Onderstaand artikel heb ik in zijn geheel overgenomen uit de Telegraaf, omdat het volgens mij aangeeft wat het denkpatroon van de overheid en de daaraan gelieerde instellingen is.
“Iemand die geld weg sluist naar een belastingparadijs, beeldt zichzelf in dat hij binnen de wet blijft: “hij doet het niet uit eigenbelang, en zo een beetje geld, dat moet toch kunnen?”
Maar natuurlijk is het gewoon de hebzucht die hem drijft, niet meer en ook niet minder”, aldus professor Henriëtte Prast.
Professor Prast is als hoogleraar persoonlijke financiële planning aan de universiteit van Tilburg gespecialiseerd in de rationele “winstmaximaliserende mens”.
De mens die emotionele keuzes maakt om tot zo hoog mogelijk gewin te komen en die daar bij tijd en wijle flink de mist mee in gaat.

Neem de geldwegsluizers die met hun kapitaal naar Liechtenstein zijn gegaan. Ze wilden (“uit pure hebzucht”, bevestigt Prast) de belasting ontduiken om daar financieel beter van te worden. Dat is verboden. “Maar wie dergelijke dingen doet, behoort tot de “selfserving bias”, dat zijn mensen die zichzelf wijsmaken dat wat zij doen nog best binnen de regels is en die daar uiteindelijk in gaan geloven ook.
Dat doen veel mensen. Zo zijn er een heleboel mensen die fanatiek tegen bond protesteren. Maar diezelfde mensen leggen ’s avonds wel een stuk vlees op hun bord. Dat is heel inconsequent. Maar het valt te verklaren uit het feit dat ze jaloers op de bontjas zijn, gaan ageren, maar daar zelf niets voor willen laten. Ze verleggen hun grenzen in hun eigen voordeel. Dat doen de geldwegsluizers ook.
De geldwegsluizers beginnen vaak klein, ook al een argument om hun houding goed te praten.
“Net als iemand die maar een paar kilometer te hard rijdt”, aldus Prast. “Maar op welk punt is de hardrijder naar hun idee dan wel strafbaar? En op welk punt mag geld wegsluizen niet meer?
Ook in dat geval verleggen mensen hun grenzen, want dat komt ze beter uit. ” Zouden ze dat niet doen, dan tasten ze hun eigen ego aan en verliezen hun zelfrespect”.
De geldwegsluizers leven in de overtuiging dat ze niet gepakt worden. “Dat zit er bij ons allemaal in”, aldus Prast. “Die mensen denken dat hij onkwetsbaar is. Daarom is er bijvoorbeeld ook een wet gemaakt die de gebruikers van een brommer verplicht een helm te dragen. Niemand wil graag met een dwarslaesie in een rolstoel belandde, maar we gaan er van uit dat we geen ongeluk krijgen, terwijl de kans daarop toch vrij groot is als je op een brommer rijdt”.
Staatssecretaris De Jager heeft de geldwegsluizers inmiddels opgeroepen zich te melden voor een inkeerregeling. Professor Henriëtte Prast vermoedt echter dat alleen die mensen zich zullen melden bij wie de grond onder de voeten al heel heet geworden is. “Die zullen misschien nu zenuwachtig worden. Maar of er echt van algemene paniek sprake is, betwijfel ik. Of er veel meldingen zullen zijn? Dat zou ik echt niet kunnen zeggen. Dan kreeg ik de overheid wel op bezoek.”
Tot zover de media.
Henriëtte Prast noemt zich emotie-econome en begeeft zich op het raakvlak van economie, psychologie en sociologie. Ze zegt onder andere: mensen willen geen keuzevrijheid!
Ten onrechte gaat het beleid van de overheid er vanuit dat mensen rationeel zijn en dat ze zoveel mogelijk willen kiezen. De overheid zou meer moeten sturen, vindt ze.
Al met al een opmerkelijk artikel.
De openingszin van dit artikel is al opmerkelijk genoeg. Iemand die geld weg sluist naar een belastingparadijs doet het volgens haar dus niet uit eigenbelang. Uit wiens belang dan wel?
Zeker niet uit het belang van de overheid, want waarom zou deze dan tegen betaling over de gegevens van wat zij noemt fraudeurs willen beschikken?
De oorzaak is, dat mensen naar mogelijkheden zoeken om aan de hoge belastingdruk te ontkomen.
Nadat ze al loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting hebben betaald willen ze nog niet nog een keer belast worden over de ontvangen rente van een spaartegoed.
Ook zullen mensen naar mogelijkheden zoeken om als ze zijn overleden, omdat ze weten dat ze niet onkwetsbaar zijn, hun nabestaanden zoveel mogelijk te vrijwaren van successierechten.
En dat is wat zij noemt “hebzucht”. Volgens het woordenboek is hebzucht: het uit zijn op het verwerven van bezit. En in de ogen van de collectivistische denkende mens is dit natuurlijk onacceptabel. De mens leeft immers in hun ogen niet voor zichzelf maar voor anderen. En dat uit zich in de zogenaamde drang om te nivelleren.
Laat ik haar voorbeeld over de bontjas, en de daarmee volgens haar gepaard gaande jaloezie, eens doortrekken naar de overheid.
De overheid is niet een ongrijpbare hogere macht, maar bestaat uit een groep individuen.
Deze individuen, die zichzelf het recht hebben toegeëigend om wetten en regels te maken, zullen net zo inconsequent handelen als de mensen doen in haar voorbeeld.
Zij zullen jaloers zijn op iedereen die meer bezit dat ze zelf hebben. In tegenstelling tot andere individuen bezitten zij de macht om regels en wetten uit te vaardigen om de in hun ogen onrechtvaardige situatie te nivelleren.
Dit gaat dan onder de noemer: “het algemeen belang”.
Ook hier even het woordenboek gepakt en het wordt “algemeen” opgezocht.
Algemeen betekent: aan allen gemeen, alles of allen betreffend.
Als er een algemeen belang is, kan iemand mij dan uitleggen waarom er zoveel politieke partijen zijn?
Vreemd is ook dat zij de fraudeurs van hebzucht beticht, maar de groep individuen zijnde de overheid niet. Om aan de hebzucht van de overheid te voldoen, wordt door de hebzuchtige overheid de privacy geschonden, waar de mensen in de overtuiging leven dat deze door dezelfde overheid dient te worden beschermd.
Tevens geeft zij dus aan dat het moreel juist is, dat zolang er maar een wet of een regel is, het de overheid is toegestaan om het bezit van andere te stelen.
Ik heb het al eerder gezegd, om dit soort situaties te vermijden is er maar één oplossing; laat ieder individu betalen voor de door hem of haar verlangde dienst of goederen.

14 REACTIES

 1. Het is bont met een t.
  Mevrouw Past professor? Ha, ha, wat een onzinnig product van iemand die zo’n titel draagt. Wel lachen, dat wel.
  Tja, de overheid heeft he stelen voor zichzelf gelegaliseerd. 10% vond men in bijbelse tijden een redelijke belasting, heer Balkenende, leest u even mee? Bijbels, 10%? Maar goed, er staat ook geschreven naar aanleiding van de vraag over de rechtvaardigheid van belasting betalen: Wiens beeltenis staat er op het geld? Wel, at van de Keizer! Welnu, laat aan de keizer wat des keizers is. Laat ze lekker stikken in de centen, dacht er nog iemand gelukkig te worden van geld? Ik zie wel heel vaak het tegenovergestelde!

 2. Kijk als ze het eerlijk wil doen heffen ze alleen BTW, wie geld uitgeeft betaald iets (4% ten hoogste) en dat is het dan.
  (wie niets uitgeeft betaald niets)
  Dat kan betekenen dat de staat met 80% moet inkrimpen, maar dat moet toch.
  Ik vind b.v dat als er ergens een plantsoen moet worden bijgehouden de aanwonenden dat moeten betalen, niet iemand in een flat die er niet eens naar kan kijken.

  (politie, leger, verpleging,ouderenzorg etc. zijn gewoon te vermarkten, vroeger hadden we ook huurlegers)

 3. \\Daarom is er bijvoorbeeld ook een wet gemaakt die de gebruikers van een brommer verplicht een helm te dragen. Niemand wil graag met een dwarslaesie in een rolstoel belandde, maar we gaan er van uit dat we geen ongeluk krijgen, terwijl de kans daarop toch vrij groot is als je op een brommer rijdt".\\

  Maar hoeveel mensen houden een dwarslaesie over aan zo’n ongeluk? Dan is de kans ineens weer klein, en in hoeverre helpt een helm hiertegen.

  Er zijn ook voorbeelden van mensen die ernstiger letsel hebben opgelopen, of niet op tijd konden worden gered, door het gebruik van een autogordel

  Ik wil hiermee niet zeggen dat je geen helm en geen gordel moet dragen maar de rationale van deze professor, en de regering, is zo krom dat je daar je vraagtekens bij moet zetten.

  Daarbij maakt de overheid de kans op ongelukken steeds groter met hun regels op bromeers (op weg rijden), fietsers en voetgangers (voorrangsregels)

 4. Je kan dingen ook zo veilig maken dat niemand meer het gevaar inziet. Het is beter om zelf op te letten dan op regeltjes te vertrouwen.

 5. [1] Er zijn meer mensen gelukkig geworden door het hebben van geld, dan door het niet hebben er van. De gemiddelde bedelaar die ik tegenkom beklaagt zich nooit over het hebben van ’te veel’ geld. Ik bewijfel dat mensen die niet lekker in hun vel zitten dat kunnen compenseren met geld, werk of andere uitvluchten.

 6. [5]
  Geld is alleen belangrijk omdat we de mensen ervan afhankelijk hebben gemaakt.

  Voorbeeld, als iemand in een derdewereldland een autoruit wast en daar een euro voor krijgt kan hij die hele euro aan eten besteden.

  Doe je hetzelfde (figuurlijk) in nederland dan moet je eerst 0,85 van je euro afgeven en vervolgens zijn de producten door btw en andere belastingen ook nog eens duurder waardoor je van je 0,15 niet eens iets kan kopen.

  Sterker nog je kan er hier niet voor kiezen om niet te werken en honger te lijden omdat je allerlei belastingen zal MOETEN betalen

 7. Ongebreidelde hebzucht ligt aan de wortel van alle kwaad. Professor Prast schat dat correct in.
  De mens kan zijn eigen handelen zodanig rationaliseren(vergoeilijken) dat het in zijn kromme gedachtengang zelfs gaat lijken op altruïsme. Niets is natuurlijk minder waar. Heel onze cultuur, heel ons denken en doen, is gericht op het dienen van het eigenbelang. Zeker bij een libertariër. Het is zijn credo, zijn alfa en zijn omega.

 8. [7]
  Hebzucht door actief meer middelen te vergaren is toch wel net even anders dan geld besparen door ontwijkend gedrag.

  In de redenering van deze professor ben ik dus ook hebzuchtig als ik ervoor kies een gratis alternatief te nemen in plaats van een tolweg.

 9. [7] Dus je vindt het prima dat als iemand geld verworven heeft, hij zich niet moet uitleveren aan de ongebreidelde hebzucht van een graaiende overheid?
  Goed, nu de van gestolen belastinggeld levende professeuse nog…

 10. [7]

  Het gekke is dat ik nooit hebzuchtig ben geweest maar het steeds meer wordt.
  De overheid pakt zo’n 40 tot 50% van je bruto loon af. Als je jong bent denk je nog; goeie zaak want zieken en ouderen moeten verzorgd worden en de politie moet ons beschermen.
  Vroeg of laat kom je op het punt dat je bemerkt dat je over je uitgaven ook nog eens 19% moet betalen en als je er al in slaagt om geld te sparen wordt je voor de 3e maal berooft dmv de blauwe envelop.
  En waarvoor?? Voor ouderen die als grofvuil met zijn vieren op een kamer worden gezet, voor politieagenten die niet voor je veiligheid zorgen maar je met een laserpistool achter een boom nog een keer naaien.

  En voor die PvdA trut Eveline Herfkens natuurlijk…….die zou ik nog bijna vergeten;-)
  Vind je het gek dat je als een terriër op het beetje dat je nog overhoudt gaat zitten?
  De lat naar fraude komt voor mij steeds lager te liggen en ik geef toe dat dit eigenlijk niet goed is.

 11. [10]
  Precies. Het komt er in feite op neer, dat iedere Nederlands belastingplichtige in een virtuele kooi leeft, waar voor Jan met de Korte Achternaam weinig mogelijkheden tot ontsnappen zijn.

  "De lat naar fraude komt voor mij steeds lager te liggen en ik geef toe dat dit eigenlijk niet goed is."

  Niks mis met fraude jegens een dief. Wel zorgen dat je in dat geval niet gepakt wordt..

 12. Dit is gewoon een pleidooi voor verdere overheidscontrole dat in mijn ogen een fout voorbeeld aanhaalt. Liechtenstein is een soevereine natie waar de BRD of NL niets over te zeggen hebben. Een land dat ervoor gekozen heeft zich toe te leggen op bancaire dienstverlening. En het ongepast vindt dat derden inzage krijgen in de aldaar belegde gelden. En dit beschermt middels een bankgeheim. Dit is een keuze van de regering van dat land. Die wordt ondermijnd door omkoopacties door een andere natie. Kortom een hoogst illegale actie van de ene overheid jegens een andere overheid. Een punt dat het verhaal van mevrouw Prast zou moeten ontkrachten. Een kernpunt daarvan is immers de fictie van het algemeen belang en impliciet dat de overheid moreel juist is. Hier zien we een geval waarin de overheid immoreel bezig is. De Liechtensteinse overheid geeft burgers van andere landen de mogelijkheid aldaar beschermd door het bankgeheim gelden te beleggen. Als burgers altijd alle regels van hun overheid dienen te respecteren dienen overheden onderling elkaars regels ook te erkennen. De actie van de BRD is gericht de effectiviteit van het bankgeheim te ontkrachten. Een bankgeheim dat intussen zo met de bancaire traditie van dit kleine staatje is verweven dat zonder bankgeheim deze industrie wellicht ten onder zal gaan. En aangezien Liechtenstein weinig andere bronnen van bestaan heeft is dit een actie die zeer bedreigend is voor het economische en zelfstandige voortbestaan van dit land. Dat maakt de actie van de BRD alleen maar verwerpelijker. Het is eigenlijk een economische oorlogsverklaring van een van de machtigere landen in de wereld tegenover een van de kleinste.

  Kortom, mevr Prast slaat in mijn ogen door Liechtenstein als voorbeeld aan te halen de plank finaal mis. Hier is sprake van verwerpelijk overheidshandelen waar de BRD niet eens de moeite doet die te voorzien van een war on terror sausje. Andere verhalen die ze geschreven heeft zijn overigens een stuk beter. Dat ze dit stukje schrijft past overigens in haar verleden bij DNB en de banden die ze heeft met deze instelling. De president van DNB heeft haar laatste boekje nog voorzien van een aanbeveling.

 13. Belasting wordt uiteindelijk verkregen onder de dreiging met moord, omdat elke dreiging uiteindelijk ondersteund moet worden door moord als deze genegeerd zou worden.
  Het is dan ook toepasselijk dat gezegd werd dat "Lichtenstein de duimschroeven moest worden aangedraaid". We wisten het natuurlijk al, de staat=geweld De grootste moordenaar de afgelopen 100 jaar was dan ook de eigen overheid en de 1 na grootste moordenaar de overheid van de buren.

 14. [10] GB, Uw bericht deed mij erg goed….ik moest heerlijk en dat is al weer even geleden, lachen… en u zette mij aan het rekenen…..notabene!
  Slotsom:

  Je houdt echt van je verdiende loon nauwelijks een eurocent over.
  Beter maar niet werken en in de bijstand gaan….?
  Veel lager zou mijn inkomen dan niet zijn……..,

  ………….plus aftrekposten!!!?

  Ik ga het nog maar even checken!

  Ook ik geef toe dat dit eigenlijk niet goed is.

Comments are closed.