In het Nederlandse kabinetsbeleid is nauwelijks meer een relatie tussen inkomsten en uitgaven. Daardoor is het vaak volstrekt onduidelijk waarom belastingen steeds maar weer omhoog gaan.

Als de uitgavenkant bekeken wordt, dan is duidelijk waarom:
de meeste politici willen alsmaar meer overheidsuitgaven.

Daar komt nu bovenop dat het kabinet de financiering van overheidsuitgaven en uitvoering van overheidsbeleid in een continue koehandel tegen elkaar uit ruilt met afname van koopkracht voor de belastingbetalers als onvermijdelijke uitkomst.
Zo volgt na een eerder aangekondigde verhoging van de alcoholaccijns een verdere verhoging, nu om kansspel organisaties te ontlasten. Verkeersboetes worden alweer verhoogd om andere in de begroting te dichten.
Gezondheidsbeleid en verkeersbeleid worden zo misbruikt als inkomstenbron. De ene beleidsbeslissing wordt uitgeruild tegen de andere belastingverhoging, zonder enige relatie met de werkelijke reden of gevoel voor proportie. Dergelijke koehandel is vaak niet eens in lijn met partijprogramma’s of verkiezingsbeloftes.

Politici moeten een duidelijk verband en juiste motivatie aantonen tussen inkomsten en uitgaven van de overheid, want het is geld van de belastingbetalers. Zo wordt het overheidsbeleid op zijn minst geloofwaardiger en duidelijker en wordt koehandel in koopkracht van belastingbetalers bestreden.

Wil jij dit ook?
Via de niet-politieke community Belastinglobby.nl kan iedereen
Belastinglobbyist worden en wekelijkse acties tekenen.
www.belastinglobby.nl

5 REACTIES

 1. Geef eens één reden waarom de overheid zou gaan snijden in de uitgaven?? Een reden voor hun wel te verstaan!

 2. Ander probleem is dat de gelden al direct worden uitgegeven in de planningsfase. Als dan later een plan onderuit gehaald wordt moet dat geld ergens anders weer vandaan worden gepeuterd. Het is immers al, op paier, uitgegeven/vergeven.

 3. De belasting gaat straks alle centen inpikken en keert vervolgens iets uit wat "loon" heet…

  En daarmee is het communistisch systeem voltooid.

 4. Waar gaan we heen met onze vrijheid.

  Jan Modaal heeft niets meer in te brengen, en dat is frustrerend en een door de achterdeur binnengeslopen groep uit de samenleving heeft ongemerkt de macht in handen gekregen . Hoe zit dat en wie zijn dat zult u wel vragen. Om bij het begin te beginnen zal ik proberen dat uit te leggen. Het begon met de macht van de kerken en deze waren ruim vertegenwoordigd en hadden een grote invloed op de Politiek gekregen. Daarbij bezorgden ze voor de kerken dat ze diverse belasting voordelen en vrijstellingen kregen. Dat bestaat er nu nog steeds . De arbeiders partijen konden dat niet, want ze hadden geen instelling waar voorrechten in te behalen waren.

  Inmiddels zijn deze partijen ook slimmer geworden en hebben banden aangelegd met verenigingen en stichtingen die wel subsidie en belasting voordelen hebben gekregen.
  Dit waren dan linkse groepen , met daar onder niet overheid gebonden organisaties zoals IKV, NOVIB, Greenpeace, Stichtingen en verenigen voor Milieu en Natuur, Milieudefensie, Wakker dier, Bont voor dieren, Groen front enz. Deze kunnen wel van de belasting voordelen en subsidies gebruik maken. Het is een onoverzichtelijk geheel doordat zowel Den Haag als Provincie en Gemeente en ook nog andere subsidies aan deze groepen verstrekken. Er is nog niks aan de hand en het geld stoomt binnen.

  Nu komt er een ander probleem om de hoek kijken. Deze stichtingen en verenigingen bestaan in het begin voornamelijk uit vrijwilliger met behoud van hun uitkering.
  Dan worden er vaste werknemers aangesteld en dat wordt vaak mede betaald door de overheid. Deze groepen worden “super” groot en gaan samenwerken en zien hun kans om zelfs actief mensen in de regering te krijgen. Voorbeelden zijn er genoeg zoals Minister Cramer en Marianne Thieme aan de top, maar in iedere partij zijn ze wel geïnfiltreerd. Daardoor kunnen ze de belangen van hun bewegingen goed behartigen. Door hun massale steun voor aanvragen die voordelen opleveren aan hun groepen nemen ze in feite de macht over, dat zie je nu al wel waar het om milieu en natuur gaat.

  Daardoor kunnen te financieren milieu projecten hier en in het buitenlanden gemakkelijk de goedkeuring van de regering krijgen. De burger wordt zwaar belast met datgene wat voor andere mensen belangrijk is, en jan modaal zijn inbreng, waar die hard voor moet werken ,wordt onder geschoffeld aan die belangen, en moet het gelag betalen. De macht van onze bestuurders wordt ondermijnt door het grote aantal wat leeft van subsidie en door vrijwilligers werk met behoud van uitkering.
  De overheid moet haar subsidie beleid herzien en vrijwilligers werk niet altijd met behoud van uitkering mogelijk maken als het de maatschappij schade toebrengt en via de achterdeur de macht overneemt. Zo financier je dat de democratie en landsbelang ondergeschikt gemaakt wordt aan de belangen van de samenleving, en gesubsidieerde groepen bepalen wat hier wel en niet mag en kan.

 5. Waar blijft ons geld;

  Gefinancierde milieu projecten in het buitenlanden aantallen per land.
  Mexico 1; Jamaica 1; Guatemala 1 ; Nicaragua 1; Costarica 1; Colombia 2 ; Equador 2; Peru 2 Brazilië 21;Chili 2 ; Argentinië 2; Malediven 2; Nepal 2 ; China 39.; Zuid Korea 2; Egypte 1; Zuid Afrika 2 ; Oeganda2; Srilanka 3 ; India 21; INDONESIA 2; Malediven 1; Filipynen 2.

  Merendeels verspilt geld doordat het gebruikt wordt voor andere doeleinden dan opheffen C02 gehalte. Waarom investeren wij daar op, het is een methode om op papier te voldoen aan Europese voorschriften. Maar de vraag is zijn wij als inwoners daar bij gebaat is negatief. Daarnaast wordt er met cijfers gegoocheld , net als met de film van Al Gore. Maar is te veel om nu op te noemen. Wij worden voor minimaal 8.5 miljard belast door het milieu sprookje

  Totaal zijn er ongeveer 7 miljoen werkende mensen die het geld op moeten brengen, waarvan nog afgaat mensen die beneden het inkomen van “Jan Modaal” zitten.
  Daarnaast betalen wij met elkaar nog ca 10 miljard per jaar aan onze Multiculturele samenleving met alle bijkomende kosten. De overheid zou bezuinigen ,maar daar zie je niets van, wel dat hun salarissen met 30 % verhoogd zijn en dat er nog veel uit de grote pot gegraaid wordt door politici, Dat noemt men besturen op niveau ,

  Oplossen van verloedering van achterstandswijken moet ook opgebracht worden door de maatschappij. En Ministers delen maar ongecontroleerd geld ( 2 miljard) uit in ontwikkelings landen. 5 miljard aan ontwikkeling hulp, en 42 miljoen aan onderwijs in Indonesië Ook verdeelt men handen subsidie aan ; Linkse politieke partijen, met daar onder niet overheid gebonden organisaties zoals IKV, NOVIB, Greenpeace, Stichtingen en verenigen voor Milieu en Natuur .Milieudefensie, Wakker dier, Bont voor dieren, Groen front enz. Daarbij komt nog de belasting voordelen waar ze gebruik van mogen maken. Het is een onoverzichtelijk geheel doordat zowel Den Haag als Provincie en Gemeente ook nog vaak andere subsidies aan deze groepen verstrekken, het kan schijnbaar niet op, en de mensen aan de onderkant van de maatschappij zijn de klos.

Comments are closed.