Als je verhuist van België naar Nederland, “mag” je je auto meenemen zonder BPM. Als je tenminste die auto langer dan een half jaar hebt, en langer dan een jaar in België woont.

Maar als je dat wilt, gaat de overheid (douane) je zodanig pesten dat je gaat twijfelen en overweegt om de car maar gewoon in België te verkopen. Een schade van iets van 2000 euro!

Het barst van de irrelevante, irriterende, vragen.
Wat maakt het bvb. uit voor een auto of je in een koop of huurwoning woonde? Of waarom ik in het buitenland woonde?
En zo zijn er een heel aantal.
Over privacy gesproken! *)

Je krijgt het beste idee als je alleen maar eens naar de lijst van eisen kijkt. De meeste zouden vele uren kosten om antwoorden en gegevens te zoeken die al meer dan 30 jaar oud zijn, verloren gegaan of ergens opgeborgen waar ze niet te vinden zijn.

MEESTUREN:
–bewijs van inschrijving in Nederlandse gemeente
–bewijs van uitschrijving uit woonplaats buitenland
–kopie van paspoort
–kopie van kentekenbewijs
–kopie van koop-/huurovereenkomst in het buitenland
–kopie van verzekeringspolis, ziektekosten

GEGEVENS VERSTREKKEN
–gegevens aanvrager (Naam/adres/ tel/ Sofinummer)?
–laatste adres voor verhuizing naar Nederland?
–welke datum naar Nederland verhuisd?
–koop- of huurwoning?
–was hoofdverblijf 12 opeenvolgende maanden in buitenland?
–tijdens verblijf in buitenland woonruimte in Nederland aangehouden?
–waarom woonde u in het buitenland?
–was u in buitenland verzekerd tegen ziektekosten?
–had u in het buitenland bank- of girorekening?
–heeft u partner (gezin) en komt die ook naar Nederland?
–welke datum brengt u motorrijtuig naar Nederland?
–gebruikte u het alleen voor privédoeleinden?
–met welk doel gaat u het motorrijtuig in Nederland gebruiken?
–merk/ type/ bouwjaar/ voertuigidentificatie/ kenteken?
–datum eerste toelating?
–aankoopdatum?
–datum afgifte kenteken?
–had u motorrijtuig al vóór uw verhuizing naar buitenland in uw bezit?
–tot welke datum blijft u in Nederland wonen?
–wat gaat u doen in Nederland?
–woonde u al eerder in Nederland?
–op welke datum bent u vanuit Nederland naar buitenland verhuisd?
–wat was de reden van uw vertrek naar het buitenland?

DILEMMA: Auto maar in België verkopen OF een behoorlijk aantal dagen verpesten aan waardeloos frustrerend werk?
———————————-
*) www.vrijspreker.nl/vs/item/…

16 REACTIES

 1. De keus lijkt me een kwestie van uitrekenen wat het goedkoopst is en het minste oplevert voor de schatkisten van respectievelijk Nederland en België. Overigens moest ik ooit een formulier invullen toen ik een Dell-computer bestelde via internet. Iets met vragen in de trant van: "Do you plan to use this computer for the manufacturing of chemical, biological or nuclear weapons, Yes or No?"

 2. Voorlopig gewoon doorrijden met Belgisch kenteken. Ondertussen terugschrijven dat je met geen mogelijkheid deze gegevens meer accuraat kunt ophoesten, en van irrelevante gegevens antwoord weigeren met beroep op privacy wetgeving.

  Bij problemen aangeven dat je wel wilt overschrijven maar dat de staat je dat onmogelijk maakt. Daarbij wijzen op de lopende briefwisseling, die je bereidheid tot overschrijven onderstreept.

 3. [2] De vragen die betrekking hebben op ‘het motorrijtuig’ uiteraard wel correct invullen; dit zijn relevante gegevens die ook simpel op te hoesten zijn.

 4. +1 Hartman.

  Ik zou ook alleen de vragen invullen die daadwerkelijk relevant zijn wat betreft de auto. De rest: niet van toepassing.

 5. "verkoop" je het gewoon aan een vriend daar in belgie, laat je het 1 dag op zijn naam staan (of de minimum) en daarna "koop" je het weer terug. klaar

 6. [5]
  Dan heb je een BPM probleem, tenzij de auto > 25 jaar is.

  De Hartman-aanpak lijkt mij de beste. ‘I know nothing, I’m from Barcelona’.

 7. [6]

  Helaas, de oplossing die R. Hartman aandraagt is niet uitvoerbaar. Zodra je ingezetene bent van Nederland is het VERBODEN om met een buitenlands gekentekende auto van het wegennet gebruik te maken [Zelfs alleen in de file staan mag niet ;-)] Op de site van de Bealstingsdienst kun je daar alles over vinden.

  Los van het feit dat de vragen die de Belastingdienst stelt om te controleren of je voor vrijstelling van de BPM in aanmerking komt, ronduit belachelijk zijn en ook niets meer zijn dan een grove inbreuk in de privacy, is de rest van de procedure volkomen identiek aan de rest van Europa. Men houdt zich, uiteraard (!), gewoon aan de EU regelgeving dit onderwerp aangaande.

 8. [8] Maar… er was toch zoiets als vrijheid van goederen en zo, waar de EG/EU zo zn best voor heeft gedaan?
  [Naïviteitsmodus UIT]

 9. [7] Daarom zijn auto’s buiten NL minder duur. De EU-gelijkheid houdt op bij het deksel van de schatkist.

 10. [9] Ja dat is ook zo. Vrijheid van verkeer van personen en goederen. Door Brussel vaak genoemd als het ‘hoogste goed’ dat de EU heeft opgeleverd.
  Maar ze hebben het volgende document het licht doen zien: Directoraat Generaal Belastingen en Douane-Unie
  De Fiscale behandeling van de intracommunautaire overbrenging en het grensoverschrijdende gebruik van personenvoertuigen *** Document ter informatie over de rechten en plichten van de Europese burger (TAXUD/255/02) 09.09.2002

  En daarin is geregeld dat alles mag behalve … indien, mits, alsdan,toch wel, ook maar toch weer niet, eventueel, misschien, tenzij, in geval dat enz.

  Kortom: Koop je auto daar waar je woont, tenzij ….:-)

 11. [11] Ja, en dit soort dingen merk je op heel veel punten waar je in prikt.

  En het is nog extra schandalig dat open grens, opheffen van handelsbarrieres en dergelijke alleen maar een economische zaak is. Daarvoor heb je geen "politieke unie" nodig, waarin mensen die 2000 km weg wonen kunnen stemmen over wat wij moeten of mogen doen.
  Die zaken zijn al gaan lopen toen we nog een EEG, een economische gemeenschap hadden.

  En elke keer als een politicus de zogenaamde voordelen van de EU tracht te verkondigen, is het enige dat hij/zij kan noemen, zaken die op economische wijze geregeld zijn.

 12. Ik weet niet of het kan maar bij wijze van brainstorming dacht ik aan een sale en lease back, of mag dit niet over de grens heen?
  Anders zou je de auto dus in Belgie aan je garagist kunnen verkopen en vervolgens van hem leasen.
  Wellicht werden hier ook stokken voor gestoken, maar ’t is een denkpiste die in elk geval de moeite van het onderzoeken waard is, lijkt me.

 13. Het is duidelijk dat ieder die zijn auto wil invoeren als een crimineel beschouwd wordt , tenzij hij het tegenovergestelde kan aantonen. Kortom: het gebruikelijke overheidsgedrag!

 14. De BPM-fraude die de overheid al jarenlang toepast, zal worden afgebouwd en worden vervangen door een andere vorm van gelegaliseerde diefstal. Wanneer je een auto van BLG naar NL importeert, zijn daar in BLG al belastingen over betaald, maar de NL-regering heft vervolgens BPM. Een volstrekt krankzinnige zaak die niets te maken heeft met EU-regels of wat dan ook. Elke EU-regel wordt om zeep geholpen door een aanvullende NL-regel (geldt overigens voor elk EU-land). Per saldo schiet je er niets mee op.
  De grootste giller is het zgn. vrije verkeer van goederen en diensten. Of het nu van NL naar BLG is of omgekeerd, je krijgt een lawine van overbodige vragen over je heen. Een soort ontmoedigingsbeleid. Men zegt dat alles mogelijk is, maar intussen proberen ze met abjecte regelgeving alles te voorkomen.

 15. NIEUW
  Auto uitvoeren in nederland (= beëindigen registratie auto)
  Waarom auto uitvoeren?
  Als u uw auto wilt meenemen naar het buitenland dan moet u eerst uw auto uitvoeren uit nederland

  Waar auto uitvoeren?
  Wilt u uw auto uitvoeren (exporteren naar het buitenland) dan verzorgen wij in samenwerking met RDW onderstaande documenten :

  Aanmelden om de auto te exporteren
  Uitvoerverklaring
  Uitvoerkentekenplaten
  Auto-exportverzekeringen met een geldigheid van 15 dagen
  (Groene Kaart verzekering)
  Uitvoer autos die op een trailer naar het buitenland worden geexporteerd kunnen ook worden aangemeld.

  Auto invoeren in buitenland?
  Dit doet u in desbetreffende land.

  Autobedrijf Hoog Stoevenbeld
  Schrijversweg 1
  7428 MD Deventer
  Tel:0570 -651 621

  http://www.autohs.nl/export/autouitvoeren.htm

Comments are closed.