Naar ik lees, houdt de Financiele Autoriteit nu ook toezicht op de hoogte van de hypotheken in relatie tot het inkomen van de hypotheekgevers en zullen hypotheeknemers beboet worden, indien bepaalde formules niet gehanteerd worden.

Naar mijn smaak dient de FA zich hiermede niet te bemoeien. De hoogte van de hypotheek dient uitsluitend een zaak te zijn tussen de hypotheekgever ( client) en de geldverstrekker.
Als de FA zich hier mee bemoeit, is het einde natuurlijk zoek en zal de zeggenschap van de consument steeds verder worden ingesnoerd en uitgehold.
Hugo van Reijen

3 REACTIES

  1. Heeft de FA tot nu toe al iets nuttigs opgeleverd? ZO niet, dan kan ook daar de fik in.

  2. Volgens mij is het gewoon een roverheidsregeltje dat een bank tot maximaal 6 keer het jaarsalaris aan hypotheek mag nemen van een klant.
    D’r zit natuurlijk wel een kerntje van waarde in: Als ik te veel leen (en de bank vindt dat goed) bestaat er een gerede kans dat ik niet aan mijn betalingsverplichting kan voldoen. Eigen schuld, dikke bult. Maar doordat ik door deze lening er zo slecht voor sta, kan ik ook andere schuldeisers niet (meer) betalen. Dus omdat ik bij bank A mij onverantwoord in de schulden steek, loopt bank B (of loodgieter C, of garage D) hierdoor schade op. Het blijft hoe dan ook mijn schuld, dus ik moet het oplossen. De vraag blijft: moet partij B, C of D beschermd worden? Of is ook dat de eigen verantwoording, besloten in de individuele overeenkomsten? Of dat een plek is voor een overheid is sowieso discutabel.

  3. je bedoelt overigens de ‘authoriteit Financiele Markten’ de AFM.
    En inderdaad die legt een zorgplicht op aan hypotheekadviseurs etc. opdat die arme geldnemers, toch vooral geen risico lopen ( en dan maar in hun gesubsidieerde huurhuis blijven)

Comments are closed.