Het gaat goed in NL maar de OESO waarschuwt: als wij ons huidige welvaartsniveau willen vasthouden zullen we meer moeten werken en kenniswerkers uit andere landen b.v. India, moeten importeren.Aan dit advies liggen twee denkfouten ten grondslag.

1.Om ons huidige welvaartsniveau te handhaven moeten we groei realiseren. Liefst zo’n 2 procent. We werken dus niet voor het behoud van de welvaart, maar voor de groei. We kunnen die groei realiseren door het importeren van mensen (kenniswerkers). Hierdoor zullen de omzetten van allerlei bedrijven (AH NUON SHELL e.d.) inderdaad groeien.

We kunnen de groei ook realiseren door langer te werken. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt ruimer en arbeid dus goedkoper. Er zal dan meer gewerkt worden en bedrijven maken grotere winsten. Let op: in beide gevallen komen de resultaten van de groei terecht bij aandeelhouders, CEO’s, managers en de belastingdienst.

2.De OESO verwart welvaart met welzijn. Als we op de manier van de OESO een groei van 2% per jaar realiseren zullen we over 10 jaar 2 miljoen ‘kenniswerkers’ hebben geïmporteerd en zullen mensen tot hun 70ste moeten werken.
Wat zal dat betekenen voor de leefbaarheid van NL?
20% groei autoverkeer.
20% groei files.
20% groei bedrijventerreinen.
Ga maar door.

Willen we dat?
————————————–
Ingezonden door Ivan I

11 REACTIES

 1. “in beide gevallen komen de resultaten van de groei terecht bij aandeelhouders, CEO’s, managers en de belastingdienst.”

  Dat hoeft niet. Het bedrijf zal waarschijnlijk in dat geval ook zijn prijzen verlagen, waardoor weer meer mensen gebruik kunnen maken van de producten/diensten.
  En daar dus van kunnen genieten.

 2. We moeten dus steeds harder werken om er niet op achteruit te gaan …
  Dat zegt wat over de inhaligheid van onze roverheid en ons bedrijfsleven

 3. "Let op: in beide gevallen komen de resultaten van de groei terecht bij aandeelhouders, CEO’s, managers en de belastingdienst"

  Wat aan agitprop …

  Die groei komt ons allen toe.

  De werkelijke boodschap van de OESO is ietsje anders. De schrijver van dit stuk merkt terrecht op dat welvaart en welzijn niet hetzelfde is. De groei van bedrijventerreinen en autoverkleer ziet hij als een slechte zaak. Dat kan en is zijn recht.

  Maar zou de schrijver (en medestanders) er ook zo over denken als hij morgen niet de laatste nieuwe medische technologie kan krijgen en zijn buurman wel? Immers, zorg is vandaag veel beter dan vroeger, maar ook veel duurder en dat komt niet alleen omdat we veel burocraten hebben. Er is meer mogelijk medisch gezien en dat kost wat. Zonder welvaartsgroei was dat niet te betalen geweest.

  Maar ook de andere welvaart. Mijn ouders konden minder op vakantie dan ik. Ik bezit 3 auto’s. Mijn ouders net eentje. Etc. Ook dat is welvaart. Als de schrijver tevreden is met zijn huidige welvaart is dat prachtig, maar de meeste mensen van vandaag willen echt niet meer leven zoals in de jaren 70. Ik ook niet. Dan heb ik het niet over dat spullen vandaag beter zijn, maar ook over het ‘meer’ hebben.

  Waar dit stuk over gaat is, dat als wij welvaartsgroei willen hebben – en dat willen we vrijwel allemaal – daar offers voor gebracht zullen moeten worden. Dus inderdaad zal langer werken een mede-oplossing zijn. Maar niet alleen dat. In bepaalde segmenten is gewoon een structureel tekort aan personeel. Kijk eens op een technische universiteit en zie hoe weinig Nederlanders er studeren op het totaal. Zonder kenniswerkers uit het oosten zouden bedrijven als Shell, Philips, NXP, ASML, etc al lang (nog) meer delen van hun R&D ook verplaatst hebben. Enkel ‘leuk’ wat diensten doen werkt niet.

  Terecht dat het OESO wijst op ons gebrek aan innovatieve instroom uit eigen studies. Wij gaan liever managen, rechten, bedrijfseconomie of zo doen. Ook nuttig, maar niet alleen.

  De angst voor immigrarie moet niet doorslaan naar een ban op alle immigratie. De immigratie van laagopgeleiden die vervolgens ons sociale vangnet uitwonen is wat anders dan de import van mensen waar we wel wat aan hebben. Juist op een liberale site verwacht ik daar medestanders te vinden.

 4. [1] Prijzen verlagen? Huh?! Heb ik iets gemist? Wanneer is dat voor het laatst voorgekomen?

 5. [4] Het salaris waar ik vroeger van droomde, kan ik nu niet van rondkomen 😉

 6. [3]
  Armin,

  Zeer goede punten.

  Misschien zou het een idee zijn als bedrijven gewoon altijd mensen kunnen importeren voor banen waarvoor geen Nederlanders (op te leiden) zijn? Als zo’n bedrijf dan ook nog bereid is om garant te staan (via betaling van een verzekering of een borg of zoiets) voor het geval die persoon alsnog werkeloos of arbeidsongeschikt of anderszins een kostenpost zou worden, is in ieder geval niet de Nederlandse (verzorgings)maatschappij als geheel degene die wordt belast met de eventuele nadelen.

  Of natuurlijk de duur van verblijf koppelen aan werkgelegenheid, en ze de grens overzetten zodra ze werkeloos worden. Maar dat lijkt me persoonlijk weer een beetje harteloos. En bovendien onnodig, als zo’n bedrijf toch al betaald heeft voor de (liefst private) benodigde verzekeringen. In feite zou je zelfs iedereen een Nederlands paspoort kunnen geven die een Nederlands persoon of organisatie kan vinden die bereid is voor hem\haar garant te staan (via een verzekering of een bedrag aan borg ineens) voor eventuele kosten van ziekte, werkeloosheid, justitiële kosten zoals gevangenisverblijf, enzovoorts. Werkelijk grote risicogroepen (behalve misschien "echte vluchtelingen" als daar al ooit een definitie van is te geven) zullen dan gewoonweg te duur zijn om te "importeren".

  Het enige (voor mij persoonlijk) echt grote nadeel dat ik hierbij zo snel kan zien, is dat Nederland dan misschien wel erg "vol" raakt, maar ik kan (helaas) geen steekhoudende definitie van "overbevolking" geven. Een ander nadeel is dat mogelijk (niet materiële maar culturele) integratieproblemen ontstaan, of "kolonisatie" door buitenlanders, maar tenzij al die mensen uit één taal- of cultuurgroep komen zal het Nederlands toch dé taal (en cultuur) zijn die ze moeten leren om met elkaar en met ons te communiceren. Bovendien kan het leren van adequaat Nederlands ook een vereiste zijn waarvoor de "importeur" borg moet staan. En bij hoogopgeleide banen is dat sowieso al geen issue.

  Rest alleen nog de mogelijkheid dat de import minder "liberaal" is dan de gemiddelde Nederlander. Maar als het voornamelijk productieve en hoger opgeleide mensen zijn, zal dat qua economische vrijheid misschien wel meevallen. Qua persoonlijke vrijheid weet ik het nog niet zo zeker, maar zijn Nederlanders wat dat betreft nu echt zoveel liberaler dan de gemiddelde mens, gezien de regen aan bevoogdende verboden in de persoonlijke sfeer van de laatste tijd?

 7. [3] [6]
  "De angst voor immigrarie moet niet doorslaan naar een ban op alle immigratie. De immigratie van laagopgeleiden die vervolgens ons sociale vangnet uitwonen is wat anders dan de import van mensen waar we wel wat aan hebben. Juist op een liberale site verwacht ik daar medestanders te vinden."

  De meeste (hoogopgeleide) advocaten, dokters, managers, ingenieurs, etc ontvangen veel salaris omdat ze schaars zijn. Verder ontvangen de ondernemers onder hen veel winst gebaseerd op de marge tussen het (goedkope) "productie" werk en de uiteindelijke omzet van de produkten/diensten die zij aanbieden. Laat ik deze groep schaarse hoogopgeleiden voor het gemak even de "heersende klasse" noemen (val me aub niet aan op deze term, kon gewoon niks anders verzinnen en ben geen communist o.i.d.).

  Nu is deze "heersende klasse" gebaat bij het zo schaars mogelijk blijven van hun eigen soort, want ze zijn namelijk doodsbang om te moeten gaan concureren met Indiase of Chinese dokters, advocaten, managers, etc. Verder is de "heersende klasse" gebaat bij het zo overvloedig mogelijk zijn van laagopgeleide "doeners", want dat zorgt immers voor lage lonen en dus een hoge marge. Het is nu ook niet toevallig dat deze "heersende klasse" oververtegenwoordigd is in de politiek. Dit verklaart ook het immigratie-beleid sinds de jaren ’60: de deuren werden wagenwijd opengezet voor laagopgeleide "gast"arbeiders terwijl voor hoogopgeleide "economische gelukszoekers" diezelfde deur dicht bleef.

  Gezien het feit dat de "heersende klasse" deze verworven positie niet zal willen opgeven denk ik ook niet dat immigratie van hoogopgeleide buitenlanders zal worden versoepeld. En aangezien de "slachtoffers aan de onderkant" van dit beleid worden koest gehouden door de verzorgingsstaat zullen ook zij niet voor een verandering willen zorgen.

  Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe los te komen uit deze status quo…

 8. Misschien kunnen we de economische groei nul laten zijn, maar wel ieder jaar 2% van de mensen exporteren (ik durf wel wat suggesties te geven wat voor types we kunnen exporteren)?
  Het saldo is hetzelfde, het gevoel van ruimte en leefbaarheid wordt wel veel groter 🙂

 9. [4] Personal Computers, Mobiele telefoons, auto’s, kleding zijn een aantal producten die de laatste decennia goedkoper zijn geworden. Exclusief heffingen dan.

 10. Altijd weer die aandeelhouders; ik wilde toch echt dat ik die opleiding ook had gevolgd ………:)

 11. [7] De middenklasse zou uitkomst kunnen bieden, maar zij zijn juist weer in de tang door hen veel belasting af te nemen en via toeslagen terug te geven. Omdat terugdringen van de staat altijd eerst via het afnemen van deze toeslagen gaat, zullen zij daar nooit voorstemmen.

  Velen zullen het vaak ook niet eens beseffen dat ze in feite grootdeels zelf hun eigen subsidies en toeslagen betalen. Het COELO berekende het in 2003 nog, dat 80% van de burgers via indirecte belastingen en heffingen hun eigen toeslagen en subsidies bekostigden.

  Enkel de directe belastingen op inkomen en uitkeringen waren een netto overdracht van inkomen tussen inkomensgroepen.

Comments are closed.