Gister was het weer zaterdag en ik had nog wat boodschappen nodig. Dus naar de markt.
En ja hoor daar stond ook weer de marktkraam van de SP. Natuurlijk weer een heftige discussie.
Met name over, jawel, MARKTWERKING

Ik word niet goed van het waanbeeld dat er bestaat over marktwerking. Ik weet dat er op deze site al het nodige over is geschreven, maar ik moet het toch even kwijt. Iedere keer beginnen ze weer over die energiebedrijven en over de NS. Waarom zien die idioten niet dat dat niets met marktwerking te maken heeft. Dat het de overheid is die met wetten en regels de boel in het honderd laat lopen en dat dit niet het gevolg is van marktwerking.

Het is als een raket naar de maan afschieten, waarbij je de raket aan een aantal grote kettingen legt en vervolgens gaan beweren dat het aan de raket ligt dat ie niet opstijgt.

23 REACTIES

 1. Dingen verbeteren kan alleen door het moraal te verhogen. Dit kan alleen door het niveau te verhogen. We leren de mensen te veel kunstjes, die ze domweg uit moeten voeren.
  Je moeten de mensen en kinderen leren, zichzelf wat te leren.
  Voor sommige mensen zal dit even worden slikken, omdat ze zelf veel geld verdienen aan deze "domme mensen" in de de sector diensten. Handel en dienstverlening berust nu eenmaal voor een groot deel op kennisverschil.(bewust gemaakt of niet)
  Onze maatschappij is nodeloos ingewikkeld gemaakt.(burocratie en eurocratie)

  In het onderwijs ontbreken de vakken sociologie, filosofie en psychologie.

  Door toegeven, fouten erkennen en jezelf niet voor de gek houden, leer je de mensen/kinderen zich een beter voorstellingsvermogen/inbeeldingsvermogen aan, om zich in iemand anders zijn situatie in te leven/beelden.
  Dit om wat meer begrip voor elkaar te krijgen.
  Dit uiteraard zonder gelijk weer dingen aan een geloof of goddienst te koppelen.
  Leer ze ook naar zichzelf te kijken, dus zichzelf een spiegel voor te houden wat betreft handelen en doen van hun eigen.
  Misschien dat dan de hypocratie en egoisme wat kleiner wordt.
  Alleen dan kun je regels en wetten afschaffen. Regels en wetten onstaan, doordat het moraal van enkele of meerdere mensen zeer laag is.
  Het sociaal gedrag en solarditeit zal dan beter worden zonder dit in regels en wetten vast te leggen.
  Mensenkennis is niet allen goed voor het goed functioneren in de maatschappij maar ook handig in het ondernemen en werken.

  Het bovenstaande bestaat dus voor een groot deel aan het afleren van de slechte eigenschappen van de mens.

  Kapitalisme draait nu grotendeels op de slechte eigenschappen van de mensen.

  Door het moraal te verbeteren, verlaag je de hoeveelheid corruptie, chantage en connectiewerk op allerlei niveau’s.

  Deze helpen alle systemen op zeep.
  Ook het liberalisme.

  Het beeld van liberalisme en kapitalisme wordt vervormd doordat enkele rijke mensen geen enkel sociaal gedrag en solarditeit tonen of toonden.
  (kijk maar naar de geschiedenis)

  Hierdoor zijn vakbonden en het socialisme onstaan.

  Zonder morale verbetering krijg je geen liberale maatschappij.
  Alle discussies en problemen op dit forum vallen eigenlijk onder moraalverbetering.
  Zelfs de bekenste en rijkste kapitalist van deze wereld wil een aardiger kapitalisme. Ik neem aan dat Bill ook een liberaal is.

 2. Marktwerking wordt ook vaak om zeep geholpen door een laag moraal van bestuurders van grote verzekeringsmaatschappijen op jaagt naar winst. Misschien dat hierdoor de marktwerking aan kettingen ligt.

 3. Heeft iemand hier een link naar een site, of een uitleg over de situatie van de energiebedrijven hier in Nederland en in hoeverre de (r)overheid dit aan het verkloten is? Ik kwam namelijk gister met iemand in een discussie terrecht die zich VVDer noemt maar pleitte voor nationalisering in de energiesector (typisch…) en ik wist helaas te weinig van de situatie in Nederland om enkele van zijn idiote argumenten te refuten.
  Kan iemand me helpen?

 4. [1] Sorry maar dit is echt onzin… Regels en wetten ontstaan niet door een lage moraal van mensen… Regels en wetten ontstaan doordat de overheid/politiek meer macht wil en zoveel mogelijk dingen zelf wil regelen niet omdat mensen een zogenaamde lage moraal hebben, whatever that may mean.
  En ik vind dat kapitalisme draait op de beste eigenschappen van de mens: de wens om te presteren/excelleren, risico’s durven nemen en uiteindelijk ook vrijgevigheid.
  Het is in mijn optiek socialisme die ‘de moraal’ vernietigd. Socialisme gebruikt geweld om te stelen van 1 groep om het te geven aan een ander. Daar is niks sociaals aan. Het is pas sociaal als iemand uit eigen vrije wil iemand anders helpt, zij het met vrijwilligerswerk of met geld. Dat is het humanitaire aspect van de vrijheid. Ik denk dat de moraal verder is vernietigd omdat waar mensen vroeger soms op de lokale gemeenschap/kerk/gezin leunden als ze hulp nodig hadden, en waar het de normaalste zaak van de wereld was om elkaar bij te staan in moeilijke periodes, is men nu afhankelijk van een onzichtbare ambtenaar. Dat is naar mijn mening de grootste vernietiging van de moraal geweest.

 5. [4]
  En ik vind dat kapitalisme draait op de beste eigenschappen van de mens: de wens om te presteren/excelleren, risico’s durven nemen en uiteindelijk ook vrijgevigheid.

  Deze vorm van kapitalisme is rap aan het uitsterven. Dat dit komt doordat de moraal van bestuurders in zowel publieke en private sector is vernietigd door het socialisme ben ik ten dele met je eens.
  Het socialisme is inderdaad de grootste boosdoender omdat het door centralisatie de samenhang in de lokale gemeenschappen heeft kapot gemaakt.
  Betalen aan (en eventueel hulp ontvangen uit) de grote onzichtbare ruif zorgt voor vermindering van de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en toename van de corruptie.

  Toch constateer ik dat er ook een teloorgang van moraal en samenhang vanuit relatief vrije markten als in de VS is ontstaan.
  De huidige tendens van globalisering versterkt deze tendens.
  Ik kan me voor een groot deel met het verhaal van Jasmee meegaan. Helaas is het "wishfull thinking" om te denken dat dit via onderwijs te sturen is. Ik denk dat het tij van steeds grotere politieke en economische gigacoöperaties niet tegen te houden is.
  Voorlopig niet tenminste.

 6. [1] "Kapitalisme draait nu grotendeels op de slechte eigenschappen van de mensen"

  Hier trap je ook in een val van de overheid. Wat we nu hebben lijkt niet eens op "Kapitalisme".
  Zie ook reactie [4]

 7. [5] Ook hier GB, "relatief vrije markten" zijn geen "vrije" markten.
  Dat is zoiets als "relatief een beetje zwanger zijn"!

 8. Het is al vaker gezegd, maar als je die Sp’ers nu vertelt dat:
  – De NS 100% staatseigendom is
  – De nuon 100% staateigendom is
  – Essent 100% staatseigendom is
  Dan zijn ze toch zo uitgeluld?

 9. En neem je Eneco ook nog mee (100% staatseigendom) dan is meer dan driekwart van de Nederlandse energiemarkt in overheidshanden.

  Niks geprivatiseerd.

 10. "Het is als een raket naar de maan afschieten, waarbij je de raket aan een aantal grote kettingen legt en vervolgens gaan beweren dat het aan de raket ligt dat ie niet opstijgt."

  Het is als een burgemeestersreferendum waarbij je kan kiezen tussen PVDA en PVDA. Waarbij je concludeert dat de mensen blijkbaar geen referendum willen als de opkomst vervolgens bedroevend is.

  Zo zit onze hele politiek in elkaar

  Draaien en verdraaien.

 11. En wat ik nog het meest smerig vind is dat de NS de overheid moet betalen voor het gebruik van het spoor.
  Die kostenpost wordt vervolgens aan ons, de eigenaar, weer doorberekend in de tarieven.

 12. Dit is een schokkende documentaire over gebrek aan marktwerking op scholen in de VS.
  http://freedomainradio.com/

  De vakbonden hebben zo gelobbied bij de overheid voor bescherming, dat ze nauwelijks meer te ontslaan zijn. Zelfs leraren die seksuele emails naar leerlingen sturen kunnen niet ontslagen worden en worden daarom maar in zogenaamde ‘rubber rooms’ gezet. Daar krijgen ze gewoon doorbetaald, maar mogen de hele dag de krant lezen, zolang ze maar geen kwaad aanrichten op scholen.

 13. [10] Het burgemeestersreferendumverhaal is een toneelstuk van de huidige bewindvoerders. Het is in scene gezet om het bewust te laten mislukken. De voorbestemde baantjes zouden anders verdwijnen. Dit zegt ook iets over het moraal van onze regeringsleiders.

 14. [13] Jasmee, je leest (en reageert) al een tijdje mee op deze site. Het is goed dat je inziet dat de burgemeester referenda opgezet pandoer waren; dat was ook wel erg opzichtig. Helemaal als je weet dat er in Utrecht aanvankelijk 4 PvdA kandidaten waren…

  Maar uit je reacties (1) en (2) blijkt dat je nog niet voldoende hebt nagedacht (en gelezen) over staat, vrije markt en kapitalisme. Voorbeeld:

  "Marktwerking wordt ook vaak om zeep geholpen door een laag moraal van bestuurders van grote verzekeringsmaatschappijen op jaagt naar winst."

  Dit is aperte onzin. Verzekeringen zijn risico-dekkingen. In een vrije markt wordt de premie bepaald door de te verzekeren bedragen, de risico-analyses m.b.t. het aantal uitkeringen, het aantal verzekerden en de concurrentie.

  Mensen verzekeren zich vrijwillig. Dat betekent dat mensen een afweging maken welke risico’s ze zelf willen dragen, en wat de afkoop van risico hun waard is. Wordt de premie te hoog, dan zullen mensen zich niet meer verzekeren. Idem als de verzekeraar bij terechte claims niet of te weinig uitkeert.

  De verzekeraar heeft een belang bij het innen van voldoende premies om de uitkering van claims te kunnen dekken. Dat betekent dat hij alert dient te zijn op fraude, en oog dient te hebben voor een efficiënte bedrijfsvoering. En natuurlijk voor wat de markt vraagt.

  Als een verzekeraar "door een laag moraal van bestuurders" te veel winst maakt, wat dus alleen maar kan door te hoge premies of niet correct uit te keren, lopen zijn klanten weg en gaan naar de concurrent. Een verzekeraar die uit is op winst kan dat dus alleen bereiken door zijn klandizie zo goed mogelijk te bedienen.

  Dat lijkt een paradox, maar is het niet. Behalve in een overheids-gereguleerde markt, waar mensen verplicht worden zich te verzekeren en echte concurrentie ontbreekt omdat de overheid bepaalt wat wel verzekerd moet en niet verzekerd kan worden.

  Al jouw bezwaren tegen kapitalisme verdwijnen als je de overheid (of religie (‘zondagsrust’), of nadere instanties die zich op enige wijze dwingend regulerend opstellen) uit het plaatje haalt. GB trapt hier in dezelfde val. [5]

 15. [14] Ik denk dat men zich afvragen waarom mensen zich hechten aan het socialisme.
  Waar zijn ze bang voor? Ze zijn bang voor het doorslaan van het kapitalisme en dat ze overgeleverd worden aan een paar multinationals, monopoly’s en kartels.
  Ze zijn bang dat het geld bepaalt, wat de beste medicijn is, ipv de arts.
  Ze voelen feilloos aan dat het moraal niet altijd goed is, wanneer het om geld gaat, ook al kun ze het niet altijd zo direct in woorden brengen.
  In de praktijk blijkt dit ook wel.

  Ze hechten zich aan een overheid die een doorgeslagen socialisme naarstreeft, die ook hun vrijheid steeds meer beperkt, maar aan de andere kant hun ook beschermd voor een minimaal bestaan zonder daar onder te duiken.
  Ze zijn bang dat ze (weer) in een maatschappij terecht komen dat de onderste laag geen kansen meer krijgt.
  Dat de markt echt liberaal zal zijn geloven ze dus niet. Het vertrouwen in een liberale markt is er dus niet.
  Schijnliberalen hebben de neiging hun markt te beschermen via monopoly’s, kartels en allerlei wettelijke drempels via connecties bij de overheid.
  Hier komen we dus weer bij het moraal.
  Je moet ze eerst overtuigen van een betere moraal met kansen voor iedereen.
  (de niet-willende buiten beschouwing)

  Dat het moraal zeer laag is, is in de praktijk duidelijk zichtbaar.

  Banken knoeien met valutadautum’s om rente te berekenen over je eigen geld.

  Verzekeringenmaatschappijen maken de voorwaarden zo ondoorzichtig dat de medewerkers het zelf niet eens meer snappen.

  Prijzen worden aangeven met allerlei sterretjes die verwijzen naar verstopte regeltjes waarin blijkt dat de prijs maar zeer tijdelijk is of heel anders.

  Ze maken dingen bewust ingewikkeld in de hoop dat de klant in eerste instantie dit niet ziet en het produkt of dienst neemt. Etc.

  Het is dus niet meer in een gesprek of even snel lezen duidelijk, wat je krijgt.
  Het wordt allemaal net even iets anders gebracht.

  De eerlijke bedrijven raken klanten kwijt en gaan op deze toer.

  De marktwerking faalt door de dommigheid en laksheid van de mensen. Je hebt weer adviseuren en advocaten nodig om je veilig door deze viezigheid heen te sturen.
  Als je het zelf doet, ben je zeer lang bezig door onervarenheid van de steeds weer andere trucjes.

  We zijn er voor elkaar, om elkaar te verneuken, niet waar?

  Handel kan onstaan door tijdsverschil, kennisverschil en geleverd werk.
  Meer verdienen bestond uit harder werken of slimmer zijn.
  Dit wordt steeds meer aangevuld door gemener en achterbakser te zijn.

  Dit bedoel ik met het moraal.

 16. [15] Moraal is inderdaad laag, maar dan denk ik niet alleen aan topmensen, het is ook Jan met de Pet die stemt en daarmee een overheid oproept haar geweld in te zetten om de buurman tot iets te dwingen wat deze niet wil. Geweld en dwang zijn immoreel en daarom leidt welfare altijd tot warfare.
  De overheid beschermt dan ook alleen mensen van armoede, zolang bijv. de AOW meer geld binnenbrengt dan het kost. Als ze er geen winst meer op maken door vergrijzing is het snel afgelopen.
  Dat is ook moraal:alle mensen zijn gelijkwaardig, dus als mensen winst en macht nastreven, streven mensen in de overheid dat ook. Die hebben helaas een hele machinerie aan wapens tot hun beschikking om dit doel te verwezenlijken. Het waanidee dat macht goed is, komt voort uit het Stockholm syndroom, wat weer te maken heeft met onze jeugd en de machtige positie die ouders over ons hadden en die je wel moest liefhebben om te overleven. ouder<->kind => macht<->liefde => de overheid bevat een ander soort mensen dan de winstnastrevers in het bedrijfsleven

 17. [15] Hoe komt u aan uw moraal?
  En is dat ‘hoger’ of ‘lager’ dan iemand die een andere moraal heeft en u overvleugeld c.q. onderdrukt.

  Het mooie van moraal is m.i. dat het een instrument tot tevrederigheid-creatie is.

 18. [6] Hub,

  "Wat we nu hebben lijkt niet eens op "Kapitalisme"

  Komt door het moraal, slechte eigenschappen van de mens.
  (connecties, corruptie en chantage)

 19. [16] Stockholm syndroom:
  dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.

  M.a.w alle socialisten lijden aan het stockholm syndroom.

  Het blijft altij de de vraag, dat de overheid nu dingen doet uit puur machtbelust of om alles in goede banen te leiden. Dit zal wel per minister verschillen. Als ze er te lang zitten, dan wordt het steeds meer machtbelust en gaan ze naast hun schoenen lopen.
  Dit wordt gelukkig wel gecorrigeerd door democratie. Een langer termijn beleid (overview) zal er hierdoor niet komen, omdat er om de vier jaar weer andere mensen komen met een andere visie.

 20. Het liberalisme kan de mensen wel slimmer maken, alles wordt immers niet meer kant en klaar voorgeschoteld. Het systeem is zelflerend doordat men leert van de fouten van hunzelf of van anderen. De problemen worden niet door anderen opgelost in sociale omgeving. Men moet het zelf doen en hier leert men van.

  De mensen worden slimmer en zelfstandiger in het liberalisme.

  Dit houdt niet automatisch in dat men
  slimmer en zelfstandiger ook op een eerlijke en goede manier gaan gebruiken.

  Liberalisme kan het moraal snel opkrikken, maar ook snel naar beneden halen. Het ligt er maar net aan hoe de geleerde zelfstandigheid gebruikt gaat worden. Mensen denken vaak in korte termijnen en eerlijk duurt het langst.

 21. [19] Niet alleen de socialisten hebben er last van. Democratieen zijn niet gevrijwaard. Hitler werd democratisch verkozen, Vadertje Stalin had verkiezingen gemakkelijk kunnen winnen.
  Geen mens heeft het recht een ander mens te dwingen. Als die mens dat niet heeft, kan hij dat ook niet weggeven aan een politicus.
  Ministers doen nooit iets om in goede banen te leiden. Waarom ik dat zo zeker weet ? Omdat ze dwang gebruiken.
  Elk paard weet dat als hem een gloeiend stuk ijzer op zijn kont wordt gezet om hem te brandmerken, dat het onder dwang gebeurt en daarom niet in zijn belang is. Hij zal dan ook proberen de aanvaller een rotschop te verkopen. Aleen de mens kan zo geindoctrineerd worden, dat zijn reactie is:Ik wordt gedwongen, het zal wel goed voor mij zijn.
  Ik hoorde laatst 2 ingenieurs over een warmtewisselaar praten:zegt de eerste:dat ding werkt helemaal niet. Zegt de 2e:het moet wel werken, want de overheid heeft hem verplicht gemaakt.
  Alle technische kennis overboord ten gunste van het Stockholm syndroom. Macht => dwang => pappa => ze zullen het wel goed met me voorhebben.
  Ondertussen lacht de leverancier van een niet werkende onverkoopbare warmtesisselaar in zijn vuistje.
  Als je troept probeert te verkopen, is dwang altijd noodzakelijk. Dat is dan ook de reden dat de criminaliteit hoogtij viert, de wegen vol met files staan, de ziekenhuizen wachtlijsten hebben, de scholen kinderen hun gezond verstand torpederen.
  Geweld is immoreel en niemand kan de verleiding van deze ring aan, daarom moet in lord of the rings, the ring ook in mount doom gegooid worden. Tolkien was een anarchist en begreep goed wat de gevaren zijn van een ‘license to kill’

 22. [20] Het is een misverstand te denken dat in het libertarisme "problemen niet door anderen worden opgelost in een sociale omgeving". Sociale verbanden zijn super belangrijk en mensen hebben daar altijd behoefte aan en daar zal dan ook in voorzien worden in een vrijwillige samenleving. Vraag creeert aanbod.
  Als je de huidige taken van de overheid splitst in zaken die vrijwillig ook gedaan zouden worden en zaken die vrijwillige niet gedaan zouden worden, dan zal de eerste catagorie ook in een vrije samenleving blijven bestaan. Maar bijvoorbeeld oorlogen voeren in verre landen: daar gaan de portomonnees niet voor open. Maar voor een werkeloosheidsverzekering wel, denk ik zo.
  Het is zelfs zo dat de taken die de overheid uitvoert, de samenleving uit elkaar drijft. Bij afwezigheid van de verzorgingsstaat vormen zich structuren die deze functies overnemen (op vrijwillige basis). In die structuren komen echte mensen met echte behoeftes bij elkaar. Dus waar nu bij de alcoholist elke maan een envelop naar binnenrolt met de uitkering die hij gelijk opdrinkt, zal in een vrije samneleving de gever zich zorgen maken of zijn geld wel zijn doel dient. Als de uitvoerder iemand op 2 hoog achter laat wegrotten en dit wordt bekend, zullen zijn fondsen opdrogen en zal de concurrent met betere resultaten de zaak overnemen. Echte sociale verbanden, met echte risicos en echte resultaten. Niet mooi weer spelen met andermans geld dat je onder dwang van hem afneemt, resultaten of niet. Die ambtenaren liggen niet wakker van de verkiezingsuitslag. Hoe slechter de gezondheidszorg, hoe meer geld ze krijgen. Hoe slechter de politie, hoe groter de roep om blauw op straat en hoe groter het budget

 23. [14]

  Beste R.Hartman.

  Naar mijn inziens maak je zelf ook redeneer fouten. Je gaat namelijk uit van een soort van &#8220;humo economicus&#8221; die correct zijn premie kan inschatten en dan beslist of hij verzekering neemt of niet.

  Als je deze stelling aanneemt kom je automatisch bij het idee van een "fair"-premium". Namelijk dat er geen winst gemaakt kan worden. Omdat de premie precies de kans op schade weerspiegeld.

  De praktijk blijkt het inschat kunsten van de mens niet perfect te zijn.

  Daarnaast veronderstel je dat mensen weg lopen bij gebrek aan service. Behavioral economics laat zien dat mensen niet zo flexibel in hun gedrag zijn, iets wat zeker stijgt met het opleiding niveau. Als mensen makkelijk zouden kunnen maximaliseren zouden ze bijvoorbeeld niet de nijging hebben om altijd bij het oude vertrouwde terug te keren.

  Daarnaast moet je niet vergeten dat mensen niet money-maxilizer maar utility-maxilizer zijn. Voor veel mensen is het idee dat er voor hen gezorgd word als ze ziek zijn zo fijn (levert veel utility op) dat ze daar graag de deadweigh-loss voor betalen (inefficiënt zorg systeem).

  Om tot een conclusie te komen is het huidige system niet eens zo gek. Ik denk de huidige mix mechanism-design niet perfect is maar wel het beste is wat we hebben. Daarnaast is het een system dat altijd instaat voor verbetering en niet ideologisch of communitair of indivuduel moet zijn en gewoon pragmatisch de beste oplossing kan vinden (pareto-optimum).

  gegroet Simon

  P.S. excuses voor de vele Engelse woorden. Voor deze woorden wist ik vaak geen goede Nederlandse vertaling.

Comments are closed.