Het KRO-programma “Boer zoekt vrouw” is momenteel het meest bekeken televisieprogramma, wekelijks schijnen daar vier miljoen Nederlanders naar te kijken en aangezien mijn echtgenote en dochters daar ook bij horen kijk ik ook maar mee.

Echt spannend is het niet, er gebeurt eigenlijk vrij weinig tot helemaal niets zodat ik mij al een tijdje afvraag waar die ongekende populariteit toch vandaan komt.

Ik heb zo het vermoeden dat het erg veel te maken heeft met het feit dat je in dat programma gegarandeerd alleen 100% Nederlandse mensen ziet die Nederlandse dingen doen op de Nederlandse manier en dat je daar als kijker niet het gevaar loopt om doorlopend geconfronteerd te worden met vertegenwoordigers van het Hoofddoekisme of allerlei linkse meelopers daarvan die ons dat Hoofddoekkie als de beste uitvinding sinds de magere yoghurt proberen aan te smeren.

Het verlangen naar de betere tijden van vroeger, zeg maar, toen Nederlanders nog onder elkaar waren in een herkenbare eigen cultuur zonder de gastarbeiders, asielzoekers en wat er intussen nog meer aan 5de colonne uit allerlei vreemde en nog vreemdere achterbuurten van de wereld hier is geïnfiltreerd en die nu met behoud van uitkering en staatssubsidie druk doende zijn om de cultuur hier eens flink te verrijken met politieke moord en terreur, veelwijverij, intolerantie, vrouwenonderdrukking, vrouwenbesnijdenis, religieuze censuur en botte haat richting alles wat maar enigszins andersgelovig is.

Feit is dat je tegenwoordig de staats- of commerciële tv niet meer aan kunt zetten zonder in vrijwel ieder willekeurig programma op de een of andere manier steeds weer met de geweldige geneugten en voordelen van de Islam te worden geconfronteerd en aangezien dit 7de-eeuwse ideeëngoed den gemiddelden Ollander niet echt iets interesseert verklaart dat mijns inziens de populariteit van een gegarandeerd Islamvrij programma als “Boer zoekt vrouw”.

Het lijkt mij wel zuur voor een politiekcorrecte vuurrooie club als de KRO dat zij feitelijk een eng nationalistisch TV-programma uitzendt zodat ik vermoed dat in het kader van de multiculturele samenleving waarin uit respect voor de Islam veelwijverij wordt aangemoedigd binnenkort de multiculturele Ali en enige gesluierde, gehoofddoekte en/of beboerkade Fatima’s hun opwachting op TV zullen maken en dat het programma in “Jihadist zoekt vrouwen” zal worden omgedoopt.

99 REACTIES

 1. Dus wie zijn nu die vieze racisten?
  De KRO, de kijkers of Wladimir zelf?

 2. Het programma geeft mij ook wel een goed gevoel.
  Ik geef eerlijk toe dat ik kijk en het goeie televisie vind ook al is het weinig hoogdravend of intellectueel.
  Het laat terug gaan naar vroeger tijden waarin je munitie uit WO2 ging zoeken, met de luchtbuks op vogeltjes schoot en oorlogje speelde met je vriendjes op de boerderij. Akkers met paarden- en korenbloemen op plaatsen waar nu weerzinwekkende vinexwijken uit de grond zijn gestampt.
  Die mooie tijd komt niet meer terug.
  Verdomd, ik word een melancholische ouwe l*l 😉

  Wanneer krijgen we de politiek correcte opvolger Ali zoekt moslima (svp besneden exemplaar met hoofddoekje).
  Presentatie s.v.p. door Ella Vogelaars.

 3. [4]
  De degeneratie van de menselijke soort naar een haremvormend kuddedier, zoals een islamiet of een laaglandgorilla.

 4. [6] Je vindt dus dat de overheid een maximum moet instellen op 1?
  Goh, wat libertarisch!

 5. In Buitenhof noemde Max Plank:
  Boer zoekt vrouw: Het ultieme sprookje.
  gevolgd door:
  Peter R de Vries met: de ultieme nachtmerry.

 6. [7]
  Inderdaad.

  De afmeting van een harem [m/v] is geheel naar eigen keuze. Het is immoreel om mensen te verbieden hun samenleving zo te organiseren zoals hen dat zelf goeddunkt.

  Te veronderstellen dat moraliteit in goede handen is bij een overheid is sowieso al een dijenkletser van jewelste. De overheid zelf bestaat uit louter immorele mensen die qua moraliteit zo flexibel als water zijn, getuige de draaikonterij van deze en gene.

  Het wordt hoogste tijd dat mensen inzien dat de overheid de wortel van alle kwaad is.

 7. [4]

  Niks. Voor zover het ‘hebben’ geen ‘bezit’ is in de zin dat er sprake is van onvrijwilligheid bij alle betrokkenen.

 8. [7]
  Ik zeg niet dat de overheid dat moet doen. Dat verzin jij.
  Ik zeg alleen dat deze levensstijl onvermijdelijk leidt tot de degeneratie van de menselijke soort tot een haremvormend kuddedier.

 9. [9]
  Volgens mij kan je niet lezen.
  Ik zeg niet dat de overheid dit moet verbieden. Ik zeg alleen wat de bezwaren zijn tegen deze levensstijl. In polygame samenlevingen wordt minder geïnvesteerd per nakomeling. Ook blijken vrouwen sterker achtergesteld te worden. In de praktijk leggen culturen waar polygamie de norm is het uiteindelijk daarom af tegen beter georganiseerde monogame samenlevingen.

 10. [10] Tot zover de theorie. De praktijk is dat verreweg de meeste polygyne gezinnen tot stand komen door dwang of psychische manipulatie.

 11. [12]
  "..wat de bezwaren zijn tegen deze levensstijl"
  de bezwaren – DE bezwaren. Wie o wie bepaalt dat ? En voor wie doet die/ doen zij dat ? EN met welk recht ? Waarom moeten ‘culturen’ zonodig met elkaar wedijveren ? Hoezo ‘norm’ ? Waarom is een monogame samenleving beter georganiseerd ? Ben je het met me eens dat dergelijke utilitaire uitspraken botsen met het libertarisme, waarin het algemeen nut geen enkele rol speelt ?

  [13]
  Het klopt dat er een delta is tussen theorie en praktijk. Dat maakt de theorie niet minder waar, noch minder wenselijk om als doel en morele kompas voor ogen te hebben. Geheel naar eigen inzicht, uiteraard. Het is moreel om immoreel te zijn, met uitzondering van de moraliteit dat geweld is uitgesloten. Het dwingen van de polygame gezinnen die verondersteld dwangmatig tot stand gekomen zijn om daar mee op te houden, is immoreel, onafhanjelijk van de immoraliteit van het bestaan van een dergelijk gezin ‘onder dwang’.

 12. [12]
  Nou en!

  Als mensen daar voor kiezen, laat ze!
  Als mensen een hoofddoekje willen dragen, laat ze!
  Als mensen in een god willen geloven, laat ze!

 13. Boer zoekt vrouw =geld zoekt vrouw.
  Boerderij waarde + vee + land =kapitaal.
  Vandaar de kijk cijfers als je zelf in een rijtjes huis van de bank woont.
  Dan is het,al kijkende, heerlijk dromen ,en het is nog groen ook !
  Fabriek arbeider ,winkel bediende ,noem maar op ,zoekt een vrouw ,dan kijkt er geen sterveling.

  Bas

 14. [17]
  Wat dat betreft hangt er een ander programma in de libertarische lucht: ‘politicus zoekt baan’. Dat gaat een héél populair programma worden.

 15. [18]
  Je zegt het niet, maar je insinueert het min of meer. Ik sluit me helemaal aan bij André.

  Maar ik ben blij dat je het niet zo bedoelt.

 16. Lijkt me een leuk programma worden, vooral met al die uitslaande leugendedectors die er dan wel aan gekoppeld moeten worden.
  En graag breedband leugendedectoren ( die dus hééééél ver uit kunnen slaan ) voor socialistische politici.Waarschijnlijk gaat zo’n apparaat al spontaan op tilt slaan als het in de buurt van zo’n figuur opgesteld wordt.

 17. Overigens blijft Yvon Jaspers een Brabantse kleuterjuf.

 18. [14] "de bezwaren – DE bezwaren. Wie o wie bepaalt dat ?"
  Ik.
  " En voor wie doet die/ doen zij dat ?"
  Voor mijzelf.
  "EN met welk recht ?"
  Mijn geestelijke autonomie, mijn vrijheid van denken.
  "Waarom moeten ‘culturen’ zonodig met elkaar wedijveren ?"
  Elke cultuur (cultuur: georganiseerd stelsel voor het oplossen van intermenselijke en mens-natuur problemen) bezet een bepaald domein en poogt dit domein uit te breiden. Domweg omdat de eigen waarden als universele waarden worden gezien. Dus uit het bestaan van meerdere culturen volgt dat sprake is van wedijver.

  " Hoezo ‘norm’ ?"

  "Waarom is een monogame samenleving beter georganiseerd ?"
  Om de volgende redenen.
  – In een monogame samenleving lopen er relatief weinig ongehuwde mannen rond, de groep die oververtegenwoordigd is in criminaliteit. Om die reden zien we in polygame samenlevingen voortdurende oorlogen of gewelddadige criminaliteit.
  – De vader van een monogaam gezin kan zijn kapitaal over minder kinderen verdelen, daardoor hogere investeringen (scholing, betere voeding) per kind.
  – De concurrentie om vrouwen verschuift van politiek naar psychologisch terrein, daarom wordt meer inspanning in productieve activiteiten gestoken.
  – Meer kapitaalaccumulatie. In een polygame samenleving wordt surplus besteed aan extra vrouwen. In een monogame samenleving beslist de echtgenote mee en wordt het geld in woonruimte of een bedrijf gestoken.
  – Betere benutting van menselijke hulpbronnen in een monogame samenleving.
  Als vrouwen aan een leuke man willen komen zullen ze meer hun best moeten doen.

  "Ben je het met me eens dat dergelijke utilitaire uitspraken botsen met het libertarisme, waarin het algemeen nut geen enkele rol speelt ?"
  Hte libertarisme is als ideologie te vaag om deze uitspraken te doen. Utilitaire redenen zijn daarentegen de hoeksteen van het objectivisme, dat stelt dat alle filosofie die de fysische realiteit van de mens negeertt of tegenspreekt, invalide is.

  "Het klopt dat er een delta is tussen theorie en praktijk. Dat maakt de theorie niet minder waar, noch minder wenselijk om als doel en morele kompas voor ogen te hebben."
  Nee, een gefalsificeerde theorie is objectief onjuist.

  "Geheel naar eigen inzicht, uiteraard. Het is moreel om immoreel te zijn, met uitzondering van de moraliteit dat geweld is uitgesloten."
  Waarom zou je die uitzondering maken? Geweld is soms erg nuttig.

  "Het dwingen van de polygame gezinnen die verondersteld dwangmatig tot stand gekomen zijn om daar mee op te houden, is immoreel, onafhanjelijk van de immoraliteit van het bestaan van een dergelijk gezin ‘onder dwang’."
  Dan ben ik immoreel. Als een polygamist een vrouw die mij dierbaar is onder dwang vasthoudt, zal zijn aardse bestaan terstond op uiterst onaangename wijze getermineerd worden.

 19. [22] Dat hebben we ook niet, mits de islamieten binnen hun eigen grenzen blijven. In ieder georganiseerd hightech conflict worden ze geruimd.
  Het probleem is dat ze nu op ons grondgebied blijven en bepaalde perfide filosofieën (denk aan het postmodernisme) exploiteren om net zoals een galrups een parasiterende enclave te scheppen die hun voedt.
  De oplossing is het onverkort handhaven van objectivistische uitgangspunten, waarvan het basisaxioma is: A=A. Alles is wat het is.

 20. [12]
  [13]
  [14]

  Het woord dat jullie zoeken is niet polygamie, maar polyamory.

  Polyamory is de levensstijl waarin het mogelijk is meerdere relaties te hebben. Bij polyamory staat ‘informed consent’ centraal. Alle partners weten van elkaar af en zijn met de levensstijl akkoord. Dit gaat in onderling overleg, je spreekt met je partner(s) af welke grenzen er zijn, en welke niet.

  Polyamory kan bijvoorbeeld een man zijn die met twee vrouwen samenleeft, maar net zo goed andersom. Het kan ook losser, een primaire relatie met één partner en daarnaast minder serieuze relaties met anderen. Net wat je leuk vind.

  Nergens is hier sprake van dwang, en nergens is sprake van geweld. Mij dunkt dan ook dat deze levensstijl geheel de zaak is van de betrokken personen.

  Ik zie ook niet waarom het slecht zou zijn voor de maatschappij. Waarom het zou leiden tot "degeneratie van de menselijke soort tot een haremvormend kuddedier". Graag enige uitleg op dit punt.

  Mijn ervaring is juist dat polyamoureuze mensen veel kritischer naar relaties kijken, veel beter communiceren met elkaar en veel opener zijn. Dit leidt niet alleen tot betere relaties (of op zijn minst vriendschappelijkere scheidingen), maar dit lijken mij ook zeer gewenste eigenschappen in ouders.

  Het percentage libertariërs is onder polyamoureuzen ook zeker hoger dan gemiddeld in de populatie.

 21. De spelling van dit woord is trouwens wat problematisch. Polyamory is de Engelse spelling, in het Nederlands vind je het zowel met een ‘y’ als met ‘ie’, en zowel met ‘ou’ als met ‘o’. Ikzelf prefereer de spelling polyamourie.

  Grammaticaal is het een slecht woord, half-Latijn en half-Grieks. Maar goed, dat is niet mijn fout, ik heb de term niet verzonnen 🙂

 22. [24] "Om die reden zien we in polygame samenlevingen voortdurende oorlogen of gewelddadige criminaliteit."
  De meest oorlogszuchtige samenleving van het moment is bijna (op dat Mormoonse staatje na) volledig monogaam. Ik vind in de top 5 van meest gewelddadige samenlevingen van de vorige eeuw geen poygame.

  Leuke theorie, dat polygamie leidt tot oorlog en geweld, maar ik denk dat je met iets sterker bewijs moet komen…

 23. [26]
  Tot zover de theorie. De praktijk, die je ondermeer in Jerry Springer kon zien, is dat meneer de dames in kwestie tegen elkaar uitspeelt zodat ze om zijn gunsten vechten (dat zal Diadem wel met ‘praten over relaties’ bedoelen). Vanzelfsprekend voorkomt hij dat mevrouw haar heil buiten de deur gaat zoeken door op haar schuldgevoel te spelen en als dat niet werkt, te intimideren of te dreigen met geweld.

 24. [28]
  Dan zou ik dat lijstje van je wel eens wilen zien. Afghanistan? Polygaam. Irak? Polygaam. Sudan? Polygaam. Gazastrook? Polygaam.
  De meeste polygame samenlevingen sturen hun jihadi’s over de grens.
  En ach, dat de Amerikanen dat ongedierte ruimen is op zich een verdienstelijke zaak, al is het verstandiger om die ongeneeslijke stommelingen zich tegen elkaar dood te laten vechten.

Comments are closed.