/nieuws."

  Met punt 2 toon je aan dat er van een vrije markt geen sprake is. De overheid zorgt voor de inhoud van de krant.

 7. [6] Mijn voorbeeld van de overheid was slechts een voorbeeld. Wat als ik nu "overheid" vervang door "groot bedrijf", is er dan nog steeds sprake van een niet-vrije markt?

  De paradox is ook dat je om succesvol te zijn veel inkomsten uit advertenties moet binnenhalen. Denk je dat dat kan als je je kritisch opstelt t.o.v. je adverteerders?

 8. [7] Waarom zou een kritische houding jegens de staat (de enige monopolist) adverteerders afschrikken? Economisch gezien zijn de staat en het bedrijfsleven elkaars natuurlijke vijanden.

  Het feit dat het bedrijfsleven steeds meer schoothondje van de staat wordt heeft uitsluitend te maken met de door de staat uitsteken begrepen doctrine van Keynes hieromtrent. Grote multinationals betalen slechts 1% belasting of zo, middels allerlei leuke internationale constructies.

  Alleen daarom accepteren zij de knellende regeltjes rond minimumloon en ontslagbescherming. Je ziet het ook aan de CO2 aflaten: CO2 intensieve bedrijven krijgen ze ook straks gratis, anders vertrekken ze.

  Kleinere bedrijven zijn altijd de klos, omdat de mogelijkheden van multinatonals voor hen niet open staan. Zij hebben dus alle baat bij een kleinere overheid en minder regulering. Zij zullen dus welwillend staan tegenover een kritische krant, en dus ook bereid zijn daarin te adverteren.

  Het kan om simpele dingen gaan die de bewustwordeing bij de burger op gang kunnen helpen. Zo kan men stoppen met vermelden dat er weer 500.000 euro overheidsgeld is verspild aan een linkse hobby, maar het correct als belastinggeld aanduiden. Dat maakt het al een stuk minder abstract.

 9. [7] Inderdaad, paradoxaal. Daaruit volgt nog een paradox: de lezer is zelf debet aan de afhankelijkheid van de krant aan adverteerders en/of subsidie: hij wil immers geen 12 euro per krant betalen. Ook kritische, onafhankelijke journalisten moeten eten en huisvesting betalen.

 10. [8] "Zo kan men stoppen met vermelden dat er weer 500.000 euro overheidsgeld is verspild aan een linkse hobby, maar het correct als belastinggeld aanduiden."
  Inderdaad, woordkeuze doet wonderen.

 11. Persoonlijk zou ik opzeggen met een kort briefje met daarin een opmerking dat men mag opbellen indien men in mijn motief geinteresserd is. Weet je gelijk of men ‘feedback’ op prijs stelt. Ik ben het eens met Bep; er is een grote kans dat je brief bij een ongeinteresserde junkie op het bureau belandt. Zonde van je tijd. Het AD is een van de vele stuitende kudtkranten. Elke lezer die opzegt draagt bij aan het draagvlak voor deze krant. Dus gefeliciteerd met dit wijze besluit. Het AD vraagt straks, bij gebrek aan abonnees en adverteerders, gewoon subsidie aan bij het fonds voor de media, en gaat verder met het schrijven over ambtenaren (inclusief politici) voor ambtenaren.

 12. [4] Het lijkt me een vrij ongebruikelijk uitgebreide met redenen omklede opzegging. Dus valt het mogelijk op en is er altijd een kans dat het een denkproces op gang brengt. Of dat het rondgaat op de afdeling en misschien wel in de vriendenkring: "Goh, ik heb nou zo’n maffe opzegging gekregen! Moet je ’s lezen!". En misschien, heel misschien, gaat er weer iemand denken. Zo krijg je rimpels in een vijver.

  Tuurlijk, die kans is klein. Maar je weet het niet. Als je op voorhand al besluit maar niet meer te protesteren waar je de kans hebt en je maar over te geven aan de status quo gooi je de handdoek in de ring. En dan moet je verder ook gewoon je mond houden. Het recht tot klagen heb je dan verspeeld.

  Dan kan ik ook wel ophouden met bloggen. De kans dat een overtuigde socialist ineens gaat nadenken en misschien wel liberaal of libertariër wordt door een artikeltje van mij is namelijk ook niet zo groot. Om dat te denken zou ik een narcist moeten zijn (zie ook mijn reactie 1 hierboven). Bloggers zijn bereid hun nek uit te steken in een poging een verschil te maken. Doemdenkers hebben we genoeg.

 13. Aan R. Hartman,
  Volledig snap ik uw redenatie en die is ook best reëel te noemen, echter ik weet van het feit dat bijv. bij de afdeling abonnementen administratie er helas anders gedacht én gehandeld wordt zoals u hoopt.
  Pas als een brief met reden van opzegging direct geadresseerd wordt aan de hoofdredacteur of de directie, dan, ja dan is er pas een kleine kans, lees goed: een kleine kans, dat het ook onder de aandacht komt van diegene die het zouden moeten lezen. In echt alle andere gevallen is het puur een administratieve aangelegenheid en hooguit wordt er een algemene lijst bijgehouden van b.v. redenen van opzegging, zoals: Slechte bezorging, inhoud redactioneel, vormgeving van krant, te duur, enz.enz.
  Het kruisje achter b.v. de reden van uw opzegging, de redactionele inhoud, wordt verder absoluut niet gespecificeerd. Hooguit in een sectie: Landelijk nieuws of regionaal nieuws. En that’s it!

 14. [8] Als adverteerder ben je toch slechts geinteresseerd in het bereiken van een zo groot mogelijke groep lezers/kijkers? De inhoud van het medium waarin je adverteert doet er helemaal niet toe.

  Sterker nog: je zal als bedrijf niet bereid zijn te adverteren(=investeren) in een medium dat kritisch is t.o.v. de door jouw geleverde producten of diensten of de door jouw gebruikte productiemethoden.

  Als je als mediabedrijf succesvol wil zijn (i.e. zoveel mogelijk winst maken) ben je dus gebonden aan een niet-kritische houding t.o.v. partijen die je voorzien van (1)inkomen en (2) nieuws. Hierdoor zijn -per definitie- de commerciele media verworden tot propaganda machines van overheid en adverteerders.

 15. [13] Your point being? Laat maar zitten?
  "Volledig snap ik uw redenatie en die is ook best reëel te noemen"
  U bent inconsequent. U noemt mijn redenatie reëel en komt vervolgens met een hele verhandeling om aan te tonen hoe irreëel zij is.

  Als ik ophoud met protesteren (en dus ook bloggen, en reageren op blogs) kom ik wel weer een leven minder te kort. Dus dat lijkt aantrekkelijk. Maar zo zit ik niet in elkaar.

  Ik zal altijd kritisch zijn en me roeren als er ergens (volgens mij) iets niet klopt. Voor zover dat invloed heeft op de kwaliteit van mijn leven of mijn werk dan. Dat maakt me soms erg irritant, maar vaak ook erg waardevol.

 16. [14] Wel, de praktijk lijkt je gelijk te geven. Vaak wordt RTL nieuws als verfrissend gezien t.o.v. het NOS journaal, maar zeker ten tijde van Fortuyn kon die tut van RTL wedijveren met bv. een Clairy Polak in het opwekken van agressie (bij mij dan). En ook nu vind ik de commerciëlen walgelijk oppervlakkig en socialistisch qua ‘niews’voorziening. Niet te onderscheiden van de staatsomroep, behalve qua financiering.

  Ik moet dan ook toegeven dat mijn TV nauwelijks meer aan gaat, behalve voor een goede speelfilm. En als die op de commerciëlen is gaat-ie eerst op harde schijf, zodat ik de reclames kan skippen (opnemen dan wel time-shiften).

  Misschien moeten we Nederland ook maar gewoon opgeven en overlaten aan de lutsers die elke keer weer dezelfde uitvreters in het zadel houden. Maar het aantal uitwijkmogelijkheden wordt heel snel kleiner…

 17. [14] Datis te kort door de bocht. Je laatste denkstap is namelijk er een van de vorm, een koe is een zoogdier, dus zijn alle zoogdieren koeien.

  Inderdaad zul je als adverteerder niet gaan adverteren in een blad wat negatief staat tov jouw product. Je gaat geen reclame voor Hummers maken in het blad van MilieuDefensie bijvoorbeeld. (Al is dat geen commercieel blad.)

  Maar een commercieel mediabedrijf kan heel goed kritisch zijn over allerlei producten. Zolang je maar genoeg nieuws en inkomen hebt uit andere[/i[i] bronnen. Er zijn ook klanten die juist betalen voor kritische kwalitatieve geluiden en adverteerders die juist die groep willen bereiken. Dus nee, de commerciele media is niet [i]per definitie een propaganda machine.

  Commercieel succesvol is niet hetzelfde als succesvol aan de ‘domme’ (lees:voor zoete koek aannemende) massa verkopen.

  Een écht succesvol mediabedrijf zal juist verschillende kranten/bladen/kanalen hebben. Voor elke klant en adverteerder wat.

  Genoeg voorbeelden ten over.

  Doet me ook een beetje denken aan de discussie publieke TV vs commerciele TV. Meestal wordt er dan reclame bij gehaald en dat men enkel voor de massa uitzend. Kennelijk beseft men dan niet dat de ‘gratis’ TV van de commercielen slechts een van de vele vormen van commerciele TV betreft.

 18. @ Hr. Hartman, Ik geloof dat u mij niet WILT begrijpen.
  Ik stel dat ik uw redenatie kan volgen en begrijpen maar wijs u tevens op het feit hoe met zoiets in de praktijk wordt omgegaan. En die praktijk-ervaring heb ik opgedaan in een periode van ruim 20 jaar, bij diverse dagbladen!!!!!
  Dat u pissig zult zijn omtrent het feit dat men op uw opzegging niet reageert of ‘er iets meedoet’ is evident.

 19. "Dat u pissig zult zijn omtrent het feit dat men op uw opzegging niet reageert of ‘er iets meedoet’ is evident."

  U begrijpt MIJ niet. Ik ben daar absoluut niet ‘pissig’ over, ik verwacht niet anders. Ik raad u aan mijn eerdere reacties nog eens door te nemen, mogelijk wordt het dan duidelijk.

 20. Reactie op wat Vrijbuiter schreef in nr.11

  Bij mijn weten ‘genieten’ het A.D. en companen van Wegener al van die subsidie potten. Zoals bijna elke krant in Nederland. Alleen enkele zeer kleine zijhet princiëpele dagbladen krijgen, lees willen geen subsidie aanvaarden. maar helaas die zitten dan ook weer in een voor mij vrij strakke en christelijke hoek. Voor de rest zijn het zo goed als allemaal spreekbuizen van het regiem! Met een grote mate van zelfcensuur.

 21. [22] Ja, dat was ook wel even een punt van discussie. Gelukkig is er internet. Daar staan ook de regio’s. Als ik wil kan ik dat blaadje dus blijven lezen, zolang het nog bestaat, totdat die site wegens geldgebrek ook achter de decoder gaat. En dan leest niemand hem meer…

  En dan hebben we natuurlijk nog twee of drie van die gratis regiokranten. Dus de kosten/baten analyse was snel gemaakt.

 22. [21] Dan is het dus dubbel goed dat ik heb opgezegd. Want ik betaalde dan al dubbel.

  Wacht eens: dus nu betaal ik nog steeds voor iets dat ik niet meer krijg?

  Oh ja: socialisme.

 23. [17] "…Maar een commercieel mediabedrijf kan heel goed kritisch zijn over allerlei producten. Zolang je maar genoeg nieuws en inkomen hebt uit andere bronnen."
  Zolang je niet kritisch bent t.o.v. die "andere bronnen" blijf je m.i. een propaganda machine voor die "andere bronnen". En zodra je je wel kritisch uit t.o.v. die "andere bronnen" ben je ze kwijt en beland je in de marge.

  "…Een écht succesvol mediabedrijf zal juist verschillende kranten/bladen/kanalen hebben. Voor elke klant en adverteerder wat."
  Deze concentratie van media in grote mediabedrijven is juist nog een groter probleem dan de beinvloeding van individuele media door overheid en adverteerders: door deze concentratie wordt het nu ook mogelijk dat adverteerders hun invloed kunnen uitbreiden tot _alle_ media die wordt uitgebracht door dat grote mediabedrijf. Als mediabedrijf X de kranten A en B uitgeeft, zal een adverteerder voor krant A geen zaken meer willen doen met X indien krant B zich kritisch uitlaat over de adverteerder.

  "…Commercieel succesvol is niet hetzelfde als succesvol aan de ‘domme’ (lees:voor zoete koek aannemende) massa verkopen."
  Volgens mij ben je als bedrijf aan je aandeelhouders verplicht om (binnen de wettelijke normen) zoveel mogelijk winst te maken. En als deze winst voornamelijk uit advertentie inkomsten komt, zul je dus zo veel/groot mogelijke adverteerders aan je moeten binden.

  Het lijkt erop dat je denkt dat het business model van media is dat de lezer/kijker de klant is en de inhoud het verkochte product. Dit is echter niet zo: juist de adverteerder (of overheid) is de klant, en de lezer/kijker is het (te beinvloeden) product dat wordt verkocht aan die klant.

 24. [25] Maar als elk mediabedrijf ook een kritische krant heeft zal die adverteerder dat bedrijf niet onder druk kunnen zetten. Diversiteit is dus van belang voor een mediabedrijf om onafhankelijk te blijven.

  En zo kun je alle kanten op. Op deze site streven we naar indiiduele vrijheid, De eiegnaar van een mediabedrijf zal dus vrij willen zijn te publiceren voor door hem te kiezen doelgroepen, en niet in een bepaalde richting gedwongen willen worden door een adverteerder.

  Elk mediabedrijf dat niet diversificeert maakt zich dus kwetsbaar voor onderwerping aan een adverteerder. Dat zal dat mediabedrijf willen vermijden.

  Wat momenteel de gangbare situatie is staat niet model voor een vrije maatschappij.

  Verder houd je hier dus eigenlijk een mooi pleidooi voor afschaffing van de staat (de monopolist).

 25. [26] "…Maar als elk mediabedrijf ook een kritische krant heeft zal die adverteerder dat bedrijf niet onder druk kunnen zetten."
  Dan start ik morgen een mediabedrijf zonder kritische kranten en zullen de meeste grote adverteerders vooral met mij zaken willen doen. Op den duur zullen die andere "onafhankelijke" mediabedrijven zich of minder kritisch moeten opstellen of in de marge belanden. Je lijkt te negeren dat _winst maken_ het primaire doel is van een (media) bedrijf en niet "onafhankelijk zijn" of iets dergelijks. En als je winst wil maken moet je zoveel mogelijk advertentieruimte verkopen.

  Dat deze praktijk niet model staat voor een vrije maatschappij lijkt me duidelijk. Dat de overheid (voor een groot deel) mag worden afgeschaft staat voor mij ook niet ter discussie. Ik probeer slechts duidelijk te maken dat (grote) bedrijven door hun invloed op (en bezit van) de media net zozeer verantwoordelijk zijn voor (en gebaat zijn bij) de niet-vrije maatschappij die er nu is.

 26. Ik dacht dat alle kranten dezelfde berichtgeving geven omdat alle kranten van hetzelfde bedrijf zijn.

 27. [25] "Het lijkt erop dat je denkt dat het business model van media is dat de lezer/kijker de klant is en de inhoud het verkochte product. Dit is echter niet zo: juist de adverteerder (of overheid) is de klant, en de lezer/kijker is het (te beinvloeden) product dat wordt verkocht aan die klant."

  Het is beide. De klant is de abbonee en losse koper en de adverteerder. Die dragen geld aan. Het hangt van het businessmodel af hoeveel geld waar vandaan komt, maar zelfs als de adverteerder meer bijdraagd (of zelfs alles zoals bij de gratis grantjes Spits etc), is de lezer nog belangrijk. Een medium zonder lezers/kijkers is immers niet interessant voor de adverteerder.

  Andersom zijn er ook mediabedrijven die (vrijwel) volledig teren op de kijker/lezer. Er zijn TV mediabedrijven die geld krijgen van kabelbedrijven om uitgezonden te worden, en waar adverteerders vrijwel geen rol spelen. Soms ook is de TV maar een deel van het bedrijf en ook een image-builder. National Geographics is een mooi voorbeeld. Er is reclame, maar dat de kijker staat centraal.

  Dus het idee dat een mediabedrijf een slaaf is van adverteerders is onjuist. Wél erken ik dat je als lezer/kijker best critisch mag/moet zijn.

  Ik heb het idee dat jij enkel/teveel kijkt naar die commerciele mediabedrijven die zich richten op de grote massa (die niet wil betalen waardoor de hoofdmoot van inkomsten advertenties zijn).

 28. [28] Ik weet niet of je het als grapje bedoeld, maar het is niet zo. Ik bedoel dan niet dat ze van dezelfde eigenaar zijn (want dat is deels zo), maar omdat ze helemala niet hetzelfde nieuws brengen.

  De onderwerpen zijn vaak anders, de aandacht per onderwerp zeker anders en bij de opinie zie je soms ook verschillen.

  PCM bezit verschillende kranten maar toch hebben die eigen kranten een eigen geluid. Sterker nog, ik denk dat de neergang in oplage van veel PCM kranten deels (naast algemeen oorzaken, zoals de opkomst van andere media zoals internet) erin ligt dat kranten op elkaar gaan lijken. Denk aan NRC die de laatste jaren steeds meer een Volkskrant geworden is qua opinie. Het AD is om die reden tenonder gegaan. Parool is op tijd uitgestapt en heeft haar gehele businessmodel aangepast. PCM zou juist verschillende kranten op verschillende gebieden moeten laten opereren om zo verschillende doelgroepen aan te spreken.

  De Telegraaf – vaak bekritiseerd – is anders qua opiniegeluid en onderwerpkeuze (‘plat’ wordt vaak laagdunkend gezegd, maar hun financiele deel is bijvoorbeeld na het FD al zo’n 20 jaar de beste van Nederland) en niet voor niets een van de weinigen die zich behoorlijk stand weet te houden.

  Het FD laat el enkele jaren een wstijgende lijn zien. Juist vanwege de kwaliteit.

  Lokale kranten berichten ook weer anders.

  Tenzij je bedoelt dat die kranten allemaal weinig libertarische inslag hebben. 😉 (Maar dan nog zijn er media die aanzienlijk beter zijn dan mainstream, zoals BNR radio, Elsevier en FD)

Comments are closed.