Een aantal berichten in de media gaf aan dat het nog steeds kommer en kwel is met het multiculturalisme. De voorstanders van deze recente cultus zijn steevast afkomstig uit socialistische hoek.

Vier berichten gaven mij te denken dat het westerse gedachtegoed in gevaar is. Allereerst de uitspraken van de aartsbisschop van Canterbury Geoffrey Rowan Williamson die had aanbevolen om de shari’a-wetgeving naast de westerse wetgeving te installeren. Deze wereldvreemde bisschop begrijpt niet dat zoiets onmogelijk is. De shari’a-wetgeving duldt in eerste instantie geen andere wetgeving, omdat het volgens de islam door god wordt geïnspireerd, terwijl de westerse op seculier niveau zich afspeelt. Let wel de shari’a geldt voor iedereen, dus ook voor niet-moslims. Veel moslims in Engeland zelfs hebben daarom protest aangetekend tegen zijn uitspraken, omdat dan de positie van vrouwen en andersdenkenden in gevaar zou komen als deze vorm van ‘rechtspraak’ zou worden ingevoerd, ook binnen hun gemeenschap.

Het tweede bericht was de ‘veroordeling’ van Nederlanders door een duister Eurocratisch instituut, genaamd de European Commission against Racism and Intolerance, als zou ons volk ‘islamofobisch’ zijn. Dit is natuurlijk een absurde stelling, want islamofobie bestaat eenvoudigweg niet. Zelf liet dit odieuze instituut het afweten om een juiste omschrijving te leveren wat ‘islamofobie’ eigenlijk is. In de psychologie kennen wij de uitdrukking fobie. Dat is een irrationele angst voor een niet-bestaand gevaar. Nu is het zo dat de islam allesbehalve een niet-bestaand gevaar is. We kunnen elke dag de gewelddadigheden zien die deze van oorsprong krijgerscultus aanricht onder zowel mede-islamieten als niet-moslims. Ergo de term islamofobie is volkomen uit de duim gezogen, want het is namelijk geen irreële angst, maar wel degelijk een duidelijk en huidig gevaar voor westerse samenlevingen.

Het derde bericht was in Denemarken, waar de kranten de Mohammed-cartoons hebben heruitgegeven. Dit heeft geleid to een aantal rellen in islamitische landen en wat rellen onder moslims in Aarhus de afgelopen week, echter verder bleef het zeer stil. Dit is een teken dat de moslimwereld zich langzamerhand gaat schikken in de vrijheid van meningsuiting die in het westen gangbaar is. En in plaats van zich te gedragen als dreinende kleuters nu de volwassenheid hebben om te aanvaarden dat men hier anders denkt over kritiek en de manier waarop daartegen gereageerd moet worden. Wellicht ook een opsteker voor het ECRI, die als overbetaalde bureaucraten niets anders te doen hebben dan loze kretologie te gebruiken. Tijd voor stopzetting van alle gelden aan deze Europarasieten zou ik voorstellen.

Het laatste bericht was de stelling van de islamistische premier van Turkije Recep Erdogan dat Turken in Europa zich niet moesten aanpassen aan hun gastland, omdat zij anders het contact zouden verliezen met hun Turkse achtergrond. Hij vond dit een misdaad tegen de mensheid. Met andere woorden Erdogan roept zijn landgenoten in den vreemde op om het land waar ze in wonen niet als het hunne te zien. Deze stelling werd onderschreven door een Marokkaanse minister. Op zich zijn deze uitspraken niet zo gek als men weet dat de islam nooit kan integreren of assimileren, omdat het niet verenigbaar is met het westerse gedachtegoed.

In tegenstelling tot multiculturalisten zoals Ella Vogelaar, die de uitspraken van Erdogan ‘verwarrend’ en ‘onverstandig’ vond was Erdogan zeer duidelijk en in het geheel niet verwarrend als men de islam bestudeerd zou hebben. Helaas merk ik bij dit soort mensen dat men nooit zich verdiept heeft in andere culturen, laat staan de islam. Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere multiculturalisten Job Cohen, Doekle Terpstra en Piet-Hein Donner.

In het klassiek-liberalisme dienen geloof en religie altijd in het privé-domein te blijven en mogen nooit worden opgedrongen, zelfs niet als ‘rechtsvorm’ aan andersdenkenden.. Dat is helaas wel wat er nu gebeurt met het multiculturalisme. Nu dat het socialisme en het marxisme enorm aan geloofwaardigheid hebben ingeboet zoeken deze eigentijdse socialisten en ex-communisten naar andere wegen om hun macht te behouden of uit te breiden. Hier past natuurlijk de omarming van andere onderdrukkende ideologieën zoals de islam uitstekend bij. Nooit heb ik enige kritiek mogen vernemen van deze multiculturalisten over de situatie van de vrouwen in islamitische samenlevingen, of de vervolging van joden, homo’s en anderen in onze maatschappij door islamisten. Sterker nog islamisten als Tariq Ramadan worden op prominente universiteitsposities geplaatst om hun gruwelijke ideologie te verspreiden.

Het multicuralisme vervult mij met walging en weerzin en dient als beleid terstond te worden afgeschaft. Iedereen in Nederland dient gelijk te worden behandeld en het indelen van mensen in segregate culturen is vergelijkbaar met de apartheid die jarenlang heeft bestaan in Zuid-Afrika. De islam heeft deze apartheid namelijk al zo’n 1400 jaar geïnstitutionaliseerd.

32 REACTIES

 1. Zoals je al aangeeft kennen politici maar 1 god.
  Die van de macht en het zachte pluche.
  Zodra je dat beseft is hun gedraai en gekonkel ineens volkomen duidelijk.

 2. "Het multicuralisme vervult mij met walging en weerzin en dient als beleid terstond te worden afgeschaft."

  Ik heb nog nooit gehoord van multiculturalisme als beleid. Wat is dit beleid? Welke regels of wetten verdwijnen er dan als je dat beleid afschaft?

 3. Prima stuk, Albert.
  Met andere woorden: de socialistische beweging is metterdaad gericht op het doelbewust stichten van verwarring en dankt haar hele bestaan en haar macht aan de aldus gecreeerde maatschappelijke onrust. Dat is dan ook het WEZENSKENMERK van het "democratisch" socialisme.

 4. Goed artikel Albert. Maar Denemarken "zeer stil"?
  http://www.hetvrijevolk.com
  De MSM wijdt er vrijwel geen aandacht aan, in die zin is het wel stil, ja… Maar veel Denen zullen het niet met je eens zijn.

  [2] Allereerst zullen de CGB, MDI, MMD en nog zo wat subsidiesponzen verdwijnen, waaronder uiteraard ook dat ECRI. Qua wetten en regels alles wat met ‘haatzaaien’ en (‘positieve’) discriminatie te maken heeft.

  Als je er even over nadenkt komt er vast nog veel meer; dit komt zo spontaan bovendrijven, zonder enige inspanning.

 5. [2] Allereerst de ‘positieve discriminatie’ die wordt gehanteerd in Nederland. Dit is een flagrante schending van de individuele vrijheid en gelijkwaardigheid van het individu. Ten tweede de fluwelen hanschoenen die worden gebruikt met imams die geweld prediken, terwijl anderen wel juridisch hierop worden aangesproken. Ten derde religieuze groeperingen die hun totalitaire opvattingen via bevriende aanhangers in de politiek vrijelijk kunnen opdringen aan de rest van de samenleving.

 6. [4][5]

  Over subsidies:
  Zijn we niet tegen _alle_ vormen van subsidies? Krijgen de autochtone klaverjas verenigingen niet net zo makkelijk/moeilijk subsidie als de Turkse backgammon soos? Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe het zit, maar als je wil claimen dat het subsidiebeleid "multiculturalistisch" (sjesis, wat een K*Twoord om te typen, ik noem het hierna maar MC) is zul je dit met wat cijfers moeten hardmaken.

  Over positieve discriminatie:
  Zijn we niet tegen _alle_ vormen van (positieve) discriminatie? Dus ook op basis van leeftijd, geslacht, handicap, etc? Ook dit lijkt me dus geen voorbeeld van MC beleid.

  Over de "fluwelen handschoenen":
  Waar mogelijk zijn bedreigers van Wilders opgepakt en veroordeeld. Het optreden tegen vermeende terroristen (die achteraf bijna allemaal moesten worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs) is ook niet echt een voorbeeld van "fluwelen handschoenen". Zou je voorbeelden kunnen geven van gelijksoortige uitspraken waarvoor bijv. een imam niet is veroordeeld en "een ander" wel?

  Over het opdringen van religie via de politiek:
  Zijn we niet tegen _alle_ vormen van lobbyisme? Of mogen grote multinationals soms wel via de politiek (reclamewetgeving, patentwetgeving, subsidies, etc) hun zin opdringen? Ook dit is dus geen geldig voorbeeld van typisch MC beleid.

 7. Goed artikel, Albert.
  Alleen op het laatst ga je naar mijn mening een keer de mist in nl;

  **Iedereen in Nederland dient gelijk te worden behandeld en het indelen van mensen in segregate culturen is vergelijkbaar met de apartheid**

  Dit standpunt deel ik niet. Ik deel het standpunt van Wilders dat onze cultuur en levenswijze superieur is aan die van de totalitaire politieke Islam.
  Deze opstelling is ook nodig om verdere inmenging van deze totalitaire stroming in ons westers systeem tegen te gaan.
  Als je uitgaat van gelijke behandeling impliceert dat dat je een aanhanger van het Salafisme gelijkstelt aan een vrijdenker.
  Die segregate culturen zijn er trouwens en zullen ook niet verdwijnen.
  Daarop moet je je beleid aanpassen en duidelijk uitspreken wat wij hier als norm stellen.

 8. [5] Positieve discriminatie? Ik geloof dat er in de jaren ’80 een tijdje positieve discriminatie plaats vond en dan alleen bij de overheid. Vrouwen kregen bij gelijke geschiktheid de voorkeur bij een baan. En zelfs dat was meer papieren beleid dan praktijk. Momenteel is er nergens sprake van positieve discriminatie.
  Dat van die paar imams is waar, een oproep om homo’s van flatgebouwen te gooien, had bestraft moeten worden. Lucas Goeree (de streng-christelijke homohater uit de ’80r jaren) heeft voor vergelijkbare opmerkingen een jaar in de gevangenis gezeten. Maar m.u.v. Janmaat is volgens mij verder geen Nederlander bestraft, behalve de enkele neonazi die probeerde een moskee of school in de fik te steken. Maar die deden geen oproep, maar brachten hun ideeen in de praktijk.
  Dat laatste voorbeeld heet vrijheid van meningsuiting en gebruik maken van passief stemrecht. Als die rechten voor mij en Albert gelden, dan ook voor islamieten. Ons hele politieke stelsel is ervoor ontwikkeld om de verschillende ideeen over de inrichting van een samenleving via een parlement te kunnen verwezenlijken en niet via het geweer.
  Ook hier zie je trouwens spoken. Je kan het net als ik oneens zijn met de Vogelaars van deze tijd, maar totalitair is toch echt iets anders, vraag dat maar aan Oosteuropeanen (er is vast wel een Pool om de hoek aan het verbouwen die je dat kan uitleggen).

  Kortom: er is wel degelijk sprake van enige vorm van fobie, in ieder geval van uitvergroting van de werkelijke gevaren van de islam voor onze manier van leven. Zelfs Albert voelt dat (onbewust?) aan. "Veel moslims in Engeland zelfs hebben daarom protest aangetekend tegen zijn uitspraken", schrijft Albert over de uitspraken van de aartsbisschop. Kortom, misschien dat de Koran, als je die letterlijk opvolgt onverzoenlijk en gewelddadig is, maar dat wil niet zeggen dat alle islamieten dat ook doen en willen.

  Ook ik maak mij zorgen om de effecten van multiculturalisme. Het is – ongeacht de religieuze achtergrond van immigranten – voor elke samenleving onmogelijk om de komst van een miljoen mensen in een periode van 30 jaar, goed op te vangen. Dat gaat met vallen en opstaan. Zeker als er zulke grote culturele verschillen zijn. Maar de huidige grote problemen hebben wel degelijk ook andere oorzaken.
  Neem de overlast en criminaliteit van allochtone jongemannen. Veel Turkse en Marokkanse jongens die hun school niet afmaken en in de criminaliteit terecht komen en religie gebruiken om zich een superieure houding aan te meten (en bizar genoeg er een levensstijl van rappers op nahouden), hebben de pech dat Nederland sinds 1980 het onderwijs verkloot heeft. Met kleinere scholen en ouderwetse LTS en MTS zouden er veel minder buiten de boot zijn gevallen. Dat onderwijs is daardoor een veel groter drama dan zelfs Beter Onderwijs Nederland laat doorschemeren.
  In dezelfde periode werd de autoriteit van poltie, justitie, artsen, onderwijzers e.d. sterk aangetast. De politie was er niet om orde te handhaven, nee, de politie was je beste vriend. "Die pet past ons allemaal". Onderwijzers lieten zich bij hun voornaam aanspreken, alsof het een grote broer of zus was. Die anti-autoritaire ontwikkeling en toenemende mondigheid van burgers, heeft ook invloed gehad op de houding van allochtinen. Maar aan al die – achteraf gezien redelijk desastreuze – veranderingen in Nederland heeft de islam part noch deel aan gehad.

  Hoe je het ook went of keert, de multiculturele samenstelling van dit land zal niet veranderen. Multiculturalisme is er altijd al geweest in dit land. Adel vs vrije boeren en stedelijke regenten. Stad vs platteland. Protestanten vs katholieken. Patriotten vs Oranjegezinden. Dat waren lange tijd ook zeer krachtige tegenstelingen, onverzoenlijk en leidend tot moord en doodslag. Veel protestanten hebben ook lang alle katholieken onbetrouwbaar geacht, met de paus, die anti-christ, als boze genius die uiteindelijk aan de touwtjes trok. De katholieken hebben uiteindelijk hun plek gevonden en hebben via het parlement deels ook hun ideeen ‘opgedrongen als ‘rechtsvorm’ aan andersdenkenden’. Zo gaat dat in een parlementaire democratie.

  Het is mij al met al volledig onduidelijk wat Albert nu wil betogen. Hij ziet in Engeland veel moslims die tegen invoering van de sharia zijn en is tevreden dat, na herplaatsing van de islamitische cartoons het op enkele rellen na "verder zeer stil bleef. Dit is een teken dat de moslimwereld zich langzamerhand gaat schikken in de vrijheid van meningsuiting die in het westen gangbaar is."
  Een goede ontwikkeling toch? Kennelijk is een multiculturele samenleving wel degelijk mogelijk. Uiteraard moeten we de heethoofden in de gaten houden, niet aardig blijven tegen malloten, agressieve imams en straattuig, maar ze aanpakken en vooral moeten we stompzinnige rapporten van de ECRI en vergelijkbare instituten gewoon onderin de la leggen.

 9. [6] Over subsidies:
  Ja, we zijn tegen alle vormen van subsidies. Maar ken jij tegenhangers van de door mij genoemde sponsjes? Qua multiculturalisme is dit subsidiebeleid absoluut eenzijdig.

  Over ‘positieve’ discriminatie:
  Nee, we zijn niet tegen discriminatie; sterker nog: discriminatie moet! Anders kun je niet eens meer een brood kopen, of een oud vrouwtje helpen oversteken.

  Maar discriminatie zoals die door de staat wordt gepleegd is kwaadaardig, want zowel racistisch als seksistisch.
  ‘postieve’ stond niet voor niks tussen haakjes. Collectivistische discriminatie is altijd kwaadaardig.

  Over fluwelen handschoenen:
  Ken jij een andere bevolkingsgroep die ongestraft andermans eigendom in de fik mag steken dan moslims? Bloggers en auteurs die niet anders doen dan ‘onaangename’ waarheden over de Koran en de islam aanduiden worden vervolgd wegens ‘haatzaaien’. Wilders wordt bedreigd en door "collega’s" verketterd om dezelfde reden. Politici en hoogleraren die Wilders doodwensen en openlijk op overwinning van de islam hopen wordt geen strobreed in de weg gelegd. Marokko.nl wordt gesubsidieerd. Wahabistische imams die met Saoedi’s geld jihad prediken kunnen hun gang gaan. Moslima’s die openlijk hun haat voor NL belijden hoeven niet af te treden.

  Over religie en politiek:
  De PvdA is de islampartij van NL. Dat heeft niks met lobbyen te maken maar met electorale wanhoop van een failiete club. En de christenfundi’s doen mee om hun eigen religie niet mede buitenspel te zetten.

  Heb jij al eens berichten gehoord waar een kerk 2 miljoen belastinggeld kreeg toegestopt? Dacht ’t niet. Bij moskeeën is dat geen probleem, hoor. Westermoskee, anyone? En wat dacht je van Marhaba? Alweer vergeten?

  Nog meer voorbeelden nodig, Jonathan?

 10. [7] Niet ver genoeg doorgedacht, GB. Albert geeft duidelijk aan "In het klassiek-liberalisme dienen geloof en religie altijd in het privé-domein te blijven en mogen nooit worden opgedrongen, zelfs niet als ‘rechtsvorm’ aan andersdenkenden".

  Die salafist mag privé, in zijn eigen huis, gewoon zijn opvattingen koesteren. Daar heeft niemand last van, behalve evt. zijn vrouw, maar die hoeft niet met hem te trouwen. Want de gelijke behandeling garandeert dat niemand gedwongen kan worden tegen zijn/haar zin aan en ander onderworpen te worden.

  Als die salafisten geen kans krijgen hun stempel op de maatschappij te drukken zulen ze elders hun heil zoeken, waar dat wel lukt. Dus bv. in hun Heimat.

  Overigens ben ik met je eens dat onze cultuur en levenswijze veruit superieur is aan die van de islam. Maar wat mij betreft ook aan die van het christendom. Rationele moraliteit is altijd superieur aan religieuze dogma’s.

 11. [10] "Rationele moraliteit is altijd superieur aan religieuze dogma’s."
  Dat is een dogma.

 12. [3] Precies, ik ben het ook derhalve eens met de uitspraak van Margaret Thatcher in 1979: ,,We’re here to destroy socialism".

 13. [11] Maar geen religieus dogma ;-).
  Overigens had ‘religieuze’ tussen haakjes moeten staan. Want mijn opmerking geldt net zo hard voor bv. Marxistische dogma’s.

  Vraagje: kan een feit (rationeel verifieerbaar) een dogma zijn?

 14. [10] Inderdaad, dat is precies wat bedoeld wordt. Dat is ook het grote voordeel van het klassiek-liberalisme, deze filosofie geeft duidelijk de rol van religie aan binnen een samenleving end dat is alleen in het private domein. Scheiding van kerk en staat betekent ook scheiding van kerk en straat. De kerk of moskee mag nooit macht uitoefenen over de staat en het geldt ook vice versa mits de religie een gevaar gaat vormen voor de samenleving via geweldsdelicten of -uitingen. Dan is het de taak van de staat om dit te corrigeren. Daar bestaat geen enkele twijfel over bij klassiek-liberalen.

 15. [9]
  Subsidies:
  ik ben niet zo thuis in de subsidie wereld, maar krijgt Wilders bijvoorbeeld geen subsidie?

  Discriminatie:
  ik bedoelde ook collectieve discriminatie, dus daarover ben ik het met je eens. Maar waaruit blijkt dan dat de door de staat gevoerde discriminatie MC van aard is?

  Ongelijke behandeling:
  Dat de politie van Am*dam niet competent genoeg blijkt om een paar pyromanen en relschoppers aan te pakken hoeft toch niet meteen te betekenen dat dat blijkbaar een gevolg is van MC beleid?
  Welke bloggers of auteurs zijn er vervolgd voor kritiek op islam? Heb je zelf als blogger wel eens hinder ondervonden vanuit de staat?

  Kerk en politiek:
  Ik heb niet direct een voorbeeld van 2M subsidie voor een kerk. Wel genoeg voorbeelden van tussen de paar ton en een miljoen, google maar eens op "kerk subsidie". Dan zal ik maar niet beginnen over de miljarden aan landbouwsubsidies e.d. Alle lobbyisten graaien mee in de pot…

 16. [13] "In het klassiek-liberalisme dienen geloof en religie altijd in het privé-domein te blijven en mogen nooit worden opgedrongen, zelfs niet als ‘rechtsvorm’ aan andersdenkenden".

  Hoe doe je dat in een parlementaire democratie? Als gelovigen een politieke partij oprichten en voldoende zetels weten te halen, kunnen ze de wetgeving veranderen. Zo werkt ons systeem. Daarbij zullen ze niet opeens hun levenswijze en overtuigingen laten vallen. Thuis een christen en buiten de deur opeens niet? Je eist dus van mensen dat ze zodra ze de straat opgaan hun wezen en karakter veranderen. Daarmee bereik je alleen het tegenovergestelde.

  Bovenstaande stelling is typisch een rationeel dogma dat in de praktijk niet werkt omdat het een illussie is. Een moralistisch en idealistisch uitgangspunt, net als het soialisme en de shariah. Met hetzelfde recht zou ik kunnen stellen dat liberalisme in het privé-domein dient te blijven en dat dit liberalisme niet aan anderen mag worden opgedrongen, zelfs niet als ‘rechtsvorm’ aan andersdenkenden. Hetgeen trouwens m.i. godzijdank wel gebeurd is, maar door velen hoe dan ook als ‘opgedrongen’ werd en wordt ervaren. Tot en met onze bemoeienis in Afghanistan aan toe.

  Als je toch wil volhouden dat religieus geinspireerde ideeen over de samenleving buiten de politiek en wetgeving moeten blijven (omdat ze kennelijk inferieur zijn), zal dat kunnen leiden tot uitsluiting van mensen (geen passief kiesrecht bijvoorbeeld, verbod op bepaalde politieke partijen). Een (ogenschijnlijk) rationeel idee, zal dan leiden tot onrechtvaardigheid, uitsluiting, beperking van rechten en eventueel vervolging en opsluiting.
  Kortom, ook het libertarisme is in die zin dogmatisch en daarmee niet superieur aan andere dogma’s.
  En het heeft een innerlijke tegenspraak die onoplosbaar is. Of je geeft alle mensen de gelegenheid via partijvorming de vorm van onze samenleving mede te bepalen – met een mogelijk voor jou ongewenste uitkomst – of je sluit mensen uit. De stelling dat religie alleen binnenshuis mag worden beleden, is bij voorbaat al een beperking en uitsluiting van mensen om volledig deel te nemen aan onze samenleving, ook op maatschappelijk en politiek gebied. En dat is weer in strijd met het liberalisme en libertarisme.

  En nee, feiten zijn geen dogma’s, maar feiten zijn wel multi-interpretabel. Eenvoudig voorbeeld: er is een aanrijding bij je voor de deur. Tien mensen zijn getuigen. Geen van de getuigenissen die hetzelfde feit omschrijven, zullen volledig gelijk zijn. Het enige feitelijke is de aanrijding zelf. Toedracht, oorzaken, de volgorde van gebeurtenissen, de schuldvraag zijn interpretabel en niet feitelijk.
  Nu een voorbeeld dat meer van toepassing is op bovenstaande discussie: in Slotervaart hebben mensen ongestraft auto’s in de fik gestoken.
  Dat is het feit. Waarschijnlijk waren het allemaal Marokkaanse jongens, maar dat is al gedeeltelijk een interpretatie. Aangezien er geen arrestaties zijn verricht, weten we dat niet zeker. Die jongens zijn zeer waarschijnlijk islamitisch, maar ook dat is deels een gok. Waar de interperetaie al veel verder in gaat, is de veronderstelling dat hun gewelddadige gedrag geinspireerd is door de islam en ingefluisterd door halvegare imams. Dat ene rationeel verifieerbare feit (de in de fik gestolen auto’s) leidt dus al snel tot onverifieerbare veronderstellingen en conclusies. Bijvoorbeeld dat religie alleen binnenshuis beleden mag worden. Alsof daarmee alle problemen zijn opgelost.

 17. [16] ‘interperetaie’ (5e regel van onder) is uiteraard ‘interpretatie’. Iets te snel getypt.

 18. [15] Wilders’ PVV krijgt idd geen subsidie.

  Bloggers: Lionheart, Mark Steyn, een paar Finse bloggers (rechtszaken). Recent moest AVe (Hoeiboei) een tweetal verwijzingen naar zo’n PvdA moslim (uit 2006) verwijderen op straffe van sluiting van haar blog. SIOE NL is een paar dagen uit de lucht geweest, ook al vanwege de PvdA.

  Staatsdiscriminatie: vlindersvangen voor allochtone relschoppers, 6 maanden vakantie met begeleiding voor werkloze allochtonen, kickbox lessen voor allochtone reljongeren, etc. Valt via bv. CGB niet tegen de protesteren, want initiatieven door de staat kan niet over geklaagd worden.

  We hebben het hier over voornamelijk islam-vriendelijke MC subsidies die geen tegenhangers kennen in het seculiere circuit. Dus niet over landbouw beginnen.

 19. Het is in Nederland idemdito als in België.
  Je mag alles behalve Nederlander of Vlaming zijn, kom je daar vooruit dan ben je automatisch een ‘racist’.
  Zover zijn we al gezakt met onze vrije westerse cultuur.
  Alles wordt vergiftigd door die brutale islamitsche waanzin, uiteraard door het linkse racaille, (om even een Vlaams woord te gebruiken).
  Ooit heeft een man de volgende wijze woorden uitgesproken: "Het kan verkeren……"

 20. [16] "Hoe doe je dat in een parlementaire democratie?"

  Niet! Een parlementaire democratie is onlibertarisch en per definitie kwaadaardig. Een minarchie zou een slechts zeer beperkt mandaat krijgen, en iedereen die dwang over anderen wil gaan uitoefenen wordt meteen uit een minarchische overheid geschopt.

  Dus jouw tegenwerpingen zijn stuk voor stuk correct, maar alleen binnen die per definitie criminele parlementaire democratie. Bij een minarchie (of anarchie) is alles anders.

 21. [16] "Die jongens zijn zeer waarschijnlijk islamitisch, maar ook dat is deels een gok".

  Naar mijn mening zijn die jongens uitsluitend islamitsch als hen dat voordeel biedt. Dat 5x daags bidden, trouw naar de moskee en al die andere rituelen, zoals naar Mekka zitten op de wc en ritueel je reet afvegen zie ik ze niet doen. Te weinig discipline. Maar voor die grote bek is de islam dan wel weer handig, net als voor het vrijuit gaan bij Dhimmy Cohen.

 22. [8] Helaas was ik iets te voorbarig, want zoals R. Hartman al zegt blijken de rellen van ‘allochtone'(lees islamitische) jongeren voort te duren. Katholiek en Protestants zijn beide uitingen van dezelfde cultuur, namelijk de christelijke. Oranjegezindheid en patriottisme zijn politieke stellingnames binnen een bepaalde cultuur en geen culturen an sich, hooguit zijn het beide subculturen. De islam, boeddhisme, hindoeisme en jodendom zijn wel degelijk hoofdculturen, omdat deze alle een geheel ander religieuze beleving hebben tezamen met een compleet ander wereldbeeld.

 23. Volgens mij is het ‘gezeur’ over ‘moslims’ een gevolg van dat mensen eerder dingen zien die wel gebeuren dan dingen die niet gebeuren. De ‘problemen’ met ‘moslims’ zijn volgens mij een symptoom van de sociaal-democratie, maar het is wel iets ‘wat gebeurd’, en dus zichtbaar is terwijl sociaal-democratie (er ook) voor zorgt dat dingen niet gebeuren omdat het land bevroren wordt in regels en wetten maar dat is niet zichtbaar voor de meeste mensen.

 24. [8] "…de pech dat Nederland sinds 1980 het onderwijs verkloot heeft […] alsof het een grote broer of zus was."
  Frankfurter Schule… Deze ontwikkelingen waren niet per ongeluk. Dat maakt me nog veel kwader.

 25. [22] Katholiek en protestantisme zijn uitingen van dezelfde cultuur? Daar dachten ze eeuwenlang toch heel anders over (en in Noord-Ierland grotendeels nog steeds) en er zijn als gevolg van die ‘uitingen van dezelfde cultuur’ miljoenen mensen afgeslacht.
  Dat bedoel ik met het feit dat multiculturalisme altijd bestaan heeft en zeker tot grote problemen heeft geleid, maar dat het kennelijk niet per definitie onmogelijk is om uiteindelijk een modus vivendi te bereiken. Nederland/de Republiek is daar het grote voorbeeld van.
  Je zult trouwens eerst het woord ‘cultuur’ goed moeten definieren. Dat wordt lastig, voorspel ik je. In de antropologie/sociologie hebben ze geloof ik meer dan 300 definities.
  Protestantisme en katholicisme zijn zeker als verschillende culturen te beschrijven. Binnen het katholicisme bepaal je met ‘goede’ daden of je het Koninkrijk der Hemelen zult betreden. Het calvinisme gaat uit van predestinatie. Het maakt dan eigenlijk niets uit wat je tijdens je leven doet, of je in de hemel of hel terecht komt, staat al bij voorbaat vast, al zal je dat gedurende je leven nooit weten. Wij halen daarover nu onze schouders op -inclusief trouwens veel katholieken en protestanten – maar eeuwenlang was dit een reden om elkaar het graf in te jagen.

  [21] "Naar mijn mening zijn die jongens uitsluitend islamitsch als hen dat voordeel biedt." Dat klinkt als zeer pragmatische en opportunistische jongeren. Hun pragmatisme is kennelijk de grote bedreiging, niet de islam. En je veronderstelt hiermee dat er dus andere redenen zijn voor hun wangedrag dan hun geloof. Waarom ben je dan zo tegen de islam als die kennelijk niet de oorzaak is, maar alleen als rechtvaardiging wordt gebruikt?
  Maar hier ging het in mijn voorbeeld niet om. Ik wilde er alleen maar mee aantonen dat feiten al snel ‘dogmatisch’ geinterpreteerd worden en dat er ongeverifieerde conclusies aan worden verbonden. Bij jou leiden die feiten kennelijk alleen maar tot innerlijke tegenspraak.
  [20] Democratie per definitie kwaadaardig? Je bevindt je daarmee in gezelschap van de islamisten. Ik kan je nu al voorspellen dat die minarchie die "slechts een zeer beperkt mandaat krijgt, en iedereen die dwang over anderen wil gaan uitoefenen meteen uit een minarchische overheid wordt geschopt" een dagtaak aan het schoppen zal krijgen.

 26. [14]
  Haha. Christen-zijn ‘mag’, maar alleen in je eigen hok. De arrogantie.
  Nou, dat maken die christenen toch echt zelf wel uit.

 27. [10]

  **Als die salafisten geen kans krijgen hun stempel op de maatschappij te drukken zulen ze elders hun heil zoeken, waar dat wel lukt. Dus bv. in hun Heimat.**

  Daarin zit het hem juist. Het salafisme is een totalitaire tak van de politieke islam die gaat voor wereldheerschappij.
  Imperialistische collectieve meuk dus die je puur uit eigenbescherming NOOIT in jouw maatschappij moet toe laten en NOOIT als jouw gelijke moet zien.
  Vooral omdat het hun plicht is om hun "geloof" te verspreiden zoals de missionarissen dat vroeger met het christendom hebben gedaan. Ook vaak met geweld trouwens.
  Je moet 100% duidelijke lijnen trekken waar je geen mm vanaf moet wijken.
  Voorbeelden te over van vreedzame culturen in de wereldgeschiedenis die het niet gered hebben!
  Apartheid t.o.v. dit soort stromingen is wat mij betreft toegestaan.
  Zij doen in hun moederland niets anders!

 28. "Voorbeelden te over van vreedzame culturen in de wereldgeschiedenis die het niet gered hebben!"

  Je verwart ‘vreedzaam’ met ‘pacifistisch’. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Zodra lieden beginnen anderen hun regels op te leggen moet je meteen ingrijpen. Niet eerst maar eens afwachten hoe ver men wil gaan, want dan ben je vaak te laat. En zo gaat het meestal mis.

 29. [26] Ook het christendom dient zich in de private sfeer te houden en ze mogen zeker geen politiek bedrijven die ons seculieren het leven zuur maken.

 30. [25] Je hebt hoofdculturen en subculturen. Het christendom is een hoofdcultuur, evenals de islam etc. Met daaronder subculturen, zoals protestantisme, katholicisme, orthodox e.d. De islam kent het sjiisme en soennisme. Het Wahhabisme en Salafisme zijn weer subculturen van het soenisme.

Comments are closed.