Vannacht zijn de eerste resultaten binnengekomen vanuit Iowa. Ron Paul staat op 10% bij de Republikeinen, zo’n 40% boven het gemiddelde van alle polls. Van de independents, een belangrijke groep die beslissend is voor de verkiezingen, heeft 29% voor Paul gekozen, vóór McCain (23%). Dit gaat een grote rol spelen op 8 januari in New Hampshire.

Zie ook:

Lew Rockwell blog
MSNBC
CNN

Op naar New Hampshire !

77 REACTIES

 1. Ach kom op zeg, Ron Paul is 5e geworden terwijl McCain en Guilliani niet eens campagne voerden.

  Enthousdiast zijn is oké, maar overdrijven is ook een kunst. Ben je lid van het campagne team of zo? 🙂

  Overigens vraag ik me nog steeds af wat zo goed vanuit liberaal opzicht is aan Ron Paul. Tégen abortus, extreem-linkse opvattingen betreft internationale interventie en tegen een minimaal vangnet voor de zwakkeren. Ron Paul’s visie op het libertarisme is zeker niet eentje die universeel – ook onder liberalen – wordt geaccepteerd als de juiste. Waarom moet deze site vervallen tot een groupie-site van hem?

 2. [2] Ron Paul valt terug op de klassieke grondrechten (die verkwanseld zijn in 0031 met de grondwetswijziging van 1983).
  Daarom is Paul een boegbeeld voor (klassieke) liberalen.

 3. [2]
  Er is voldoende informatie over Ron Paul beschikbaar op het web, Armin. Inclusief overdenkingen over de zijn visie.

  Kijk eens op lewrockwell.com, met name de ‘open letters’

  Je opmerking betr. ‘groupie-site’ kan ik niet plaatsen. Iedere schrijver is vrij om te publiceren wat hij nodig acht. Een door jou veronderstelde centrale, corrigerende redactie is er niet.

  Dat het aantal berichten over RP momenteel hoog is, zou natuurlijk zo maar kunnen komen door het begin van het ‘primaries’-seizoen’ in het jaar waarin een nieuwe president wordt gekozen. Als de MSM wat méér zouden berichten, zou ik het wat rustiger aan kunnen doen, misschien kun jij dat regelen voor mij ?

  Als je dus de berichtgeving (of hoe je het dan ook noemen wilt) zat bent, dan is het wellicht een idee om het artikel te skippen en niet te reageren. Ofschoon je daar natuurlijk ook vrij in bent 🙂

 4. [2] "tegen een minimaal vangnet voor de zwakkeren" zou niet liberaal zijn?

  Het vernietigen van de zelfredzaamheid van de zogenaamde zwakkeren is niet liberaal (en niet sociaal ook trouwens; als ik er zo over nadenk ken ik eigenlijk geen misdadiger streven dat zo fraai als iets positiefs verpakt wordt als de misdaden tegen de menselijkheid van de verzorgingSStaat die jij kennelijk aanhangt en in je oneindige arrogantie nog liberaal durft te noemen ook).

 5. [5] De Klassiek Liberale visie kent doorgaans wel degelijk bescherming van de zwakkeren. Juist omdat per definitie in een systeem zonder enige staat er mensen buiten de boot zullen vallen. Per definitie, omdat marktwerking inherent schaarste kent. Zonder schaarste immers geen marktwerking.

  Niet elke zwakke is op elk moment in staat zelfredzaam te zijn. Sommigen hun hele leven niet. Bijvoorbeeld omdat ze met een afwijking geboren worden, of de dupe zijn van de acties van een derde. Het idee dat elke verzoringstaat altijd ongeacht omvang en voorwaarden de zelfredzaamheid vernietigd is gewoonweg een dogma.

  Verder zijn er vanuit liberale visie wel degelijk andere opvattingen over abortus en interventie mogelijk dan die van Ron Paul. En zo zijn er nog wel meer opvattingen van hem die kritische aandacht verdienen.

  Het dogmatisch vasthouden aan een letterlijke interpretatie van een pamflet zie ik niet als lovenswaardig.

  Vandaar dat ik ook zal blijven posten, in de hoop discussies te krijgen ipv wat ik inderdaad groupie-gedrag noem. De meeste berichtgeving op deze site is vooral roepen dat hij goed is, ipv een inhoudelijke discussie over waarom hij zo goed is.

  Ron Paul is een beetje de Jan Marrijnissen van de Republikeinen. Door heel strak extreme, of zo u wilt, uiterste standpunten in te nemen kun je makkelijk consequent zijn. De werkelijkheid is echter complex, zoals blijkt uit het voorbeeld van de zwakkeren. Er zijn veel haken en ogen. Nu is populisme in een verkiezing normaal en zelfs noodzakelijk, maar Ron Paul heeft te vaak (IMHO 🙂 ) aangegeven in zijn stemgedrag de nuance gewoon helemaal niet te willen (er)kennen.

 6. [1] Dat staat bij het eerste sterretje. De democraten laten de uitslag in afgevaardigden zien.

 7. [6] Je lijkt meer te pleiten voor een soort VVD-koers. Wel zeggen liberaal te zijn, maar niet de consequenties ervan dragen. Het lijkt mij juist een sterk punt dat je consequent stemt en Paul was ook voor militair ingrijpen in Afghanistan. Hij is naast Romney en Huckabee de enige kandidaat die een district gewonnen heeft en was ook vaak 2e. Tevens heeft hij in elke County wel een aanhang (i.t.t. bijv Guiliani). Verder was dit dan nog een christelijk-conservatieve staat.

 8. [6] De opvatting van Ron Paul over homo-huwelijk en abortus zijn inderdaad niet in lijn met het Libertarische gedachtegoed. Maar, zo’n beetje alles wat ik hem verder heb horen zeggen wel.

  Wat betreft de extremen: In een land waar al tientallen jaren die Nuance voor debiele consequenties zorgt, zou 4 jaar extreem gedrag misschien weer iets kunnen rechtbreien.

  En wat betreft de haalbaarheid: Dat het nooit een 100% perfecte situatie zal worden is duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom dus elke persoon die verbetering wil aanbrengen moet affakkelen.

 9. [6] Armin, het is lofwaardig dat jij voor de zwakken in de maatscappij iets wilt doen. Dat wil ik ook.
  Daarom vind ik dat om zoveel mogelijk voor die zwakken te doen, je daarvoor het beste systemm moet kiezen.
  En dat is het systeem waarin het meeste geproduceerd wordt, zodat er het meeste geconsumeerd kan worden.
  Uit de ervaring kun je leren dat dat een vrije markt is. Een markt waarin ook de zorg voor de zwakken op een vrijwillige en daardoor morele manier plaats vindt.
  Anderen dwingen om zwakken te helpen, is op zichzelf al immoreel, en is anti-vrijheid.

  (Overigens over de libertarische geschilpunten abortus en immigratie hebben op deze site echt wel de nodige artikelen gestaan)

 10. Paul is kandidaat voor het federaal presidensschap. Hij is van mening dat de staten zelf het recht hebben te beslissen over dingen als sociale vangnetten en homorechten of wat dan ook. Hij is zo principieel dat hij zijn eigen mening ondergeschikt maakt aan de rationele conclusie op basis van zijn principes. Zo is hij zelf pro-life, maar geeft hij aan dat de federale overheid geen recht heeft staten het zelfbeschikkingsrecht op dat gebied te ontnemen.

  Ron Paul staat voor een overheid die alleen op lokaal niveau (staat en county) veel invloed op het individu heeft, en dus voor een overheid die een veel sterkere band met het invidiu heeft.

  Maar meest van alles:

  Als je (net als ik) vindt dat principes, integriteit en betrouwbaarheid op dit moment misschien wel belangrijkere kenmerken zijn dan waar op de links/rechts schaal standpunten over sociale issues van een kandidaat vallen. Als je in eerste instantie zoekt naar iemand die je kunt vertrouwen, dan is Paul je man.

 11. [8] Gezien mijn kritiek op de VVD zou je beter kunnen weten. 🙂

  De VVD is een sociaal-democratische partij. Ikzelf bene en Klassiek Liberale partij die pleit voor een kleine staat. Maar dus wel voor een staat en niet voor anarchisme. Een staat die wel zeer veel kleiner zal moeten zijn dan nu en vooral ook minder ingrijpend op heel veel tereinen.

  Ik denk dat ik daar goede argumenten voor heb, maar ga graag elke discussie aan. 🙂

 12. [10] Hub, ik snap je redenatie en als je puur strak doorredeneerd volgens het principe van eigendomsrecht en elke vorm van dwang en schending van het eigendomsrecht als abject ziet is een vorm van verzorgingstaat ook abject. Ze bestaat immers niet zonder dwang, namelijk belastingen.

  Ik ben echter niet immoreel, maar heb enkel andere normen. Dat klintk slap, maar is niet niet. Ikzelf vindt dat opkomen voor zwakkeren ook een morele plicht is. Net zoals ik vrijheid hoog in het vaandel heb. Een vrijemarkt samenleving zal tot een hoge productie leiden en minder armoede. Ik ben daar dan ook voor. Maar zoals gezegd heeft de vrije markt schaarste. Er zullen dus altijd mensen buiten de boot vallen.

  Immers jouw positie op de markt hangt niet alleen van jezelf af, maar ook van de kwaliteiten en mogelijkheden van de andere spelers. Plus dat sommigen nu eenmaal geboren worden mete en handicap of de dupe worden van gedrag van derden of natuurrampen.

  Ik proef een beetje dat jij denkt dat een vrije samenleving zo dynamisch is dat iedereen uiteindelijk op de juiste plek terecht komt en daar in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. En voor die paar waar dat niet zo is, is er liefdadigheid.

  Echter er is per definitie schaarste, want zonder schaarste zoals gezegd geen marktwerking. Verder veranderen de randvoorwaarden in een dynamische omgeving voortdurend en de samenleving heeft tijd nodig zich daar op in te stellen. Er vallen dus altijd mensen buiten de boot. Particuliere liefdadigheid is daarvoor geen oplossing, want daar geldt dezelfde marktwerking. Ook daar zullen bepaalde groepen meer krijgen dan anderen en ook daar zal schaarste zijn.

  Een 100% vrije samenleving is dus in strijd met één van mijn andere opvattingen. Dat geeft een intern conflict, maar ik los dat op door soms de ene op te offeren en soms de andere. Ik beperkt me dus tot een absoluut minimaal vangnet, waardoor de gevolgen van pech en marktschaarste zeker niet volledig opgevangen worden, en som sook persoonlijke rampen zullen gebeuren, maar je wél zo goed mogelijk voorkomt dat er dozen onder bruggen komen.

  Ik ben dus niet immoreel, maar handteer een iets andere set normen. 😉 Ik kan net zo goed zeggen, dat het laten ‘wegrotten’ (om ook populistisch te zijn 🙂 ) van de zwakkeren immoreel is.

  Zoals echter gezegd, sta ik niet alleen, want het idee van de Klassiek Liberale samenleving kent doorgaans altijd zo’n minimaal vangnet. Enkel de anarchistische stroming waar Ron Paul dus schijnbaar voor kiest, bepleit die niet.

  Daar kunnen we dus over van mening verschillen, maar voor mij is het eindresultata dat Ron Paul niet de kan is die ik mijn stem zou geven. Ik respecteer elke mening van een ander, maar ik zou wel willen bepleiten voor een iets meert kritiscdhe benadering van het gedachtengoed van Ron Paul.

 13. [6] "Het idee dat elke verzoringstaat altijd ongeacht omvang en voorwaarden de zelfredzaamheid vernietigd is gewoonweg een dogma."

  Dit klinkt aannemelijk, maar is (helaas) niet waar. Het probleem zit in het woordje omvang. Een qua omvang ‘kleine’ verzorgingsstaat dijdt altijd uit tot onbeheersbare proporties. Dan stort het systeem gewelddadig in elkaar (NL is bijna zover) en begint het weer opnieuw.

  De enige manier om deze cirkel te doorbreken is het rigoreus vermijden van het ontstaan van welke vorm van verzorgingsstaat dan ook. Liefdadigheid (vies woord voor socialisten) heeft altijd prima gewerkt (werkt nu in de US nog steeds) mede omdat de vrijwillig met eigen geld (of met ingezamelde vrijwillige giften) opererende do-gooders daar sociale status aan ontlenen.

  Elke vorm van verzorgingsstaat veroorzaakt dwang, misbruik, beslaglegging op de vruchten van je arbeid en ontzegging van het recht je bezit te gebruiken zoals het jou goeddunkt. Misschien is dat liberaal, maar het is absoluut niet libertarisch.

  Ik verwerp alles wat mijn rechten aantast. Mijn leven en de consequenties van mijn daden zijn mijn verantwoordelijkheid, en van niemand anders. De (verzorgings)staat haalt die verantwoordelijkheid bij het individu weg, en kweekt zo de nihilistische hufterigheid die we in steeds verder toenemende mate om ons heen kunnen zien.

  Zelfredzaamheid is één van de zaken waar men trots op kan zijn. Passant geeft dat in reactie (5) ook al aan. Die vernietigen is crimineel, en de socialisten zijn daar nog trots op ook. Zie ook mijn HVV artikel ‘De Illegalenhoedster’ waarin ik dat aspect nog even aanhaal:
  http://www.hetvrijevolk.com

 14. "ik zou wel willen bepleiten voor een iets meert kritiscdhe benadering van het gedachtengoed van Ron Paul."

  Ga je gang. Maar doe het wel gefundeerd ajb. Ik heb de indruk dat je je niet echt verdiept in zijn achtergrond. Over het bestaande ‘vangnet’ heeft hij diverse uitspraken gedaan; er is echt meer dan voldoende over gepubliceerd; op youtube video’s kun je zien wat hij er zelf over zegt.

  On-topic:
  http://latimesblogs.latimes

 15. [14 Precies als Hartman zegt, werkt een verzorgingSStaat hufterigheid in de hand. Immers het sociale vangnet is een taak van de overheid en niet langer van de mensen zelf.

  Naast de vernietiging van de zelfredzaamheid (waarvan de gevolgen ongelooflijk verstrekkend zijn en de kwalificatie misdadig zeker rechtvaardigen), wordt daarmee dus ook de menselijke moraal ondermijnd.

 16. [5]

  Ja, maar vind je dat alle mensen in staat zijn om voor zich zelf te zorgen of de juiste beslissingen te maken?
  Ik niet (helaas) sommigen mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden, wat nu als we deze mensen wel aan hun lot overlaten?

 17. [18] Och, tot een jaar of 67 geleden ging dat best behoorlijk.
  Ik vind het ietwat arrogant om de uitgangspunten van de laatste twee à drie generaties meteen als absoluut richtinggevend te beschouwen. Ook heb ik het niet zo op zogenaamde Übermenschen die menen het leven van anderen te kunnen, sterker nog, moeten inrichten.

 18. Je hebt gelijk wat betreft de bemoeizucht van met name deze overheid, deze schiet door (en dan druk ik mij licht uit) maar ik vind wel dat er een ‘sociaal’ vangnet moet zijn voor de zwakkeren, ik ben wel van mening dat er door velen misbruik word gemaakt van dit vangnet en dat móét veel harder afgestraft worden, laat ze maar lekker parkjes aan gaan schoffelen of zoiets kunnen echte criminelen de bak in.

 19. [18] Het huidige gebrek aan zelfredzaamheid van hele volksstammen is zoals in de reacties hierboven al betoogd bewust gekweekt om ‘het volk’ afhankelijk te maken van de staat, en kan dus niet als uitgangspunt voor de toekomst genomen worden.

  Inderdaad zal het voor diegenen die nu liever lui dan moe zijn even doorbijten worden: geen gratis geld meer. Zoals Jasmee het in een eerdere reactie al ergens verwoordde: Als je wilt leven zul je daarvoor moeten werken, hetgeen haar de conclusie ontlokte dat libertarisme ook dwang kent. Voor de oplettende lezer zal meteen duidelijk zijn dat dit geen dwang is, maar de consequentie van de wil om te leven.

  Maar als we dat door kunnen zetten weet over een paar jaar niemand meer beter, en de echte uitvreters kunnen altijd nog elders asiel aanvragen…

 20. [14]
  "" als je puur strak doorredeneerd volgens het principe van eigendomsrecht en elke vorm van dwang en schending van het eigendomsrecht als abject ziet is een vorm van verzorgingstaat ook abject."

  "Ikzelf vindt dat opkomen voor zwakkeren ook een morele plicht is."
  NEEN geen "plicht" maar duidelijk eigenbelang dat in een vrije maatschapij vrijwillig opgeost wordt.

  " jij denkt dat een vrije samenleving zo dynamisch is dat iedereen uiteindelijk op de juiste plek terecht komt"
  NEEN, een vrije markt is geen garantie dat iedereen op de juiste plek komt. De ommunistische markt is dat echter nog veel minder.

  Ja, jij zit met een "intern" conflict.
  Mijn advies zou zijn om te proberen daar uit te komen. In je rationele waardensysteem hoeven geen conflicten te zitten.
  Niet gemakkelijk, maar met een hoeveelheid denkwerk kun je er uit komen.
  Ik ben alijd bereid om desgewenst vragen te trachten beantwoorden.

 21. [21]
  Precies.
  Wat ook vaak vergeten wordt, is dat alle mensen beter af zijn met een hogere welvaart als logisch gevolg van een grotere vrijheid en de daaraan gekoppelde vereiste zelfredzaamheid. Dus ook ‘de zieligen’.

 22. Hmm, heeft iedereen hier wel eens goed gekeken naar de langere intervieuws met Paul ? Zoals bijvoorbeeld zijn verschijnen bij google (zie youtube).

  Zodra Paul verder uitwijdt over de praktische implicaties van zijn standpunten zie je dat hij wel degelijk realistisch omgaat met de vraag in hoeverre zijn principiele standpunten kunnen opgaan in een werkelijke maatschappij. Ook brengt hij als hij de tijd krijgt duidelijker een verschil aan tussen federaal en staatsniveau. Dit zijn essentiële verschillen die hij m.i. veel meer zou moeten uitdragen wil hij een groter deel van de gematigde kiezers aanspreken.

  Hij is bijvoorbeeld in de praktijk niet tegen een sociaal vangnet, maar tegen een centrale rol van de federale overheid en inkomstenbelastingen daarin.

  Zijn principes botsen met realistische verwachtingen en de maatschappelijke werkelijkheid, en dat begrijpt hij heel goed. Hij zou het alleen wat vaker mogen zeggen wat mij betreft.

 23. De verplichte deelname aan de verzorgingSStaat vernietigt de natuurlijke menselijke solidariteit; cynisch genoeg wordt deze misdaad vorm gegeven uit hoofde van deze zelfde solidariteit. Zie hier het kwaad van dwang in werking.
  Ik zou er toch bijna Milton Friedman van gaan citeren…

 24. [25]
  Scherp gezien. Klopt als een bus.

  Ron Paul wil de Constitution, die sinds Lincoln de-facto aan de kant is geschoven, in ere herstellen. Dat houdt inderdaad een kleine federale overheid en decentralisatie naar de staten in. Voorbeeld: ofschoon hij persoonlijk tegen abortus is, wil hij dat die verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke staten komt te liggen. Verbieden vanuit de federale overheid is on-constitutioneel en zal hij niet doen, ofschoon hij persoonlijk tegen abortus is.

 25. [23] Hub, ik haal dit eruit omdat alle discussies hier over gaan:

  "NEEN, een vrije markt is geen garantie dat iedereen op de juiste plek komt. De ommunistische markt is dat echter nog veel minder."

  Geheel eens met deze uitspraak. Laten we dus verre van communisme blijven.

  Maar je zit dus wel met het probleem dat als je een volledig staatvrije samenleving hebt, er dus mensen buiten de boot zullen vallen. En af en toe zelf veel. Enniet alleen werkschuwen, maar ook zij die er geen blaam bij treffen in enige zin. Dat is inherent aan de vrije markt. Wie dat niet begrijpt, snapt het concept schaarste in de vrije markt niet.

  Dat kun je als een aanvaardbare prijs zien voor de vrijheid.

  Ikzelf zie dat niet zo.

  Daar zit hem de kern van het conflict.

  Ikzelf heb dat conflict al lang opgelost en gekozen voor de Klassiek Liberale staat waar een kleine overheid enkele basisvoorzieningen geeft zoals een minimaal vangnet. Helaas zal zij dan af en toe de vrijheid geweld aan moeten doen.

 26. [28] "Dat kun je als een aanvaardbare prijs zien voor de vrijheid."

  Het alternatief leidt altijd tot veel groter kwaad. Vanwaar dat heilig vertrouwen in de Staat? De afgelopen eeuw geeft nou niet bepaald een solide basis voor een dergelijk vertrouwen.

 27. [28] Je kan je verzekeren tegen schaarste, en dus niet buiten de boot vallen. Alleen diegenen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen (geestelijk gehandicapten e.d.) kunnen buiten de boot vallen. Die zullen door bezorgde mensen als Armin en mijzelf geholpen worden. Staat is dus niet nodig.
  Beter gezegd; als je jouw ideaal niet kan bereiken via dwang, dan moet je je afvragen of je wel een eerlijk, maatschappelijk geaccepteerd ideaal hebt.`
  Eerst maar die minimale staat, dan zien we wel verder.

Comments are closed.