Antwoord op commentaar welk vaak oprecht gegeven wordt naar aanleiding van mijn scherpe kritiek ten aanzien van de islam.

Regelmatig zie ik het gebeuren en nu recentelijk ook weer na aanleiding van een artikeltje van mijn hand op de sites www.vrijspreker.nl , www.actiefront.nl en www.breda-en-alles-daaromhe…

Laat ik voorop stellen dat ik de schrijvers van dergelijke kritiek niets kwalijk neem en hen zelfs kan begrijpen.

Want ik realiseer mijzelf verdraaid goed dat wat ik schrijf nogal….controversieel is?
Laat ik u eerst ietsjes van mijn achtergronden vertellen. De door mij gevolgde studies theologie en oude talen waren voor mij geenszins voldoende om mijn honger naar kennis en inzicht te stillen. Kennis kun je m.i. nimmer genoeg hebben en het leuke ervan is; je kunt ervan uitdelen zoveel je wilt, zonder ook maar iets ervan kwijt te raken. Dit in tegenstelling tot geld en andere zaken.
Die honger naar kennis én nieuwsgierigheid brachten mij er toe reizen te ondernemen naar o.a. Irak, Jordanië, Syrië, Turkije, Israël, Pakistan, Egypte enz.enz.

Dat kwam aanvankelijk voort uit mijn nieuwsgierigheid naar oude ‘sites’, plaatsen zoals Babylon, Ninivé, Palmyra, Petra, Jerusalem, Memphis enz.
Zodoende kwam ik ook rechtstreeks en veelvuldig in aanraking met de islam, veel meer en intensiever dan de globale benadering vanuit mijn studierichting.
En daar ik een uitermate grote belangstelling heb voor De Mens, met hoofdletter als voor de mens met kleine letter, zoals wij allemaal zijn, inclusief moslims, waarvan akte, stond ik graag open voor hún beleving.
Ik ben dan weliswaar geen Arabist, noch islamoloog, maar ik heb mij terdege verdiept in zowel de koran als de vele, zeer vele hadiths die toch het dagelijkse leven van de gemiddelde moslim dicteren.

Het reciteren van hadiths bij de kapper in een Marokkaanse stad of op een Iraanse markt gebeurt dan ook net zo vaak, als dat wij hier even praten over het (slechte) weer in de supermarkt als we een vage kennis tegenkomen!
In vele landen heb ik de volksislam van nabij leren kennen, die b.v. in Indonesië totaal anders is dan in West Afrika, maar ook heb ik de officiële islam of wat ervoor doorgaat, goed en intensief ervaren tot in sommige landen, op regeringsniveaus aan toe.

De islam kent vele verschillende verschijningsvormen, van het oerconservatieve Wahabisme tot en met de luchtige Alewietische vorm aan toe. Afgezien van de twee hoofdstromingen, de soennitische en de sjiietische versie, bestaan er nóg tientallen stromingen en scholen.
Echter één ding hebben zij allen gemeen: Zij zijn ervan overtuigd dat zij leven in de Dar al-Salam, het huis van de vrede en wij, niet islamieten, in de Dar-el Harb, het huis van de oorlog. ( wanorde)
De islam kent tijden van relatieve rust en een tijd van Da’wah, de tijd van uitnodiging én verovering! En deze tijd is voor hen nú aangebroken!
Richt hun Djihad, hun strijd, zich vooralsnog eerst en vooral op de liberale moslims, soepel overlopend zal die zich gaan richten op de Kafirs, de ongelovigen. Wij dus. Ongeacht of we nou volgelingen, lieden zijn die in het boek geloven ( Bijbel of Thora) of niet.

De islam als ideologie, in welke verschijningsvorm dan ook staat voor een totale en complete: Dar al-Islam, een wereldwijde overheersing van de islam met de Sjaria als wetgeving. En in die Umma, in die moslimwereld, is geen plaats voor andersdenkenden.
Want dat is Sjirk, doodzonde, en dat moet bestraft worden met de dood.

Opvallend is dat als je in gesprek komt met een moslim, ontwikkeld of niet en je geeft blijk van enige kennis van de koran of de islam als geheel dat men dan werkelijk oprecht verbaasd is dat je nog geen moslim bent. Erger; dan ben je niet meer te verontschuldigen en ben je nog meer te vrezen dan een Djinn ( boze geest ).
Arabist Prof. Jansen stelde dan ook terecht onlangs in de Telegraaf dat je een moslim al beledigt door geen moslim te worden.

Mijn opponenten in de niet islamitische wereld, wijs ik dan ook op de lessen van de geschiedenis en nóg meer op de huidige wereldsituatie. Negentig procent van alle grote wereldconflicten zijn dan ook conflicten met de islam.
Of het nu een strijd is vanuit de islam tegen de Joden, zie Israël, of tegen de christenen, zie Libanon, Soedan, Ethiopië, Indonesië enz., of tegen de Boeddhisten, zie Thailand, of tegen de Hindoes, zie Kasjmier of tegen het animisme, zie div. streken in Afrika. Enz.enz.
Ook wijs ik op het feit, dat zó gauw men in een bepaald gebied een numerieke meerderheid heeft bereikt, zoals in Kosovo, Abchazië ( provincie van Georgië), de Filippijnen of in Zuid Thailand men onmiddellijk een strijd zal beginnen voor onafhankelijkheid. Want binnen de islam geldt ook dat grond, grondgebied iets heiligs is.

Je kunt alles van een islamiet kopen, bij wijze van spreken zelfs zijn vrouw, maar nimmer zijn grond. Die is geclaimd voor hun god, Allah. Zie daar dan ook de diepst liggende oorzaak van het conflict in het Midden Oosten.

Dan heb ik een voor mij persoonlijk nog zeer zwaarwegende reden om de islam af te wijzen.
Ik ben er heilig van overtuigd, ondanks alle z.g. weerleggingen dat Allah niet dezelfde is als God, zoals wij Hem kennen vanuit de Thorah en de Bijbel.
Allah, de maangod, werd al in vóór-islamitische tijden vereerd in wat nu Saoedi-Arabië is en wel in Mekka, waar de Ka-ába toen al stond en waar 360 verschillende goden werden vereerd, één voor elke dag van de ( Arabische) maankalender.
Één daarvan was Allah, de maangod, die door Mohammed is uitverkoren als zijnde de ene, de schepper.
Voor de fijnproever: elders komen we Allah tegen als de Baäl, sommige van u welbekend.

Maar los van het theologische aspect; de islam en de vrije mens gaan niet samen, welk geloof of welke ideologie hij of zij ook aanhangt/volgt, daarvoor is binnen de islam geen plaats, geen ruimte en dus dient zo iemand of bekeerd dan wel vernietigd te worden.

Op dit moment nu men nog geen wereldoverheersing kent mogen de moslims Taqiya toepassen, goed vertaald staat dat voor veinzen, huichelen. Dat mogen zij doen ten aanzien van niet moslims en hele volksstammen tot en met regeerders en leiders aan toe trappen erin.
Waardoor?………….. Door gebrek aan kennis! Want kennis maakt vrij en de islam maakt de mens niet vrij, maar onderdrukt de mens in velerlei opzicht.
Een mens dient vrij te zijn, vrij in handelen, denken, geloven, gaan en staan, mits hij de ander niet belemmert in zijn of haar vrijheid.
Deze vrijheid staat de islam nooit of te nimmer toe en daartegen zal ik tot mijn laatste snik waarschuwen al krijg ik het zwaard op mijn keel en zal de executeur mij nog waarschuwen voor de moslim-Jahannam ( de hel in hun versie ).

De mens is geroepen en geschapen om waarlijk vrij te zijn en niet om onder een juk te leven en een zwaarder juk dan de islam kan ik mij amper voorstellen.
————————————————–
Ingezonden door Silvia Videler.

91 REACTIES

 1. Ok, ik had me voorgenomen om niet meer te reageren op die eindeloze Islam-bashings, maar nu wordt het wel echt potsierlijk. Probeert mevrouw Videler vanuit haar schijnbare Christelijke religie de Islamieten als Duivelaanbidders neer te zetten (Baäl = Baäl Zebul = Beëlzebub)?

  Iedere ideologie probeert de "wereldheerschappij" te bereiken. Dat is immers de aard van een ideologie: als het niet pretendeert dat het beter is als iedereen haar als waarheid accepteert, gelooft het niet in zichzelf, en heft zichzelf op. Nu zijn er natuurlijk qua theorie minder gewelddadige ideologieën, zoals het liberalisme, maar dat wil nog niet zeggen dat Islam de enige is die we als vrijheidslievenden moeten vrezen.

  Maar kennelijk zijn de echte machthebbers goed geslaagd in hun verdeel en heers-tactiek. De vrijheidslievenden zijn zodanig geobsedeerd door één onliberale stroming, dat ze de 99% stromingen die niet alleen anti-vrijheid zijn, maar ook werkelijke macht hebben, totaal negeren. Hoeveel pro-Sharia-parlementariërs zitten er in de kamer? En hoeveel willen Nederland volgens Christelijke, socialistische, ecologische, of nationalistische ideeën dicteren?

 2. Silvia, je bekijkt het door de ogen van een vrouw.
  Probeer een de ogen van een mens.
  Praten over vrijheid deden de galei slaven ook.
  Die galei slaaf had heel andere ideeën over vrijheid als jij.
  De loonslaaf die elke dag in de file staat is ook niet vrij,hij moet,anders bleef hij wel thuis.
  Voor veel geloven is alles ondergeschikt aan een opperwezen.
  Geloven is een vrijheid die niet berust op kennis ,maar op een simpele conclusie, wij
  mensen weten niets.
  Dat kan je bestrijden,maar als je niet weet waar je vandaan komt ,of waar je heen gaat ,
  is voor gelovigen de discussie gesloten.
  Geloven staat gelijk met macht.
  Tot een honderd jaar geleden kon je geen koning, tsaar, keizer wezen zonder geloof.
  Daar zit momenteel aardig de klad in ,al moet ik zeggen,er is nog hoop als ik Soestdijk
  en Iran goed gelezen heeft
  Voor de niet gelovige is het ook geen pretje .
  Kennis is aan te leren ,maar is weer afhankelijk van geheugen en/of IQ.
  Als op dit moment iemand geboren word met 100x het hoogste IQ van wat er nu rondloopt ,dan ,moet die persoon [zal wel een man wezen] alles weten.
  In vergelijking met ons .
  Dan word er iemand geboren met 1000 x ,wat gaat dit wezen allemaal vertellen ?
  Gaat dan de ziende blind om zich heen kijken?
  De gelovigen hebben dit soort problemen niet, alleen de ongelovigen .
  De laatste begrijpt het pas de eerste seconde,na de laatste.
  Als hij,geen zij, terugkeert tot sterren afval ,of meer gelovig, stof.
  De zij gaat direct door naar de hemel.
  Wat rust veroorzaakt in het achterblijvende stof.

  Bas

 3. [1] die vraagt: "Hoeveel pro-Sharia-parlementariërs zitten er in de kamer?"
  Hoewel ik je stukken vaak waardeer (maar wegens lengte ook vaak oversla) toon je je hier naïever dan ik je had ingeschat.

  Je out-of-context opmerking aangaande Baal kent veel meer gewicht toe aan de verwijzing door Sylvia dan gerechtvaardigd is.

  "Iedere ideologie probeert de "wereldheerschappij" te bereiken"
  Klopt. Maar ik ken geen beroerdere dan de islam. Daar zijn al die andere collectivistische en zelfs fascistische ideologiën kinderspel bij.

 4. [1] "dat wil nog niet zeggen dat Islam de enige is die we als vrijheidslievenden moeten vrezen."
  Natuurlijk niet. Ieder geloof/religie dat anderen wil dwingen volgens hun regels te leven, is af te keuren en te verwerpen. Zolang ze de persoonlijke vrijheid van ieder ander respecteren, mogen ze "geloven" wat ze zelf willen. Ook in Sinterklaas.
  Dat wil dan ook niet zeggen dat als iemand tegen één bepaalde religie fulmineert, dat hij/zij daarmee andere religies goedkeurt.
  Ik denk dat iemand het eerst die religie afkeurt die hij het meest als dreigend ervaart.

 5. [2] "Silvia, je bekijkt het door de ogen van een vrouw.
  Probeer een de ogen van een mens."
  mens is mannelijk, behalve als het vrouwelijk is, want dan is het onzijdig, luidt een oude zegswijze.
  Ik moet zeggen dat ik jouw onderscheid tussen vrouwen en mensen niet deel, sterker nog, de implicatie is stuitend.

  Sylvia heeft hier een behoorlijk objectieve beschrijving van de islam en haar doelstellingen neergezet, en de feitelijke juistheid van het artikel valt dagelijks op vele plaatsen in de wereld te controleren.

  Het feit dat Owl dit als de ‘zoveelste islam-bashing’ ziet bewijst uitsluitend dat hij nog steeds niet in de gaten heeft wat er op hem af komt. Ik denk ook dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen aard en doelstellng van de islam en de de aanwezigheid van moslims in Nederland m.b.t. de nanny-state.

  De nanny-state is als enige verantwoordelijk voor de grote aantallen kanslozen die dit land bevolken en op de door hen geminachte productieven parasiteren. Dat velen van deze kanslozen de islam aanhangen en door niet-vrije islamitische landen worden gesponsord en geïndoctrineerd (waar o waar is de wederkerigheid?) speelt de ideologie van de islam in de kaart.

  Deze twee op zich van elkaar losstaande factoren (hoewel het oil-for-islam programma van Den Uyl c.s. en later de Barcelona Verklaring van 1995 hier een historische koppeling leggen) versterken elkaar en worden in de discussies hier op VS nog wel eens door elkaar gehaald.

 6. Graag wil ik nog iets duidelijk maken. Wat betreft het commentaar van Bas: Ach op sexistische opmerkingen ga ik liever niet in, wil ik die horen dan ga ik wel even naar het lokale koffiehuis naast de moskee.
  Maar de algemene tendens tot op heden van de commentaren dat is wel hout snijdend. Ja, inderdaad, religies streven allen naar hun ideaalbeeld, ergo: wereldheerschappij. Zowel de R.K.-kerk, als het Hindoeïsme tot en met de Ba’haï aan toe. Daarom ben ik ook geen lid van welke kerk, groep, sekte, beweging of wat maar ook en ben dus in wezen a-religieus, wat los staat van het hebben van een geloof of overtuiging. Alhoewel dat geloof van mij ook openstaat voor zaken die ik nog niet ken, weet, inzie enz. Pas als mensen beweren de volle waarheid in pacht te hebben en die anderen op te dringen dan wordt het kwalijk en gevaarlijk. Maar van alle religies en ideologiën is voor mij de islam de ALLERGEVAARLIJKSTE!

 7. "Mijn opponenten in de niet islamitische wereld, wijs ik dan ook op de lessen van de geschiedenis en nóg meer op de huidige wereldsituatie. Negentig procent van alle grote wereldconflicten zijn dan ook conflicten met de islam."

  Wat een onzin. De 5 grootste massaslachtingen in de 20e eeuw (WO1, WO2, Stalin, Mao en de Amerikaanse aggressie in Vietnam, Laos en Cambodja) hadden allemaal geen ene moer met de Islam of wat voor religie dan ook te maken. Allemaal (atheistische) staatsterreur.

  De grootste conflicten van nu (in aantallen doden of ingezette militairen ) lijken plaats te vinden in Irak, Afghanistan en Sudan (Darfur). Hoewel Islamitische landen betrokken zijn bij deze conflicten kun je toch moeilijk vaststellen dat "de Islam" de oorzaak is van de Amerikaanse invallen in Irak en Afghanistan. En waaruit blijkt dat de genocide in Darfur een door de Islam geinspireerde genocide is i.p.v. het zoveelste etnische conflict in Afrika?

  Maar stel nu eens dat je doemverhaal waar is: dan vraag ik mij uit nieuwsgierigheid af wat voor oplossing je in gedachten hebt?

 8. [7] 1) Sylvia wijst op de huidige wereldsituatie

  2) Hitler onderhield warme banden met de islam.

  3) De inval in Irak is ingegeven door (al dan niet gefalsificeerde) informatie dat dit islamitische land massavernietigingswapes had en deze ook wilde gebruiken. Saddam heeft met zijn inspectie-blokkades bewust de schijn van juistheid van deze info opgehouden, en dus hoog spel gespeeld.

  Saddam had zich eerder als ‘warmonger’ laten zien, maar ja, achteraf heeft iedereen de wijsheid in pacht.

  De oplossing is al diverse malen op deze site vermeld: opdoeken van de Haagse klojo’s, en je niet moeten willen bemoeien met iedereen die ergens op deze aardbol een scheet laat, en dat nog wel binnen zijn eigen jurisdictie.

 9. [8]
  1) Daar heb ik toch (ook) op gereageerd?
  2) Ja, en Hitler was ook vegetarier. Zijn nu alle vegetariers gevaarlijk? Reductio ad Hitlerum. Hier ga ik niet verder op in…
  3) Zo te zien ben zelfs jij, als zijnde anti-overheid, ingepalmd door de overheidspropaganda: Saddam heeft _niet_ de wapeninspecteurs geblokkeerd of het land uitgegooid. Een dag voor operatie Desert Fox heeft de VS zelf de inspecteurs terug gehaald. Toen bleek dat de CIA infiltreerde in de groep wapeninspecteurs en de inspecties gebruikte om doelen uit te zoeken voor de Desert Fox bombardementen heeft Saddam daarna -terecht- de wapeninspecteurs beschuldigd van spionage en ze niet meer de toegang gegeven tot zijn land. Zie http://www.fair.org/activis… en http://en.wikipedia.org/wik

  Opdoeken van de overheid zal inderdaad (bijna?) alle problemen oplossen, ongeacht of Islam nou werkelijk zo’n probleem/gevaar is.

 10. [10] "Opdoeken van de overheid zal inderdaad (bijna?) alle problemen oplossen"
  Ja, dat daarin heb je gelijk.
  Nu is de islam en overheid zwaar met elkaar verweven. Geen scheiding kerk/staat.
  Bij opdoeken van de overheid, haal je al een stuk weg van het islam-gevaar.

 11. "Dan heb ik een voor mij persoonlijk nog zeer zwaarwegende reden om de islam af te wijzen.
  Ik ben er heilig van overtuigd, ondanks alle z.g. weerleggingen dat Allah niet dezelfde is als God, zoals wij Hem kennen vanuit de Thorah en de Bijbel.
  Allah, de maangod, werd al in vóór-islamitische tijden vereerd in wat nu Saoedi-Arabië is en wel in Mekka, waar de Ka-ába toen al stond en waar 360 verschillende goden werden vereerd, één voor elke dag van de ( Arabische) maankalender.
  Één daarvan was Allah, de maangod, die door Mohammed is uitverkoren als zijnde de ene, de schepper.
  Voor de fijnproever: elders komen we Allah tegen als de Baäl, sommige van u welbekend."
  LOL.
  Hier komt een aapje uit de mouw. Of vergis ik mij?
  http://www.youtube.com/watc

 12. @ Huub Mooren, Het enige wat ik met dat "aapje" wilde aantonen was dat die entiteit, die allah al veel en veel ouder was en bekend dan de 7e eeuw van onze jaartelling.
  @ Hub, een scheiding van kerk en staat of tempel/staat, moskee/staat enz. daar sta ik volledig achter. Anders krijg je een of andere vorm van theocratie en dat gun ik in onze menselijke verhoudingen niemand. Want dan is het gedaan met de vrijheid.

 13. [13]
  Dus het feit dat Allah ouder is dan men denkt, is voor jou een "persoonlijk zeer zwaarwegende reden om de islam af te wijzen"?

 14. [11] Hoezo "Islam-gevaar"? Er worden dagelijks vele malen meer islamieten (op hun eigen grondgebied) vermoord door Westerse militairen dan dat er westerlingen worden vermoord door islamieten. Wie is er dan een gevaar?

  Die hele islam/gevaar/terreur doctrine is niks anders dan overheidspropaganda gericht op het creëren van draagvlak onder de bevolking voor de militaire bezettingen van Islamitische landen zoals Irak (en straks Iran). Ik zie geen verschil met het "Communisme-spook" in de jaren 50 en 60.

  Probleem voor die overheid is dat er ondertussen zoveel islamieten in het westen wonen. Om onlusten hier te voorkomen moeten deze "westerse" islamieten zoet gehouden worden. Dat verklaart het dubbelzinnige gedrag van de gevestigde politieke partijen (bijvoorbeeld PVDA), die enerzijds wel de militaire interventies goedkeuren maar anderszijds "zeer begripvol" omgaan met islamieten in hun eigen land.

 15. [15] "op hun eigen grondgebied" vermoorden meer islamieten elkaar dan dat daar niet-islamieten aan te pas komen.

  Ik stel voor dat je je even inleest op de vele sites die informatie verschaffen. Jouw "overheidspropaganda" legt juist de nadruk op hoe vredelievend de islam wel is, en gaat daarbij zover islamitisch terrorisme voortaan te bestempelen als anti-islamitische activiteiten".

  Kortom, haal je kop eens uit het zand, kijk om je heen en wees verbaasd dat "ik kan niemand zien, dus niemand kan mij zien" niet helemaal zo werkt…

  Wake up!

 16. [15] En nog als toevoeging:

  Dit verklaart ook het dubbelzinnige gedrag van sommige islamieten in het westen: aan de ene kant zijn ze woest omdat ze weten dat hun geloofsgenoten elders worden onderdrukt (wat zich vaak uit in de vorm van "lange tenen gedrag"), aan de andere kant wordt die frustratie deels gecompenseerd doordat ze kunnen genieten van de economische voorspoed in het westen.

 17. [15]
  Die islamieten worden voornamelijk door mede-islamieten vermoord.
  Het comunisme was geen spook; wereldoverheersing en ondermijnen van het westers kapitalisme was een helee echte doelstelling van de communisten.
  Die ‘pacificeringspogingen’ van de PvdA, pogingen tot meer secularisatie, zouden op de fanatieken wel eens een averechts effect kunnen hebben.
  Die PvdA kan dan de hand in eigen boezem steken, en niet alleen maar naar Wilders blaffen.
  Want verwacht geen dankbaarheid t.o.v. de PvdA voor de uitkeringen: dat wordt gewoon als een recht gezien.

 18. [16] Je begrijpt me verkeerd (of ik maak mezelf niet goed duidelijk): Ik zeg helemaal niet dat de Islam vredelievend is. Ik zeg alleen dat het duidelijk is dat de staatsterreur van westerse overheden op islamitisch grondgebied erger is dan islamitische terreur op westers grondgebied. En daar is toch echt wel genoeg (cijfermatig) bewijs voor.

  Dat de meeste islamieten elkaar vermoorden kan heel goed kloppen. Maar dat is juist een bewijs tegen de stelling dat "ze" de wereld willen overnemen. Als ze dat werkelijk zouden willen, waarom gebruiken ze hun energie dan niet om niet-islamieten aan te vallen?

  Die "vele sites" die je noemt bevatten (tenminste degene waar ik heb gekeken) eerder non-informatie (of "anti-concepts" in objectivistische terminologie).

 19. [18] Ben het met je eens dat het communisme (m.n. de Sovjet Unie) destijds een reëler gevaar was (alleen al door de enorme bewapening) dan de Islam nu.

  Maar ook toen werden door westerse overheden andere landen militair onderdrukt om economische redenen en werd dit aan de bevolking verkocht als "strijd tegen communisme").

 20. [16] "…Jouw "overheidspropaganda" legt juist de nadruk op hoe vredelievend de islam wel is, en gaat daarbij zover islamitisch terrorisme voortaan te bestempelen als anti-islamitische activiteiten"

  Sorry, ik begrijp nu pas wat je bedoelt met deze zin…

  Ja, dit is 1 aspect van de overheidspropaganda die er op gericht is moslims in het westen "koest te houden". Maar er is ook een ander aspect van overheidspropaganda die juist de nadruk legt op het associeren van islam met terreur of geweld. Zie bijvoorbeeld zaken zoals de benoeming van een "Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding" of de enorme ophef die vooraf wordt gemaakt n.a.v. de film van Wilders (bijv. die verhalen over "evacuatieplannen voor ambassades"). Bush is ook een goed voorbeeld: hij verwijst net zo vaak naar de Islam als vredelievende godsdienst als dat hij het heeft over "Islamofascism" e.d.

  Zo zie je maar weer hoe effectief de propaganda werkt: de overheid stuurt totaal tegenstrijdige boodschappen de wereld in terwijl bijna niemand dat doorheeft.

 21. Goed stuk, Silvia.
  **Iedere ideologie probeert de "wereldheerschappij" te bereiken.**
  Dat andere ideologieën ook NL of de wereld willen domineren klopt. Het grote verschil ligt ‘m in de manier waarop men dit wil bereiken; door geweld of door argumenten. De Islam is koploper in het gebruik van geweld.
  Nog ruim vóór de andere agressor; de VS.
  Ik wil me wel even aan de droge feiten houden. Enkele voorbeelden;
  – Israel/Palestina
  – de Hoorn van Afrika
  – West Afrika (Ivoorkust, Nigeria)
  – Zuid Thailand
  – Kashmir (Noord India)
  – voormalig Yugoslavië
  – Sjetsjenië
  – Filipijnen

  [1]

 22. [21]
  De overheid wil waken voor moslimterrorisme (terecht), maar niet zomaar alle islamieten als terroristen kwalificeren (ook terecht). Lijkt me duidelijk.

 23. [23] "De overheid wil waken voor moslimterrorisme (terecht), maar niet zomaar alle islamieten als terroristen kwalificeren (ook terecht). Lijkt me duidelijk."

  Dit zou waar zijn als je gelooft in oprechte nobele bedoelingen van de overheid. Ik doe dat niet: ik geloof in een overheid die bewust crises en angst creëert met het doel om haar macht te vergroten.

  Zonder angst voor de islam zou er onder de bevolking totaal geen draagvlak zijn voor:
  – de oorlogen in Irak en Afghanistan
  – anti-terrorisme wetgeving
  – anti-privacy wetgeving
  – onzinnige en dure veiligheidsmaatregelen op vliegvelden
  – etc.

 24. [6] Sylvia,ik ben geen seksist, weet nog niet eens wat het betekend ..
  Dus protesteer ik bij voorbaat .
  Een ding weet ik wel ,mensen ,naakt ,hebben aantrekkings kracht op elkaar.
  Op mij ,man, is die aantrekking van de vrouw , phenomenal.
  Het houd het soort mens behouden voor uitsterven .
  Dat een vrouw er anders over denkt ,alle begrip.
  En dat een vrouw er tijdelijk wakker van ligt, begrijpelijk.
  Maar een leven lang ?
  De Islam en Christenen hebben problemen met zij, ik niet.
  Ik aanbid ze ,vooral de jong en mooi uitgevallen zij kant van het mensdom.
  Wat denkt zij dat de reden is voor oorlog ,opnieuw ?
  Niets anders om haar te overweldigen met het idee dat hij ,knap en sterk is.
  Daar bedoel ik geen voetbal wedstrijd mee .
  Dat is meer voor ,wie de grootste heeft .
  Daar heeft zij alleen maar medelij mee, en terecht.
  Tenminste dat denk ik .

  Bas

 25. [24]
  Maar wil Jonathan dat een overheid met de armen over elkaar blijft zitten, na een bomaanslag op een trein b.v.?
  Besef dat het fenomeen moslimzelfmoordterrorist betrekkelijk nieuw is, en overal kan toeslaan, waarbij geen probleem wordt gemaakt van onschuldige burgerslachtoffers.
  Een overheid zoekt hier naar een juiste houding, want ook overheden zijn net mensen.

 26. [26] Jonatan wil helemaal geen overheid! Want zonder overheid is er geen overzeese militaire staatsterreur. En zonder overzeese militaire staatsterreur zijn er geen (of in ieder geval veel minder dan nu) boze moslims. En zonder boze moslims zijn er geen bomaanslagen op treinen 🙂

  En met "overzeese militaire staatsterreur" bedoel ik niet alleen de oorlogen in Irak of Afghanistan (of Tsjetsjenie). Ik bedoel er ook de monarchistische en militaire dictaturen mee die je in heel Noord-Afrika en het Midden-Oosten aantreft.

 27. Kom op zeg, ik ken geen enkele religieuze groep die zich zo kan misdragen naar aanleiding van zoiets kleins als de moslims nav de Deense cartoons.
  Daarnaast is het begrip jihad verwant aan de christelijke kruistocht. Echter de kruistochten zijn al eeuwen verleden tijd. De jihad is duidelijk nog springlevend.
  De politieke vrijheid is nergens lager dan in de islamitische wereld, slavernij bestaat nog in vele islamitische landen en marteling en lijfstraffen zijn aan de orde van de dag. Vrouwen en mannen zijn volgens de wet ongelijk op een manier die doet denken aan de apartheidswetten van Zuid-Afrika.
  De islam is op dit moment wel de gevaarlijkste anti-vrijheid ideologie want: meeste aanhangers, grootste verspreidingsgebied, politieke en religieuze leer ineen.

 28. [28] "De jihad is duidelijk nog springlevend."
  Waar dan? Waar staan grote islamitische legers klaar om het westen aan te vallen? Zoals ik al eerder zei: het is omgekeerd, er zijn nu enkele honderdduizenden westerse soldaten en contractors in islamitische landen. En die zitten daar niet om in de plaatselijke moskee een kopje thee te drinken met de imam.

  "De politieke vrijheid is nergens lager dan in de islamitische wereld"
  Logisch, bijna alle islamitische landen worden bestuurd door militaire dictaturen die op hun beurt worden gesteund met wapens en geld door westerse overheden. Saddam was een van die dictators, maar die weigerde op gegeven moment zich te gedragen als schoothond van het westen. We hebben allemaal kunnen zien wat daarvan het resultaat is…

  Maar goed, als jij graag wil geloven in de "islam/gevaar/terreur" propaganda van onze overheid, ga je gang. Op een dag zul je wakker worden in een politiestaat zonder dat je ooit (persoonlijk) last zult hebben gehad van die islam. Op die dag zal de overheid hun volledig opgetuigde anti-privacy en anti-terrorisme wetgeving gebruiken om jou, als libertarier (of wat dan ook), als "staatsgevaarlijk terrorist" op te pakken.

 29. [27] Ja uh, zo lust ik er nog wel een paar. ‘Zonder staat heb je geen staatsterreur.’
  Snap ik.
  D’r is echt geen overheid nodig om een lekker massamoordje te beginnnen hoor. Mensen kunnen dat helemaal alleen, uit eigen innerlijke overtuiging. Dat bewijzen nu juist die plofmoslims.
  En in stamverband lukt het moorden ook opperbest.
  Vreemd om de overheid als de wortel van alle kwaad te zien. Het is gewoon het individu dat kwaad wil. Zo nu en dan, niet allemaal, maar sommigen.

  Verder zal de Islam mij een zorg zijn. Een bijgeloof als elk ander. Gaat vanzelf over.

  Intussen -terwijl de libertariers nog zitten te bibberen- wordt de gezondheidszorg overspoeld door goed opgeleide moslima’s. Hard nodig en ze leveren prima werk. Hoofddoekjes en al.
  Af en toe moeten ze bidden, geloof ik. Nou dat kan dan, de christelijke gebedsruimtes staan toch leeg 🙂

  Het gaat vanzelf over. Deelname aan het economisch verkeer is het begin van het einde.

Comments are closed.