De media willen ons doen geloven dat het van een uitermate groot belang is welke kandidaat de voorverkiezingen wint en nog belangrijker of het een Republikein gaat worden uiteindelijk of een Democraat.


Het aantal uren wat de Nederlandse televisie hieraan besteedt, eer het november is, grenst aan het ongelofelijke.

Nu nog speculeert men vooral over het feit: of de kandidaat van de Democratische partij een man of een vrouw of dat het een blanke of een zwarte gaat worden.

De Republikeinse partij, altijd een stuk conservatiever, daar spelen dergelijke problemen nog bij lange na niet.

Maar gaat het daar nu werkelijk om of gaat het alleen maar om een nieuw gezicht?

Bij de vorige verkiezingen was het duidelijk een race tussen Bush en John Kerry, maar beiden waren lid van de Skull & Bones en iemand die een beetje op de hoogte is van wat de Illuminati voorstaan én de Nieuwe Wereld Orde, die wist al lang dat het in principe niets uitmaakte wie van de twee het zou gaan worden. Ze zouden sowieso gehoorzaam zijn aan de hogere en achterliggende machten.

Dan nu, 2008!

Nu betreft het dan geen leden van dat obscure clubje engerds, maar van een andere obscure club, met ongeveer dezelfde doeleinden. Een club met eveneens wereldwijde invloed en macht. De CFR. The Council of Foreign Relations.

En wat blijkt? Niets nieuws onder de zon, trouwens: Alle kandidaten zijn lid van die club!

De CFR staat voor een grote mate van globalisering en voor uitvoering van de HUIDIGE Amerikaanse buitenlandse politieke agenda!
Ook Bush en c.s. worden en werden geleid door deze club, die waarlijk aan de touwtjes trekt.

Met name de problematiek met Iran, Irak, Afghanistan en de onzinnige clash of civilizations en de pre-emptive ( nucleaire )strikes al deze zaken uit de Bush keuken waren en worden voorgekookt in de CFR-keuken.
Dus…..de vraag rijst is er wel iets te kiezen? En als er dan een keuze gemaakt is dan zal blijken dat de veranderingen na de verkiezingen hooguit cosmetisch zijn maar geenszins inhoudelijk.

Wat is de CFR ( overgenomen uit “Amen” )

In 1891 richtte de Zuid-Afrikaanse staatsman Cecil Rhodes ( 1853-1902 en naamgever van het latere Rhodesië) een geheim genootschap op: The Round Table. De binnenste ring daarvan zijn en waren de ingewijden. Tal van Ronde Tafel groepen zijn vervolgens opgericht in het Britse Gemene Best en in de V.S. De groepen in de V.S. richtten een aparte organisatie op: The Council of Foreign Relationships, kortweg de CFR.

De CFR is een gesloten groep van intellectuelen, die wereldpolitiek in het groot bedrijven.
De leden bestaan uit: politici, voormalige en toekomstige presidenten van de V.S., ministers, senatoren, bankiers en grootindustriëlen. Leiders van grote kranten. Radio- en T.V.-stations, economen, filosofen enz. Het doel van de CFR is globalisering; een wereldmarkt en één wereldregering. Deze internationale groep heeft de binnen- en buitenlandse politiek van de V.S. al meer dan 50 jaar beheerst. De CFR is geworden tot de onzichtbare regering van Amerika én van de wereld, de schaduwregering.
Wie ook gekozen wordt; de president zal zich slechts kunnen handhaven als zij of zij de CFR-politiek volgt.

Sinds 1921 wordt de CFR gefinancierd door de Federal Reserve Bank. Negentig procent van de mensen in het State Department en op sleutelposities in de Uitvoerende Tak zijn lid van de CFR.

De CFR heeft grote invloed gehad op het ontstaan van de Verenigde Naties. Dit orgaan is door hen bestemd om de wereld te regeren. Congreslid John F. Rarick stelde dat de CFR de VS willen veranderen van een soevereine, constitutionele republiek in een serviele lidstaat onder een werelddictatorschap.

James Warburg, bankier en architect van het Federal Reserve System, stelde in 1950 voor; een Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen.
Hij zei: “We zullen één wereldregering hebben, of je het nu fijn vindt of niet: door middel van strijd of door middel van overeenstemming”.

Naschrift:
Voor hen die echt meer willen weten waar die CFR nou voor staat, die raad ik van ganser harte aan eens te “Googlelen” op internet en u zult verbijsterd zijn. Én het met mij eens zijn dat verkiezingen zowel hier als in de V.S. eigenlijk meer zijn om het volk te laten doen geloven dat ze democratisch bestuurd worden dan dat het werkelijk iets uitmaakt.
————————————-
Ingezonden door Silvia Videler.

58 REACTIES

 1. Silvia, Je hebt waarschijnlijk voor 80% gelijk. Maar toch twee vragen:
  1.Denk je niet dat ALS Ron Paul zou winnen (kleine kans) dat dat wel een verandering met invloed op ons zou hebben?
  2. Is er wel een soort “conspiracy club” of is er gewoon een wereldwijde “Trend” zich aan het ontwikkelen? (Waar politici dan meesterlijk gebruik van maken)

 2. P.S. Denk overigens niet dat ik tegen Ron Paul zou zijn, verre van dat. Hij is bijna een libertijn in hart en nieren. Hij heeft ooit meegegaan met verkiezingen en haalde toen ruim 430.000 stemmen. Voor Amerikaanse begrippen een lachtertje, helaas! EN al zal hij ( gelukkig ) steeds meer sympathiesanten achter zich krijgen, het niet simpelweg niet reëel ervan uit te gaan dat hij een medespeler wordt in de republikeinse race om uiteindelijk tot hun kandidaat te komen. Hij is ( niet voor mij, laat dat duidelijk zijn) te vrij, te vrijzinnig, te eigenwijs, te veel libertijn om de goedkeuring weg te kunnen dragen van de macht achter de macht.

  Vincent Brunott reageerde op deze reactie.

 3. Heeft Silvia Videler bewijzen of op z’n minst geloofwaardige aanwijzingen van deze bewering: Alle kandidaten zijn lid van die club!

  Ik heb begrepen dat een zekere Ron Paul op z’n minst niet zeer gewaardeerd wordt in die kringen.

  Iets klopt er dus niet m.b.t. Ron Paul:
  1. Ron Paul is geen lid en de bovenstaande bewering klopt niet,
  2. Ron Paul is wel lid, bewering klopt en dus zijn de door mij verzamelde feiten niet correct.

  De combinatie geen lid/bewering klopt leidt tot de conclusie dat Ron Paul geen presidentskandidaat is. Ik denk dat we het er over eens kunnen zijn dat dat niet klopt, alhoewel menig Demopublican dat graag zou zien.

  Graag opheldering hierover, ik ben thans een beetje confuus..

  NB er is meer dan voldoende info over Ron Paul op deze site, inclusief links naar de best beschreven- en bekenen presidentskandidaat op het Internet.

 4. Eigenlijk wil ik het inmiddels ‘besmette’ woord conspiracy liever niet meer gebruiken. Het fenomeen is al té ver doorgeschoten m.i. en de bewijzen stapelen zich op dat er wel degelijk zoiets bestaat als een achterliggend, overkoepelend lichaam wat aan de touwtjes trekt met als doel de gehele wereldbevolking tot een soort van slaven te maken. Een systeem wat haaks staat op Vrijheid en Zelfbeschikking, woorden die ik symbolisch met een hoofdletter schrijf, om de waarde ervan uit te drukken. En die gecreëerde "trend" past dan m.i. ook helemaal in het straatje van de ware machthebbers.
  Om je eerste vraag te beantwoorden, ach dat is slechts hypothetisch, Ron Paul maakt m.i. geen enkele kans meer, dus hierover speculeren heeft dan ook geen enkele zin meer.

 5. Overigens hecht ik er ook waarde aan om vast te stellen dat deze verkiezingen voor mij wél van belang zijn. En afgezien daarvan hoor ik niet bij ons..

 6. [3]
  "Ron Paul maakt m.i. geen enkele kans meer, dus hierover speculeren heeft dan ook geen enkele zin meer."
  Leuk gevonden, maar daar zou je zelf geen genoegen mee moeten nemen, met name omdat het je geloofwaardigheid betreffende andere artikelen nogal aantast.

  Dat jij Ron Paul als zodanig classificeert, is uiteraard je goed recht; het toont tevens aan dat je wat betreft de libertarische onderstroming in de Amerikaanse maatschappij niet echt hebt verdiept. Of vergis ik mij ?

 7. L.S. Alhoewel ik geenszins religieus ben, noch lidmaat van welke kerk, sekte of groep dan maar ook, kan ik mij toch geheel vinden in wat Silvia V. schreef. Met name het boek: "De 13 satanische bloedlijnen" van Robin de Ruiter, uitgave Mayra Publications geeft met overduidelijke bewijzen aan dat dit verhaal in grote lijnen geheel volgens de waarheid is en dat we afstormen naar een tijd waarin de vrijheid van handelen, doen en laten en denken geheel aan banden zal worden gelegd. En als je dan ook nog eens goed de Nederlandse politiek en strategie volgt dan zie je dat ons landje, onze regering, heel braaf aan de leiband loopt van deze onzichtbare, maar wel degelijk aanwezige en functionerende overkoepelende organisatie, loopt.

 8. @ Andre, eerlijk gezegd begrijp ik niet goed waar je heen wilt. Ron Paul, hoe je ook over hem denkt, maakt toch geen enkele kans meer! En dan is het toch hypothetisch er nog verder in dit geval althans, erover te speculeren. Feit is nu dat er een aantal kandidaten zijn die m.i. allemaal, zijhet in grote lijnen, aan dezelfde leiband lopen, met als gevolg dat wie het ook moge worden november a.s. er geen fundamentele verandering zal komen in de Amerikaanse politiek en zeker al niet in het buitenlands beleid.

 9. Dus de vorige keer was het de skull and bones, en nu de CFR? Ze hebben dus de dezelfde doelen, zijn het dan geen ‘concurrente’ van elkaar? Hoeveel van die clubjes zijn er dan niet? En woedt er dan geen machtstrijd daartussen? Of zit daar ook weer een organisatie boven?

  Ik geloof best dat er achter de schermen veel gebeurt waar wij geen weet van hebben, maar het blijft toch allemaal vaag.

 10. @ Pierke
  Zowel de Skull & Bones als de Illuminati, als de Vrijmetselarij, als de Rozekruizers, de Odd Fellows enz.enz. Allemaal hebben ze het zelfde doel voor ogen en streven naar die éénheid. Dat men zich naar buiten toe profileert in verschillende gedaantes en uitingsvormen is alleen maar om zand in de ogen te strooien van de onwetenden. En dát werkt prima dus!

 11. Ongeacht of ik bereid ben met de teneur van het verhaal mee te gaan qua NWO en zo maakt het m.i. wel degelijk uit of bv. een Fred Thompson (of evt. zelfs Giuliani) de volgende US president wordt of Hillary ‘criminal socialist’ Rodham Clinton of Barak Hoessein Obama, de Islam gerelateerde ‘race card’ houder. Al is het alleen maar ter bepaling van het tijdstip dat de Sharia wordt ingevoerd.

  Obama is van Islamitische afstamming, frequenteert (uitsluitend) een Islamitische kapper, en heeft banden met de Islamofascistische Keniaanse presidentskandidaat Raila Odinga, die een Islamitische Sharia dictatuur voorstaat en zijn verkiezingsnederlaag heeft gebruikt middels om aantijgingen van vals spel een burgeroorlog te ontketenen.

  Atlas Shrugs schrijft over Odinga: "Odinga is a Marxist who reportedly has made a pact with a hard-line Islamic group in Kenya to establish Shariah courts throughout the country. He has also vowed to ban booze and pork and impose Muslim dress codes on women — moves favored by Obama’s brother."

  Dus zelfs de keuze tussen Obama en Hillary zou nog wel eens een groot verschil kunnen maken.

 12. [7] Silvia, het lijkt me dat je een beetje om de hete brij heen draait.
  In je artikeltje schrijf je dat ‘alle kandidaten lid zijn van die club (CFR)’. Op de vraag hoe het dan met Ron Paul staat, reageer je met te zeggen dat die toch geen enkele kans maakt en het geen nut heeft daarover (dus dat lid zijn van CFR) verder te speculeren.
  Verder zeg je dan in je reactie dat’er een aantal kandidaten’ (dus kennelijk niet àlle) betrokken zijn bij die club.

  Hoe solide is nu eigenlijk je bewering dat àlle kandidaten lid zijn van de CFR?
  In het bijzonder zou ik nu toch wel eens willen weten, gestaafd met feiten, of Ron Paul nu wel of niet lid is.

 13. [7]
  Wat ik simpelweg beweer, is dat je de feiten niet op een rij hebt. Jij beweert impliciet dat Ron Paul lid is van CFR.

  Ik vraag het je nog een keer: is hij, Ron Paul, ‘lid’ van die verachtelijke club ?

  En nu graag de op feiten gebaseerde bewijzen, en geen gebla-bla eromheen.

  Bij gebrek aan bewijzen zal ik er van uit blijven gaan dat je je vergist hebt.

 14. Van alle nu in de race zijnde kandidaten is gebleken dat zij lid zijn van de CFR. Van Ron Paul heb ik tot dusverre geen bewijs dat hij lid is van een dergelijke club en ik ga er vooralsnog vanuit dat hij dat ook niet is. Ik draai dus niet om de brij heen, ik heb mij gebaseerd op de huidige IN DE ECHTE RACE ZIJNDE kandidaten en daar is Ron Paul dus NIET bij inbegrepen!

 15. [15] "IN DE ECHTE RACE ZIJNDE"
  Jouw interpretatie, geen feit. Is iets heel anders dan "Van alle nu in de race zijnde kandidaten is gebleken dat zij lid zijn van de CFR.", waarin je dus herhaalt dat RP wel bij die club zou horen.
  Namen en feiten aangande dat "is gebleken", graag.

 16. [15]
  Geen lid dus, mooi zo.

  Dat hij niet ‘in de echte race’ zou zijn, getuigt van een portie doemdenken, die de vele honderdduizenden supporters van Ron Paul geen recht doet. Als iedereen er zo over denkt, ziet het er slecht uit.

  Ondertussen heeft RP al weer bijna 2 miljoen dollar bij elkaar gesprokkeld, daar waar kandidaten die volgens de MSM ‘in de echte race’ zijn, zoals een Benito ‘die jurk past mij ook’ Giuliani en een Fred ‘de lijkkist is al besteld’ Thompson niet alleen technisch failliet zijn, maar ook qua aantal op hun uitgebrachte stemmen hun meerdere in Ron Paul moeten erkennen.

  Een jaar geleden zei iedereen wat jij nu zegt: ‘hij is niet in de echte race’. Gezien de paniekreacties in de Republikeinse partij en de MSM zijn er belanghebbenden die er anders over denken. Je mening dienaangaande lijkt dus ook wat dat betreft meer gebaseerd op doemdenken dan op feiten.

  Afijn. We zullen zien wat de toekomst in petto heeft. Want de oude racewijsheid ‘when the flag drops, the bullshit stops’ geldt ook hier, ondanks dat er aanzienlijke inspanningen zijn om Ron Paul ‘niet in de echte race’ te laten zijn.

 17. In Nevada kwam RP als 2e uit de bus, en tot nu toe stond hij (volgens mij) nog geen enkele keer onderaan, dus moeten we de kandidaten die onder hem staan ook niet als serieuze kandidaten zien? En zijn zij dan wel of geen lid van die club. En waarom heeft S&B nu geen kandidaten in de race?

  Ik geloof over het algemeen niet zo in dit soort complottheorieen.

  Waar ik wel in geloof is dat als een republikein wint (muv RP) de VS veel geld gaat verspillen aan de oorlogen en dat als een democraat wint er veel geld verspild gaat worden aan sociale zekerheid. In beide gevallen heeft het sterk negatieve gevolgen voor de amerikaanse economie en dat zullen we in Europa ook voelen of we nu willen of niet.

 18. [14]
  Andre, ik heb me rot gezocht op internet… het enige wat ik tegen ben gekomen, is het feit dat RP zélf in een video daadwerkelijk illuminati handgebaren maakt *). Het is een onderling signaal, afgesproken door illuminati wereldwijd om elkaar te "herkennen".

  Maar over het feit dat RP die handgebaren maakt.. ook daar zijn de meningen over verdeeld onder het mom dat iedereen die handgebaren kan maken en dat het dus weer niks voorstelt.
  Zelf heb ik de gedachte dat niemand het zo hoog kan schoppen als je geen lid bent van die club. Hoe onderbouw ik die gedachten?

  De illuminati hebben de The Round Table en van daaruit de CFR opgericht. Illuminati beheersen ook de media.. om het volk te manipuleren. Dat is mogelijk omdat ze met het onmetelijke kapitaal wat ze bezitten alles kunnen sturen. Dus ook de berichtgeving over Ron Paul. Zo zou het dus te verklaren zijn, dat het simpelweg verborgen wordt gehouden, dat hij lid is van de CFR. Harde feiten komen dus op die manier nooit boven tafel en zo blijft het vaag, helaas.

  Ben het met Sylvia eens, dat iedereen die er meer over wil weten echt eens op onderzoek uit moet gaan. Ik heb onnoemelijk veel gelezen over de illuminati (freemasons), The Round Table, de NWO en hun werkwijze. Het is soms te bizar voor woorden dat het haast "onmogelijke" toch mogelijk blijkt te zijn. We hebben nog steeds de indruk van onszelf dat wij vrijdenkende wezens zijn en dat mindcontrol makkelijk te herkennen is, voor iemand die een beetje nadenkt. Maar onze hersenen zijn zó eenvoudig te tricken… **). We hebben het niet eens in de gaten.

  Als je gaat zoeken op internet op dit onderwerp, kom je ook een hoop onzin tegen, maar op een gegeven ogenblik was ik redelijk in staat om dat eruit te filteren en dan nog…..

  *) http://www.youtube.com/watc… (vergeet in 1e instantie maar even het woord "reptillian" in de titel.. het gaat mij om het feit je de handgebaren te laten zien)

  **) http://www.youtube.com/watc

 19. Wat een gedoe tegen silvia over het belang of ron paul wel of geen lid is van de CFR. STEL dat een onafhankelijke kandidaat ineens zoveel stemmen lijkt te gaan krijgen dat hij/zij een serieuze kans maakt om verkozen te worden zal deze zeker worden benaderd. Kijk bijvoorbeeld in Nederland .. elke minister die een beetje in de pap te brokkelen krijgt wordt vroeger of later een keer uitgenodigd bij de bilderbergers. Daar zal je voor de keuze gesteld worden, meewerken of uitgeschakeld worden.
  Is het verder niemand opgevallen hoe sterk de houding en opstelling van minister Zalm veranderde nadat hij een bijeenkomst van Bilderberg had bijgewoond?
  Dat besmuikte lachje toen hij aankondigde dat de meevaller niet ten goede zou komen aan de burgers. Hetzelfde besmuikte lachje als van balkenende toen hij het op TV over de beveiliging van Wilders had mbt zijn film?
  Bush kan er ook wat van, let maar eens goed op zijn gezichtsuitdrukkingen als hij spreekt.

 20. [19]
  Ga ik vanavond even bekijken.

  Ik moet zeggen dat ik het wel errug ver gezocht vind om te veronderstellen dat er een toneelspel rond Ron Paul opgevoerd wordt.

  Het zou natuurlijk wel érg zuur zijn als op enig moment zou blijken dat RP wel degelijk lid is van een dergelijke club. Aan de andere kant: zolang hij zich inzet vóór een kleinere overheid en vóór een geldstandaard zonder ingebouwde bias zoals dat het geval is bij fiat-geld, verdient hij mijn steun.

 21. [20]
  Ik snap je opmerking over ‘gedoe tegen Sylvia’ niet helemaal. Jij lijkt me aan je reakties te zien niet iemand die zich niet bekommert om feiten. Mocht dat ’tegen Sylvia’ op mijn reakties op Sylvia’s artikel slaan, dan is het vanwege die reden, en uitsluitend daarom. Dat ik als Ron Paul fan en rasoptimist het met de teneur van het artikel oneens ben, doet daar niets aan af. Een feit is een feit is een feit.

 22. Ten eerste silvia heeft gelijk maar er is veel meer.

  Ten tweede er is ook een europese variant van CFR nl: The european council on foreign relations: http://www.ecfr.eu/
  Een lekker belangrijk lid daarzo is snuifdoos Mabel.Zo is Angela Joilie lid van de CFR ook lekker belangrijk.

  Ten derde het enige wat Ron Paul kan winnen is de kogel want zover laten "ze" het niet komen.

  Ohja nog iets: wil je wilders dood ga dan allemaal op hem stemmen. zie ten derde.

 23. [21]
  [21]
  Dat zou zeker zuur zijn!

  Tja, tegelijkertijd zou het dan ook een mega eye opener moeten zijn.

  Joseph Stalin (illuminati) zei ooit:
  "It doesn’t matter who the people voted for, they always vote for us"

 24. [23] "Ten derde het enige wat Ron Paul kan winnen is de kogel want zover laten "ze" het niet komen."

  De man is 72, statistisch dus afgeschreven op 1 jaar na. Ron Paul kan als martelaar nog een enorme waarde hebben voor de zaak. Denk aan de klimaatsomslag in Nederland na de moord op Fortuyn (en van Gogh).

 25. oeoe …soooo …. van geeeen interesse??? Want Linxen zijn immers juist zeeer VERZOT op Amekrika … en alle andere nederlandse politici ook … men is er heel graaaag … Van Agt, Lubbers, Ruding, Melkert, Pronk, herfkens en de lijst gaat doooor en doooor … Om nog maar te zwijgen van de hoernalisten en ander gespuis.

  tis dat de gedwongen thuisblijvers er nix van willen horen …

  toen ik nog zaken deed met MinEc kreeg ik zelfs tevoren bericht dat de hoogste baas (die mij in New York zou komen bezoeken) graag een voorstelling wilde bijwonen van de circus Barnum & Bailey … en waar ik hem dus naartoe moest nemen …

 26. [15] [13] [17] [19] [21]

  Los ervan of je in die samenzweringen gelooft (hoop ik afzonderlijk op terug te komen!)is in dit verband een aardige opmerking van David Icke.
  David wordt, ook bij de "gelovigen" vrij algemeen als een heel goede expert op het gebied van conspiracies geaccepteerd. Zijn boeken zijn "manuals" geworden.

  David schrijft nu in zijn newsletter van 13 januari jl. dat alle kandidaten lid zijn van de smanzweringsbeweging, met één uitzondering:

  "With, that is, one exception.

  What a joy it has been to see Republican rebel Ron Paul take on the establishment repeaters with such incisive intelligence and common sense. To see this 72-year-old demolish his yes-men rivals with the sheer logic and grasp of his case has been some real ‘change’ and he has exposed both their staggering ignorance and their disinterest in anything, but their own desire for status and power.

  He has brilliantly taken his media opportunities to demolish the ‘money’ scam, the invasion and continued occupation of Iraq, and the way the system is designed to steal the peoples’ income through criminal levels of taxation.

  Paul doesn’t seem to have the big picture and this week he distanced himself from those who say that 9/11 was an inside job, which was disappointing. It was, I would suggest, a major mistake.

  But compared with the rest, thank goodness for Ron Paul amid the political pantomime unfolding on the TV news. I work on the basis of ‘don’t vote because it only encourages them’, but if I were American I would make an exception for Ron Paul this time around if only to increase his public platform.

  He can’t win because he’s not an insider, but he is alerting many people to the nature of America and at least some of the forces that control it. This makes Ron Paul a true advocate of ‘change’ while Barack Obama is just another fake, another ‘rock star’, who joined the club."

  Oordeel zelf!
  Of zou David Icke zelf lid zijn en op die manier een rookgordijn willen optrekken?
  Aan fantasie zijn geen grenzen.

 27. [3] Deze dame snapt hoe de wereld werkt!

  Dit artikel zou verplichte kost in het onderwijs moeten zijn.

  Over hoe de verschillende geheime genootschappen gestructureerd kunnen zijn? zie hiervoor de volgende link:

  http://www.newworldordercaf

 28. [27]
  Goed dat je zijn nieuwsbrief aanhaalt! Het is sowieso goed om de zaak van alle kanten te bekijken.

  David Icke wordt nog heftiger dan Ron Paul tegengewerkt door de media en overheid. Dat is een overeenkomst tussen die twee. Hij krijgt te maken met het feit dat zijn presentaties zonder enige gegronde reden worden gecanceld van "hogerhand". Of dat er een groep scholieren staan te demonstreren bij presentaties. Niet wetende waartegen ze nou precies tegen demonstreren, maar gewoon omdat ze vet betaald worden daarvoor. Op de wijze waarop hij de illuminatie aanpakt in zijn boeken incl. alle achtergrond informatie etc., is het uitgesloten dat hij zelf illuminati is.

  Er is ook een verschil tussen die twee.. David werkt niet voor de overheid. Hij is geen politicus en heeft, zoals hij zelf zegt totaal niet de behoefte om een partij op te richten.

  Door zijn research van de afgelopen 20 jaar en zijn enorme kennis die hij heeft geloof ik ook dat hij, niet zomaar vanuit het "niets" beweert, dat Ron Paul een uitzondering is. En dat is heel goed nieuws, natuurlijk.

  Desondanks is het belangrijk om kritisch naar politici te blijven kijken, vind ik.

Comments are closed.