Een aantal berichten in de media gaf aan dat het nog steeds kommer en kwel is met het multiculturalisme. De voorstanders van deze recente cultus zijn steevast afkomstig uit socialistische hoek.

Vier berichten gaven mij te denken dat het westerse gedachtegoed in gevaar is. Allereerst de uitspraken van de aartsbisschop van Canterbury Geoffrey Rowan Williamson die had aanbevolen om de shari’a-wetgeving naast de westerse wetgeving te installeren. Deze wereldvreemde bisschop begrijpt niet dat zoiets onmogelijk is. De shari’a-wetgeving duldt in eerste instantie geen andere wetgeving, omdat het volgens de islam door god wordt geïnspireerd, terwijl de westerse op seculier niveau zich afspeelt. Let wel de shari’a geldt voor iedereen, dus ook voor niet-moslims. Veel moslims in Engeland zelfs hebben daarom protest aangetekend tegen zijn uitspraken, omdat dan de positie van vrouwen en andersdenkenden in gevaar zou komen als deze vorm van ‘rechtspraak’ zou worden ingevoerd, ook binnen hun gemeenschap.

Het tweede bericht was de ‘veroordeling’ van Nederlanders door een duister Eurocratisch instituut, genaamd de European Commission against Racism and Intolerance, als zou ons volk ‘islamofobisch’ zijn. Dit is natuurlijk een absurde stelling, want islamofobie bestaat eenvoudigweg niet. Zelf liet dit odieuze instituut het afweten om een juiste omschrijving te leveren wat ‘islamofobie’ eigenlijk is. In de psychologie kennen wij de uitdrukking fobie. Dat is een irrationele angst voor een niet-bestaand gevaar. Nu is het zo dat de islam allesbehalve een niet-bestaand gevaar is. We kunnen elke dag de gewelddadigheden zien die deze van oorsprong krijgerscultus aanricht onder zowel mede-islamieten als niet-moslims. Ergo de term islamofobie is volkomen uit de duim gezogen, want het is namelijk geen irreële angst, maar wel degelijk een duidelijk en huidig gevaar voor westerse samenlevingen.

Het derde bericht was in Denemarken, waar de kranten de Mohammed-cartoons hebben heruitgegeven. Dit heeft geleid to een aantal rellen in islamitische landen en wat rellen onder moslims in Aarhus de afgelopen week, echter verder bleef het zeer stil. Dit is een teken dat de moslimwereld zich langzamerhand gaat schikken in de vrijheid van meningsuiting die in het westen gangbaar is. En in plaats van zich te gedragen als dreinende kleuters nu de volwassenheid hebben om te aanvaarden dat men hier anders denkt over kritiek en de manier waarop daartegen gereageerd moet worden. Wellicht ook een opsteker voor het ECRI, die als overbetaalde bureaucraten niets anders te doen hebben dan loze kretologie te gebruiken. Tijd voor stopzetting van alle gelden aan deze Europarasieten zou ik voorstellen.

Het laatste bericht was de stelling van de islamistische premier van Turkije Recep Erdogan dat Turken in Europa zich niet moesten aanpassen aan hun gastland, omdat zij anders het contact zouden verliezen met hun Turkse achtergrond. Hij vond dit een misdaad tegen de mensheid. Met andere woorden Erdogan roept zijn landgenoten in den vreemde op om het land waar ze in wonen niet als het hunne te zien. Deze stelling werd onderschreven door een Marokkaanse minister. Op zich zijn deze uitspraken niet zo gek als men weet dat de islam nooit kan integreren of assimileren, omdat het niet verenigbaar is met het westerse gedachtegoed.

In tegenstelling tot multiculturalisten zoals Ella Vogelaar, die de uitspraken van Erdogan ‘verwarrend’ en ‘onverstandig’ vond was Erdogan zeer duidelijk en in het geheel niet verwarrend als men de islam bestudeerd zou hebben. Helaas merk ik bij dit soort mensen dat men nooit zich verdiept heeft in andere culturen, laat staan de islam. Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere multiculturalisten Job Cohen, Doekle Terpstra en Piet-Hein Donner.

In het klassiek-liberalisme dienen geloof en religie altijd in het privé-domein te blijven en mogen nooit worden opgedrongen, zelfs niet als ‘rechtsvorm’ aan andersdenkenden.. Dat is helaas wel wat er nu gebeurt met het multiculturalisme. Nu dat het socialisme en het marxisme enorm aan geloofwaardigheid hebben ingeboet zoeken deze eigentijdse socialisten en ex-communisten naar andere wegen om hun macht te behouden of uit te breiden. Hier past natuurlijk de omarming van andere onderdrukkende ideologieën zoals de islam uitstekend bij. Nooit heb ik enige kritiek mogen vernemen van deze multiculturalisten over de situatie van de vrouwen in islamitische samenlevingen, of de vervolging van joden, homo’s en anderen in onze maatschappij door islamisten. Sterker nog islamisten als Tariq Ramadan worden op prominente universiteitsposities geplaatst om hun gruwelijke ideologie te verspreiden.

Het multicuralisme vervult mij met walging en weerzin en dient als beleid terstond te worden afgeschaft. Iedereen in Nederland dient gelijk te worden behandeld en het indelen van mensen in segregate culturen is vergelijkbaar met de apartheid die jarenlang heeft bestaan in Zuid-Afrika. De islam heeft deze apartheid namelijk al zo’n 1400 jaar geïnstitutionaliseerd.

32 REACTIES

 1. [25] Ik denk dat je me niet wilt begrijpen, maar puur semantisch heb je natuurlijk gelijk. Dat is geen dooddoener, semantiek is een verwijt dat ik vaak kreeg, maar daar liggen nu precies alle nuamnces.

  Wil ik het semantisch helemaal correct verwoorden, met alle mitsen en maren en achterliggende redeneringen dan kan ik een term paper schrijven, en daar heb ik even geen behoefte aan. Nog even afgezien van het feit dat geen hond dat nog leest.

  Ik denk dat de strekking van mijn schrijfsel duidelijk is: islam is een zeer verwerpelijke ideologie. Die jongeren gaan daar zeer inconsequent mee om, maar gebruiken die ideologie wel als vrijbrief voor hun wandaden. Hun gebrek aan moraal komt natuurlijk wel rechtstreeks voort uit die ideologie, in combinatie met de westerse vrijheden waar ze niet mee om kunnen gaan.

  In eigen land (niet NL, dus) zijn ze niet eens welkom en worden ze als tuig gezien, dat gedurende vakanties het moederland onveilig maakt. Maar het is dan ook in meerderheid het volk waar Hassan vanaf wilde… En Den Uyl vond het prima. May he burn in hell. Jammer dat daar geen kans op is.

 2. [30] "De islam kent het sjiisme en soennisme. Het Wahhabisme en Salafisme zijn weer subculturen van het soenisme."

  En die gunnen elkaar onderling het licht in de ogen niet…

  Een beetje als de katholieken en protestanten in Noord Ierland. Totdat twee van die types in dezelfde cel terecht kwamen en tot hun verbijstering ontdekten dat ze over heel veel dingen niet zo verschillend dachten en eigenlijk alleen maar vanaf hun kleutertijd gehersenspoeld waren met ongefundeerde haat.

  L’histoire se repète.

Comments are closed.