Wij stellen al heel lang dat het hele klimaatgebeuren objectief en rationeel bekeken moet worden.

In tegenstelling tot de algemene politieke en “religieuze” irrationele beschouwingen die gangbaar zijn.

Het hele klimaatgedoe lijkt we 1/3 religie en 2/3 politiek.

Zo stond er nu in de Telegraaf van 19 januari een nuchter artikel van Marijn Jongsma waarin hij vertelt dat “Industrie en Bonden het klimaatplan van de EU kraken”. En dat “‘Planeetredder’ Brussel onder zware druk staat”.

“Staalbaronnen dreigen hardop hun capaciteit naar niet-EU-landen te verplaatsen, vakbonden fulmineren dat Brussel niet denkt aan de sociale gevolgen van zijn milieuambities”
“Commissievoorzitter José Manuel Barroso tracht zijn rug recht te houden. “Onze internationale geloofwaardigheid hangt af van het halen van de doelstellingen.”
Hier blijkt duidelijk het politiek karakter van het streven. Onze “geloofwaardigheid”!!
Woensdag komt de commissie met haar plan.
We zijn zeer benieuwd met welke voorstellen ze nu weer komen:

Voorzichtigheid betrachten met kwikgevaarlijke spaarlampen?
Ministers verplichten zich aan hun eigen preken te houden en ook in zuinige auto’s te rijden?
Stand-by lampjes van de TV en computer uitdoen?
Natuurlijk zal de EU wel een voorbeeldrol willen spelen, en daarbinnen zullen de Nederlandse politici wel weer roomser dan de Paus willen zijn.

Uit uitgelekte delen van het plan blijkt dat de politici de industrie direct willen laten betalen voor uitstootrechten en niet zoals nu alleen bij overschrijding van een norm. Dat zou volgens het Wereldnatuurfonds een opbrengst leveren van 50 miljard euro.
Let wel “opbrengst”! In feite zijn het “Kosten” die de burgers uiteindelijk moeten betalen in al hun aankopen. En dat nog afgezien van de grotere regeldruk (met bijbehorende kosten) die dit met zich mee brengt.

20 REACTIES

 1. Het moderne milieudenken is nationalisering van de gemeenschappelijke goederen, om die dan tegen grof geld te "verhuren" aan iedereen – je hebt ze immers toch nodig.

 2. Indirect zijn dit soort kosten al behoorlijk zichtbaar. Recent was ik in de USA en daar is vrijwel alles goedkoper. Zelfs al je de dollar/euro koers 1 op 1 omrekent en de btw (7-8 %) meerekent. Mijn eerste vraag was waar dat vandaan zou komen want het verschil wordt niet direct zichtbaar door directe belastingen weg te laten. Als je uitgaat van indirecte belastingen (heffingen, toeslagen, etc.) kun je concluderen dat op zo’n beetje alles wat je koopt hier ook zo’n 50% belasting zit. In de USA zijn de belastingen ook niet mis, maar zeker niet zo extreem als in de EU.

 3. Tja, en dan hoor je ook dat klimaatneutraal ondernemen betekent dat je ongestraft in nederland CO2 mag uitstoten als je maar in een of ander ver buitenland een paar boompjes plant.

 4. Dit zijn politieke machinaties met een heel eng doel: depopulatie en totale controle over het gebruik van grondstoffen en energie.

  Barroso is een pion van de NWO die Nederland onder druk heeft gezet om het EU verdrag, HOE DAN OOK, te ratificeren.

  Balkie, als goede lakei, wist dat een nieuw referendum het EU verdrag zou afschieten, dus dan maar geen referendum.

  We leven in de meest leugenachtige omstandigheden denkbaar.

 5. "Staalbaronnen dreigen hardop hun capaciteit naar niet-EU-landen te verplaatsen"

  Go Hank Rearden!

 6. Zolang de "opbrengst" van de uitstootrechten wordt gecompenseerd door een even grote afname in inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting/etc vind ik het een prima plan.

  Wie moet er immers betalen voor het opruimen van de rotzooi die wordt uitgestoot? Degene die uitstoot of de hele gemeenschap?

 7. Klimaat neutraal zijn. Ook zo’n fopspeen. Pas hoorde ik een reclame van Nuon waarbij men met droge ogen beweerd klimaatneutraal te zijn wanneer men Cacao-doppen verbrand. Want, zo leert de voiceover, "deze doppen hebben eerst bij het groeien de CO2 uit de lucht opgenomen, en dat komt nu weer vrij bij verbranding, dus neutraal".
  Me dunkt dat dit voor alle fosiele brandstoffen geldt!

 8. Bij dit artikel werd op NUjij in een reactie erwezen naar een aardige benadering.
  Daarin werd aangespoord om wel maatregelen te nemen. Goed om de redenering te zien, al maakte ik er de volgende opmerking bij:

  @ Ben666 #2
  Dank voor uitstekend filmpje. http://www.youtube.com/watc
  Toch is daar meer over te zeggen.
  Namelijk we hoeven niet stil te staan bij de vraag og de komende global warming er komt of er niet komt.
  We kunnen ook continue er aan werken om onze kennis te vergroten.
  We kunnen de politiek er uit gooien en de wetenschap stimuleren.
  De poeha verhalen van "zure regen"en "gaten in de ozonlaag" en de " komende ijstijd" zijn immers ook in lucht opgegaan.
  Maak bvb een nieuwe Gore film met de 35 aantoonbare fouten gecorrigeerd, en kijk dan waar we op uitkomen.

 9. ARTIKEL MET 12 STEMMEN DOOR REDACTIE NUjij VAN LIJST BEST GEWAARDEERDE VERWIJDERD.

  Toen ik net naar de lijst Best Gewaardeerde keek, miste ik dit artikel.
  De lijst springt van 14 naar 11 stemmen.

  Heeft iemand een idee wat daar de reden van kan zijn?

 10. Wordt altijd zo moe van die redeneringen zoals in het filmpje op Youtube. Kortzichtig.
  Hij vergeet erbij te zetten dat als wij niet verantwoordelijk zijn, die ellende van Kolom B ook in Kolom A hoort, maar dan tevens met alle $ en dus armoede erbij.
  Beter is het dus om die $ in Nederlands voorbeeld te besteden aan het verstevigen en ophogen van dijken etc.
  Op globaal niveau is het verstandig om geld te steken naar onderzoek hoe te leven in een veranderd klimaat.
  Ik zou dus in elk geval ticket B kiezen.

 11. "Global Warming" … dat door de mensheid zou worden veroorzaakt … wat een nonsens en wat een enorme zelfoverschatting. Immers de hele wereldbol is een VULKAAN … een blob vloeibaar metaal … Waaaaarom zou het niet aan de polen kunnen gaan "lekken" …

 12. [3] Aflaten kende men in de middeleeuwen ook al …

  Erger is wat de EU nu voorstelt: men moet een vergunning kopen om CO2 te kunnen uitstoten als bedrijf.

  Dat het buitenland niet mee doet en we daarmee effectief banen exporteren, is kennelijk niet belangrijk …

 13. [6] Op zich wel eens, allen niet zozeer met de motivatie. De vervuiler betaalt, maar CO2 is geen vervuiling.

  Maar los daarvan, is een taks op energie minder schadelijk dan een taks op winst maken. Nog beter zou zijn de taks op consumptie (BTW) te doen, daar dan buitenlandse productie (non-EU) niet bevoordeeld wordt tov binnenlandse (EU).

  (Nog beter is gewoon vrijwel geen taks, maar dat is helaas een utopie …)

 14. Als de weermannen en vrouwen niet eens een voorspelling kan geven over het weer de komende weken, of verder vooruit, de aankomende seizoenen, hoe kan men dan in hemelsnaam een nauwkeurige indicatie geven van wat er komen gaat de aankomende decennia? In de jaren 80 had je zure regen, hoor je nu nooit meer iets over.

 15. Ik stel voor de CO2-hype te vervangen door de zorg om methaangas-uitstoot. Dat gas is slechter voor onze atmosfeer dan CO2….. De uitstootnorm is het gemiddelde aan meetbare winden van mevrouw Cramer en Jan Pronk. Iedere burger krijgt een quotum-voor-uitstoot dat gelijk is aan de Cramer/Pronk norm.
  Wie meer uitstoot kan quotum kopen bij iemand die minder afgeeft. Die quotumhandel verloopt net als de Pronk/Kyoto geldstromen. Alleen kan in mijn voorstel de eventuele baat bij het individu blijven en niet overeenkomstig de fanaten Cramer/Pronk bij anderen c.q. de overheden.
  Bij het laten van elke dagelijkse wind zal de burger klimaatbewust worden. Daar hebben we geen klimaatfanaten bij nodig…. Net als de Paus: baseer je op controleerbare feiten.

 16. [17]
  Cramer en Jan Dronk moeten hun winden inhouden; spontane zelfontbranding zal het gevolg zijn. Mission accomplished ! Zelf gezien op Southpark.

 17. Reactie op Andre:

  Als Cramer en Pronk overgaan tot zelfontbranding komt er – ben ik bang – weer CO2 vrij. Hoe kom ik dan aan mijn methaahgasnorm??

 18. Er is een nieuwe Messias opgestaan. Zijn naam is Al Gore en hij komt de wereld redden. Volken en Naties buigen diep in het stof.

  Uit Nieuwe inzichten van na 2005 blijkt echter dat Al op minstens 36 punten fout zit.Het IPCC heeft slechts weinig echte wetenschappers maar veel regeringsafgevaardigden) Man Made CO2 heeft vrijwel geen invloed op de global warming!
  En al was dat wel het geval denkt U dan echt dat 20% reductie tegen honderden miljarden Euro’s maar IETS zou uithalen over 20 jaar?
  Meer dan 100 professionele milieu geleerden hebben onlangs tevergeefts een petitie aangeboden aan de UN en diverse regeringen. Milieu critici krijgen geen kans en worden doodgezwegen (ook in de Mainstream Pers, de lafaarts). Regeringen kunnen hun onderdanen ongeremd uitzuigen.
  Motto: WEES WIJS MET DE NATUUR MAAR LAAT JE NIET BEDONDEREN!)

Comments are closed.